Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring elmélet, CMEF Előadás. 1698/2005/EK Rendelet 1698/2005/EK Rendelet A monitoringot a rendelet 77-87. cikkei szabályozzák. Közös monitoring és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring elmélet, CMEF Előadás. 1698/2005/EK Rendelet 1698/2005/EK Rendelet A monitoringot a rendelet 77-87. cikkei szabályozzák. Közös monitoring és."— Előadás másolata:

1 Monitoring elmélet, CMEF Előadás

2 1698/2005/EK Rendelet 1698/2005/EK Rendelet A monitoringot a rendelet 77-87. cikkei szabályozzák. Közös monitoring és értékelési keretszabályozás (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF) Közös monitoring és értékelési keretszabályozás (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF) Felhasznált dokumentumok

3 A közös monitoring és értékelési keretszabályozás kidolgozása a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködéssel történt. Elfogadása az 1698/2005/EK Rendelet 90. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban történik. A keretszabályozás korlátozott számú, valamennyi programra alkalmazandó közös mutatókat határoz meg. Közös monitoring és értékelési keretszabályozás (CMEF)

4 Folyamatos fejlődés, a korábbi évek tapasztalataira épít. Folyamatos fejlődés, a korábbi évek tapasztalataira épít. Tagállamok közötti együttműködés. Tagállamok közötti együttműködés. Felelősség Bizottságnál, tagállamoknál, Irányító Hatóságnál. Felelősség Bizottságnál, tagállamoknál, Irányító Hatóságnál. Tagállamoknak nagyobb rugalmasság. Tagállamoknak nagyobb rugalmasság. Felhasználóbarát: kinek, mire van szüksége? Felhasználóbarát: kinek, mire van szüksége? Új megközelítés, változások

5 Fokozottabb stratégiai szemlélet: Fokozottabb stratégiai szemlélet: Kevesebb indikátor, de használhatóbb Kevesebb indikátor, de használhatóbb Stratégiai iránymutatásoknak, célkitűzéseknek való megfelelés. Stratégiai iránymutatásoknak, célkitűzéseknek való megfelelés. Értékelést független értékelők végzik. Értékelést független értékelők végzik. Folyamatos értékelés a program életciklusa során. Folyamatos értékelés a program életciklusa során. Új megközelítés, változások (2)

6 A programozás és az értékelés életciklusai EA MT EA EP MT EA O EP O O EP 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 EA: ex ante, MT: mid-term, EP: ex post, O: folyamatban lévő Programozási Időszak Az értékelés életciklusa

7 Éves időközi jelentés: 2008-tól 2016-ig minden évben 2008-tól 2016-ig minden évben Június 30-ig Június 30-ig tartalmazza: program végrehajtásáról összefoglalást, kedvezményezettek számára kifizetett kiadásokat, tartalmazza: program végrehajtásáról összefoglalást, kedvezményezettek számára kifizetett kiadásokat, közös teljesítmény és eredménymutatókról táblázatot, közös teljesítmény és eredménymutatókról táblázatot, folyamatos értékelési tevékenység összefoglalását. folyamatos értékelési tevékenység összefoglalását. Jelentéstételi követelmények Bizottság felé

8 2010-ben a folyamatos értékelés félidős értékelés formájában készül (mid-term). 2010-ben a folyamatos értékelés félidős értékelés formájában készül (mid-term). Javaslatok a program megvalósítás minőségének javítására. Javaslatok a program megvalósítás minőségének javítására. 2015- ben a folyamatos értékelés utólagos értékelő jelentésként készül(ex-post). 2015- ben a folyamatos értékelés utólagos értékelő jelentésként készül(ex-post). Félidős és utólagos értékelés

9 2010-től 2014-ig 2010-től 2014-ig Két évente Két évente Október 1-ig Október 1-ig Összefoglaló a nemzeti stratégiai tervek és célkitűzések megvalósulásáról, elért eredményekről. Összefoglaló a nemzeti stratégiai tervek és célkitűzések megvalósulásáról, elért eredményekről. Teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókat illetően történt haladásról. Teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókat illetően történt haladásról. Javaslat a kiindulási mutatók esetleges kiigazításáról. Javaslat a kiindulási mutatók esetleges kiigazításáról. Tagállamok összefoglaló jelentései

10 102/2006.(IV.28.) Kormány rendelet szerint: A források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai monitoring) mindenre kiterjedő – többek között szabályossági,hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, ill. program szinten. A monitoring rendszer a monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, testületek és eszközök, eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében foganatosított intézkedések összessége. A monitoring fogalma és feladatai

11 időszerű és releváns információk biztosítása időszerű és releváns információk biztosítása projekt célkitűzéseinek, megvalósulásának nyomon követése projekt célkitűzéseinek, megvalósulásának nyomon követése a programcélok elérésének nyomon követése a programcélok elérésének nyomon követése korrekciós lépések tervezése és ajánlása korrekciós lépések tervezése és ajánlása átláthatóság biztosítása átláthatóság biztosítása információk gyűjtése a beszámolási kötelezettségekhez információk gyűjtése a beszámolási kötelezettségekhez támogatási politikák pozitív irányba történő befolyásolása támogatási politikák pozitív irányba történő befolyásolása publicitás publicitás A monitoring célja

12 A program céljainak számszerűsítésére használhatóak. Monitoring indikátorok (1)

13 Célkitűzések rangsora Célkitűzéshez kötődő kiindulási mutatók Körülményekhez kötődő kiindulási mutatók SWOT elemzés Stratégiai célkitűzések Hatások Eredmények Teljesítmények Források Intézkedések meghatározása Célkitűzések rangsora

14 Az indikátorok követelményrendszere (SMART- követelmény) : Egyedi (Specific), Egyedi (Specific), mérhető (Measurable), mérhető (Measurable), költséghatékony módon rendelkezésre álló/elérhető, (Available/achievable in a cost effective way) költséghatékony módon rendelkezésre álló/elérhető, (Available/achievable in a cost effective way) programra vonatkozó (Relevant for the programme) programra vonatkozó (Relevant for the programme) időben elérhető legyen (available in a timely manner). időben elérhető legyen (available in a timely manner). Monitoring indikátorok (2)

15 Forrás vagy input mutatók A támogatás egyes szintjeinek (program/ prioritás/ intézkedés/ projekt) költségvetésére vagy más forrásokra (humán, anyagi) vonatkoznak. A támogatás egyes szintjeinek (program/ prioritás/ intézkedés/ projekt) költségvetésére vagy más forrásokra (humán, anyagi) vonatkoznak. A rendelkezésre álló pénzalapok kifizetése tekintetében történt előrehaladás kimutatására szolgál. A rendelkezésre álló pénzalapok kifizetése tekintetében történt előrehaladás kimutatására szolgál. A monitoring indikátorok fajtái

16 Bizottságnak bejelentett ráfordítások intézkedésenként Bizottságnak bejelentett ráfordítások intézkedésenként Végrehajtásban résztvevő alkalmazottak száma évenként Végrehajtásban résztvevő alkalmazottak száma évenként Példák forrásmutatókra

17 Közvetlenül a támogatott tevékenységre vonatkoznak. Közvetlenül a támogatott tevékenységre vonatkoznak. A beavatkozás operatív céljainak megvalósítását célzó első lépések A beavatkozás operatív céljainak megvalósítását célzó első lépések Fizikai vagy pénzügyi egységben mérik. Fizikai vagy pénzügyi egységben mérik. Teljesítmény vagy output mutatók

18 Megépített út hossza (km) Megépített út hossza (km) Szervezett képzések száma (db) Szervezett képzések száma (db) Beruházási támogatásban részesülő gazdaságok száma (db) Beruházási támogatásban részesülő gazdaságok száma (db) Példa teljesítmény vagy output mutatókra

19 A program azonnali, közvetlen következményeire vonatkoznak. A program azonnali, közvetlen következményeire vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket érintő változásokról nyújtanak információt. Ezek egyaránt lehetnek fizikai mutatók vagy pénzügyi mutatók. A közvetlen résztvevőket érintő változásokról nyújtanak információt. Ezek egyaránt lehetnek fizikai mutatók vagy pénzügyi mutatók. Eredménymutatók (result indikátorok)

20 Megteremtett munkahelyek száma (db) Megteremtett munkahelyek száma (db) Képzést sikeresen befejezők száma (fő) Képzést sikeresen befejezők száma (fő) Új terméket/technológiát bevezető vállalkozások száma (db) Új terméket/technológiát bevezető vállalkozások száma (db) Példák eredménymutatókra

21 A program hosszú távú következményeire utalnak, amelyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre. A program hosszú távú következményeire utalnak, amelyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre. Tágabb célkitűzéshez kapcsolódnak. Tágabb célkitűzéshez kapcsolódnak. Nettó értékben szerepelnek. Nettó értékben szerepelnek. Hatásmutatók (impact indikátorok)

22 Foglalkoztatottság növekedése a vidéki területeken. Foglalkoztatottság növekedése a vidéki területeken. Megnövekedett termelékenység a mezőgazdasági ágazatban. Megnövekedett termelékenység a mezőgazdasági ágazatban. Megújuló energia termelésének növekedése. Megújuló energia termelésének növekedése. Példák hatásmutatókra

23 Célkitűzéshez kapcsolódó kiindulási indikátorok: A program szélesebb célkitűzéseihez kapcsolódnak A program szélesebb célkitűzéseihez kapcsolódnak SWOT elemzés alapja SWOT elemzés alapja Referencia a program hatásainak mérésekor Referencia a program hatásainak mérésekor A programozási időszak elején fennálló helyzetet és az azt követő tendenciát tükrözi A programozási időszak elején fennálló helyzetet és az azt követő tendenciát tükrözi Kiindulási vagy baseline indikátorok

24 GDP-gazdasági növekedés GDP-gazdasági növekedés Foglalkoztatási ráta Foglalkoztatási ráta Munkanélküliek száma Munkanélküliek száma Mezőgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele Mezőgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele Példa: célkitűzéshez kapcsolódó kiindulási mutatókra

25 Trendekre vonatkozó Trendekre vonatkozó SWOT elemzés alapja SWOT elemzés alapja Segítik az általános társadalmi, gazdasági, strukturális, környezeti tendenciák fényében való értelmezést. Segítik az általános társadalmi, gazdasági, strukturális, környezeti tendenciák fényében való értelmezést. Körülményekkel összefüggő kiindulási mutatók (context related baseline)

26 Farm sturktúra Farm sturktúra Hátrányos helyzetű területek Hátrányos helyzetű területek Natura 2000 területek Natura 2000 területek Víz minőség Víz minőség Gazdaság szerkezete (Bruttó hozzáadott érték szektoronként) Gazdaság szerkezete (Bruttó hozzáadott érték szektoronként) Példák körülményekkel összefüggő kiindulási mutatókra

27 Nemzeti prioritások, helyszínspecifikus intézkedések esetében. Nemzeti prioritások, helyszínspecifikus intézkedések esetében. Tagállamok fejlesztik ki. Tagállamok fejlesztik ki. De összhangban kell lenni a CMEF- ben megfogalmazott alapelvekkel. De összhangban kell lenni a CMEF- ben megfogalmazott alapelvekkel. Kiegészítő mutatók

28 Módszertani Keret Indikátorok hierarchiája Hatások Gazdasági növekedés Munkavállalónkénti bevételnövekedés Eredmények Korszerű technológiával felszerelt gazdaságok száma Kimenetek Támogatott beruházások száma a gazdaságokban A beruházás pénzügyi volumene A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Erőforrások (humán és pénzügyi) Operatív célkitűzések A gazdaságok számára rendelkezésre álló technikai berendezések korszerűsítése és tökéletesítése Specifikus célkitűzések A technológia modernizálása a munka termelékenységének javítása céljából Általános célkitűzések Bevétel növelése a versenyképesség javításán keresztül A program célkitűzései Hatások Célok hierarchiája

29 Az értékelés a beavatkozások eredményei, hatásai és az általuk elérni kívánt célok szempontjából történő megítélésének folyamata. Az értékelés a beavatkozások eredményei, hatásai és az általuk elérni kívánt célok szempontjából történő megítélésének folyamata. A beavatkozás eredményességét, hatékonyságát és helytállóságát vizsgálja. A beavatkozás eredményességét, hatékonyságát és helytállóságát vizsgálja. Cél: átláthatóság, elszámolhatóság, programok végrehajtásának növelése. Cél: átláthatóság, elszámolhatóság, programok végrehajtásának növelése. Az értékelés általános alapelvei

30 Egymást kiegészítők. Egymást kiegészítők. Ellenőrzés középpontjában az intézkedések megfelelő igazgatási és pénzügyi irányítása áll. Ellenőrzés középpontjában az intézkedések megfelelő igazgatási és pénzügyi irányítása áll. Monitoring a költségvetési források és az elsődleges eredményekre vonatkozó adatok projekt szinten történő folyamatos és rendszeres megfigyelése. Monitoring a költségvetési források és az elsődleges eredményekre vonatkozó adatok projekt szinten történő folyamatos és rendszeres megfigyelése. Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (1)

31 Mennyiségi adatok képződnek. Mennyiségi adatok képződnek. A végrehajtásról visszajelzést ad. A végrehajtásról visszajelzést ad. Megkönnyíti a célkitűzésektől való eltérések korrigálását. Megkönnyíti a célkitűzésektől való eltérések korrigálását. Növeli az elszámolhatóságot. Növeli az elszámolhatóságot. Információkkal szolgál az értékelés számára. Információkkal szolgál az értékelés számára. Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (2)

32 Értékelés a programok eredményeit és hatásait vizsgálja. Értékelés a programok eredményeit és hatásait vizsgálja. Hozzájárul a politikák meghatározásához, módosításához. Hozzájárul a politikák meghatározásához, módosításához. Erősen függ a monitoring által szolgáltatott adatoktól. Erősen függ a monitoring által szolgáltatott adatoktól. Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (3)

33 Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata Amire közvetett hatással vagyunk Amit ellenőrzünk forrásokTeljesít- mények eredményekKözbenső hatások Összhatás Amire közvetlen hatással vagyunk Ellenőrzés Végrehajtás-Monitoring Folyamatos értékelés

34 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Monitoring elmélet, CMEF Előadás. 1698/2005/EK Rendelet 1698/2005/EK Rendelet A monitoringot a rendelet 77-87. cikkei szabályozzák. Közös monitoring és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések