Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vezető. A vezetés funkciói Tervezés Szervezés Személyes vezetés Kommunikáció Ellenőrzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vezető. A vezetés funkciói Tervezés Szervezés Személyes vezetés Kommunikáció Ellenőrzés."— Előadás másolata:

1 A vezető

2 A vezetés funkciói Tervezés Szervezés Személyes vezetés Kommunikáció Ellenőrzés

3 Vezetői típusok Döntésközpontú elméletek  autokratikus  demokratikus  laissez faire

4 Vezetői típusok Személyiségközpontú elméletek  feladatorientált  kapcsolatorientált

5 Vezetői szerepek Személyközi szerepek Nyilvános megjelenés Főnöki Kapcsolat- teremtő Információs szerepek Információ- gyűjtő Információ- szétosztó Szóvivői Döntési szerepek Vállalkozói Zavarelhá- rító Erőforrás- elosztó Tárgyaló- megegyező

6 A szervezet

7 A vezetés funkciói Tervezés Szervezés Személyes vezetés Kommunikáció Ellenőrzés

8 Az egyik legfontosabb vezetői feladat a szervezetek  kialakítása,  irányítása,  működésük ellenőrzése,  hatékonyságuk növelése,

9 A szervezeti struktúra elemei  A munkamegosztás Az egyes tevékenységek és folyamatok elhatárolása.  A csoportképzés Az együtt dolgozók körének meghatározása  Koordinációs mechanizmusok A csoportok és a vezetők közötti kapcsolatok definiálása.

10 A munkamegosztás  horizontális, Egy munkafolyamat részekre bontása. pl.: számla ellenőrzése és kifizetése – pénzügyes, lekönyvelése – könyvelő vertikális, A végrehajtói és az irányítási folyamatok elválasztása pl. szla elkészítése –p.ü., aláírása– főnök

11 Munkamegosztás szervezése munkakörök bővítése: egy adott személy egy folyamatban többféle feladatot is ellát, hosszabb folyamatszakaszért felelős; munkakörök gazdagítása: a csak végrehajtással foglalkozó emberek vezetési (pl. tervezési, ellenőrzési, értékelési, beavatkozási) feladatokat és hatásköröket is kapnak.

12 A csoportképzés A koordináció egyik legfontosabb eszköze, hiszen az egy csoportba kerülő emberek közös forrásokból gazdálkodnak; közös céljaik vannak; közös a teljesítménymérési és az érdekeltségi rendszerük közös helyiségekben dolgoznak; közvetlenül kicserélhetik egymással a tapasztalataikat; könnyebben kommunikálhatnak egymással.

13 A csoportképzés módja: funkciók szerint (pl. marketing, értékesítés, termelés, számvitel); földrajzi területek szerint (kelet-magyarországi részleg) üzletágak, (vezetékes, mobil) vevők szerint (magánszemélyek, közületek) technológiák szerint, akciók szerint, idő szerint

14 Koordinációs mechanizmusok kölcsönös megegyezéssel, közvetlen irányítással, szabályozással.

15 Formalizálás A munkafolyamatok és a kapcsolatok rendjének meghatározása.

16 Mechanikus szervezetek  szinte minden munkatevékenységre részletes és szigorú szabályok vonatkoznak;  a vezetői és a végrehajtói feladatok élesen el vannak választva egymástól;  vezetők és beosztottak között nagy a távolság;  a rangok, beosztások hangsúlyos szerepet kapnak;  be kell tartani a szolgálati utat;  a kommunikációs csatornák kötöttek, fontosnak tartják az írásbeliséget;  a szervezet úgy működik, mint egy gondosan megtervezett gép.

17 Organikus szervezetek  kevés szabály van, a szabályokat sokszor nem veszik figyelembe;  vezetői és végrehajtói feladatok összekeverednek;  gyakran előfordul, hogy valaki helyzettől függően hol főnöki, hol beosztotti pozícióba kerül;  rangoknak, beosztásoknak nincs különösebb jelentősége;  a szolgálati út betartása nem kötelező, azt gyakran nem veszik figyelembe;  a kommunikációs csatornák nyitottak, sokat számítanak a direkt személyes konzultációk;  a szervezet egy élőlényhez hasonlít, ami állandóan mozgásban van, igyekszik kihasználni a környezetében jelentkező lehetőségeket.

18 Formális és informális szervezetek A formális részlegek, munkakörök feladat- és hatáskörök, kapcsolatok folyamatok Az informális a spontán szerveződő csoportok, kapcsolatok, a szabályozatlan információs csatornák, "valahogyan kialakuló" folyamatok, gyüttműködési módok

19 A struktúra elemei  A vonalbeli  A törzskari egységek

20 Vonalbeli A vonalbeli vezetés az első számú vezetőt köti össze a végrehajtó egységekkel. igazgató gyárvezető üzemvezető művezető munkás

21 A törzskari egységek  tanácsadói,  elemzői,  döntéselőkészítői,  kiszolgálói funkciókat látnak el  a vonalbeli vezetők mellett,  általában nem adhatnak közvetlen utasításokat a vonal tagjainak

22

23 Szervezeti formák, szervezeti- működési rendszerek Egyszerű szervezet Lineáris-funkcionális Mátrix Szakértői Divizionális

24 Egyszerű szervezet vezető-vállalkozó munkatársak

25 Az egyszerű szervezet jellemzői  a kisvállalkozások tipikus formája,  organikus jellegű,  a tulajdonos a vállalakozást centralizáltan, "zsebből" vezeti,  méltó rugalmasságot és innovációs képességet biztosít.

26 Lineáris-funkcionális szervezet Igazgató Terme- lési vezető Értéke- sítési vezető Gazda- sági vezető Pénz- ügy Szám vitel Szál- lítás Ela- dás Mar- ke- ting Ü- zem Be- szer- zés Kar- ban- tartás

27 A lineáris szervezet jellemzői:  az alá- és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek,  az egyes egységek szakterületekkel foglalkoznak,  hasonló munkát végző embereket egy csoportba vonják össze,  funkcionális vakság, koordinációs nehézségek.

28 Mátrix szervezetek Termék.. Funkció 1. Funkció 2. Funkció... Termék ATermék B

29 Jellemzői:  funkciók és termékek szerint tagolt,  a kétféle tagolási szempont azonos vezetési szinten jelenik meg,  a teljes szervezet egy része tehát általában megmarad lineárisnak. Fajtái:  stabil mátrixok – pl termékigazgató rendszer,  dinamikus mátrixok – pl. projektszervezet.

30 Szakértői szervezet törzskar szakértők ügyfelek

31 Jellemzői:  bonyolult, összetett feladatok megoldásával foglalkozik,  ezek stabilak, visszatérők, időben hosszabb ideig változatlanok,  a folyamatok szabályozottak,  a szabályokat a szervezeten kívül történő képzési folyamat során sajátítják el, ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a szakértők vagy a szakértői csoportok közötti kapcsolatok (pl. vezetői tanácsadó cég, orvosi rendelő).

32 Jellemzői:  a szabályokat a szervezeten kívül történő képzési folyamat során sajátítják el, ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak, mint a szakértők vagy a szakértői csoportok közötti kapcsolatok (pl. vezetői tanácsadó cég, orvosi rendelő).

33 Divizionális szervezet, holding Divízió A Igazgató Stratégia Szolgáltatás Divízió B Divízió C Divízió D

34 A divíziók a rendszer alapegységei, amelyek tevékenysége és piaca elválasztható. Általában nagyobb vállaltok szervezeti formája. Előnyei:  megkönnyíti a több üzletágban dolgozó szervezetek irányítását,  egyesíti a kis- és nagyvállalatok előnyeit,  minden ügyfélnek megtalálható a partnere,  bonyolult rendszer.

35 Szervezeti átalakulások evolúciós A vállalat egy meghatározott szervezeti- működési rendben tevékenykedik, azt fejleszti, tökéletesíti. revolúciós A vállalat teljes mértékben szakít a meglévő szervezeti renddel, és átáll egy másikra.

36 Greiner életút elméletete kreativitás irányítás delegálás koordinálás együttműködés

37 A tervezés

38 a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezető utak, és a szükséges erőforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározását, időhorizontja különböző lehet, hosszú vagy rövidebb távú,

39 Mi a stratégia?  Egy perspektíva, egy iránytű, a hosszabb távú céljait, cselekvési akcióinak sorozatát tartalmazza.  A követendő út.  A szervezet jövőbeni szándékainak összessége.  Viselkedési minta.

40 Stratégiaalkotás A vállalat jövőjére vonatkozó, hosszabb távú elgondolások kialakítására irányuló, tudatos, komplex és kreatív folyamat.

41 Stratégiai tervezés formalizált folyamat, a vállalat környezetének és képességeinek elemzésére alapozva, vezetők részletesen meghatározzák a hosszabb távra vonatkozó  célokat,  irányokat,  akciókat.

42 „Kizárt dolog, hogy magánemberek computereket akarjanak vásárolni, abból a célból, hogy azt lakásukban használják!” Ken Olson a DEC alapítója 1977-ben

43 Misszió A misszió ( küldetés) meghatározza, hogy mi a szervezet létezésének célja, mi az a szerep, amit be akar tölteni, többnyire érzelmi töltéssel is rendelkezik, Szerepe elsősorban az, hogy megteremtse az elkötelezettséget, formálja a vállalati kultúrát, koordináló erő legyen az emberek cselekedeteinél.

44 Vizió - jövőkép A szervezet lehetséges és kívánatos jövőbeni állapotát, a pozícióját, működési körét, innovációs céljait rajzolja fel.

45 A stratégiák szintjei vállalati szintű, üzleti egységre vonatkozó stratégiák, funkcionális stratégiák (pl. humán-, marketing- informatikai stratégia).

46 A JÖVŐRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSOK PIRAMISA MISSZIÓ Amiért létezünk JÖVŐKÉP Amit el akarunk érni STRATÉGIA Játszmaterv BALANCED SCORECARD Célok és mutatók négy nézőpont szerint ÜZLETI TERV Számszerű előirányzatok 3-5 évre OPERATÍV TERV Éves számszerű előirányzatok stratégiai tervezés

47 A stratégiaalkotás folyamata, területei Környezetelemzés A pozíciók, képességek Mivé lehetne válnunk? Mivé tudunk válni? Mivé “kellene” válnunk? JÖVŐKÉP, KÜLDETÉS Mivé akarunk válni? elvárásainak feltárása STRATÉGIÁK KIDOLGOZÁSA Mit kell tennünk? D I A G N Ó Z I S K É S Z Í T É S MEGHATÁROZÁSA adottságok értékelése Érdekcsoportok

48 A stratégiai diagnóziskészítés területei és leggyakrabban használt módszerei a./ A makro- és mikrokörnyezet elemzése  Forgatókönyvírás (a környezet lehetséges fejlődésének irányai)  PEST analízis (a környezet négy szegmensének elemzése: Political, Economic, Social, Technical)  Porter-Grove féle hattényezős versenyhelyzet-elemzési modell:

49 Porter-Grove féle modell MeglévőKomplementerA vevők versenytársaküzletágak hatalma hatalma, erejehatalma, erejeereje kompetenciájakompetenciájakompetenciája       A szállítókA helyettesítésiA potenciális hatalmalehetőségekversenytársak erejehatalma, erejekompetenciája AZ ÜZLET

50 szállítók termelőkközvetítők végső felhasz- nálók ELLÁTÁSI LÁNC VÁLLALATOK A szereplők kapcsolatrendszere

51 b./ A pozíciók, képességek és adottságok értékelése  Portfólió mátrix,  Alapvető képességek felmérése,  Vállalati értéklánc-elemzés,  SWOT analízis (Strengths - erősségek, Weaknesses - gyengeségek, Opportunities- lehetőségek, Threats - fenyegetettségek)


Letölteni ppt "A vezető. A vezetés funkciói Tervezés Szervezés Személyes vezetés Kommunikáció Ellenőrzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések