Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Monitoring elmélet, CMEF

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Monitoring elmélet, CMEF"— Előadás másolata:

1 Monitoring elmélet, CMEF
Előadás Monitoring elmélet, CMEF

2 Felhasznált dokumentumok
1698/2005/EK Rendelet A monitoringot a rendelet cikkei szabályozzák. Közös monitoring és értékelési keretszabályozás (Common Monitoring and Evaluation Framework, CMEF)

3 Közös monitoring és értékelési keretszabályozás (CMEF)
A közös monitoring és értékelési keretszabályozás kidolgozása a Bizottság és a tagállamok közötti együttműködéssel történt. Elfogadása az 1698/2005/EK Rendelet 90. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban történik. A keretszabályozás korlátozott számú, valamennyi programra alkalmazandó közös mutatókat határoz meg.

4 Új megközelítés, változások
Folyamatos fejlődés, a korábbi évek tapasztalataira épít. Tagállamok közötti együttműködés. Felelősség Bizottságnál, tagállamoknál, Irányító Hatóságnál. Tagállamoknak nagyobb rugalmasság. Felhasználóbarát: kinek, mire van szüksége?

5 Új megközelítés, változások (2)
Fokozottabb stratégiai szemlélet: Kevesebb indikátor, de használhatóbb Stratégiai iránymutatásoknak, célkitűzéseknek való megfelelés. Értékelést független értékelők végzik. Folyamatos értékelés a program életciklusa során.

6 A programozás és az értékelés életciklusai
EA MT EA EP MT EA O EP O O EP Programozási Időszak 14 15 EA: ex ante, MT: mid-term, EP: ex post, O: folyamatban lévő

7 Jelentéstételi követelmények Bizottság felé
Éves időközi jelentés: 2008-tól 2016-ig minden évben Június 30-ig tartalmazza: program végrehajtásáról összefoglalást, kedvezményezettek számára kifizetett kiadásokat, közös teljesítmény és eredménymutatókról táblázatot, folyamatos értékelési tevékenység összefoglalását.

8 Félidős és utólagos értékelés
2010-ben a folyamatos értékelés félidős értékelés formájában készül (mid-term). Javaslatok a program megvalósítás minőségének javítására. 2015- ben a folyamatos értékelés utólagos értékelő jelentésként készül(ex-post).

9 Tagállamok összefoglaló jelentései
2010-től 2014-ig Két évente Október 1-ig Összefoglaló a nemzeti stratégiai tervek és célkitűzések megvalósulásáról, elért eredményekről. Teljesítmény-, eredmény- és hatásmutatókat illetően történt haladásról. Javaslat a kiindulási mutatók esetleges kiigazításáról.

10 A monitoring fogalma és feladatai
102/2006.(IV.28.) Kormány rendelet szerint: A források felhasználásának (pénzügyi monitoring), az eredményeknek és a teljesítményeknek (szakmai monitoring) mindenre kiterjedő – többek között szabályossági,hatékonysági és célszerűségi – vizsgálata rendszeres jelleggel projekt, ill. program szinten. A monitoring rendszer a monitoring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmények, szervezetek, testületek és eszközök, eljárásrendek, valamint ezek együttes működtetése érdekében foganatosított intézkedések összessége.

11 A monitoring célja időszerű és releváns információk biztosítása
projekt célkitűzéseinek, megvalósulásának nyomon követése a programcélok elérésének nyomon követése korrekciós lépések tervezése és ajánlása átláthatóság biztosítása információk gyűjtése a beszámolási kötelezettségekhez támogatási politikák pozitív irányba történő befolyásolása publicitás

12 A program céljainak számszerűsítésére használhatóak.
Monitoring indikátorok (1) A program céljainak számszerűsítésére használhatóak.

13 Célkitűzések rangsora
Célkitűzéshez kötődő kiindulási mutatók Források Intézkedések meghatározása Célkitűzések rangsora Körülményekhez kötődő kiindulási mutatók Teljesítmények Eredmények SWOT elemzés Stratégiai célkitűzések Hatások

14 Monitoring indikátorok (2)
Az indikátorok követelményrendszere (SMART- követelmény) : Egyedi (Specific), mérhető (Measurable), költséghatékony módon rendelkezésre álló/elérhető, (Available/achievable in a cost effective way) programra vonatkozó (Relevant for the programme) időben elérhető legyen (available in a timely manner).

15 A monitoring indikátorok fajtái
Forrás vagy input mutatók A támogatás egyes szintjeinek (program/ prioritás/ intézkedés/ projekt) költségvetésére vagy más forrásokra (humán, anyagi) vonatkoznak. A rendelkezésre álló pénzalapok kifizetése tekintetében történt előrehaladás kimutatására szolgál.

16 Példák forrásmutatókra
Bizottságnak bejelentett ráfordítások intézkedésenként Végrehajtásban résztvevő alkalmazottak száma évenként

17 Teljesítmény vagy output mutatók
Közvetlenül a támogatott tevékenységre vonatkoznak. A beavatkozás operatív céljainak megvalósítását célzó első lépések Fizikai vagy pénzügyi egységben mérik.

18 Példa teljesítmény vagy output mutatókra
Megépített út hossza (km) Szervezett képzések száma (db) Beruházási támogatásban részesülő gazdaságok száma (db)

19 Eredménymutatók (result indikátorok)
A program azonnali, közvetlen következményeire vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket érintő változásokról nyújtanak információt. Ezek egyaránt lehetnek fizikai mutatók vagy pénzügyi mutatók.

20 Példák eredménymutatókra
Megteremtett munkahelyek száma (db) Képzést sikeresen befejezők száma (fő) Új terméket/technológiát bevezető vállalkozások száma (db)

21 Hatásmutatók (impact indikátorok)
A program hosszú távú következményeire utalnak, amelyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre. Tágabb célkitűzéshez kapcsolódnak. Nettó értékben szerepelnek.

22 Példák hatásmutatókra
Foglalkoztatottság növekedése a vidéki területeken. Megnövekedett termelékenység a mezőgazdasági ágazatban. Megújuló energia termelésének növekedése.

23 Kiindulási vagy baseline indikátorok
Célkitűzéshez kapcsolódó kiindulási indikátorok: A program szélesebb célkitűzéseihez kapcsolódnak SWOT elemzés alapja Referencia a program hatásainak mérésekor A programozási időszak elején fennálló helyzetet és az azt követő tendenciát tükrözi

24 Példa: célkitűzéshez kapcsolódó kiindulási mutatókra
GDP-gazdasági növekedés Foglalkoztatási ráta Munkanélküliek száma Mezőgazdaságban foglalkoztatottak korösszetétele

25 Körülményekkel összefüggő kiindulási mutatók (context related baseline)
Trendekre vonatkozó SWOT elemzés alapja Segítik az általános társadalmi, gazdasági, strukturális, környezeti tendenciák fényében való értelmezést.

26 Példák körülményekkel összefüggő kiindulási mutatókra
Farm sturktúra Hátrányos helyzetű területek Natura 2000 területek Víz minőség Gazdaság szerkezete (Bruttó hozzáadott érték szektoronként)

27 Kiegészítő mutatók Nemzeti prioritások, helyszínspecifikus intézkedések esetében. Tagállamok fejlesztik ki. De összhangban kell lenni a CMEF-ben megfogalmazott alapelvekkel.

28 Módszertani Keret Indikátorok hierarchiája Célok hierarchiája Hatások
Általános célkitűzések Bevétel növelése a versenyképesség javításán keresztül Hatások Gazdasági növekedés Munkavállalónkénti bevételnövekedés Hatások Eredmények Korszerű technológiával felszerelt gazdaságok száma Specifikus célkitűzések A technológia modernizálása a munka termelékenységének javítása céljából A program célkitűzései Kimenetek Támogatott beruházások száma a gazdaságokban A beruházás pénzügyi volumene Operatív célkitűzések A gazdaságok számára rendelkezésre álló technikai berendezések korszerűsítése és tökéletesítése Erőforrások (humán és pénzügyi) A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

29 Az értékelés általános alapelvei
Az értékelés a beavatkozások eredményei, hatásai és az általuk elérni kívánt célok szempontjából történő megítélésének folyamata. A beavatkozás eredményességét, hatékonyságát és helytállóságát vizsgálja. Cél: átláthatóság, elszámolhatóság, programok végrehajtásának növelése.

30 Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (1)
Egymást kiegészítők. Ellenőrzés középpontjában az intézkedések megfelelő igazgatási és pénzügyi irányítása áll. Monitoring a költségvetési források és az elsődleges eredményekre vonatkozó adatok projekt szinten történő folyamatos és rendszeres megfigyelése.

31 Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (2)
Mennyiségi adatok képződnek. A végrehajtásról visszajelzést ad. Megkönnyíti a célkitűzésektől való eltérések korrigálását. Növeli az elszámolhatóságot. Információkkal szolgál az értékelés számára.

32 Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata (3)
Értékelés a programok eredményeit és hatásait vizsgálja. Hozzájárul a politikák meghatározásához, módosításához. Erősen függ a monitoring által szolgáltatott adatoktól.

33 Az ellenőrzés a monitoring és az értékelés kapcsolata
Amire közvetett hatással vagyunk Amire közvetlen hatással vagyunk Amit ellenőrzünk források Teljesít-mények eredmények Közbenső hatások Összhatás Ellenőrzés Végrehajtás-Monitoring Folyamatos értékelés

34 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Monitoring elmélet, CMEF"

Hasonló előadás


Google Hirdetések