Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt?"— Előadás másolata:

1 AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt?
A módszerben elfoglalt helyének és szerepének meghatározása A adatfolyam-modellezés jelöléseinek ismertetése Egy adatfolyam-modell elkészítési módszer bemutatása Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

2 Az adatfolyam modellezés a rendszerfejlesztési alapmintában
Vizsgálat/ helyzetfelmérés Döntési Koncepciók Jelenlegi fizikai adatfolyam modell Logikai adatfolyam modell Felhaszná- lói szervezet struktúra és eljárás- Specifikáció rendek Rendszer- szervezési alternatíva DFD -je Az igényelt rendszer adatfolyam modell Fogalmi Modell Rendszer- Belső terv felület-terv Rendszerépítés Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

3 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás 0. szakasz irányítása
Megállapodás a vizsgálat határairól Kölcsönösen elfogadott probléma megfogalmazás Megvalósíthatósági alternatívák kiválasztása 0. szakasz tervei Projek dokumentáció Projekt és a rendszerelemzés kiterjedése 020 Problémamegfogalmazás A PROBLÉMA MEGFOGAL- MAZÁSA Megvalósíthatósági tanulmány Akció terv A megvalósítha- tósági tanul mány elkészítése A jelenlegi helyzet vázlatos leírása Az igényelt környezet Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 030 MEGVALÓSÍT- HATÓSÁGI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA Megvalósíthatósági alternatívák Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

4 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
1. szakasz irányítása 1. szakasz tervei Megegyezés a vizsgálat határairól A projekt és a vizsgálat kiterjedése Kontextus ábra Jelenlegi fizikai DFD-k Elemi folyamatok leírása Külső egyedek leírása B/K leírás Megvalósíthatósági tanulmány Projektalapító okirat előző vizsgálatok eredménye 130 A JELENLEGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 115 A szervezeti tevékenység modell A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG MODELL KIFEJLESZTÉSE Felhasználójegyzék 120 A szervezeti tevékenység modell Kontextus ábra Jelenlegi környezet LDM-je Logikai DFM Logikai adattár-entitás megfeleltetés Követelményjegyzék Felhasználójegyzék KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA ÉS MEGHATÁROZÁSA Követelményjegyzék 150 Jelenlegi LDM A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁ- SOK RACIONALI- ZÁLÁSA A szervezeti tevékenység modell Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 140 A JELENLEGI ADATOK VIZSGÁLATA A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE- INEK ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA0 2. szakasz számára Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

5 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
2. szakasz irányítása 2. szakasz tervei Alternatíva választás 210 Projektalapító okirat Rendszerszervezési RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA alternatívák 1. szakaszból Rendszerszervezési alternatívák Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell 220 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA Kiválasztott rendszer- szervezési alternatíva Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

6 Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás
3. szakasz tervei 3. szakasz irányítása Adatjegyzék Logikai adatmodell Logikai adattár-egyed megfeleltetés Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell Igényelt rendszer DFM Felhasználói szerepkörök 310 Funkcióleírások Munkafolyamat modell AZ IGÉNYELT R. FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA 330 335 A RENDSZER FUNKCIÓINAK ELÕÁLLÍTÁSA A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE Követelményjegyzék Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva (BSO) Szerepkör/ funkció mátrix B / K adatszerkezet 320 Követelmény jegyzék IGÉNYELT R. ADATMODELLJÉNEK KIDOLGOZÁSA Jelenlegi logikai adatmodell B / K adatszerkezet B / K adatszerkezet Igényelt rendszer LDM Szerepkör/ funkció mátrix Funkcióleírások 340 360 Eseményhatás-ábra Lekérdezési utak Entitás-élettörténetek Esemény és lekérdezés jegyzék IGÉNYELT ADATMODELL MEGERőSÍTÉSE ADATFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Szerepkör/ funkció mátrix 370 RENDSZER- CÉLKITűZÉSEK VÉGLEGESÍTÉSE Követelményjegyzék 350 Szervezeti szintű környezeti útmutató Prototípus kiterjedése1 A KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Követelmény specifikáció Parancsszerkezet Prototípus kiértékelése Menüszerkezetek A SPECIFIKÁCIÓS PROTOTÍPUSOK KIDOLGOZÁSA Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

7 A TECHNIKA HASZNÁLATA A rendszer körülhatárolására
A jelenlegi szolgáltatások/környezet leírására A jelenlegi szolgáltatások racionalizálására BSO rendszerszervezési alternatívák definiálására A választott rendszer működésének definiálására (csak az automatikus résznek, a manuális résznek nem) A rendszer funkcióinak levezetésére Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

