Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt? A módszerben elfoglalt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt? A módszerben elfoglalt."— Előadás másolata:

1 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt? A módszerben elfoglalt helyének és szerepének meghatározása A adatfolyam-modellezés jelöléseinek ismertetése Egy adatfolyam-modell elkészítési módszer bemutatása

2 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 2 Az adatfolyam modellezés a rendszerfejlesztési alapmintában Döntési struktúra Vizsgálat/ helyzetfelmérés Felhaszná- lói szervezet Koncepciók és eljárás- rendek Specifikáció Fogalmi Modell Belső terv Rendszer- felület-terv Rendszerépítés Jelenlegi fizikai adatfolyam modell Logikai adatfolyam modell Az igényelt rendszer adatfolyam modell Rendszer- szervezési alternatíva DFD -je

3 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 3 0. szakasz irányítása A jelenlegi helyzet vázlatos leírása Az igényelt környezet vázlatos leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 020 A PROBLÉMA MEGFOGAL- MAZÁSA 030 MEGVALÓSÍT- HATÓSÁGI ALTERNATÍVÁK KIDOLGOZÁSA Megállapodás a vizsgálat határairól Kölcsönösen elfogadott probléma megfogalmazás Megvalósíthatósági alternatívák Akció terv Megvalósíthatósági tanulmány Projekt és a rendszerelemzés kiterjedése Projek dokumentáció Problémamegfogalmazás Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A megvalósítha- tósági tanul mány elkészítése 0. szakasz tervei Megvalósíthatósági alternatívák kiválasztása

4 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 4 A JELENLEGI FOLYAMATOK VIZSGÁLATA 130 KÖVETELMÉNYEK VIZSGÁLATA ÉS MEGHATÁROZÁSA 120 A JELENLEGI ADATOK VIZSGÁLATA 140 A JELENLEGI SZOLGÁLTATÁ- SOK RACIONALI- ZÁLÁSA 150 Megegyezés a vizsgálat határairól Megvalósíthatósági tanulmány Projektalapító okirat előző vizsgálatok eredménye 115 A SZERVEZETI TEVÉKENYSÉG MODELL KIFEJLESZTÉS E Kontextus ábra Jelenlegi fizikai DFD-k Elemi folyamatok leírása Külső egyedek leírása B/K leírás Jelenlegi LDM Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 1. szakasz irányítása Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A projekt és a vizsgálat kiterjedése A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE- INEK ÖSSZE- ÁLLÍTÁSA0 1. szakasz tervei A szervezeti tevékenység modell A szervezeti tevékenység modell Kontextus ábra Jelenlegi környezet LDM-je Logikai DFM Logikai adattár-entitás megfeleltetés Követelményjegyzék Felhasználójegyzék A szervezeti tevékenység modell Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék 2. szakasz számára

5 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 5 210 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVÁK MEGHATÁROZÁSA 220 RENDSZERSZERVEZÉSI ALTERNATÍVA KIVÁLASZTÁSA Jelenlegi szolgáltatások leírása Követelményjegyzék Felhasználójegyzék Szervezeti tevékenység modell Projektalapító okirat Kiválasztott rendszer- szervezési alternatíva Alternatíva választás Rendszerszervezési alternatívák 2. szakasz tervei 1. szakaszból 2. szakasz irányítása Rendszerszervezési alternatívák Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás

6 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 6 3. szakasz irányítása AZ IGÉNYELT R. FOLYAMATAINAK MEGHATÁROZÁSA 310 IGÉNYELT R. ADATMODELLJÉNEK KIDOLGOZÁSA 320 A RENDSZER FUNKCIÓINAK ELÕÁLLÍTÁSA 330 ADATFELDOLGOZÁSI FOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA 360 IGÉNYELT ADATMODELL MEGERőSÍTÉSE 340 RENDSZER- CÉLKITűZÉSEK VÉGLEGESÍTÉSE 370 A SPECIFIKÁCIÓS PROTOTÍPUSOK KIDOLGOZÁSA 350 Követelményjegyzék Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva (BSO) Igényelt rendszer LDM Eseményhatás-ábra Lekérdezési utak Entitás-élettörténetek Esemény és lekérdezés jegyzék Követelmény specifikáció Parancsszerkezet Prototípus kiértékelése Menüszerkezetek Igényelt rendszer DFM Felhasználói szerepkörök Funkcióleírások Munkafolyamat modell Szerepkör/ funkció mátrix Információ gyűjtés / szolgáltatás és irányítás A MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK ELKÉSZÍTÉSE 335 A KÖVETELMÉNY SPECIFIKÁCIÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSA Szervezeti szintű környezeti útmutató Prototípus kiterjedése1 3. szakasz tervei Adatjegyzék Logikai adatmodell Logikai adattár- egyed megfeleltetés Felhasználójegyzé k Szervezeti tevékenység modell Jelenlegi logikai adatmodell Követelmény jegyzék B / K adatszerkezet Szerepkör/ funkció mátrix Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM Funkcióleírások Követelményjegyzék Igényelt rendszer LDM

7 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 7 A TECHNIKA HASZNÁLATA A rendszer körülhatárolására A jelenlegi szolgáltatások/környezet leírására A jelenlegi szolgáltatások racionalizálására BSO rendszerszervezési alternatívák definiálására A választott rendszer működésének definiálására (csak az automatikus résznek, a manuális résznek nem) A rendszer funkcióinak levezetésére

8 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 8 MÁS TECHNIKÁKKAL VALÓ KAPCSOLAT Adattár/entitás megfeleltetés Logikai adatmodellezés Funkciómeghatározás Segít az események felismerésében Az entitás-esemény modellezés során feltárt új eseményeket tartalmazza az igényelt rendszer adatfolyam-modellje Megjegyzés Hibakezelés nincs feltüntetve a DFM-en, kivéve, ha nagyon fontos

9 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 9 A szervezeti tevékenység modell (BAM) és a (WPM) hatása a DFM-re Munkafolyamat modell Logikai DFM Újrafelhasználhatóság megvizsgálása Jelenlegi fizikai DFM Szervezeti tevékenység modellje A szervezeti tevékenységek és események leképezése a szervezet felépítésére Igényelt rendszer DFM-je Igényelt rendszer-felület terv közvetlenül a munkafolyamat modellre alapulhat a szervezeti tevékenységek befolyásolják a folyamatok csoportosítását milyen szervezeti tevékenységeket támogat a jelenlegi rendszer az átalakítást a szervezeti tevékenység modellje vezérli: A jelenlegi fizikai DFM nem mindig készül el az átalakítást a munkafolyamat modellje vezérli: A logikai DFM-et nem biztos, hogy használják

10 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 10 1. Szakasz: Projektalapító okirat Megvalósíthatósági tanulmány 2.Szakasz: Logikai DFM Követelményjegyzék 3. szakasz: Követelményjegyzék Kiválasztott rendszerszervezési alternatíva Logikai DFM AZ ADATFOLYAM-MODELLEZÉS BEMENETEI

11 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 11 AZ ADATFOLYAM-MODELLEZÉS TERMÉKEI ADATFOLYAM-MODELL ADATFOLYAM-ÁBRÁK (HIERARCHIKUS HALMAZA) ADATJEGYZÉK ELEMI FOLYAMATOK LEÍRÁSAI KÜLSő ENTITÁSOK LEÍRÁSAI BEMENETEK/KIMENETEK LEÍRÁSAI LOGIKAI ADATTÁR-ENTITÁS MEGFELELTETÉS

12 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 12 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI a VEVő b FOLYÓ- SZÁMLÁK b FOLYÓ- SZÁMLÁK * 1.5 FSZLA.KEZE L FOLYAMATNÉV 1 TERÜLET Külső entitás Folyamat Alsó szintű folyamat

13 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 13 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI adattár D1 AZONOSÍTÓ "D", "M", "T" adatfolyam anyagtárolás anyagáramlás Fizikai anyagok D = Számítógépes adattár M = Kézi adattár T = Ideiglenes adattár T(M) = Ideiglenes kézi adattár Fizikai anyagok tára D1 ADATTÁRNÉV MEGISMÉTELT ADATTÁR a Információ Egy irányú Két irányú b

14 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 14 ADATFOLYAM-ÁBRÁK JELÖLÉSEI Rend. beérkezése és összegyüjtése 1 ELADÁS Rendelések bevitele * 2Adatelőkészítők Hibajavítás 4ELADÁS Rendelések szerkesztés e 3SZÁMÍTÓGÉ P Készletek és árak ellenőrzése 5SZÁMÍTÓGÉ P Összeállítási listák kísérő jegyzék 10Számítógép D3 RAKTÁRI KÉSZLET D6 Teljesített megrendelések VEVő a M1 Eredeti vásárlói rendelések D1 VEVő D2 TERMÉKEK és ÁRAK D5 SZERKESZTETT RENDELÉS Számla Vásárlói rendelés Összegyűjtött rendelések Adatként előkészített rendelések Érvényesíté si jelenté s VEVő a Számlázás b D7 EGYENLEG HIBÁK D7 EGYENLEG HIBÁK D7 EGYENLEG HIBÁK D7 HIBÁK EGYENLEG D7 HIBÁK

15 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 15 MINőSÍTő, VAGY SZEREPNEVEK A folyamatokhoz, a külső entitásokhoz, adattárolókhoz szerepnevek adhatók, [szögletes zárójelben] Adattár szerepnévvel: Folyamat szerepnévvel: Külső entitás szerepnévvel: m Fiók vezető [küldő] 3 Folyószámla áttétel [átadó] Foly.sz.vez.

16 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 16 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése A DFD-halmaz áttekintése Áttekinté s-határok Áttekintés = felosztás = teljesség 1 2 3 4

17 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 17 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE DOKUMENTUMÁRAMLÁSI ÁBRA FORRÁS /ÁTVEVő ÁTVEVő Forrás VEVő Folyószámlá k ÁTVEVő Adatfolyam XXXXXXX RENDELÉS ÉRVÉNYESÍTÉS HIVATAL 1 BELSő FOLYAMAT 2 XXX XXXXXXX Vásárlói rend. A rendszer harárvonala (Kiterjedés e) XXXXXXX Példa FORRÁS /ÁTVEVő ÁTVEVő Forrás

18 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 18 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ Vásárlói rendelések feldolgozása A vevő rendelési űrlapot küld az eladóknak, akik megkapják a listákat és továbbítják az adat-előkészítőknek. A számítógép feldolgozza az adatokká alakított rendeléseket. A hibákat jelzi az eladóknak egy érvényesítési jelentésen. Az érvényes megrendelések alkotják az összeállítási listákat, amelyeket elküldenek a raktáraknak és a kísérő jegyzékeket, amelyeket a kiszállításnak küldenek. A számítógép számlát készít, amelyet a vevőnek küldenek el, egy másolatot pedig a könyvelésnek.

19 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 19 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1. RÉSZ 1. LÉPÉS Fontos folyamok felsorolása FORRÁS VEVő ELADÓK ADAT-ELőKÉSZÍTő SZÁMÍTÓGÉP SZÁMÍTÓGÉP FOLYAM VÁSÁRLÓI RENDELÉS ELőKÉSZÍTETT V. REND KÍSÉRőJEGYZÉK SZÁMLA SZÁMLA (MÁSOLAT) ÉRVÉNYESÍTETT JELENTÉS) ÁTVEVő ELADÓK ADATELőKÉSZ. SZÁMÍTÓGÉP RAKTÁR FELADÓ VEVő KÖNYVELÉS ELADÓK

20 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 20 1. SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ 2. LÉPÉS A kiinduló ábra megrajzolása VEVő Vásárlói rendelés ELADÁSI OSZT. ADATELő- KÉSZÍTőK SZÁMÍTÓGÉP RAKTÁR KÖNYVE- LÉS SZÁLLÍTÁS Vásárlói rendelés Érvényesít és Száml a (másolat ) Jelent és Száml a Adatokká alakított megrendelés ek Összeállítás i lista kísérő jegyzék

21 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 21 1.SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1. RÉSZ 2. LÉPÉS ÁTTEKINTÉS Áttekintés a teljesség ellenőrzése céljából VEVő Vásárló i ADAT ELőKÉSZÍTőK SZÁMÍTÓGÉ P RAKTÁRSZÁLLÍTÁ S rendelé s újra bevitt megrendelés ek Érvényesíté s Száml a másolatjelenté s Száml a 2 pld. Adatokká alakított megrendelések Összesíte tt list a Kiigazított kísérőjegyzék Össze- gyűjtött rend. Kísérőjegyzé k Átutalá s Kiigazított kísérőjegyzék KÖNYVE- LÉS ELADÁSI OSZT.

22 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 22 1.SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE 1.RÉSZ 3.LÉPÉS Megegyezés a rendszer határában SZÁMÍTÓG. VEVő Vásárlói rendelés KÖNYVELÉS újra bevitt megrende- lések Érvényesíté si Számla másolat jelenté s Számla Adatokká alakított megrendelé s Összeáll. lista Kísérőjegyzék Kiigazított kísérőjegyz ék Átutalá s (Összegy. ) rendelése k Kísérőjegyzék kiigazítás Az elfogadott rendszerhatár Követelmény- jegyzék ELADÓK ADATELőKÉSZ RAKTÁR VEVő a b a SZÁLLÍTÁS

23 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 23 A DFD ELKÉSZîTÉSE 1.RÉSZ 1.-3. LÉPÉS ÖSSZEFOGLALÁS 1.LÉPÉS FF/ Á Á 2. LÉPÉS 3. LÉPÉS FORRÁS FOGADÓ Adatfolyam Elfogadott rendszerhatár FÁ 1 2 Követelmény jegyzék Hely

24 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 24 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése A DFD-halmaz áttekintése Áttekinté s-határok Áttekintés = felosztás = teljesség 1 2 3 4

25 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 25 ANYAGÁRAMLÁSI ÁBRA Egészítsük ki velük az adatfolyamokat, vagy alakítsuk őket adatfolyamokká a DFD-n Leltárba vett alkatrészek ELLÁTÓ A VEVőNEK FELADOTT ALKATRÉSZEK VEVő ALKATRÉSZEK ALKAT- RÉSZEK LEFOGLALT ALKATRÉSZEK AZ ÁRUK LELTÁRBA VÉTELE RAKTÁR ALKATRÉSZEK

26 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 26 1 SZINTű DFD ELKÉSZÍTÉSE - 2 RÉSZ Állapítsa meg a létrehozó vagy átvevő folyamatot minden adatfolyamhoz Határozza meg minden folyamathoz az általa használt adattárakat Vásárlói rendelés 1 ELADÓK A rendelés érvényesíté se VEVő ren d. 1 ELADÓK VEVő TERMÉKEK ÉS ÁRAK D1 VEVőD2 SZERKESZTETT REND. D3 A RENDELÉS KEZELÉSE Raktár Név új vevő Érvényes rendelések Előtt e Utána a a A rendelés érvényesíté se

27 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 27 KONTEXTUS ÁBRA A rendszer kiterjedésének tisztázása Vásárlói rendelési űrlap RENDELÉSI RENDSZER VEVő a Kigazított kísérőjegyzék Száml a adatok FOLYÓ- SZÁMLÁK VEVő a b

28 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 28 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése A DFD-halmaz áttekintése Áttekinté s-határok Áttekintés = felbontás = teljesség 1 2 3 4

29 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 29 ALSÓSZINTű DFD JELÖLÉSEK Megj.:D2/1 helyi adattár, csak a 2. processzben használatos HELY 2 b ADATTÁR D1 a FOLYAMATNÉV 2/ 1 2 FOLYAMAT NÉV D 1 3 D1 ADATTÁR 2.1 * HELY 2.2 * HELY 3.1 * HELY Processz Sorszá m

30 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 30 4 LÉPÉSES FOLYAMAT Tekintse át az 1. szintű folyamatokat kiterjesztési, illetve lebontási szempontból! Egy első szintű folyamat összes bemenő és kimenő adatfolyamának szerepelnie kell a következő szinten (2. szint) és minden ilyen adatfolyam kezelésére egy 2. szintű folyamatot kell létrehozni. A teljesség vizsgálata, azaz a lyukak kittöltése Az 1.szint áttekintése a lebontás után, majd a felhasználóval történő áttekintés

31 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 31 1.LÉPÉS 1. szintű folyamatok megvizsgálása SZÁMÍTÓGÉP 5 KÉSZLET ÉS ÁR ELLENőRZÉS D6D6 SZÁMLA ADATOK Készle t Számla adatok D1 TERMÉKEK ÉS ÁRAK D4D4 RAKTÁRI KÉSZLET D5 FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK D3D3 SZERKESZTETT REND D2D2 VEVőK FELADÓ7 KISÉRőJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS RAKTÁR 6 ÁRUFELVÉTEL Rendelések Vásárlói rend. vevő egyenleg Egyenleg ellenőrzé s Érvényes rendelések/ Felvételi lista Kísérőjegyzé k Ára k Áru k [MEGJEGYZÉS : DFD RÉSZLET]

32 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 32 2.LÉPÉS Átvevő vagy létrehozó folyamat felvétele minden folyamhoz, amely az 1.szintű folyamatot érinti KÉSZLET és ÁRELLENőRZÉS 5.3 5 D5 FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK D3 SZERKESZTETT REND. D4D4 RAKTÁRI KÉSZL. D1 TERMÉKEK ÉS ÁRAK D6 SZÁMLA ADATOK 5. 4 5.1 5.2 SZÁMÍTÓGÉP KÉSZLET ELLEN. ÉS LEFOGLALÁS RENDELÉSEK BEÁRAZÁSA A VEVő ADATAINAK ELLENőRZÉSE KIVONATOLJA A FÜGGő REND. 7 6 FELADÓ RAKTÁR KÍSÉRőJEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁS ÁRUFELVÉTEL Érvényes rendelések Árak készletrendelések Hiányos rendelések Régi rendelések Kísérőjegyzék Felvételi lista Vevő egyenleg Hiányos rendelések Készle t Érvényes beárazott rendelések Régi rendelések Számla adatok * * * * SZÁMÍTÓGÉP D4D4 RAKTÁRI KÉSZL. D2D2 VEVőK

33 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 33 3. LÉPÉS Áttekintés teljesség-ellenőrzési célból KÉSZLET ÉS ÁRELLENőRZÉS D5 5. 3 5 FÜGGőBEN LÉVő RENDELÉSEK D3D3 SZERKESZ. REND D4 RAKTÁR- KÉSZLET 5.4 5.1 5. 2 KÉSZLET ELLENőRZÉS ÉS LEFOGLALÁS RENDELÉSEK BEÁRAZÁSA A VEVő ADATAINAK ELL. KIVONATOLJA A FÜGGő REND. Érvényes Rendelése k Árak Mennyiség a raktáron Rend. Régi rendelések Egyenlegrészlete k Hiányos rendelések Érvényes beárazott rendelések Régi rendelések Számla adatok /1 Felvételi Lista Kísérőjegyzék Egyenleghiba miatti készlet visszaküldés Raktárhibás rendelések * * * * Raktári mennyiség felszabadítás SZÁMÍTÓGÉP D1 TERMÉKEK ÉS ÁRAK D6 SZÁMLA ADATOK D4D4 RAKTÁRI KÉSZL. D2D2 VEVőK D7D7 EGYENLEG- HIBÁK D8D8 TELJESÍTET T REND.

34 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 34 4.LÉPÉS Az 1.szint áttekintése a kiterjesztés után, majd a felhasználóval történő egyeztetés SZÁMÍTÓGÉP 5 KÉSZLET ÉS ÁRELLENőRZÉS Készle t számla adatok Vásárlói rend. vevő egyenleg Érvényes rendelések Ára k Érvényes rendelés Felvételi lista Kísérő jegyzék 10 VÉTELEZÉSI LISTA KÉSZÍTÉS SZÁMÍTÓGÉ P D6 SZÁMLA ADATOK D2D2 VEVőK D3 SZERKESZ. REND D1 TERMÉKEK ÉS ÁRAK D4D4 RAKTÁR- KÉSZLET D8D8 TELJESÍTET T REND. D7D7 EGYENLEG- HIBÁK

35 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 35 EGYÉB DFD ELEMEK FELBOMLÁSA Külső entitás D3VEVőK Adattár D3 a D3 b KISKERESKEDőK NAGYKERES- KEDőK a2 NEHÉZIPARI TERMÉKEK RAKTÁRA a1 ÁLTALÁNOS RAKTÁR = = a

36 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 36 KITERJESZTÉSI IRÁNYELVEK A jelenlegi rendszert csak a 2. szintig A választott rendszert csak a 3. szintig Maximálisan 10-15 folyamat szerepeljen bármely szinten (könnyen olvashatónak kell lennie)

37 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 37 DFD ELKÉSZÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI Dokumentumáramlási ábra elkészítése A szükséges folyamatokkal és adattárakkal való kibővítése Alsó szintű DFD-k létrehozása DFD halmaz áttekintése A DFD-halmaz áttekintése Áttekinté s-határok Áttekintés = felbontás = teljesség 1 2 3 4

38 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 38 SZINTEK ÁTTEKINTÉSE 2.SZINT 3.SZINT D2 1.FOLY. HELY 1.SZIN T 2.1 FOLY. 2.2 FOLY. 2.3 FOLY. 2 2.3 2.2 2.3.1 FOLYAMAT 2.3.3 FELBONTÁSI ALTERNATÍVÁK - Kiterjesztés ugyanazon a szinten - Kiterjesztés a következő alacsonyabb szinten - Szétválasztás magasabb szinten 1 * * * 2.SZIN T 4.FOLY. 2.FOLY. 3.FOLY. FOLYAMAT a. D1 1 3 2 4 D 2.3/1 2.3.2 * * D2

39 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 39 SZINTEK ÁTTEKINTÉSE Minden folyamatnak van egy neve, aminek lehetőség szerint egy aktív tevékenységet kifejező ige képzős alakját kell tartalmaznia Minden folyamat valamilyen átalakítást végez az adatokon A hierarchia különböző szintjeinek ábrái egymással konzisztensek, (azaz nem vesztek el kapcsolatok a felbontás során) /De Marco: Level-balancing/ Az adattárak szerepelnek és használatban vannak (azaz nincsenek fekete lyukak) A bemeneti adatfolyamok életének nyomkövetése (azaz ellenőrizzük, hogy a bemeneti adatok vagy egy adattár aktualizálására, vagy kimeneti adatként felhasználásra kerülnek) Minőségellenőrzés

40 Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 40 ÖSSZEFOGLALÁS Képi ábrázolási mód Közvetlen kommunikációs eszköz DFD-ket az alábbiak támogatják: FIZIKAI DFD HALMAZ aktualizált KÖVETELMÉNYJEGYZÉK KÖVETELMÉNY- JEGYZÉK Külső entitások leírásai B/K adatleírások Elemi folyamatok leírásai Adatjegyzék { Fizikai adattár-entitás megfeleltetés


Letölteni ppt "Információrendszer fejlesztés módszertana, Dr. Molnár Bálint egyetemi docens 1 AZ ELőADÁS CÉLJA Miért készítünk adatfolyam-modellt? A módszerben elfoglalt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések