Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ."— Előadás másolata:

1 Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ

2 Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái Egészségügyi szakmacsoport – 9. évf. – 129 fő 60% 50% 30% Kisgyerekekkel, betegekkel vagy rászorultakkal való foglalkozás Á09: számítógép általi munka Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése

3 Egészségügyi szakmacsoport – 10. évf. – 47 fő 45% 40% 25% Á08: vevőkkel való kapcsolat Á09: számítógép általi munka Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok Á34: emberek munkáját irányíthatom Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

4 Egészségügyi szakmacsoport – 11. évf. – 56 fő 45% 35% Á08: vevőkkel való kapcsolat Á09: számítógép általi munka Á16: egyéni vállalkozóként való elhelyezkedés Á24: művészi tevékenység (zene, tánc, ének, stb.) űzése Á32: növényekkel, állatokkal foglalkozhatok Á34: emberek munkáját irányíthatom Problémafelvetés – szakmacsoportok munkatevékenység-preferenciái

5 Tanulói létszám alakulása a középfokú oktatásban

6 Budapesti középiskolások beiskolázási adatai (2009)

7 A vizsgálatban közreműködő iskolák I. Egészségügy szakmacsoport Bókay János Szki. – 3 évf. Fodor József Szki. – 3 évf. Kanizsay Dorottya Szki. – 1 évf. Nemes Nagy Ágnes Szki. – 2 évf. Semmelweis Ignác Szki. – 3 évf. Szociális szolgáltatások szakmacsoport Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf. Oktatás szakmacsoport Raoul Wallenberg Szki. – 1 évf.

8 A vizsgálatban közreműködő iskolák II.

9 Humán terület – alapvető kompetenciák 1.Személyes kompetenciák 2.Társas kompetenciák Elkötelezettség, elhivatottság Önfegyelem Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság Stressz tűrő képesség Felelősségtudat Empátia Tolerancia Kapcsolatteremtő készség Segítőkészség Együttműködési készség 3.Módszerkompetenciák Problémamegoldó képesség Helyzetfelismerés Logikus gondolkodás 4.Társas kompetenciák Kommunikációs készségek Eszközhasználati készségek Térérzékelés

10 Mérőeszközök tmpkteki.uni-obuda.hu/meres 1. 2. 3. 4.

11 Tanári értékelő felület tmpkteki.uni-obuda.hu/ertekeles

12 Mérőeszközök - eredmények

13 1. Tanulási folyamat - problémamegoldás Tanulási stílus kérdőív (Kolb-Tóth) Konkrét élmények, tapasztalatok szerzése Megfigyelés és a tapasztalatok visszatükröződése A fogalmak aktív alkalmazása új szituációban Elvont fogalmak alkotása (általánosítás) Alkalmazkodó tanulási stílus Asszimiláló tanulási stílus Konvergens tanulási stílus Divergens tanulási stílus Tapasztalás Elmélkedő megfigyelés, megértés Gondolkodás Alkalmazás

14 1. Tanulási stílus Tapasztalatszerzés Megfigyelés. megértés Alkalmazás Fogalomalkotás, gondolkodás

15 1. Tanulási stílus Egészségügy Szociális szolgáltatások Oktatás Oktatás

16 Divergens tanulási stílusú tanuló Az igen erős képzelőerő, újítószándék és ötletgazdagság a jellemező rád. A rugalmas gondolkodás révén képes vagy új elméletek kidolgozására, továbbá a problémaszituáció különböző nézőpontokból való vizsgálatára, ami nagyban elősegíti azok eredményes megoldását. Igazi „kultúrlény” vagy, aki érdeklődik az emberi kapcsolatok és a művészetek iránt, szereti a társakkal való együttmunkálkodást, együttműködést. Leginkább a tanári előadást, és a magyarázatot preferálod, továbbá könnyen tanulsz az osztálytársaiddal való együttműködésből is. Az ismeretszerzés során elsősorban a dolgok megtapasztalására és az érzékelésre alapozol. Az induktív gondolkodás jellemző leginkább rád, amikor is több feladat megoldása által, illetve a kísérletek, kísérletezgetések révén szerzett tapasztalatokból jutsz el az általános összefüggések, törvényszerűségek felismeréséhez. Leginkább a saját tapasztalataiban bízol, és jól össze tudod kapcsolni azokat a már korábban megszerzett tudásoddal. Kedvenc kérdésed a „Miért?”, vagyis szereted a dolgok hátterét feltárni, az összefüggéseket felismerni.

17 1. Tanulási stílus – valamennyi tanuló

18

19 1. Tanulási stílus – 10. évf.

20 1. Tanulási stílus – 12. évf.

21 2. Kötődések (Tóth P.) Emelkedik! Változatlan!

22 Emelkedik! Csökken!

23 3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.) Kifejezi, hogy - mennyire képes valaki szándékait és céljait a saját viselkedése során megvalósítani, - mennyire képes valaki uralkodni a belső feszültségei felett. !

24 3. Énerő (Lukács D. – Pressing L. nyomán Tóth P.) Enyhe emelkedés!

25 4. Empátia (Buda B.)

26 Mérsékelt emelkedés!

27 Megállapítások 1.A divergens tanulási stílus markánsan jellemző a szakterületre, ami a képzés különböző évfolyamain azonos arányú. 2.A pedagógushoz és az iskolához való kötődés folyamatosan erősödik, míg a tanulásé csökken. 3.Az énerő tekintetében enyhe, míg az empátia vonatkozásában mérsékelt emelkedés figyelhető meg.

28 Köszönöm szépen a figyelmet. toth.peter@tmpk.uni-obuda.hu beky.judit@fppti.hu Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ


Letölteni ppt "Szakmai kompetenciamérés a Humán TISZK-ben DR. TÓTH PÉTER BÉKY GYULÁNÉ Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ."

Hasonló előadás


Google Hirdetések