Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csehország és az integráció

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csehország és az integráció"— Előadás másolata:

1 Csehország és az integráció
– egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella

2 Az előadás tartalma A pályázati kontextus
A megpályázott projekt leírása Amit az oktatási rendszerről tanultunk Amit az SNI-vel kapcsolatos törvényekről tanultunk Amit az intézménylátogatások során tanultunk Miért érdemes tanulmányutakra menni?

3 A Leonardo da Vinci alprogram általános célkitűzései (http://www. tpf
Az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén Az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében A szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációk támogatása A szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése A Leonardo da Vinci alprogram operatív célkitűzései  a szakmai alapozó oktatásban és szakképzésben és továbbképzésben érintett személyek egész Európára kiterjedő mobilitásának minőségi javítása és mennyiségének növelése azzal a céllal, hogy a vállalkozásokhoz történő gyakorlatok száma az egész életen át tartó tanulás programjának végére legalább évi re növekedjen; az oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények vagy szervezetek, a vállalkozások, a szociális partnerek és más érintett szervek közötti európai szintű együttműködés minőségének javítása és mennyiségének növelése; az innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése a felsőfokútól eltérő szintű szakoktatás és -képzés terén, valamint e gyakorlatoknak – többek között egyik részt vevő országból a többi országba történő – átadása; a képesítések és a kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének javítása; a modern idegen nyelvek tanulásának ösztönzése; az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan az IKT alapú innovatív tartalom, a szolgáltatások, a módszertan és a gyakorlat fejlesztésének támogatása. A év pályázati felhívás prioritásai Mobilitás és partnerségek Szakképzési célú mobilitásés szakképzési szakemberek mobilitása A mobilitás kulcsszerepet játszik a koppenhágai folyamatnak a szakképzés terén a megerősített európai  együttműködéssel kapcsolatos célkitűzéseinek elérésében, különösen ami vonzerejének és színvonalának növelését illeti. Nagy súlyt fektetnek a mobilitás megszervezésének minőségére, beleértve a külföldi tartózkodás pedagógiai, nyelvi és kulturális előkészítését az európai mobilitási minőségi chartában  meghatározott alapelvek alapján, a mobilitási tapasztalat hatásának optimalizálása érdekében. Ez a program kétféle mobilitást érint: (1) a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása. Különleges prioritást élveznek a gyakornokok – azaz duális gyakornoki rendszerben vagy más, az iskolai és a munkahelyi képzést vegyítő rendszerben vagy vállalatoknál szakoktatási rendszerben részt vevő személyek – mobilitását érintő projektek; (2) a szakképzési szakemberek mobilitása. Különleges prioritást élvez a tanárok, trénerek és oktatók kompetenciáinak fejlesztése és a KKV-kal való együttműködés. Leonardo da Vinci partnerségek A következő témákat érintő pályázatok élveznek prioritást: a szakképzési intézmények, vállalatok és/vagy szociális partnerek közötti együttműködés a szakképzéssel kapcsolatos közös érdekeket érintő kérdésekben; a szakképzésben  nemzeti, regionális, helyi és ágazati szinten érdekelt felek közötti együttműködés annak érdekében, hogy biztosítsák aktív részvételüket a koppenhágai folyamat végrehajtásában, amint azt a helsinki közlemény előírja. Innovációs projektek 1. prioritás: A kompetenciák és végzettségek átláthatósága és elismerése 2. prioritás: A szakképzési rendszerek és gyakorlatok színvonalának és vonzerejének növelése 3. prioritás: A munkaerő-piaci igényeket figyelembe vevő szaktudás fejlesztése  4. prioritás: A szakképzésben részt vevő tanárok, képzésvezetők és oktatók készségeinek és kompetenciáinak fejlesztése A prioritásokról bővebben a pályázati felhívásban (I. rész: Stratégiai prioritások) olvashat, illetve  részletes információt a Pályázati formák lapok tartalmaznak. Kik pályázhatnak Minden olyan szervezet pályázhat, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik, a szakmai oktatásban – képzésben együttműködik, a felsõoktatás szintjétől eltekintve: A szakképzés területén (a felsőoktatástól eltekintve) oktatást - képzést nyújtó intézmények, szervezetek A szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek (hallgatói – oktatói szövetségek, szülő-szervezetek stb.) Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kamarákat és más érdekképviseleti szervezeteket is (pl. munkaadói, munkavállalói szervezetek) Az egész életen át tartó tanulás szempontjaihoz kapcsolódóan pályatanácsadással és információ-nyújtással foglalkozó szervezetek Az egész életen át tartó tanulás szempontjait felölelő szakmapolitika és működési rend irányelveit alakító testületek helyi, regionális és nemzeti szinten Kutatóintézetek, amelyek az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkoznak Felsőoktatási intézmények. A programban részt vevő országok köre Az Európai Unió 27 tagállama 3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia Törökország Horvátország, Svájc (folyamatban, lásd pályázati felhívás melléklete)