8 MÁS TECHNIKÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT
Adattár/entitás megfeleltetés Logikai adatmodellezés Funkciómeghatározás Segít az események felismerésében Az entitás-esemény modellezés során feltárt új eseményeket tartalmazza az igényelt rendszer adatfolyam-modellje Megjegyzés Hibakezelés nincs feltüntetve a DFM-en, kivéve, ha nagyon fontos Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

9 A szervezeti tevékenység modell (BAM) és a (WPM) hatása a DFM-re
Jelenlegi fizikai DFM Újrafelhasználhatóság megvizsgálása az átalakítást a szervezeti tevékenység modellje vezérli: A jelenlegi fizikai DFM nem mindig készül el Szervezeti tevékenység modellje A szervezeti tevékenységek és események leképezése a szervezet felépítésére milyen szervezeti tevékenységeket támogat a jelenlegi rendszer Logikai DFM Munkafolyamat modell a szervezeti tevékenységek befolyásolják a folyamatok csoportosítását Igényelt rendszer DFM-je az átalakítást a munkafolyamat modellje vezérli: A logikai DFM-et nem biztos, hogy használják Igényelt rendszer-felület terv közvetlenül a munkafolyamat modellre alapulhat Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

10 AZ ADATFOLYAM-MODELLEZÉS BEMENETEI
1. Szakasz: Projektalapító okirat Megvalósíthatósági tanulmány 2.Szakasz: Logikai DFM Követelményjegyzék 3. szakasz: Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

11 AZ ADATFOLYAM-MODELLEZÉS TERMÉKEI
ADATFOLYAM-ÁBRÁK (HIERARCHIKUS HALMAZA) ADATJEGYZÉK ELEMI FOLYAMATOK LEÍRÁSAI KÜLSő ENTITÁSOK LEÍRÁSAI BEMENETEK/KIMENETEK LEÍRÁSAI LOGIKAI ADATTÁR-ENTITÁS MEGFELELTETÉS Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

12 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI b Külső entitás a FOLYÓ-SZÁMLÁK VEVő b
Folyamat 1 TERÜLET FOLYAMATNÉV 1.5 FSZLA.KEZEL Alsó szintű folyamat * Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

13 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI
adattár D = Számítógépes adattár M = Kézi adattár T = Ideiglenes adattár T(M) = Ideiglenes kézi adattár D1 ADATTÁRNÉV AZONOSÍTÓ "D", "M", "T" D1 MEGISMÉTELT ADATTÁR adatfolyam Egy irányú Két irányú a Információ b anyagtárolás Fizikai anyagok tára anyagáramlás Fizikai anyagok Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

14 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI Számla Összegyűjtött rendelések Adatként
VEVő Számlázás Vásárlói rendelés 2 Adatelőkészítők Rend. beérkezése és összegyüjtése 1 ELADÁS Összegyűjtött rendelések Rendelések bevitele * 4 ELADÁS Adatként előkészített rendelések Eredeti vásárlói rendelések M1 Hibajavítás a D5 SZERKESZTETT RENDELÉS Érvényesítési VEVő jelentés D1 VEVő Készletek és árak ellenőrzése 5 SZÁMÍTÓGÉP 3 SZÁMÍTÓGÉP Rendelések szerkesztése D2 TERMÉKEK és ÁRAK EGYENLEG EGYENLEG EGYENLEG EGYENLEG D7 D7 D7 D7 D7 HIBÁK HIBÁK HIBÁK HIBÁK HIBÁK D3 RAKTÁRI KÉSZLET 10 Számítógép D6 Teljesített megrendelések Összeállítási listák kísérő jegyzék Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

15 MINőSÍTő, VAGY SZEREPNEVEK
A folyamatokhoz, a külső entitásokhoz, adattárolókhoz szerepnevek adhatók, [szögletes zárójelben] Adattár szerepnévvel: Külső entitás szerepnévvel: m Fiók vezető [küldő] Folyamat szerepnévvel: 3 Foly.sz.vez. Folyószámla áttétel [átadó] Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

16 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI
A DFD-halmaz áttekintése Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése 1 Áttekintés-határok 2 Áttekintés = felosztás = teljesség 3 4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

