Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A KÁRPÁT-MEDENCEI ŐSHAZA

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A KÁRPÁT-MEDENCEI ŐSHAZA"— Előadás másolata:

1 A KÁRPÁT-MEDENCEI ŐSHAZA
MAGYAR ADORJÁN EMLÉKÉRE

2 Illyés Gyula „A magyarság eredetéről szóló elméletek közül egy sem hatott reám olyan reveláció szerűen, a szívre tapasztás olyan bizonyosságával, mint az a legújabb, mely szerint a magyarok nem Árpáddal jöttek e hazába, - már Attila előtt itt élhettek - sem a hunokkal, sem az avarokkal nem mentek sehová, hanem életben maradtak”.

3 Herman Ottó „Aki a magyarok őshazáját vagy eleit és rokonságát sikerre való kilátással akarja kutatni, annak első dolga, hogy itt a magyar földön ismerje meg a magyarságot!”

4 A MAGYAROK ŐSHAZÁJA A KÁRPÁT-MEDENCE ?
„ A magyar törzs keletkezési helye a Csallóköz szigetei voltak. A terület szűk volta, valamint a túlszaporodás miatt a magyarság rajokat bocsátott ki magából. Ilyen kivándoroltakból keletkeztek sok-sok ezredév alatt a különböző magyar törzsek. A magyar ott keletkezett, ahol ma él, ahonnan ős-törzse soha sehová el nem távozott, de ahonnan hosszú tízezredévek alatt egyes részei ki is költöztek lakatlan tájakra, avagy olyanokra, amelyeknek gyér és teljesen műveletlen lakossága volt csak, amely helyeken megtelepedve új településeket alapítottak.” MAGYAR ADORJÁN: Az ősműveltség. Magyar Adorján Baráti kör,

5 JÉGKORSZAKOT KÖVETŐEN- AZ ÖZÖNVÍZ ELÖTT a Kárpát-medence -a Melegvizek Birodalma- menedéke volt az emberiségnek A jégkorszakot követő korszakban (Bryansk interstadial) a Kárpát-medencében viszonylag kedvező nem túl hideg vagy meleg klimatikus viszonyok uralkodtak. Állandó jég csak a Magas Tátrát borította. ( Klein R.G. Ice Age hunters of Ukraine, Chicago University 1973.) A Kárpát - medencei jégkorszakot az alpokbeli napsütötte téli napokhoz lehet hasonlítani, amikor az ember a tél közepén is tud napozni. Az átlaghőmérsékletek 4-6 fokkal voltak alacsonyabbak, mint jelenleg, de a száraz éghajlat miatt ez nem volt kellemetlen. ( Wolfgang Behringer: A klíma kultúrtörténete. Corvina o.) Az utolsó jégkorszakot követően az állandó jég csak a Magas Tátrát borította. A Kárpát-medencében ezer évvel előbb indult meg az élet (MAG)

6 (Akkor az árvizek értünk jöttek és nem váltak ellenséggé.)
A Tisza völgye volt az újkőkori művelődés meg- alkotója. A válasz a Tisza árvizeiben keresendők, amely a Nílushoz hasonlóan évről évre eláraszt, megtermékenyít, feltölt és életet biztosít. A tiszai ár oka a Kárpátaljában lévő hegykoszorú. Itt az éves csapadék a trópusival vetekszik. ( mm) – ami az az alföldi átlag 3-4-szerese. (Akkor az árvizek értünk jöttek és nem váltak ellenséggé.)

7 A kárpát-medencei medencei folytonosság-elmélet mely igazolja Magyar Adorjánt

8 ORNÉLA SEMINO ÉS NEMZETKÖZI KUTATÓCSOPORTJA
Ornéla Semino a Nemzetközi Biotechnológiai Információs Központ 60 millió DNS férfi frakció bázispárt vizsgált. (Lásd részletesen: gov/SNP) A mai magyarság genetikailag 80 százaléka a felső paleolitikum idején érkezett a Kárpát-medencébe. Az EU 19 haploptípust Európa és a világ valamennyi vizsgált népe között a legnagyobb százalékos arányban (60 %) a jelenkori magyar populációban fordul elő, amit gyakoriságban csak a lengyelek (56%) és az ukránok (54%) közelítenek meg. 40- 35000 éve Európába bevándorolt ősvadászok alakították ki az aurignaci kultúrát.

9 Ornella Semino vizsgálati eredményei

10 Európa legösibb génjét az ún. „aurignani” gén (Istállós-
AZ Y-KROMOSZÓMA JELZŐK ELOSZLÁSA EURÓPÁBAN A lila az EU 19 – a zöld az EU 18 Európa legösibb génjét az ún. „aurignani” gén (Istállós- kö)a magyar lakosságban talál- ható a legnagyobb mértékben. (60 %)

11 Nyugat európai tudósoktól származó kollektív állásfoglalás, mely a magyarság őseurópai származását ismeri el. Semino és 16 nemzetközi genetikus munkatársai közös közleményt tettek közzé. Ebben állást foglaltak az európai népek genetikai rokonsági kapcsolatairól. Magyarokról a következőket állapították meg: 1. A magyar nép ősei a napjainktól számított ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europid őstelepesek között voltak. 2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége Az őskőkori genetikai marker a magyarokban igen magas,kontinensünk népei között a a legmagasabb. 3. Leközlebbi genetikailag igazolható rokonai a lengyel, az ukrán és a horvát nép.

12 Baldwin J: Pre - Historic Nations. 1976.
„Azok, akik ezt a témakört gondosan tanulmányozzák, általában megegyez- nek abban, hogy az a fajta, amelyet ma Európában a MAGYAROK és a FINNEK képviselnek, az őskorban majdnem az egész kontinenst benépesítette”.

13 Magyar folytonosság a Kárpát-medencében. Fríg Kiadó, Budapest. 2005. 20. oldal
CSER FERENC-DARAI LAJOS genetikus szerzőpáros: „A magyarság jelenkori férfi tulajdonságát átörökítő állományában a későbbi ázsiai, közép-ázsiai állomány részesedése kevesebb, mint 20 százalék Ez pedig azt bizonyítja, hogy a 895. évi honfolalást megelőző időben a magyarság már a Kárpát- medencében élt.” Lásd még: Cser Ferenc: Gyökerek. Töprengések a magyar nép és nyelv Kárpát-medencei eredetéről c. könyv függelékében. Melbourne. Szerzői kiadás.2000.

14 DR. CEIZLER ENDRE: A MAGYARSÁG GENETIKÁJA 235. o.
„A magyar férfiak 60 %-a az EU -19- es - őskőkori-ősapa utóda. A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18-as, 11 %-a az EU-7, és 8,9%-a az EU -4 ősapa utóda. – mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja.”

15 RÉZKORI SZÉTVÁNDORLÁS ÓMAGYARORSZÁGBÓL Mesterházy Zsolt Magyar ókor II.
Áz Ómagyarországi vonaldíszesek tágulásának elvi vázlata Kr.e g.

16 ERNST SACKUR: DIE CLUNYEESENSER. HALLE. 1894. 23. oldal.
”A CLUNY BENCÉS SZERZETESEK A GABONATERMESZTÉST A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN ÉLŐ MAGYAROKTÓL TANULTÁK MEG ÉS TETTÉK ÁLTALÁNOSSÁ EURÓPÁBAN ”. Douglas Price és munkatársai: Antiquity kötet tanulmányukban megerősítik: „TEGYÜK HOZZÁ, HOGY A RÉGÉSZETI BIZONYÍ- TÉKOK SZERINT A FÖLDMŰVELÉS A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN KR.E. MINTEGY HATEZER ÉVVEL JELENT MEG”.

17 4600 ÉVES CSERÉP-CSIZMÁCSKA
Zók dunántúli falu 15-km-re fekszik Pécstől. Vucodol Szerémségben 100 évvel ezelötti magyar neve Vicsedál.

18 A Kárpát-medence őslakos népe a magyarság volt.”
Michelangelo Naddeo: Honfoglalás…a magyarok visszatérése európai hazájukba „Európa első kultúra teremtő nemzete már a neolitikumban megjelent. A Kárpát-medence őslakos népe a magyarság volt.” (50 marker minta és szimbólum egyezik a Kárpát-medencében és a Tarim- medencében.)

19 4000 ÉVES BUDAKALÁSZI AGYAGKOCSI
A budakalászi agyagkocsi 1300 évvel előzi meg a mezo- potámiai Uruk városában talált Kr.e ben készült kocsit.

20 FORDÍTOTT NÉPVÁNDORLÁSI ELMÉLET ?
„A népvándorlás elmélete éppen fordítottja az eddigi tétel nek. Általában azt tartjuk, hogy az uráli magyarok a 9. században költöztek be a Kárpát medencébe egy keleti területről. Én azt találom, hogy valamennyi uráli nyelvet beszélő csoport Magyarországból terjedt el, egy sokkal korábbi korban, az ellenkező irányba”. GROVER S. KRANTZ : Climatic Races and Descent Groups.(Az éghajati fajok és leszármazásaik.) House North Quincy. Massachusetts.1980.

21 MAGYAR ADORJÁN ELMÉLETÉT MÁR ELFOGADOTTNAK TEKINTI AZ ALTERNATÍV TÖRTÉNELEM

22

23

24


Letölteni ppt "A KÁRPÁT-MEDENCEI ŐSHAZA"

Hasonló előadás


Google Hirdetések