4 A programban részt vevő országok köre - prioritások
Az Európai Unió 27 tagállama 3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia Törökország Horvátország, Svájc (folyamatban) Prioritások: kétféle mobilitást érint: (1) a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása. (2) a szakképzési szakemberek mobilitása. Különleges prioritást élvez a tanárok, trénerek és oktatók kompetenciáinak fejlesztése. European Free Trade Association – akik nem akartak ennyire mélyen bevomint az EU Kik pályázhatnak Minden olyan szervezet pályázhat, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik, a szakmai oktatásban – képzésben együttműködik, a felsõoktatás szintjétől eltekintve: A szakképzés területén (a felsőoktatástól eltekintve) oktatást - képzést nyújtó intézmények, szervezetek A szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek (hallgatói – oktatói szövetségek, szülő-szervezetek stb.) Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kamarákat és más érdekképviseleti szervezeteket is (pl. munkaadói, munkavállalói szervezetek) Az egész életen át tartó tanulás szempontjaihoz kapcsolódóan pályatanácsadással és információ-nyújtással foglalkozó szervezetek Az egész életen át tartó tanulás szempontjait felölelő szakmapolitika és működési rend irányelveit alakító testületek helyi, regionális és nemzeti szinten Kutatóintézetek, amelyek az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkoznak Felsőoktatási intézmények.

5 A megpályázott projekt leírása
Pályázat – finanszírozás Tanulmányút 3 országba (Spanyolország, Csehország, Hollandia) Cél: a fogyatékossággal, beilleszkedési- tanulási- és magatartászavarokkal (BTM) élők szakképzésének, jó gyakorlatainak megismerése, a mindennapi praxis szintjén, és a helyi szabályozás, oktatási rendszer tükrében is. A projekt résztvevői: olyan szakemberek, akik képzéseket szerveznek, tartanak a fiatalok szakképzésében résztvevő szakemberek (tanárok, képzők stb.) számára. Munkaprogram: intézménylátogatások, nemzetközi kapcsolatok építése, megerősítése

6 A csehországi tanulmányút
2010. November 7-13 November 10-13 November 7-10

7 Szakmai program Brünn – 2010. november 7-10. 4 intézménylátogatás
Két általános iskola (hallássérült; BTM) Két középiskola (emelt szintű angol; fogyatékossággal élők) Oktatási Hivatal Prága – november 2 intézménylátogatás Egy általános iskola Oktatási Minisztérium

8 A cseh oktatási rendszer
Preprimary education for children between the ages of 3 and 6 is optional, although there were about 6,400 kindergartens in the country in Compulsory, basic education is provided to pupils between the ages of 6 and 15, with pupils ages 6 to 11, 12, or 13 enrolled in primary schools and pupils 11, 12, or 13 to 15 enrolled in lower secondary schools or gymnasiums. Basic education schools numbered about 5,000 in Upper-secondary schools include vocational and technical schools as well as general-education schools (gymnasiums) for students extending to age 19, although some shorter programs in vocational education for students ages 15 to 17 also exist. Higher education institutions of various types provide education and training opportunities for students between the ages of 19 and 22, 23, 24, 25, or 26, depending on the type of training course followed. 16 éves korától fiatalkorú, 16-18, utána felnőtt és dolgozhat full time Kétszintű érettségi 7-10%os a lemorzsolódás

9 2004-es Oktatási tv. (Education Act) §16-a – SNI 1. (http://www. msmt
Sajátos nevelési igényű az a tanuló aki egészségi állapota és szociális helyzetéből fakadóan hátrányos helyzetbe kerül A fogyatékossággal élők: testi és értelmi fogyatékosság, látás-, hallássérülés; különböző zavarokkal együtt járó nyelvi zavar; autizmus és egyéb tanulási és magatartásbeli fejlődési zavarokkal küzdők Az egészségi állapot szempontjából hátrányos helyzetű az, akinek komoly egészségügyi problémája, krónikus betegsége, vagy enyhe egészségügyi problémája van, ami beilleszkedési, tanulási vagy magatartási problémákat eredményez A szociális hátrányos helyzet: Alacsony szociokulturális státuszú családi környezet, veszélyeztetettség A gyermekotthonokban élő vagy védelembe vett gyerekek kötelező intézményes oktatása Menekültek, menedékkérők  A gyereket 2-6 hónapig egy speciális iskolában különböző területek szakemberit bevonva megfigyelik, és onnan irányítják tovább, a megfelelő iskolába. A hallássérült gyerek együtt tanul épp társaival egy többségi iskolában, vagy részleges integráció, vagy speciális iskola. A gyakorlatban alig van átjárás, de persze lehetne

10 SNI – törvényi szabályozás 2.
A tanulási szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő tartalmak, módszerek a megfelelő formában, a szükségleteikhez igazodó körülmények megteremtésével. A sajátos nevelési igény figyelembe vétele az értékelésnél. A tanulási időtartam meghosszabbítása (max. +2 év) /intézményvezető/ Speciális felszerelések biztosítása a tanulássegítésre (Braille írógép, ingyenes jelnyelvi képzés stb.) A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, adaptív speciális nevelési-oktatási programmal osztályok, tanulócsoportok indíthatóak fogyatékosságokkal élő tanulók számára. Speciális általános iskolai oktatásra abban az esetben kerül sor, ha a tanuló fogyatékossága ezt megkívánja A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, az intézményvezető pedagógiai asszisztenseket biztosíthat azokba az osztályokba, ahol SNI tanulók tanulnak. - SNI tanulóknak a tanulási szükségleteiknek és lehetőségeiknek megfelelő tartalmakat kell közvetíteni a megfelelő formában és módszerekkel, a szükségleteikhez igazodó körülmények megteremtésével. - A sajátos nevelési igény figyelembe vétele az értékelésnél. - Az intézményvezető max. 2 évvel meghosszabbíthatja a középfokú és a felsőfokú oktatás időtartamát egyéni elbírálás alapján. - A sajátos nevelési igénynek megfelelő segédeszközök biztosítása az arra rászoruló tanulók számára (Braille írógép, ingyenes jelnyelvi képzés stb.) - A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, adaptív speciális nevelési-oktatási programmal osztályok, tanulócsoportok indíthatóak fogyatékosságokkal élő tanulók számára. Speciális általános iskolai oktatásra abban az esetben kerül sor, ha a tanuló fogyatékossága ezt megkívánja (autizmus, súlyos értelmi fogyatékosság stb.). - A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, az intézményvezető pedagógiai asszisztenseket biztosíthat azokba az osztályokba, ahol SNI tanulók tanulnak.

11 A Dél-Morva Régió Kb. 180.000 tanuló – 2000 SNI tanuló
Kb. 400 pedagógiai asszisztens Pszichológiai szakértői bizottság döntési jogköre Pedagógiai – pszichológiai központok a 7 megyében – kb. 110 alkalmazott Osztálylétszám (ált. isk.): max. 20 fő Speciális iskolákban 6-14 fő Súlyos fogyatékossággal élők esetében 4-6 tanuló 3 tanár (2 tanár, 1 pedagógiai asszisztens) Szakképzés: kertész, konyhai segéd Utánkövetés nincs

12 Iskolalátogatás 1. Normál intellektusú hallássérült tanulókat befogadó szegregáltan általános iskola Néhány osztály egyéb problémával küzdő tanulókat is befogad (pl.: autista) A külvárosban van, lakótelepszerű környezetben Az épület tiszta, a falakat tanulói munkák díszítik; az épület beosztása miatt közösségi tereket az osztálytermek biztosítanak Hallássérült gyerekek fejlesztésére eszközszinten felszerelt az iskola Pedagógiai asszisztensek minden osztályban Kis létszámú osztályok (6-8 tanuló) Hallássérült és ép hallású pedagógusok is tanítanak Bemutatni: Brno: - Hallássérült gyerekek - szegregált általános iskola (külváros)

13 Iskolalátogatás 2. Külváros
Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók. 2 óvodai csoport, 25 általános iskolai osztály Kb. 600 tanuló 3-15 éves korig Kb. 50 pedagógus 1930 óta működik az iskola, 18 éve Dalton-terv Tehetséggondozási program 3 éve, 20 tanuló Tanácsadó központ Általános iskola: BTM (Dalton-terv) (http://hungaro-dalton.hu/daltonTERV.html) A Dalton-tervet a XX. század első évtizedeiben Észak-Amerikában Helen Parkhurst pedagógus fejlesztette ki. Pedagógiai modellje 1920-ban Dalton városban vált nemzetközileg ismertté, innen ered a Dalton-terv elnevezés. A tanulás folyamatát úgy szervezzük, hogy a diákok a tanárral együtt választják ki a tanár által előzőleg összeállított penzum munkautasítás feladatkínálatából a mindennapi élet vezetéséhez szükséges tartalmakat, meghatározzák egyéni célkitűzéseiket, melyekkel meg tudnak felelni az elvárt követelményszintnek. A tanulási individualitás, az, hogy egyéni adottságaiknak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően dolgozzon. Az így szervezett tanulási folyamat alapvető igénye a tanulók egymás közti és folyamatoskommunikációja és kooperációja. Hiszen amennyiben szükséges, a tanulók a tananyagot társaikkal együtt dolgozhatják fel. A Dalton-terv nyitott modell, ezért a helyi adottságok­hoz alkalmazkodva rugalmasan adaptálható.