17 RENDELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS
1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE DOKUMENTUMÁRAMLÁSI ÁBRA Példa Forrás Forrás Adatfolyam XXXXXXX FORRÁS /ÁTVEVő FORRÁS /ÁTVEVő XXXXXXX XXXXXXX ÁTVEVő ÁTVEVő VEVő Forrás Vásárlói rend. XXXXXXX A rendszer harárvonala (Kiterjedése) 1 HIVATAL 2 XXX RENDELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS BELSő FOLYAMAT XXX XXXXXXX XXXXXXX Folyószámlák ÁTVEVő Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

18 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ
Vásárlói rendelések feldolgozása A vevő rendelési űrlapot küld az eladóknak, akik megkapják a listákat és továbbítják az adat-előkészítőknek. A számítógép feldolgozza az adatokká alakított rendeléseket. A hibákat jelzi az eladóknak egy érvényesítési jelentésen. Az érvényes megrendelések alkotják az összeállítási listákat, amelyeket elküldenek a raktáraknak és a kísérő jegyzékeket, amelyeket a kiszállításnak küldenek. A számítógép számlát készít, amelyet a vevőnek küldenek el, egy másolatot pedig a könyvelésnek. Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

19 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1. RÉSZ 1. LÉPÉS
Fontos folyamok felsorolása ÁTVEVő ELADÓK ADATELőKÉSZ. SZÁMÍTÓGÉP RAKTÁR FELADÓ VEVő KÖNYVELÉS FORRÁS VEVő ELADÓK ADAT-ELőKÉSZÍTő SZÁMÍTÓGÉP SZÁMÍTÓGÉP SZÁMÍTÓGÉP FOLYAM VÁSÁRLÓI RENDELÉS ELőKÉSZÍTETT V. REND KÍSÉRőJEGYZÉK SZÁMLA SZÁMLA (MÁSOLAT) ÉRVÉNYESÍTETT JELENTÉS) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

20 1. SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ 2. LÉPÉS
A kiinduló ábra megrajzolása VEVő Vásárlói rendelés Számla Érvényesítés ELADÁSI OSZT. Számla KÖNYVE- LÉS SZÁMÍTÓGÉP Jelentés (másolat) Vásárlói rendelés Összeállítási lista kísérő jegyzék Adatokká alakított megrendelések ADATELő- KÉSZÍTőK RAKTÁR SZÁLLÍTÁS Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

21 1.SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1. RÉSZ 2. LÉPÉS ÁTTEKINTÉS
Áttekintés a teljesség ellenőrzése céljából Kiigazított kísérőjegyzék VEVő Átutalás Vásárlói rendelés Számla 2 pld. Érvényesítés Számla ELADÁSI OSZT. KÖNYVE- LÉS SZÁMÍTÓGÉP jelentés másolat Össze- gyűjtött rend. újra bevitt megrendelések Kiigazított kísérőjegyzék Összesített Adatokká alakított megrendelések lista ADAT ELőKÉSZÍTőK Kísérőjegyzék RAKTÁR SZÁLLÍTÁS Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

22 1.SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ 3.LÉPÉS
Megegyezés a rendszer határában a b VEVő Átutalás KÖNYVELÉS Vásárlói rendelés Számla Számla másolat ELADÓK SZÁMÍTÓG. Érvényesítési jelentés újra bevitt megrende- lések (Összegy.) rendelések Kísérőjegyzék Összeáll. lista Kísérőjegyzék kiigazítás Adatokká alakított megrendelés ADATELőKÉSZ RAKTÁR SZÁLLÍTÁS Kiigazított kísérőjegyzék Az elfogadott rendszerhatár Követelmény- jegyzék a VEVő Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

23 Elfogadott rendszerhatár
A DFD ELKÉSZîTÉSE 1.RÉSZ LÉPÉS ÖSSZEFOGLALÁS 1.LÉPÉS Adatfolyam FORRÁS FOGADÓ 2. LÉPÉS F F/Á F/Á Á 3. LÉPÉS Elfogadott rendszerhatár Követelmény jegyzék 1 Hely 2 Hely F Á Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

24 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI
A DFD-halmaz áttekintése Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése 1 Áttekintés-határok 2 Áttekintés = felosztás = teljesség 3 4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

25 Leltárba vett alkatrészek
ANYAGÁRAMLÁSI ÁBRA ELLÁTÓ ALKATRÉSZEK Leltárba vett alkatrészek RAKTÁR ALKAT- RÉSZEK AZ ÁRUK LELTÁRBA VÉTELE LEFOGLALT ALKATRÉSZEK A VEVőNEK FELADOTT ALKATRÉSZEK ALKATRÉSZEK VEVő Egészítsük ki velük az adatfolyamokat, vagy alakítsuk őket adatfolyamokká a DFD-n Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

26 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE - 2 RÉSZ
Állapítsa meg a létrehozó vagy átvevő folyamatot minden adatfolyamhoz Határozza meg minden folyamathoz az általa használt adattárakat a a VEVő VEVő Vásárlói rendelés A RENDELÉS KEZELÉSE 1 ELADÓK rend. Raktár TERMÉKEK ÉS ÁRAK A rendelés érvényesítése D1 1 ELADÓK Név A rendelés érvényesítése új vevő Előtte Utána D2 VEVő Érvényes rendelések SZERKESZTETT REND. D3 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

27 A rendszer kiterjedésének tisztázása
KONTEXTUS ÁBRA A rendszer kiterjedésének tisztázása a b VEVő FOLYÓ- SZÁMLÁK Vásárlói rendelési űrlap Számla adatok Számla RENDELÉSI RENDSZER Kigazított kísérőjegyzék a VEVő Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

28 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI
A DFD-halmaz áttekintése Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése 1 Áttekintés-határok 2 Áttekintés = felbontás = teljesség 3 4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

29 ALSÓSZINTű DFD JELÖLÉSEK
2 HELY D1 FOLYAMATNÉV ADATTÁR a 1 3 b 2 FOLYAMATNÉV 2.2 HELY D1 ADATTÁR 2.1 HELY * 3.1 HELY * D 2/1 * Processz Sorszám Megj.:D2/1 helyi adattár, csak a 2. processzben használatos Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

30 4 LÉPÉSES FOLYAMAT Tekintse át az 1. szintű folyamatokat kiterjesztési, illetve lebontási szempontból! Egy első szintű folyamat összes bemenő és kimenő adatfolyamának szerepelnie kell a következő szinten (2. szint) és minden ilyen adatfolyam kezelésére egy 2. szintű folyamatot kell létrehozni. A teljesség vizsgálata, azaz a lyukak kittöltése Az 1.szint áttekintése a lebontás után, majd a felhasználóval történő áttekintés Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

31 1. szintű folyamatok megvizsgálása
1.LÉPÉS 1. szintű folyamatok megvizsgálása SZÁMLA ADATOK D6 D2 VEVőK Számla adatok vevő egyenleg TERMÉKEK ÉS ÁRAK D1 SZERKESZTETT REND D3 Árak Vásárlói rend. 5 RAKTÁRI KÉSZLET Készlet KÉSZLET ÉS ÁR ELLENőRZÉS D4 Egyenleg ellenőrzés FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK Rendelések D5 Érvényes rendelések/ Felvételi lista SZÁMÍTÓGÉP Kísérőjegyzék 6 RAKTÁR 7 FELADÓ Áruk KISÉRőJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁRUFELVÉTEL [MEGJEGYZÉS : DFD RÉSZLET] Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

32 2.LÉPÉS Átvevő vagy létrehozó folyamat felvétele minden folyamhoz, amely az 1.szintű folyamatot érinti FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK D3 SZERKESZTETT REND. D4 RAKTÁRI KÉSZL. TERMÉKEK ÉS ÁRAK D5 D1 Hiányos rendelések rendelések készlet KÉSZLET és ÁRELLENőRZÉS 5 Árak 5.2 SZÁMÍTÓGÉP 5.3 SZÁMÍTÓGÉP KÉSZLET ELLEN. ÉS LEFOGLALÁS Érvényes rendelések RENDELÉSEK BEÁRAZÁSA * * Érvényes beárazott rendelések Régi rendelések Számla adatok Régi rendelések 5.1 SZÁMÍTÓGÉP 5.4 SZÁMÍTÓGÉP KIVONATOLJA A FÜGGő REND. A VEVő ADATAINAK ELLENőRZÉSE SZÁMLA ADATOK D6 * * Hiányos rendelések Felvételi lista Kísérőjegyzék Készlet Vevő egyenleg 6 RAKTÁR 7 FELADÓ D4 RAKTÁRI KÉSZL. D2 VEVőK KÍSÉRőJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁRUFELVÉTEL Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

33 3. LÉPÉS Áttekintés teljesség-ellenőrzési célból D1 D6 D4 D2 D7 D8
SZERKESZ. REND RAKTÁR- KÉSZLET TERMÉKEK ÉS ÁRAK D3 D4 D1 Rend. Mennyiség a raktáron 5 KÉSZLET ÉS ÁRELLENőRZÉS Árak 5.2 SZÁMÍTÓGÉP 5.3 SZÁMÍTÓGÉP Raktárhibás rendelések KÉSZLET ELLENőRZÉS ÉS LEFOGLALÁS Érvényes RENDELÉSEK BEÁRAZÁSA Rendelések * * FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK Érvényes beárazott rendelések D5 /1 Régi rendelések Számla adatok 5.1 SZÁMÍTÓGÉP 5.4 SZÁMÍTÓGÉP Régi rendelések KIVONATOLJA A FÜGGő REND. A VEVő ADATAINAK ELL. SZÁMLA ADATOK D6 * * Hiányos rendelések Felvételi Lista Raktári mennyiség felszabadítás Kísérőjegyzék Egyenleghiba miatti készlet visszaküldés Egyenlegrészletek EGYENLEG- HIBÁK TELJESÍTETT REND. D4 RAKTÁRI KÉSZL. D2 VEVőK D7 D8 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

34 KÉSZLET ÉS ÁRELLENőRZÉS
4.LÉPÉS Az 1.szint áttekintése a kiterjesztés után, majd a felhasználóval történő egyeztetés SZÁMLA ADATOK D6 D2 VEVőK számla adatok vevő egyenleg TERMÉKEK ÉS ÁRAK D1 SZERKESZ. REND D3 Árak Vásárlói rend. 5 SZÁMÍTÓGÉP RAKTÁR- KÉSZLET D4 Készlet KÉSZLET ÉS ÁRELLENőRZÉS Érvényes rendelések EGYENLEG- HIBÁK TELJESÍTETT REND. D7 D8 10 SZÁMÍTÓGÉP VÉTELEZÉSI LISTA KÉSZÍTÉS Érvényes rendelés Felvételi lista Kísérő jegyzék Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

35 EGYÉB DFD ELEMEK FELBOMLÁSA
Külső entitás a1 a ÁLTALÁNOS RAKTÁR = RAKTÁR a2 NEHÉZIPARI TERMÉKEK RAKTÁRA Adattár D3 VEVőK = D3a KISKERESKEDőK NAGYKERES-KEDőK D3b Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

36 KITERJESZTÉSI IRÁNYELVEK
A jelenlegi rendszert csak a 2. szintig A választott rendszert csak a 3. szintig Maximálisan folyamat szerepeljen bármely szinten (könnyen olvashatónak kell lennie) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

37 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI
A DFD-halmaz áttekintése Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése 1 Áttekintés-határok 2 Áttekintés = felbontás = teljesség 3 4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

38 SZINTEK ÁTTEKINTÉSE 1.SZINT a. 4.FOLY. 1.FOLY. 2.FOLY. 3.FOLY. 2.SZINT
HELY 3 a. D1 4.FOLY. 1.FOLY. D2 2 4 2.FOLY. 3.FOLY. 2.SZINT 2 2.SZINT 1 D2 2.1 FOLY. 2.2 FOLY. * * 2.3 FOLY. FELBONTÁSI ALTERNATÍVÁK - Kiterjesztés ugyanazon a szinten - Kiterjesztés a következő alacsonyabb szinten - Szétválasztás magasabb szinten 2.3 3.SZINT D 2.3/1 FOLYAMAT 2.3.2 * FOLYAMAT 2.2 2.3.1 * FOLYAMAT 2.3.3 * Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

39 SZINTEK ÁTTEKINTÉSE Minőségellenőrzés
Minden folyamatnak van egy neve, aminek lehetőség szerint egy aktív tevékenységet kifejező ige képzős alakját kell tartalmaznia Minden folyamat valamilyen átalakítást végez az adatokon A hierarchia különböző szintjeinek ábrái egymással konzisztensek, (azaz nem vesztek el kapcsolatok a felbontás során) /De Marco: Level-balancing/ Az adattárak szerepelnek és használatban vannak (azaz nincsenek fekete lyukak) A bemeneti adatfolyamok életének nyomkövetése (azaz ellenőrizzük, hogy a bemeneti adatok vagy egy adattár aktualizálására, vagy kimeneti adatként felhasználásra kerülnek) Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens

40 { ÖSSZEFOGLALÁS Képi ábrázolási mód Közvetlen kommunikációs eszköz
DFD-ket az alábbiak támogatják: { Adatjegyzék Elemi folyamatok leírásai FIZIKAI DFD HALMAZ Külső entitások leírásai B/K adatleírások Fizikai adattár-entitás megfeleltetés aktualizált KÖVETELMÉNYJEGYZÉK KÖVETELMÉNY-JEGYZÉK Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens


Letölteni ppt "AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések