Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Csehország és az integráció – egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Csehország és az integráció – egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella"— Előadás másolata:

1 Csehország és az integráció – egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella gab.vamos@gmail.com

2 Az előadás tartalma A pályázati kontextus A megpályázott projekt leírása –Amit az oktatási rendszerről tanultunk –Amit az SNI-vel kapcsolatos törvényekről tanultunk –Amit az intézménylátogatások során tanultunk Miért érdemes tanulmányutakra menni?

3 A Leonardo da Vinci alprogram általános célkitűzései (http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=579)http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=579 Az Európai Bizottság 1994-ben indult együttműködési programja a szakképzés területén Az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében A szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációk támogatása A szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése

4 A programban részt vevő országok köre - prioritások Az Európai Unió 27 tagállama 3 EFTA ország: Izland, Liechtenstein, Norvégia Törökország Horvátország, Svájc (folyamatban) Prioritások: kétféle mobilitást érint: (1) a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása. (2) a szakképzési szakemberek mobilitása. Különleges prioritást élvez a tanárok, trénerek és oktatók kompetenciáinak fejlesztése.

5 A megpályázott projekt leírása Pályázat – finanszírozás Tanulmányút 3 országba (Spanyolország, Csehország, Hollandia) Cél: a fogyatékossággal, beilleszkedési- tanulási- és magatartászavarokkal (BTM) élők szakképzésének, jó gyakorlatainak megismerése, a mindennapi praxis szintjén, és a helyi szabályozás, oktatási rendszer tükrében is. A projekt résztvevői: olyan szakemberek, akik képzéseket szerveznek, tartanak a fiatalok szakképzésében résztvevő szakemberek (tanárok, képzők stb.) számára. Munkaprogram: intézménylátogatások, nemzetközi kapcsolatok építése, megerősítése

6 A csehországi tanulmányút 2010. November 7-13 November 7-10 November 10-13

7 Szakmai program Brünn – 2010. november 7-10. 4 intézménylátogatás –Két általános iskola (hallássérült; BTM) –Két középiskola (emelt szintű angol; fogyatékossággal élők) –Oktatási Hivatal Prága – 2010. november 10-13. 2 intézménylátogatás –Egy általános iskola –Oktatási Minisztérium

8 A cseh oktatási rendszer

9 2004-es Oktatási tv. (Education Act) §16-a – SNI 1. (http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/legislation/IM_novelizovan yzakon561rijen2008a.pdf)http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/legislation/IM_novelizovan yzakon561rijen2008a.pdf Sajátos nevelési igényű az a tanuló aki egészségi állapota és szociális helyzetéből fakadóan hátrányos helyzetbe kerül A fogyatékossággal élők: testi és értelmi fogyatékosság, látás-, hallássérülés; különböző zavarokkal együtt járó nyelvi zavar; autizmus és egyéb tanulási és magatartásbeli fejlődési zavarokkal küzdők Az egészségi állapot szempontjából hátrányos helyzetű az, akinek komoly egészségügyi problémája, krónikus betegsége, vagy enyhe egészségügyi problémája van, ami beilleszkedési, tanulási vagy magatartási problémákat eredményez A szociális hátrányos helyzet: –Alacsony szociokulturális státuszú családi környezet, veszélyeztetettség –A gyermekotthonokban élő vagy védelembe vett gyerekek kötelező intézményes oktatása –Menekültek, menedékkérők

10 SNI – törvényi szabályozás 2. A tanulási szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő tartalmak, módszerek a megfelelő formában, a szükségleteikhez igazodó körülmények megteremtésével. A sajátos nevelési igény figyelembe vétele az értékelésnél. A tanulási időtartam meghosszabbítása (max. +2 év) /intézményvezető/ Speciális felszerelések biztosítása a tanulássegítésre (Braille írógép, ingyenes jelnyelvi képzés stb.) A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, adaptív speciális nevelési- oktatási programmal osztályok, tanulócsoportok indíthatóak fogyatékosságokkal élő tanulók számára. Speciális általános iskolai oktatásra abban az esetben kerül sor, ha a tanuló fogyatékossága ezt megkívánja A helyi Oktatási Hivatal beleegyezésével, az intézményvezető pedagógiai asszisztenseket biztosíthat azokba az osztályokba, ahol SNI tanulók tanulnak.

11 A Dél-Morva Régió Kb. 180.000 tanuló – 2000 SNI tanuló Kb. 400 pedagógiai asszisztens Pszichológiai szakértői bizottság döntési jogköre Pedagógiai – pszichológiai központok a 7 megyében – kb. 110 alkalmazott Osztálylétszám (ált. isk.): max. 20 fő –Speciális iskolákban 6-14 fő –Súlyos fogyatékossággal élők esetében 4-6 tanuló 3 tanár (2 tanár, 1 pedagógiai asszisztens) Szakképzés: kertész, konyhai segéd Utánkövetés nincs

12 Iskolalátogatás 1. Normál intellektusú hallássérült tanulókat befogadó szegregáltan általános iskola Néhány osztály egyéb problémával küzdő tanulókat is befogad (pl.: autista) A külvárosban van, lakótelepszerű környezetben Az épület tiszta, a falakat tanulói munkák díszítik; az épület beosztása miatt közösségi tereket az osztálytermek biztosítanak Hallássérült gyerekek fejlesztésére eszközszinten felszerelt az iskola Pedagógiai asszisztensek minden osztályban Kis létszámú osztályok (6-8 tanuló) Hallássérült és ép hallású pedagógusok is tanítanak

13 Iskolalátogatás 2. Külváros Beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók. 2 óvodai csoport, 25 általános iskolai osztály Kb. 600 tanuló 3-15 éves korig Kb. 50 pedagógus 1930 óta működik az iskola, 18 éve Dalton- terv Tehetséggondozási program 3 éve, 20 tanuló Tanácsadó központ

14 Folytatás… Két oktatási tutor (alsó / felső tagozat) –Egészségi problémák, tehetségek, magatartásproblémák kezelése, a munka koordinálása Iskolapszichológus (krízis vonal, pályaorientáció) 4 fejlesztőpedagógus (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) 1 drog, alkohol, iskolai agresszió megelőzésével és kezelésével foglalkozó szakember 6 pedagógiai asszisztens (2 éve)

15 Iskolalátogatás 3. Testi és értelmi fogyatékos tanulókat befogadó középiskola, 25%ban integráltan tanulnak épp értelműek is 1954-ben alapították; a jelenlegi épület 2007-ben épült a külvárosban, zöld övezetben körülhatárolt területen. Körülötte: kollégium, általános iskola, középiskola, hipoterápia, medence, kert, tanműhelyek, rehabilitáció Felszereltsége rendkívül modern (projektor, számítógép, rámpa, berendezés stb.) Szoros kapcsolat a szociális minisztériummal (támogatás, lakhatás, egészségügyi ellátás) Törekvések a szülőkkel való együttműködésre, speciális iskolaként sok a 18 év feletti tanuló és a vidéken élő szülő Utánkövetés: nyílt napok, kulturális rendezvények 26 éves korig ingyenes az iskola, utána is, de a tanulónak kell maga fizetnie után az egészségügyi járulékokat.

16 Felvételi: orvosi vélemény, szakértői vélemények, diagnózisok. 250 tanuló – önellátástól az érettségiig Többség gyógypedagógus 18 szakirány – 3 éves szakok –Érettségit + szakmát adó szakirányok: üzlet-gazdaság, matematika, informatika –Érettségi nélkül szakmát adó szakirányok: kosárfonó, konyhai segéd, ékszerkészítő, elektromosság, kertészet Középsúlyos és enyhe fogyatékossággal élők 1-2 éves képzése –Elméleti és gyakorlati képzés –Tanár + pedagógiai asszisztens –Önellátásra készíti fel a tanulókat Önellátásra képtelen tanulók számára pedagógiai asszisztensek (egész nap) – 30-40 tanuló Angol és német nyelvtanulás 8-14 tanuló van egy osztályban Konditerem, relaxáció, játéktér Vizsgáztatás: külső szakemberek bevonásával.

17 Miért érdemes tanulmányútra menni? Nemzetközi ország összehasonlításában látni a hazai helyzetet Kontextusában lehet értelmezni az információkat – jobban meg is marad Sok múlik a partner kapcsolatrendszerén, szervezőkészségén, a felkínált intézményeken Nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése, megerősítése – nemzetközi együttműködési, munkavállalási lehetőségek, mobilitás Kulturális különbségek megismerése (pl.: tárgyalás) Idegennyelvtudás erősítése, alkalmazása

18 Köszönöm a figyelmet! Dóczi-Vámos Gabriella gab.vamos@gmail.com gab.vamos@gmail.com


Letölteni ppt "Csehország és az integráció – egy tanulmányút tapasztalatai – Dóczi-Vámos Gabriella"

Hasonló előadás


Google Hirdetések