14 Folytatás… Két oktatási tutor (alsó / felső tagozat)
Egészségi problémák, tehetségek, magatartásproblémák kezelése, a munka koordinálása Iskolapszichológus (krízis vonal, pályaorientáció) 4 fejlesztőpedagógus (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 1 drog, alkohol, iskolai agresszió megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakember 6 pedagógiai asszisztens (2 éve)

15 Iskolalátogatás 3. Testi és értelmi fogyatékos tanulókat befogadó középiskola, 25%ban integráltan tanulnak épp értelműek is 1954-ben alapították; a jelenlegi épület 2007-ben épült a külvárosban, zöld övezetben körülhatárolt területen. Körülötte: kollégium, általános iskola, középiskola, hipoterápia, medence, kert, tanműhelyek, rehabilitáció Felszereltsége rendkívül modern (projektor, számítógép, rámpa, berendezés stb.) Szoros kapcsolat a szociális minisztériummal (támogatás, lakhatás, egészségügyi ellátás) Törekvések a szülőkkel való együttműködésre, speciális iskolaként sok a 18 év feletti tanuló és a vidéken élő szülő Utánkövetés: nyílt napok, kulturális rendezvények 26 éves korig ingyenes az iskola, utána is, de a tanulónak kell maga fizetnie után az egészségügyi járulékokat.

16 Felvételi: orvosi vélemény, szakértői vélemények, diagnózisok.
250 tanuló – önellátástól az érettségiig Többség gyógypedagógus 18 szakirány – 3 éves szakok Érettségit + szakmát adó szakirányok: üzlet-gazdaság, matematika, informatika Érettségi nélkül szakmát adó szakirányok: kosárfonó, konyhai segéd, ékszerkészítő, elektromosság, kertészet Középsúlyos és enyhe fogyatékossággal élők 1-2 éves képzése Elméleti és gyakorlati képzés Tanár + pedagógiai asszisztens Önellátásra készíti fel a tanulókat Önellátásra képtelen tanulók számára pedagógiai asszisztensek (egész nap) – tanuló Angol és német nyelvtanulás 8-14 tanuló van egy osztályban Konditerem, relaxáció, játéktér Vizsgáztatás: külső szakemberek bevonásával. Felvételi: orvosi vélemény, szakértői vélemények, diagnózisok. 250 tanuló – önellátástól az érettségiig Többség gyógypedagógus, ha nincs végzettsége, támogatják a diploma megszerzését 18 szakirány – 3 éves szakok Érettségit + szakmát adó szakirányok: üzlet-gazdaság, matematika, informatika Érettségi nélkül szakmát adó szakirányok: kosárfonó, konyhai segéd, ékszerkészítő, elektromosság, kertészet Középsúlyos és enyhe fogyatékossággal élők 1-2 éves ‘szak’képzése Elméleti és gyakorlati képzés Tanár + pedagógiai asszisztens Önellátásra készíti fel a tanulókat Önellátásra képtelen tanulók számára pedagógiai asszisztensek (egész nap) – 30-40 Angol és német nyelvtanulás 8-14 tanuló van egy osztályban Konditerem, relaxáció, játéktér Vizsgáztatás: külső szakemberek bevonásával.

17 Miért érdemes tanulmányútra menni?
Nemzetközi ország összehasonlításában látni a hazai helyzetet Kontextusában lehet értelmezni az információkat – jobban meg is marad Sok múlik a partner kapcsolatrendszerén, szervezőkészségén, a felkínált intézményeken Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, megerősítése – nemzetközi együttműködési, munkavállalási lehetőségek, mobilitás Kulturális különbségek megismerése (pl.: tárgyalás) Idegennyelvtudás erősítése, alkalmazása

18 Köszönöm a figyelmet! Dóczi-Vámos Gabriella gab.vamos@gmail.com


Letölteni ppt "Csehország és az integráció"

Hasonló előadás


Google Hirdetések