Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról Csillag Ferenc közoktatási szakértő 2009. november 5.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról Csillag Ferenc közoktatási szakértő 2009. november 5."— Előadás másolata:

1 A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról Csillag Ferenc közoktatási szakértő 2009. november 5. 1

2 A fenntartókról: A szakma képviselőiként tudjuk, hogy a közoktatási intézményeknek többféle fenntartója van. A szakma képviselőiként tudjuk, hogy a közoktatási intézményeknek többféle fenntartója van. Ma csak az önkormányzati fenntartókról szólok, ez 85 – 88 %! Ma csak az önkormányzati fenntartókról szólok, ez 85 – 88 %! 2

3 A témaválasztás indoklása: 1. Elkötelezett híve vagyok az innovációnak. Miért? Leonardo képe, szemlélete és technikája kellett ahhoz, hogy Barcsay is maradandót alkosson. 3

4 A témaválasztás indoklása: „A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.” Kazinczy Ferenc „A nyelv olyan, mint az ég a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával.” Kazinczy Ferenc „Kempi, ma egy básó, frisshús érkezett, add a kezébe a fókát, hogy a fogszi egyszer tiszta legyen!” (Börtönszleng – Aszód) „Társam, ma „Kempi, ma egy básó, frisshús érkezett, add a kezébe a fókát, hogy a fogszi egyszer tiszta legyen!” (Börtönszleng – Aszód) „Társam, ma egy magas, új rab érkezett, ad a kezébe a felmosófát, hogy a cella egyszer tiszta legyen!” felmosófát, hogy a cella egyszer tiszta legyen!” 4

5 A témaválasztás indoklása: 2. Sok követendő kezdeményezést láttam az önkormányzatok részéről: - „jó gazda” - kezdeményező, ösztönző – effektus, 3. Átéltem a hanyagolt, a „leírt” attitűdöt is, s ez igen veszélyes, mert a gyerekek és a pedagógusok sérülnek. 5

6 Az innováció fogalma: Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely a későbbiekben megvalósítja az ötletet. A szakmai fejlesztés megjelölésére ma már széles körben használatos innováció kifejezést 1910-ben a német Schumpeter írta le egyik cikkében a gazdasági fejlődéssel összefüggésben. Később átkerült más tudományterületekre, így a pedagógia szakterületére is. A szakmai fejlesztés megjelölésére ma már széles körben használatos innováció kifejezést 1910-ben a német Schumpeter írta le egyik cikkében a gazdasági fejlődéssel összefüggésben. Később átkerült más tudományterületekre, így a pedagógia szakterületére is. 6

7 Intézményesült segítségadás: www.innovacio.lap.hu www.innovacio.lap.hu www.innovacio.lap.hu www.pafi.hu www.pafi.hu www.pafi.hu Ám léteznek helyi (fenntartói) pályázatok is. (FKFK, vagy saját fenntartói kiírások). Megjegyzendő: elvárás a pályázatírás elsajátítása – nehezen megy! 7

8 A pedagógiai innováció: A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is valósul. A kreativitástól annyiban különbözik, hogy olyan folyamatot jelöl, amelynek egyik első állomása maga a kreativitás, vagyis az alkotóerő, új ötlet, elképzelés, koncepció, amely alapja lehet minden fejlesztésnek. A kreativitás (például feltalálói ötlet) akkor válik innovációvá, ha meg is valósul. 8

9 Mi indokolja a pedagógiai innovációt? (1.) Intézményi (belső) okok: Intézményi (belső) okok:  a folyamatosan csökkenő gyermeklétszám versenyhelyzetet idéz elő, (Külső ok is!)  a diákok változása (érettség, infantilitás)  küzdelem a monotonitás ellen, (tanári)  a pedagógus értékelésének problema- tikája (IMIP)  stb. 9

10 Mi indokolja a pedagógiai innovációt? (2.) Külső okok: Külső okok:  a közoktatási intézmények közötti versenyhelyzet,  a fenntartó is szorgalmazza az újításokat,  a szülő (a fogyasztó) elvárásainak megismerése ill. megfogalmazódása,  a pályázati rendszer intézményesülése, amely feltétlenül segíti az innovációt. 10

11 Szigorító elemek a pályázatokban: Önrész, amely a fenntartói finanszírozásban jelenik meg, (korábban is volt) Önrész, amely a fenntartói finanszírozásban jelenik meg, (korábban is volt) garancia vállalás, amely szerint az innovációban résztvevő intézmény szerkezetében változás nem következik be, (ez újabb elem) garancia vállalás, amely szerint az innovációban résztvevő intézmény szerkezetében változás nem következik be, (ez újabb elem) ↓ kérdéses a betarthatósága. 11

12 Egy önkormányzat szerepe, lehetőségei Önkormányzati stratégiáról van szó, ezért választ kell keresni arra a kérdésre is, hogy mi lehet az önkormányzat innováció-ösztönzés helye és szerepe, milyen lehetőségek vannak e téren. Önkormányzati stratégiáról van szó, ezért választ kell keresni arra a kérdésre is, hogy mi lehet az önkormányzat innováció-ösztönzés helye és szerepe, milyen lehetőségek vannak e téren. Egyfajta katalizátora és gerjesztője lehet az innovációnak. Egyfajta katalizátora és gerjesztője lehet az innovációnak. 12

13 Az önkormányzatok szétválása Három szint különböztethető meg: Három szint különböztethető meg: - fővárosi ill. megyei jogú városi önkormányzatok, - városi, kerületi önkormányzatok, - kistelepülési (falusi) és éppen ezért a feladatokra kistérségi társulásba kényszerülő önkormányzatok. 13

14 Ki tud többet vállalni? Tekintettel arra, hogy az oktatás- finanszírozás a maradék-elvre épül, így az természetes, hogy a „nagy” önkormányzatok többet vállalnak, vállalhatnak. Tekintettel arra, hogy az oktatás- finanszírozás a maradék-elvre épül, így az természetes, hogy a „nagy” önkormányzatok többet vállalnak, vállalhatnak. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a szubjektív elem sem. A „kedvenc” intézmény támogató segítése. Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül a szubjektív elem sem. A „kedvenc” intézmény támogató segítése. 14

15 Fenntartó dilemmái: Az oktatásirányítás a terveket folyamatosan felülírja: éves költségvetési terv, egységes óvoda- bölcsőde, szakképzés, pedagógus továbbképzési rendszer, stb. Lehet-e az állandó mozgásnak eleget tenni? Nem vitatva a törvények segítő szándékát – a folyamatos változások a tudatos tervezőmunkát ellehetetlenítik. Az oktatásirányítás a terveket folyamatosan felülírja: éves költségvetési terv, egységes óvoda- bölcsőde, szakképzés, pedagógus továbbképzési rendszer, stb. Lehet-e az állandó mozgásnak eleget tenni? Nem vitatva a törvények segítő szándékát – a folyamatos változások a tudatos tervezőmunkát ellehetetlenítik. 15

16 Fenntartó dilemmái: Meddig segítsük az intézményeinket? Meddig segítsük az intézményeinket? Van-e objektív mérőeszköz a hatékonyság, az eredményesség vizsgálatára? Van-e objektív mérőeszköz a hatékonyság, az eredményesség vizsgálatára? A kompetenciamérések abszolutizálhatók-e? (A gyenge eredmény rossz iskolát jelent-e?) A kompetenciamérések abszolutizálhatók-e? (A gyenge eredmény rossz iskolát jelent-e?) Építeni, építkezni ↔ rombolni? Építeni, építkezni ↔ rombolni? …és mi a választói akarat? …és mi a választói akarat? 16

17 Tehát hol is áll az önkormányzat? önkormányzat képviselő testülete törvény, szülői, választói elvárás tanulói igény Kinek, miként feleljünk meg ? Az öregekkel mi lesz, s az egészségügyi ellátást miként biztosítsuk? Stb. ? 17

18 Egy példa a fenntartói téveszmékről: Profi vezető – 8 év múlva megy nyugdíjba. Oktatási osztály vezetői pályázatot készít elő törvényesen: 8 évre Feladat! Mivel indokolja az OB elnöke a kiírás megvalósíthatatlanságát? 18

19 Mindezek ismeretében: támogat vagy elhárít? A markáns önkormányzatok támogatják az intézményi újításokat. Ez a vezetői pályázatokban is megjelenik: A markáns önkormányzatok támogatják az intézményi újításokat. Ez a vezetői pályázatokban is megjelenik: „… pályázatában térjen ki a beindított intézményi innovációk folytatásának gyakorlatára.” „… a pályázó nyilatkozzon arról, milyen újítási szándékai vannak az elkövetkező időszakba!” 19

20 Mindezek ismeretében: támogat vagy elhárít? A kevéssé vállalkozók, a rossz gazdasági helyzetben lévők elutasítják az intézmények innovatív kezdeményezéseit. Tehát: már itt is meghatározó, hogy ki, hova születik. (Esélyteremtés! Esélyegyenlőség!) A kevéssé vállalkozók, a rossz gazdasági helyzetben lévők elutasítják az intézmények innovatív kezdeményezéseit. Tehát: már itt is meghatározó, hogy ki, hova születik. (Esélyteremtés! Esélyegyenlőség!) 20

21 Mindezek ismeretében: támogat vagy elhárít? A tapasztalatok azt igazolják, hogy a kisebb önkormányzatok képtelenek az innovációk támogatására. A tapasztalatok azt igazolják, hogy a kisebb önkormányzatok képtelenek az innovációk támogatására. Következmény: Következmény: - rövid távon: fokozódik a távolság a kistelepülés és a város között, - hosszabb távon: valós veszély a települések elöregedése, elnéptelenedése. 21

22 Egy gondolat a Közoktatási törvényből: „… a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét” – értékelni kell. „… a nevelési-oktatási intézmény foglalkozási, illetve pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka eredményességét” – értékelni kell. Amennyiben a fenntartó önkormányzat a törvény szellemében jár el, akkor vala- mennyi intézményi innovációt támogatnia kell. Amennyiben a fenntartó önkormányzat a törvény szellemében jár el, akkor vala- mennyi intézményi innovációt támogatnia kell. 22

23 Záró gondolatként: „Ha sikerül tetten érni egy embert, amikor csodálkozik, ki fog derülni, hogy ilyenkor az arca egészen az övé - talán éppen azért, mert valami másban elmerül -, és többnyire szép is.” Ancsel Éva „A Magyar Pedagógiai Társaság Janus Korczak Szakosztályának ülésén 2009. november 5-én. „A Magyar Pedagógiai Társaság Janus Korczak Szakosztályának ülésén 2009. november 5-én. Az előadás címe: „A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról” Az előadás címe: „A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról” A hallgatóság tájékoztatást kapott a fenntartó önkormányzatok anyagi lehetőségeiről, a fejlesztéseket segítő, ill. visszafogó magatartásáról.” A hallgatóság tájékoztatást kapott a fenntartó önkormányzatok anyagi lehetőségeiről, a fejlesztéseket segítő, ill. visszafogó magatartásáról.” Hiszem, hogy lehet emberarcú az önkormányzati irányítás. 23


Letölteni ppt "A közoktatási intézmények innovációs lehetőségei - néhány gondolat a teherviselő önkormányzatokról Csillag Ferenc közoktatási szakértő 2009. november 5."

Hasonló előadás


Google Hirdetések