Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A földmágnesség néhány jelensége Kis Károly

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A földmágnesség néhány jelensége Kis Károly"— Előadás másolata:

1 A földmágnesség néhány jelensége Kis Károly kisk@ludens.elte.hu

2 Sarki fény ovál Mágneses tér forrása a külső földmagban található Mágneses tengely Dipólusmomentum iránya

3 Mágnesség A mágnes szó valószínűleg a kisázsiai Magnézia (Magnesia) városáról kapta a nevét, közelében mágneskővet magnetitet (Fe 3 O 4 ) találtak. A város leírása megtalálható Strabon (Kr.e. 63-Kr.u.19) Geographika című munká- jában. Thales (Kr.e. 624-549) megállapítása szerint a mágnesnek lelke van és ez mozgatja az apró vastárgyakat a mágnes felé.

4 Arisztoteles (Kr.e. 384- 322) De Anima (A lélekről) című munkájában röviden leírja a mágnest. Plinius, Gaius Secundus (Kr.u. 23-79) a Naturalis Historia című 37 könyvből álló enciklopédikus munkájában szintén említi a mágnes tulajdonságait.

5 Titus Carus Lucretius (Kr.e. 97-55) római költő De Rerum Natura (A tárgyak természetéről) összefoglalja az epikuroszi fizikát. Megközelítése szerint a mágnes apró részecskéket sugároz ki, amelyek vákuumot hoznak létre és a vas atomok be akarnak lépni a vákuumba. Ezért mozognak a vastárgyak a mágnes felé.

6 Hippokrates (Kr.e. 460-357) görög orvos, az orvosi etika deklarálója a mágneskőből készült granulátum használatát javasolja a meddőség ellen. Galenus Claudius (Kr.u. 131-201) görög orvos, hosszú ideig az orvosi gyakorlat meghatározója, szembetegségek gyógyí- tására javasolta a mágneskőből készült granulátumot.

7 A mágnes AngolLodestone, Magnet GörögΗρακλτοζ és Μαρνητιζ FranciaAimant KínaiCi shi és Xuan shi LatinMagnes Herculeus NémetMagness és Siegelstein OlaszCalamnita OroszМагнm SpanyolPiedramnat

8 Paramágneses momentumok

9 Iránytű

10 Az iránytű történetéről Shen Kua kínai csillagász, mérnök, magas rangú hivatalnok részletes leírást ad az iránytűről (Kr.u. 1086). A kínai Zhu Yu (Kr.u. 1117) összefoglalja az iránytű használatát navigáció során. Alexander Neckham leírja az iránytűt a De Utensilibus (Az eszközökről) című munkájában 1190-ben. Roger Bacon 1266-ban szintén ír az iránytű használa- táról. III. Edward (1327-1377) uralkodása idejében a hadi- tengerészet néhány hajóját már iránytűvel látják el.

11

12 Epistola Petri Peregrini de Maricourt ad Sygerum de Foucaucourt Militem De Magnete (1269) Leírja a gömb alakú mágnes, a terrella, kis iránytűvel történő vizs- gálatát. Megállapítja, hogy a gömb két pólus- sal rendelkezik, az iránytű azonos irányba mutat a hosszúsági kö- rök (meridiánok) men- tén.

13 Deklináció (elhajlás) és inklináció (lehajlás)

14

15 A mágneses tér vertikális, horizontális és totális összetevője

16 Mágneses pólusok és a mágneses egyenlítő

17 A deklináció mérése Christopher Columbus (1447-1506) fel- jegyzi a hajónaplójában a csillagászati és a mágneses északi irány eltérését. João de Castro (1500-1548) portugál flottilla parancsnoka 43 deklináció mérést végez a Vörös-tengeren és az Indiai- óceánon.

18 William Gilbert (1544-1603)

19 De Magnete, Magneticisque et De Magno Magnete Tellure (1600)

20 De Magnete Magneticisque Corporibus et De Magno Magnete Tellure (A mágnesről, mágnesezett testekről, földmágnességről) című, 1600-ban megjelent könyve össze- foglalja korának ismereteit a mágnes- ségről. Megállapításai:

21 a mágnes kettétörésével nem lehet a pólusokat egymástól szétválasztani; a Föld egy nagy mágnes; a mágneses tér intenzitása függ a mágnestől mért távolságtól; a hőmérséklet növelésével megszűnik a mágneses tulajdonság; leírja a deklinációt és az inklinációt.

22 Edmund Halley (1656-1742) deklináció térképe az Atlanti-óceán területére (1701)

23 Karl Friedrich Gauss (1777-1855)

24 Allgemeine Theorie des Erdmagnetismus című alapvető könyve 1838-ban jelent meg. Gauss, Humbolt és Weber kezdemé- nyezésére alakult Mágneses Egyesület irányításával ötven mágneses obszerva- tóriumban végeztek rendszeres méréseket 1836-1844 között.

25 Cristopher Hansteen (1784-1873) Mágneses deklináció térképe

26 A deklináció (elhajlás) és az inklináció (lehajlás) változása Londonban 1540-től 1950-ig

27

28

29

30

31

32

33 A normál (fekete) és a reverz (fehér) polaritású időszakok az utolsó 170 millió év során

34 A Föld belső szerkezete a rugalmas hullámok megfigyelése alapján

35

36

37 A dipólusmomentum és az északi pólus szekuláris variációja

38 Az északi földmágneses pólus helyzete 1831 és 2001 között

39 A deklináció, a horizontális és a vertikális összetevők variációi Tihanyban 1872 és 1980 között

40 A napkitörés és a napszél

41 A Nap vázlatos felépítése

42 Napfoltok

43 A Föld magnetoszférája

44 A napszél töltött részecskéinek mozgása a magnetoszférában

45 A Föld magnetoszférájának szerkezete

46 Nyugodt napi variációk 1950-ben Budakeszin

47 Mágneses háborgás nagycenki Széchenyi István obszervatórium 1983. február 4-én készült regisztrátumán

48 Az aurora ovál az északi félgömbön

49 Sarki fény (az északi sarki fény az aurora borealis) Alaszkában, 1998. március 4-én.


Letölteni ppt "A földmágnesség néhány jelensége Kis Károly"

Hasonló előadás


Google Hirdetések