Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi előtt álló fiatalok céljai Hajdú Endre – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi előtt álló fiatalok céljai Hajdú Endre – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság."— Előadás másolata:

1 Érettségi előtt álló fiatalok céljai Hajdú Endre – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Nyíregyháza, 2008. május 22-24.

2 Jövővel, fejlődéssel kapcsolatos személyiségtényezők ismerete fontos a pályaválasztási tanácsadásban  diagnosztikában: - mentális képességek - érdeklődés - motiváció eddig a jövőbeli célokról főleg interjúban  új eszköz: Aspirációs kérdőív (Kasser, Ryan, 1985) magyar változata (Rózsa és mtsai, 2006)

3 223 érettségi előtt álló fiatal (11-12. osztályosok), önként jelentkeztek pályaválasztási tanácsadásra életkor (év)átl.sz fiúk17,770,73 lányok17,490,76

4 Vizsgálati eszközök: - kérdőív-adatok (pályaelképzelés, szociológiai adatok) - mentális részképességek (figyelem, emlékezet, logikai készség) - személyiség (BFQ, NST, PIT) - érdeklődés (DIT, NST) - aspiráció (Aspirációs index)

5 Eredmények - Pszichometriai jellemzők (Cronbach-alfák, faktoriális szerkezet) nagyjából hasonlók - Az egyes tételekre szűk tartományban szóródnak a válaszok, de a skálaösszegek viszonylag szimmetrikusak, közel a normalitáshoz - Standard mintához* hasonló átlag- és szórásértékek: * Rózsa S. adatai közül kiválasztva a 17-19 éves korosztály

6 Nemek közötti eltérés

7 Részképességek és célok

8 Személyiség és célok (PIT)

9 Személyiség és célok (BFQ)

10 Érdeklődés és célok

11 Reális vs. irreális elképzelések am_ind -------- Csoportosító változó: realitas Csoport Érvényes Index Név esetek átlag szórás Minimum Maximum ---------------------------------------------------------------------- 1. irreális 20 6.550 7.030 -7 21 2. reális 51 14.29 13.16 -25 37 ---------------------------------------------------------------------- Kétmintás t-próba: t(69) = -2.488*

12

13

14 Pályaelképzelés és célok

15 Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Nyíregyháza, 2008. május 22-24. Implicit motívumok és pályaválasztási szándékok Sütő Magdolna – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

16 Kvalitatív diagnosztikai eljárások a pályaválasztási tanácsadásban TAT (Murray) Metamorfózis (Royer) Családmetamorfózis Fantázia-történetek (pl. „Egy napom tíz év múlva…”)

17 Kvalitatív diagnosztikai eljárások a pályaválasztási tanácsadásban Általában a személy dinamikus, jövőre irányultsággal kapcsolatba hozható tulajdonságait mérik (identifikáció, motiváció)

18 TAT a pályaválasztási tanácsadásban korai említések (Ritoók, 1967) nem általános intuitív értelmezés nem a teljes battéria, gyakori képek: 1, 2, 6GF/BM, 7GF/BM, 17BM

19 TAT/1 Felhívó jelleg / produkciófelület - szülőkhöz-tekintélyhez való viszony (dominancia-szubmisszó; autonómia szükséglete) - énkép (énerő, önértékelés, realitásérzék) - feladathoz való viszony (teljesítményszükséglet)

20 cél személy akadály szükséglet (N) cél anticipáció + / – érzelmek + / – + belső (Bp) vagy külső (Bw) sikertelen aktivitás (I –) sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953 (ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák

21 Kérdésfeltevés: Egyedi tapasztalatok alapján való „megérzések” érvényessége a feladathoz való pozitív attitűd magas teljesítménymotivációt jelez a sikeres megoldás a történetben és a jó realitásérzék kapcsolatban van aki nem látja a hegedűt, annak gyengébbek a mentális képességei … Érdemes-e az értelmezés „alacsony szintjén” megragadni bizonyos történet-elemeket, van-e ezeknek predikciós értéke a sikeres pályafejlődéshez Léteznek-e „vulger-válaszok” McClelland-féle kódolás + „képspecifikus mutatók” - a teljesítményképzet (McClelland) - sikeres megküzdés - támogató erők - kényszerítő erők - hegedű negligálása?

22 Kérdésfeltevés: Egyedi tapasztalatok alapján való „megérzések” érvényessége Érdemes-e az értelmezés „alacsony szintjén” megragadni bizonyos történet-elemeket, van-e ezeknek predikciós értéke a sikeres pályafejlődéshez - McClelland-féle kódolás - „képspecifikus mutatók”

23 Módszer Adatgyűjtés pályaválasztási tanácsadásra jelentkezettek körében N=130 életkor (év)átl.sz fiúk17,770,73 lányok17,490,76

24 cél személy akadály szükséglet (N) cél anticipáció + / – érzelmek + / – + belső (Bp) vagy külső (Bw) sikertelen aktivitás (I –) sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953 (ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák

25 cél személy akadály szükséglet (N) cél anticipáció + / – érzelmek + / – + belső (Bp) vagy külső (Bw) sikertelen aktivitás (I –) sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) Minta TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953 (ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák

26 cél személy akadály szükséglet (N) cél anticipáció + / – érzelmek + / – + belső (Bp) vagy külső (Bw) sikertelen aktivitás (I –) sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) Minta Kényszer + „TAT/1 – specifikus” kódok: - hegedüléshez v. attitűd - látja-e a hegedűt - ad-e nevet a szereplőnek

27 Alkalmazott kódok Kódok összevonása néhány kategóriában - az alacsony elemszám miatt pl. vágyott egy hegedűre és hegedülni akart

28 Felvett adatok Szociológiai adatok (nem, életkor) Pályaválasztással kapcsolatos kérdőív-adatok (pályaelképzelés, megcélzott iskolatípus, szülők foglalkozása) Mentális részképességek (figyelem, emlékezet, logikai készség, verbális, matematikai gondolkodás) Személyiség (BFQ, PIT/P) Érdeklődés (DIT/P, NST) Célok (Aspirációs kérdőív, Goals kérdőív) TAT/1

29 TAT felvétel módja Több v.v. –egyezések: írásban instrukció –eltérések: kötött időre (20 mp. + 10 perc) lapon előre kérdések egyénileg és csoportosan is Eltérések McClelland-től –idő és feladat strukturálása

30 Eredmények

31 Gyakoriságok

32 Névadás és kapcsolatai Emocionalitás (BFQ)ad neveteltérésnem ad nevet átlag4,69 t=2,077* 19,82 szórás4,7717,26

33 nem0 akar-exx kényszerxxn. é. mintax0x0 látjan.éxn. é.n.é névx00000 képesség fog.cs.K- A, Ra ven, Mc Q- Hx 0 szem Eg, Po-, LE, Em, PIT- D Po Ku Ny PIT -H Em, PIT- C, F célok f_kulso, f_el kot fr_ nov érdekl term_Dit vez_Dit AInemakar-ekényszermintalátjanévképességszemcélok

34 Hegedüléshez való viszony és teljesítményképzet

35 Mintakép és teljesítményképzet

36 Kényszer és teljesítményképzet

37 Hegedüléshez való viszony és nem

38 Kényszerítő erő és nem kapcsolata

39 Mintakép és attitűd

40 Pályaelképzelés

41 Kérdésfeltevés – és válaszok McClelland-féle kódolás + „képspecifikus mutatók” használhatósága - A teljesítményképzet (AI), a kényszer, minta, akarat további elemzésre érdemes Érvényesek-e az egyéni tapasztalatok alapján bizonyos feltételezések: - Léteznek jellegzetes, jó prediktorok a történetben – elsősor- ban a pályaalkalmazkodásra - a teljesítményképzet (McClelland) - sikeres megküzdés - támogató erők - nincsenek - kényszerítő erők egyértelmű - hegedű negligálása? összefüggések


Letölteni ppt "Érettségi előtt álló fiatalok céljai Hajdú Endre – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések