Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani megújulás a szakmai oktatásban Baranyai Anita – IV. közgazdasági szakmacsoport Érsekné Bódy Erzsébet és Tolnay Knefélyné Érszegi Éva - I. egészségügy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani megújulás a szakmai oktatásban Baranyai Anita – IV. közgazdasági szakmacsoport Érsekné Bódy Erzsébet és Tolnay Knefélyné Érszegi Éva - I. egészségügy."— Előadás másolata:

1 Módszertani megújulás a szakmai oktatásban Baranyai Anita – IV. közgazdasági szakmacsoport Érsekné Bódy Erzsébet és Tolnay Knefélyné Érszegi Éva - I. egészségügy szakmacsoport 2008. február 13.

2 Módszertani palettánk Vita Csoportmunka Projektmódszer Munkáltatás Egyéni munka Frontális tanítás Házi feladat

3 A vita lehetőséget nyújt arra, hogy:  több ember előtt megnyilvánuljunk,  megtanuljunk érvelni álláspontunk mellett,  elsajátítsuk a társas érintkezés és a kultúrált vita fontos szabályait. VITA

4 Mintafeladat - gazdaság Párbeszéd: Diák 1.: Hallottad, hogy mivel Uniós tagok vagyunk nem kell útlevél, ha elmegyünk anyuval Bécsbe a karácsonyi vásárra? Diák 2.: Persze, apukám Norvégiába utazott múlt héten, és semmit nem kértek tőle a reptéren. Tudod, az Unióban szabadon utazhatunk, vagy mi. Diák 1.: Tudom, már 2004. május 1. óta így van. Mostmár csak beülünk az autóba, és ránk se néz senki a határon, ha átugrunk olaszba sielni.

5 Alakítsd ki saját álláspontodat a témával kapcsolatosan! Mutasd ezt be szóban társaidnak! (Schengeni övezet, Norvégia nem EU tag.) Hasonló feladat készíthető például az euró témaköréből is. Mintafeladat - gazdaság

6 Mintafeladat - egészségügy Párbeszéd: Diák 1.: Szerintem egy „drogost” nem lehet leszoktatni, hiába mondják. Diák 2.: Ez nem igaz, mert én hallottam egy srácról, akit meggyógyítottak. Diák 1.: Ne hidd el, szerintem nem gyógyult meg, mert úgyis újra kezdi. Diák 2.: Nekem azt is mondták, hogy van olyan módszer, ami minden drogosra hat.

7 1.Feladat: Alakítsd ki saját álláspontodat a témával kapcsolatosan! Mutasd be ezt szóban társaidnak! ( Nincs olyan módszer, ami minden drogfogyasztó számára egyaránt megfelelő lenne. A betegek három kezelési fázison esnek át: detoxikáció, a drogélvezet következményeinek kezelése, magatartás változás előidézése) Mintafeladat - egészségügy

8 2. Feladat: Alakítsd ki saját álláspontodat a témával kapcsolatosan! Ismertessétek ezt szóban a többi csoporttal. A tanár csoportokat alakít. Kiválaszt egy a drogokkal kapcsolatos a diákok számára nagy jelentőségű és fontos mondanivalóval bíró részt. Ebben az esetben a „Drogfogyasztás megelőzésének lehetőségeit” Mintafeladat - egészségügy

9 Feladatmegosztás - egészségügy I. csoport: Foglalkozik az elsődleges megelőzés lehetőségével – egészséges életre nevelés kérdésével. II. csoport: Feladata a másodlagos megelőzés fontosságának kérdésköre – amikor a szenvedélybetegség még nem alakult ki. II. csoport: Foglalkozik a harmadlagos megelőzéssel – a krónikussá válás megelőzését célzó beavatkozással.

10 A feladat végén, amikor már kialakult a közös álláspont a tanár ismerteti a tankönyv és a szakmai állásfoglalás alapján a megelőzés lehetőségeit. Mintafeladat - egészségügy

11 CSOPORTMUNKA A csoportmunka lényege a munkamegosztás. Fejleszti a:  kulcskompetenciákat (kommunikáció, együttműködő, problémamegoldó),  a toleranciát és empátiát, erősíti a csoportudatot, szélesíti a látókört, a csapat minden tagját aktivitásra készteti. (CSOPORTALKOTÁS)

12 Feladat: Az Európai Tanács tevékenységének ismertetése – az ábra kitöltése segítségével Csoport: 2x2 fő (előnye: a két közös feladaton dolgozó diák kiegészíti egymást, eltérő képességeik alapján folyamatosan cserélődik közöttük a vezérszerep, felismerik egymás értékeit, és tanulnak egymástól). Részfeladatok: 1. csoport: az ábra piros téglalapjában található kérdések megválaszolása 2. csoport: A zöld téglalap kérdéseinek megválaszolása Mintafeladat - gazdaság

13 Mintafeladat - egészségügy Tantárgy: Egészségtan Téma: Egészségkultúráltság Feladat: Az egészség fogalmának, elemeinek ismertetése – az ábra kitöltésének segítségével. Csoportalkotás: 3-3 tanuló

14 Részfeladatok - egészségügy I.csoport: Az ábrán jelölt kérdőjelek fogalmi meghatározása II.csoport: Az I. jelű téglalapban szereplő kérdések megválaszolása! III.csoport: A II. jelű téglalapban szereplő kérdések megválaszolása!

15 Feladat ? ? ? ?

16 1.Feladat: Írd le az egészség fogalmát! Az egészség hármas meghatározottságát mely alapokmány állapítja meg? Mit jelent az egészség értelmezésében a dinamikus egyensúly? Melyek az egészségi állapot külső tényezői? Melyek az egészségi állapot belső tényezői? 2. Feladat: Miből következik a dinamikus egyensúly? Mit jelent ez a kifejezés: Az egészség nem statikus állapot? Mit jelent a holisztikus egészségszemlélet? Írd le az egészségi állapot fogalmát! Mintafeladat - egészségügy

17 A feladat lezárása Nagyon hasznos tanulsága van minden egyes csoportban végzett feladatnak, ezért érdemes a feladat végeztével megbeszélni azt is, hogy: ki hogyan, milyen attitűddel érkezett a csapatba, milyen tapasztalatokra tett szert menet közben, észrevett-e változást saját viselkedésében (esetleg érzi-e, hogy ő maga miben változott: hozzáállás, tolerancia stb.), ezek tükrében hogyan kezdene neki most a csoportmunkának, mi az, amin változtatna.

18 Projektmódszer A projektmódszer megalkotói szerint az oktatás és a tantárgyi tartalmak fő hibája, hogy elkülönült részekként kezelik a világ dolgait, holott komplex jelenségekről van szó, melyek megoldásához minden tudását mozgósítania kell az egyénnek. A tanulók tapasztalatát tekinti a tanulás legfontosabb forrásának,

19 Lehet önálló, vagy csoportmunka is – tanulók kibontakozása, felelősségre nevelés A projekt végeredményét bemutatják egymásnak a diákok – kommunikációs készségek fejlődése, visszajelzés, kritika fogadásának elsajátítása, kezelése Projektmódszer

20 1. Feladat: Készíts reklámot egy vállalat terméke számára egy Uniós és egy Unión kívüli országban történő értékesítéséhez! Csoportlétszám: a feladat összetettségéből adódóan min. 5 fő A diákok több instrukciót első körben nem kapnak. Fel kell ismerniük, mire van szükségük a feladat elvégzéséhez, valamint milyen részfeladatokra bontható a feladat. 1. Mintafeladat - gazdaság

21 Ötletek keresni kell egy olyan vállalkozást, amely egyaránt értékesít az Unió valamely tagállamában, illetve legalább egy, az Unión kívüli (harmadik) országban, interjúk segítségével tájékozódni kell a partnerekről, információt kell gyűjteni a célország kultúrájáról, fogyasztói szokások, ízlésvilág vizsgálata, pl. élelmiszer: milyen ízeket szeretnek (Coca-cola édesebb Görögországban, mint nálunk, vagy: a kínaiak laktóz érzékenyek, nem ehetnek túrórudit), a termék bolti árait össze lehet hasonlítani a két célországban, kiszerelés (pl. van ahol 6, van ahol 8 doboz üdítőt csomagolnak egybe), érdemes vizsgálni ennek okait is.

22 2. Feladat: Az előző feladat nehezíthető: Készíts egy terméket, és vezesd be egy Uniós és egy Unión kívüli országba! Itt már nincs segítségként a cég többéves tapasztalata a háttérben, és a marketing mellett gondolni kell még a: minőségi előírásokra, áruk szabad áramlásának szabályaira, vámokra Unión kívül, költségvetés elkészítésére, beszállítók ajánlatainak begyűjtésére (inputokhoz), fuvarozás részleteire, eltérő fogyasztói szokásokra, Reklám Etikai Kódexre. 2. Mintafeladat - gazdaság

23 3. Feladat: Lehet a feladatot konkretizálni is, ha a tanulók képességei ezt szükségessé teszik, de tartsuk szem előtt, hogy minél inkább magukra maradnak, annál többet tanulnak a feladatból. Fontos, hogy a dolgok komplexitását maguk tapasztalják meg. Téma: Európai Parlamenti választások Keress fel egy parlamenti képviselőt, készíts vele interjút a munkájáról előzetesen összeállított kérdőív alapján, majd ismertesd az interjút az osztálytársaiddal Készíts(etek) plakátot az Európai Parlamenti választásokhoz Figyeljétek a médiában az ehhez kapcsolódó híreket 3. Mintafeladat - gazdaság

24 Nézz(etek) utána az EP honlapján, hogy jelenleg milyen témák szerepelnek napirenden az üléseken! Ismertesd az EP felépítését! (elnöke, bizottságai stb.) Ábra alapján is lehet! Cél:  az EU Parlament magyar tagjainak megismerése  Parlamenti választások rendszerének áttekintése Mintafeladat - gazdaság

25 Tantárgy: Gondozástan Téma: Óvodáskor Készítsen óvodás gyerek szüleinek szemléletes tájékoztató füzetecskét az óvodáskor játéktevékenységeiről, a gyermek fejlődésében betöltött szerepéről. Állítson össze játék ajánlólistát a beszerzés lehetőségeit (üzletek, árfekvés, stb…..) és a minőségi szempontokat vegye figyelembe. 1. Mintafeladat - egészségügy

26 Ötletek - egészségügy Információt kell gyűjteni az óvodáskorú gyermek pszichikai működéséről, gondolkodásáról,a játék elsődleges szerepéről. Választ adni arra, hogy a különböző szintű játéktevékenységek milyen lehetőséget nyújtanak a gyermek fejlesztésére. Gyűjteni és csoportosítani a különböző játékfajtákat Megfigyelni melyikkel játszanak legszívesebben a gyerekek. Óvónőkkel beszélgetni: tapasztalataik szerint melyek a kedvenc játékok Szülőkkel beszélgetni Üzletek játékválasztékát felkutatni Listát összeállítani rövid leírással a különböző ajánlott játékokról

27 2. Mintafeladat - egészségügy Tantárgy: Gondozástan Téma: Óvodáskor Cél: A tanuló fedezze fel azokat a megoldásokat, amit szükségesnek érez! Feladat: Készíts tájékoztató füzetet az óvodáskorú gyermek játékairól!

28 Ötletek - egészségügy Gondolni kell: A játékkal kapcsolatos minőségi elvárásokra Anyaga szerinti osztályozásra Megfizethetőségére Korcsoportonkénti játékokra (3- 4év, 4- 5év, 5-6 éves korig) Megfelel-e az egészségügyi elvárásoknak? Megfelel-e az EU-s előírásoknak?

29 Munkáltatás Ismeretek újabb átgondolása, célja, hogy minden diák a saját tempójában a saját logikája szerint haladjon.

30 Téma: Az Európai Parlament Hol működik az Európai Parlament? Hogy választják tagjait? Milyen gyakorisággal? Milyen alapon jönnek létre a parlamenti frakciók? Magyarországnak hány képviselője van az Európai Parlamentben? Milyen képviselőcsoportok működnek az Európai Parlamentben? Mintafeladat - gazdaság

31 Mintafeladat - egészségügy Tantárgy: Gondozástan Téma: A gondozás fogalma, formái Tanár utasítása: Szövegértelmezés Írásban válaszoljatok a tankönyv segítségével következő 4 kérdésre! Mit nevezünk gondozásnak?................3 pont Mit nevezünk habilitációnak?..............1 pont Mit nevezünk rehabilitációnak?.........1 pont Soroljátok fel a gondozás formáit!...7 pont

32 Feladat: Önálló javítás! Maximális pontszám 12 Önellenőrzés Házi feladat: Otthon olvassátok el a tankönyvet a 13 oldaltól a 16. oldalig. Egészítsétek ki az olvasottakat a lakóhelyeteken tapasztalt gondozási lehetőségekkel. Mintafeladat - egészségügy

33 Tantárgy: Gondozástan Téma: Megtermékenyítés Tanár utasítása:Osztálymunka Nyissátok ki a tankönyvet és olvassátok el a 25. oldaltól a 26. oldalig! Keressétek ki a - hólyagcsíra - embrió - magzatvíz- szavakat Ha ez megvan, írjátok ki a könyvből a szavak jelentését! Nézzétek meg a tankönyv 33. oldalán található 3-as pontot! Röviden írjátok le a füzetbe, hogy milyen tanácsadási lehetőségek vannak a várandós anya életmódjával kapcsolatban! Mintafeladat - egészségügy

34 Házi feladat választható: 1. Hogyan megy végbe a megtermékenyítés? 2. Ismertesd a magzat fejlődését! Mintafeladat - egészségügy

35 Individuális v. differenciált munka A tanulás szempontjából fontos, hogy a tanulók személyre szabott feladaton dolgozzanak saját egyéni munkatempójuk szerint.

36 Mintafeladat - gazdaság 1. feladatsor: kezdők számára Mi az euró? Mikor vezették be? Mennyibe kerül egy euró? 1 euró = …………Ft Milyen euró bankjegyek vannak forgalomban? Milyen euró pénzérmék vannak forgalomban? Mi az euró váltópénze?

37 2. feladatsor: az euróról már ismeretekkel rendelkezők számára Mi az eurozóna? Mely országok tartoznak az eurozónába? Mik az euró bevezetésének feltételei? Milyen előnyökkel jár az euró bevezetése? Milyen hátrányokkal jár az euró bevezetése Mintafeladat - gazdaság

38 Tantárgy: Gondozástan Téma: Időskor 1. Feladatsor. Nehezen tanuló és a tananyagban elmaradt tanuló számára. Olvasd el a tankönyvet a 229. oldaltól a 234. oldalig! Töltsd ki a feladatlapot - válaszolj a kérdésekre! 1. Melyek, az öregedés okai?/Írjál három okot/ 2. Melyek a szem öregkori jellemzői?/Írjál három jellemzőt/ 3. Mi a gerontológia? 4. Mi a gerontológia tárgya? 5. Hogyan változik a légzés öregkorban? 6. Hogyan változik a keringés az öregkorban? Mintafeladat - egészségügy

39 2. Feladatsor: Annak a tanulónak, aki alkalmazni tudja az összefüggéseket. Az öregkorról már ismeretekkel rendelkező számára. 1.Állítsd össze egy idős ember napirendjét, aki korán (6-7 órakor) kel. Használd a tankönyvet- a 240 oldalon! - ébredés, reggelizés - délelőtti elfoglaltsága - ebédelés - délutáni elfoglaltság - lefekvés Mintafeladat - egészségügy

40 2. Olvasd el a tankönyvet a 236.oldaltól a 237. oldalig! Írd le mire figyeljünk az idős ember táplálkozási szokásainál? Mintafeladat - egészségügy

41 Frontális munka A tanár olyan feladatot ad, amely segít a diákoknak visszaemlékezni a korábbi tananyagokra.

42 Téma: A személyek szabad mozgása, Schengeni határok Javaslatunk „összefoglaló órához”: Kérdések: Mit értünk a négy alapszabadság alatt? Mit jelent a személyek szabad mozgása? Szabadon letelepedhet-e országod állampolgára az Unió más országaiban? Esetleg van-e még országod állampolgáraival szemben fennálló korlátozás valamely Uniós állam részéről? Kell-e igazolni magunkat határátlépés alkalmával? Mintafeladat - gazdaság

43 Mintafeladat - egészségügy Tantárgy: Gondozástan Téma: Csecsemőkor – /összefoglalás/ A 80. oldalon levő táblázatból készíts rövid vázlatot a mozgástevékenység fejlődéséről, és beszélj róla! Mit jelent ez a kifejezés: a csecsemő értelmi fejlődése? Mit jelent ez a kifejezés: a csecsemő érzelmi fejlődéséről? Ismertesd a csecsemő élettani sajátosságait! Hogyan szerez tapasztalatokat a csecsemő? Hogyan tud az édesanya segítséget nyújtani a csecsemőnek a tapasztalatszerzésben? Milyen célszerű játékokat vennél egy 10 hónapos csecsemőnek?

44 Segédanyagok sdt.sulinet.hu – mindkét szakma-csoportra sdt.sulinet.hu Szemelvénygyűjtemény az elméleti gazdaságtan tanításához – források Szituációk – tárgyalás http://www.ecb.int/ecb/educational/html/index.en. html - anyagok az EU-ról, az euróról, kisfilm az árstabilitásról stb. http://www.ecb.int/ecb/educational/html/index.en. html A csecsemő figyelme játék közben – videó Mi az igazság a szexről? - video

45 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Módszertani megújulás a szakmai oktatásban Baranyai Anita – IV. közgazdasági szakmacsoport Érsekné Bódy Erzsébet és Tolnay Knefélyné Érszegi Éva - I. egészségügy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések