Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Érettségi előtt álló fiatalok céljai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Érettségi előtt álló fiatalok céljai"— Előadás másolata:

1 Érettségi előtt álló fiatalok céljai
Hajdú Endre – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Nyíregyháza, május

2 eddig a jövőbeli célokról főleg interjúban  új eszköz:
Jövővel, fejlődéssel kapcsolatos személyiségtényezők ismerete fontos a pályaválasztási tanácsadásban  diagnosztikában: - mentális képességek - érdeklődés - motiváció eddig a jövőbeli célokról főleg interjúban  új eszköz: Aspirációs kérdőív (Kasser, Ryan, 1985) magyar változata (Rózsa és mtsai, 2006)

3 223 érettségi előtt álló fiatal (11-12
223 érettségi előtt álló fiatal ( osztályosok), önként jelentkeztek pályaválasztási tanácsadásra életkor (év) átl. sz fiúk 17,77 0,73 lányok 17,49 0,76

4 Vizsgálati eszközök: - kérdőív-adatok (pályaelképzelés, szociológiai adatok) - mentális részképességek (figyelem, emlékezet, logikai készség) - személyiség (BFQ, NST, PIT) - érdeklődés (DIT, NST) - aspiráció (Aspirációs index)

5 Pszichometriai jellemzők (Cronbach-alfák, faktoriális szerkezet)
Eredmények Pszichometriai jellemzők (Cronbach-alfák, faktoriális szerkezet) nagyjából hasonlók Az egyes tételekre szűk tartományban szóródnak a válaszok, de a skálaösszegek viszonylag szimmetrikusak, közel a normalitáshoz - Standard mintához* hasonló átlag- és szórásértékek: * Rózsa S. adatai közül kiválasztva a éves korosztály

6 Nemek közötti eltérés

7 Részképességek és célok

8 Személyiség és célok (PIT)

9 Személyiség és célok (BFQ)

10 Érdeklődés és célok

11 Reális vs. irreális elképzelések
am_ind Csoportosító változó: realitas Csoport Érvényes Index Név esetek átlag szórás Minimum Maximum 1. irreális 2. reális Kétmintás t-próba: t(69) = *

12

13

14 Pályaelképzelés és célok

15 Implicit motívumok és pályaválasztási szándékok
Sütő Magdolna – Gebauer Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése Nyíregyháza, május

16 Kvalitatív diagnosztikai eljárások a pályaválasztási tanácsadásban
TAT (Murray) Metamorfózis (Royer) Családmetamorfózis Fantázia-történetek (pl. „Egy napom tíz év múlva…”)

17 Kvalitatív diagnosztikai eljárások a pályaválasztási tanácsadásban
Általában a személy dinamikus, jövőre irányultsággal kapcsolatba hozható tulajdonságait mérik (identifikáció, motiváció)

18 TAT a pályaválasztási tanácsadásban
korai említések (Ritoók, 1967) nem általános intuitív értelmezés nem a teljes battéria, gyakori képek: 1, 2, 6GF/BM, 7GF/BM, 17BM

19 TAT/1 Felhívó jelleg / produkciófelület
- szülőkhöz-tekintélyhez való viszony (dominancia-szubmisszó; autonómia szükséglete) - énkép (énerő, önértékelés, realitásérzék) - feladathoz való viszony (teljesítményszükséglet)

20 TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953
(ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák személy akadály szükséglet (N) belső (Bp) vagy külső (Bw) cél sikertelen aktivitás (I –) + cél anticipáció + / – érzelmek + / – sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup)

21 Kérdésfeltevés: Egyedi tapasztalatok alapján való „megérzések” érvényessége a feladathoz való pozitív attitűd magas teljesítménymotivációt jelez a sikeres megoldás a történetben és a jó realitásérzék kapcsolatban van aki nem látja a hegedűt, annak gyengébbek a mentális képességei Érdemes-e az értelmezés „alacsony szintjén” megragadni bizonyos történet-elemeket, van-e ezeknek predikciós értéke a sikeres pályafejlődéshez Léteznek-e „vulger-válaszok” McClelland-féle kódolás + „képspecifikus mutatók” - a teljesítményképzet (McClelland) - sikeres megküzdés - támogató erők - kényszerítő erők - hegedű negligálása?

22 Kérdésfeltevés: - McClelland-féle kódolás - „képspecifikus mutatók”
Egyedi tapasztalatok alapján való „megérzések” érvényessége Érdemes-e az értelmezés „alacsony szintjén” megragadni bizonyos történet-elemeket, van-e ezeknek predikciós értéke a sikeres pályafejlődéshez - McClelland-féle kódolás - „képspecifikus mutatók”

23 Módszer Adatgyűjtés pályaválasztási tanácsadásra jelentkezettek körében N=130 életkor (év) átl. sz fiúk 17,77 0,73 lányok 17,49 0,76

24 TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953
(ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák személy akadály szükséglet (N) belső (Bp) vagy külső (Bw) cél sikertelen aktivitás (I –) + cél anticipáció + / – érzelmek + / – sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup)

25 TAT képek teljesítménymotivációs elemzése – McClelland és mtsai, 1953
(ismerteti Komlósi és Kovács, 1981) A célirányos viselkedés modellje és a pontozási kategóriák személy akadály szükséglet (N) belső (Bp) vagy külső (Bw) cél sikertelen aktivitás (I –) + cél anticipáció + / – érzelmek + / – sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) Minta

26 Kényszer személy akadály belső szükséglet cél (Bp) (N)
+ „TAT/1 – specifikus” kódok: - hegedüléshez v. attitűd - látja-e a hegedűt - ad-e nevet a szereplőnek Kényszer személy akadály szükséglet (N) belső (Bp) vagy külső (Bw) cél sikertelen aktivitás (I –) + cél anticipáció + / – érzelmek + / – sikeres aktivitás (I+) támogató személy (Nup) Minta

27 Alkalmazott kódok Kódok összevonása néhány kategóriában
- az alacsony elemszám miatt pl. vágyott egy hegedűre és hegedülni akart

28 Felvett adatok Szociológiai adatok (nem, életkor)
Pályaválasztással kapcsolatos kérdőív-adatok (pályaelképzelés, megcélzott iskolatípus, szülők foglalkozása) Mentális részképességek (figyelem, emlékezet, logikai készség, verbális, matematikai gondolkodás) Személyiség (BFQ, PIT/P) Érdeklődés (DIT/P, NST) Célok (Aspirációs kérdőív, Goals kérdőív) TAT/1

29 TAT felvétel módja Több v.v. Eltérések McClelland-től egyezések:
írásban instrukció eltérések: kötött időre (20 mp perc) lapon előre kérdések egyénileg és csoportosan is Eltérések McClelland-től idő és feladat strukturálása

30 Eredmények

31 Gyakoriságok

32 Névadás és kapcsolatai
Emocionalitás (BFQ) ad nevet eltérés nem ad nevet átlag 4,69 t=2,077* 19,82 szórás 4,77 17,26

33 f_kulso, f_elkot fr_nov
nem akar-e x kényszer n. é. minta látja n.é név képesség fog.cs.K-A, Raven, McQ-H x 0 szem Eg, Po-, LE, Em, PIT-D Po Ku Ny PIT-H Em, PIT-C, F célok f_kulso, f_elkot fr_nov érdekl term_Dit vez_Dit AI

34 Hegedüléshez való viszony és teljesítményképzet

35 Mintakép és teljesítményképzet

36 Kényszer és teljesítményképzet

37 Hegedüléshez való viszony és nem

38 Kényszerítő erő és nem kapcsolata

39 Mintakép és attitűd

40 Pályaelképzelés

41 Kérdésfeltevés – és válaszok
McClelland-féle kódolás + „képspecifikus mutatók” használhatósága - A teljesítményképzet (AI), a kényszer, minta, akarat további elemzésre érdemes Érvényesek-e az egyéni tapasztalatok alapján bizonyos feltételezések: - Léteznek jellegzetes, jó prediktorok a történetben – elsősor- ban a pályaalkalmazkodásra - a teljesítményképzet (McClelland) - sikeres megküzdés - támogató erők - nincsenek - kényszerítő erők egyértelmű - hegedű negligálása? összefüggések


Letölteni ppt "Érettségi előtt álló fiatalok céljai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések