Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A személyi jövedelemadó törvény évi CXVII. törvény

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A személyi jövedelemadó törvény évi CXVII. törvény"— Előadás másolata:

1 A személyi jövedelemadó törvény 1995. évi CXVII. törvény
Csorba László 2008/2009/I.

2 Alapelvek Törvény célja: alkotmányos hozzájárulása a magánszemélyeknek a közkiadások fedezésére Minden jövedelme a magánszemélynek adóköteles: kivétel csak e törvényben, vagy e törvény alapján más törvényben

3 A törvény hatálya Személyi: magánszemélyekre terjed ki, de bizonyos esetekben nem magánszemély kifizetőkre(munkáltatókra) is: adó, adóelőleg levonása és befizetése Minden magánszemélyre, akárhogy teljesíti könyvvezetését, bármilyen vállalkozói is Minden magyar állampolgárra, + itt hivatalosan, vagy nem itt tartózkodó, „létérdek központú” külföldi állampolgárokra Időbeli: adóévben ténylegesen realizálódott (megszerzett) jövedelem (nem önálló tevékenységnél tárgyév + 15 nap) Térbeli: Magyarországon megszerzett, vagy nemzetközi szerződések alapján itt adózandó jövedelem Teljes körű adókötelezettség (minden belföldi jövedelem) Korlátozott adókötelezettség (itt adózandó külföldről származó) Munkavégzés helye: belföld Vállalkozási tevékenység helye: belföldi telephely

4 Általános szabályok a jövedelem megállapítására
Bevétel: a megszerzett pénzösszeg, vagyoni érték egésze Költség: a bevétel, jövedelem megszerzése érdekében a törvény által elismert bevételrész, hányad. Ha a törvény előírja, bizonylattal igazolni kell Jövedelem: a bevétel költséget meghaladó hányada

5 Általános szabályok a jövedelem megállapítására
Nem bevétel: Ideiglenesen kapott pénzösszeg, vagyoni érték – pl. felvett kölcsön Amiért piaci áron megfizet az adóalany Kapott adó-visszatérítés Elengedett köztartozás Kapott önkéntes pénztári kifizetés – pl. magán-nyugdíjpénztári kifizetés

6 Általános szabályok a jövedelem megállapítására
Nem költség: Személyes vagy családi fogyasztásra költött, Adóparadicsomba megfizetett ellenérték, Bűncselekménybe fektetett pénzösszeg, Törvény által bizonylattal alátámasztani megkövetelt, de ennek nem eleget tevő elszámolt pénzösszeg. Minden költség csak egyszer számolható el.

7 Adókötelezettség keletkezése
Nem adófizetési kötelezettség! Bevételt szerző tevékenység kezdete Pl. vállalkozói igazolvány kiváltása Bevételt eredményező jogviszony kezdete Pl. munkaviszony első napja Illegális tevékenység is adóköteles Pl. be nem jelentett szobakiadás

8 Jövedelem megszerzésének időpontja
Amikor az adóalany kézhez vette, Vagy bankszámláján jóvá írták, Vagy a csekket, pénzösszeget feladták (és az adóbevallás határidejéig megérkezett) Amikor a vagyoni értékű szolgáltatást igénybe vette, Vagy vehette volna, ha akarta volna (utalványok beváltása)

9 Önadózás Évi egyszeri bevallás alapesetben
Csak akkor kell bevallást benyújtani, ha adóköteles jövedelme keletkezett Mindenképpen kell bevallást benyújtania: Egyéni vállalkozónak Átalányadózó szállásadónak Adókedvezmények korrekciójánál visszafizetési kötelezettséggel bírónak

10 Önadózás Nem kell bevallást benyújtani, ha csak Nyugdíjat kap
Csak magánnyugdíji kifizetést kap (határérték alatt)

11 Nem bevallani köteles jövedelmek
Olyan bevétel, melyre nem ad jogcímet a törvény Mg-i kistermelő küszöb (600 e Ft) alatti – nyilatkozattal tudatott – jövedelme Vagyonértékesítés bevételét, ha nincs jövedelmi hányada Csekélynek elismert ingóértékesítési jövedelem Már leadózott kamatjövedelem Alkalmi munkavállaló minimálbér alatti jövedelme

12 Adóhatósági adó-megállapítás
Magánszemély adózói bejelentés és nyilatkozatok alapján Cél: egyszerű munkavállalók, kis őstermelők, társas vállalkozás közreműködő tagjai, szakszerű „adóbevallásának” elkészítése Nem készítik el: Egyéni vállalkozóknak Nagyobb mezőgazdasági őstermelőknek Nem alap (családi, lakás, biztosítás, nyugdíj) adókedvezményeseknek Adókedvezmény korrekció miatt befizető Költséget számol el Ingatlant ad bérbe (nem termőföldet)

13 Munkáltatói adó-megállapítás
Akkor kérheti, ha az adóhatóságtól is kérhetné És van munkáltatója, vagy olyan társas vállalkozása, ahol személyesen közreműködő tag És jövedelme csak a munkáltatójától, társas vállalkozásától van.

14 Adófizetés Ha csak lehet, adóelőleg levonásával (kifizető, munkáltató, bank) → közvetett adó Ha nem megy, adóelőleg befizetésével → közvetlen adó Évet követő elszámolás: →pótlólagos befizetés → rendben van →adó-visszatérítés

15 Az összevont adóalap: minden, ami nem elkülönülten adózik
Önálló tevékenységből származó jövedelem: Egyéni vállalkozó → vállalkozói kivét, személyes fogyasztás a vállalkozás terhére Mezőgazdasági őstermelő → számított jövedelem, személyes fogyasztás Bérbeadó → számított jövedelem Gazdasági társaság tag díjazása, ha költségeit maga állja → számított jövedelem

16 Önálló tevékenység bevételével szemben elszámolható költség
10% A tényleges költségek a bevétel erejéig Egyéni vállalkozó kivétjével szemben nem állíthat költséget Őstermelő veszteséget is elszámolhat, és határolhat el – tartósan csak adóhatósági engedéllyel Kistermelő őstermelő (600 e Ft alatti árbevétel) tételes elszámolású 40% költséget számolhat el igazolás nélkül

17 Nem önálló tevékenységből származó jövedelem: munkabér, vagy olyan jellegű jövedelmek
Munkaviszony → munkabér, jutalom Képviselőség → tiszteletdíj, jutalom Társas vállalkozás személyesen közreműködő tagja, ha a társaság állja költségeit → munkabér, illetmény, jutalom Gazdasági társaság FB, IT tagja → tiszteletdíj, jutalom Segítő családtag → munkabér, jutalom

18 Nem önálló tevékenységnek nem jövedelme
Üzemanyag-megtakarítás Munkába járás költségei (bérlet, költség-térítés – 9 Ft/km) Hivatali utazásokra kapott költségtérítés Természetbeni juttatás címen kap (munkáltató adózza le)

19 Egyéb jövedelmek Különböző adóalapok korrekcióiból
Jogok adás-vételével kapcsolatosan Kötelező önkéntes nyugdíjpénztár nem nyugdíj-juttatása kötelező várakozási időt követően juttatott összegéből (egyéni számláról): 1. évben 100% … 10. évben 10% a jövedelem

20 Az adótábla 1.900 ezer forintig 18% E fölött 36%
2009-ben ezer Ft 2010-ben ezer Ft E fölött 36% Külföldön megfizetett adó 90%-val csökkenthető az érintett jövedelemre jutó adó – maximum annak erejéig

21 Az adójóváírás Célja: fokozatos átmenet az egyes adókulcsok között: kisimított lépcsők elve Alap-adójóváírás (hangolás) és kiegészítő adójóváírás (finomhangolás)

22 Az adójóváírás Jogosultsági határ: 1.250.000.- Ft/év
Megnövelt jogosultsági határ: Ft/év Jogosultsági hónap: kapott munkabért Adójóváírás aló határ alatt bér 18%-a, maximum Ft Adójóváírás két határ között: a többlet-bér 9%-át meghaladó jogosult hónap x

23 Az adóterhet nem viselő járandóságok adójának levonása
Olyan járandóságok, melyek beleszámítanak az összevont adóalapba, de a rájuk jutó adó levonható az összevont adóalap számított adójából Pl. magánnyugdíj-pénztár nem nyugdíjkifizetése adójának 50%-a jelenleg Folyamatosan változik, mit sorolnak ide

24 Összevont adóalapot csökkentő kedvezmények
Jelenleg nincsenek ilyenek.

25 Összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmények
Állami és magán TB kedvezmények Tandíj kedvezménye Lakáscélú kedvezmények Tevékenységek kedvezménye Személyi és családi kedvezmények Közcélú adományok kedvezménye Biztosítások kedvezménye Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye

26 1. Állami és magán TB kedvezmények
Nyugdíjjogosultsághoz kapcsolódó saját vagy más javára való befizetések 25%-a Megállapodás alapján saját vagy más javára való magánnyugdíj befizetések 25%-a Megállapodáson felül, vagy munkáltatóit kiegészítő saját javára történő magánnyugdíj befizetések 30%-a Csak hivatalos igazolás alapján elszámolható

27 2. Tandíj kedvezménye Hallgatói jogviszony alapján megfizetett költség (tandíj, hozzájárulás stb.) 30%-a, maximum évi 60 ezer Ft. A hallgató közvetlen hozzátartozója is elszámolhatja, ha ő volt az igazolt befizető Iskola elvégzése utánra elhalasztható, akkor 5 év alatt elosztható Elszámolása csak igazolás alapján

28 3. Lakáscélú kedvezmények
Jelenleg nincs már ilyen kedvezmény

29 4. Tevékenységi kedvezmények
Őstermelői könyvelői kedvezmény (nem átalányadózóknak, és legalább ennyi adót felmutatóknak) évi 100 ezer Ft Jelenleg más nincs (szellemi sem)

30 5. Személyi és családi kedvezmények
Fogyatékos személynél a minimálbér 5%-a (annyi hónapra, ameddig fogyatékos) – személyi kedvezmény Havi 4 ezer Ft/gyermek, ha minimum 3 eltartott (gyermek,magzat, rokkant, fogyatékos) van (családi kedvezmény) Jogosult rá: saját maga, vagy házastársa, élettársa vagy akire a kedvezmény jár, de csak 1 fő

31 6. Közcélú adományok kedvezménye
Kiemelten közhasznúak javára történő befizetéskor az összeg 30%-a, de maximum 100 ezer Ft Egyszerű közhasznúak javára történő befizetéskor az összeg 30%-a, de maximum 50 ezer Ft. Csak regisztráltak javára, és csak az általik kiadott igazolás alapján

32 7. Biztosítások kedvezménye
Az adóévben megfizetett nyugdíj, vagy életbiztosítás díjainak 20% Díjnövekmény (előző évhez képest) további 10%-a Minimum 10 évig fenntartandó a biztosítás. Ha nem: kedvezmény visszafizetése Csak kiadott igazolások alapján számolható el.

33 8. Alkalmi foglalkoztatás kedvezménye
A lerótt közteherjegy értékének 75%-a

34 Kedvezmények korlátozása
Családi: jövedelemkorlát (pont 3 fő 6 millió, 3< <4 6,5 millió stb.) korláton felüli jövedelem 20%-át meghaladó rész a kedvezmény TB, tandíj, életbiztosítás, közcélú adományok: együttesen maximum 100 e Ft. Jövedelemkorlát 3,4 millió Ft. korláton felüli jövedelem 20%-át meghaladó rész a kedvezmény. 3,9 millió Ft feletti jövedelemnél nem érvényesíthető Őstermelői: 6 millió Ft jövedelem alatt rendben. Korláton felüli jövedelem 20%-át meghaladó rész a kedvezmény. 6,5 millió Ft jövedelem felett nem jár

35 Kedvezmények levonását követően érvényesíthető rendelkezés az adóról
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár tagja 2020 előtt nyugdíjas: befizetett összeg 30%-a, de maximum 130 ezer Ft, több pénztárnál együttesen 150 ezer Ft 2020 után nyugdíjas: befizetett összeg 30%-a, de maximum 100 ezer Ft, több pénztárnál együttesen 120 ezer Ft Átutalás: önkéntes kölcsönös biztosító egyéni számlájára Ugyanez nyugdíj-előtakarékossági számlánál is

36 Adóelőleg megállapítása, bevallása és megfizetése
Nem terheli adóelőleg: Őstermelői bevételt Egyéni vállalkozói bevételt, ha a bizonylaton szerepel az igazolvány száma Azt a bevételt, mely nem jövedelemadó-alap Magán-nyugdíjpénztár rendszeres kifizetése

37 Adóelőleg alapja Önálló tevékenységből: minimum a bevétel 50%-a, maximum 90%-a, közötte nyilatkozattal meghatározott Nem önálló tevékenységből: a kifizetett összeg mínusz szakszervezeti tagdíj Költségtérítésből igazolás nélkül elszámolható költséggel csökkentett összeg Minden más esetben a bevétel 100%-a

38 Adóelőleg számítása Egységesség: minden jövedelem esetében ugyanúgy egy magánszemélynél (pl. vagy 10%-os költséghányad, vagy tételes költségelszámolás) Magánszemély nyilatkozata alapján meghatározottan Eltérő módszer APEH engedéllyel Többet lehet levonni, de maximum a legmagasabb adókulcs szerint

39 Adóelőleg számítási módszerek
Helyből a legmagasabb kulcs szerinti adóelőleg levonása Nyilatkozat alapján göngyölítéses módszer: addigi jövedelemre várható adó csökkentve a már megfizetett előlegekkel – munkáltatónál is Munkáltató: bér x 12 alapján számított adó 1/12 része Kifizető: kifizetés 1 napi része x 365 alapján számított adó egy napi része x napok száma Nyilatkozat családi kedvezményről

40 Magánszemély adó-megállapítása saját magának
Csak akkor, ha nem munkáltató, vagy kifizető az erre kötelezett Ha nem mezőgazdasági őstermelő 600 e Ft éves bevétel alatt Negyedévet követő 12-ig megállapítja a negyedéves adókötelezettségét – és befizeti Bevallás az éves bevallásban negyedéves bontásban – a késedelmi pótlék miatt

41 Különadózó jövedelmek
Egyéni vállalkozó adózása Vállalkozói személyi jövedelemadó Átalányadózó egyéni vállalkozó Mezőgazdasági kistermelő átalányadózása Fizetővendég-látó átalányadózása Ingó- és ingatlan-átruházás adózása Tartás,öröklés, életjáradék adózása Tőkejövedelmek adózása Természetbeni juttatások, engedmények adózása Vegyes jövedelmek adózása Értékpapírhoz kapcsolódó jövedelmek adózása

42 1. Egyéni vállalkozó adózása
Vállalkozói adóalap után: vállalkozói személyi jövedelemadó Meghatározása: bevétel csökkentése költségekkel: vállalkozói kivét, anyagköltség, amortizáció stb. 50 millió adóalap alatt 10%, meghaladó rész 16% Vállalkozói osztalékalap után: vállalkozói osztalékadó Meghatározása: vállalkozói adóalapból főleg növelő tételekkel Vállalkozói kivét 30%-os mértékéig 25%, utána 35%

43 Egyéni vállalkozó adózása: átalányadózó egyéni vállalkozó
Költségátalány fogalma Maximum 8 millió Ft korábbi és tervezett éves árbevételnél választható, ha nincs munkaviszonya Kizárólag kereskedőknél 40 M Ft árbevétel Költségátalány mértéke: 40% (25%), kevésbé jövedelmező iparágaknál 80% (75%) (termék-előállítás: ipar, mg., erdészet, halászat, feldolgozóipar, szállítmányozás, stb.) kereskedelem 87% (83%), alap-kereskedelem 93% (91%) Nem főállásúaknál a kevesebb! Adómérték: az összevont adóalap adótáblája szerint

44 2. Mezőgazdasági kistermelő átalányadózása
Árbevétel 7 millió Ft alatt Költségátalány növénytermesztés: 85% Költségátalány állattenyésztés: 94%

45 3. Átalányadózó fizető-vendégszoba kiadó
Tételes átalányadó szobánként évi 32 ezer Ft

46 4. Ingó- és ingatlan-átruházás adózása
Ingóság Jövedelem= bevétel – igazolt költségek Igazolható költségek: bekerülési, fenntartási, átruházási Adó mértéke: 25% Nem kell megfizetni ingóságnál 50 e Ft évi adóig (200 ezer Ft értékesítésig)

47 4. Ingó- és ingatlan-átruházás adózása
Ingatlanok Jövedelem= bevétel – igazolt költségek Időmúlás hatása a jövedelemre: 6. évben 90% jövedelem, 7. évben 80% évben 100% Lakóingatlannál: Egy évig 100% jövedelem 2. évben 90% 3. évben 60% 4. évben 30% 5. évben 0%

48 4. Ingó- és ingatlan-átruházás adózása
Igazolható költségek (időmúlással együtt!): bekerülési, fenntartási, értéknövelési, átruházási Adó megfizetése: adóbevallással egyidejűleg Lakáscélú ingatlan vásárlása lakáscélú ingatlan értékesítéséből– adólevonás vagy adó-visszaigénylés Adó mértéke: 25%

49 5. Tartási, örökjáradék, életjáradék szerződésekből következő átruházás
Ha van ellenszolgáltatás 25% Ha nincs ellenszolgáltatás 35%

50 6. Tőkejövedelmek adózása
Pénzintézeti kamat 20% Értékpapír-kamat 20% Biztosítási konstrukció kamata 20% Megszerzés időpontja: jóváírás, tőkésítés Egyéb kamatok: összevont adótáblába, vagy vállalkozói, társasági adóalapba Értékpapír-kölcsönzés 25% Csere-ügylet 25% (pénzügyi művelet) Osztalékjövedelem: 25%, 35% Árfolyamnyereség 25% (költségek levonhatóak) Tőzsdei jövedelem (veszteségek figyelembe vehetők) 20% Vállalkozásból kivont jövedelem 20%

51 7. Természetbeni jövedelmek adózása
Munkáltatónál 54% Kifizetőnél 54% Meghatározott mértékig nem kell bevallani, illetve megfizetni Kedvezményezett jelenleg nem adózik Kamatkedvezmény 44%

52 8. Vegyes jövedelmek adózása
Kis összegű kifizetések: 15 ezer Ft alatt Választás: adóelőleg, vagy összevont adóalapba és saját adózói elszámolás Ingatlan bérbeadásból származó jövedelem 25% (5 év hossz alatt) Üdülő jövedelme 25% Nyeremény 25% - adóelőlegként le kell vonni és megfizetni

53 9. Értékpapír-jövedelmek adózása
Elv: bujtatott jövedelem-nyújtás, vagy egyszerű befektetés, tulajdonlás Ha bujtatott jövedelem – pl. vezetők részvényopciója – akkor az adó 54% (mint természetbeni juttatás) Ha nem, akkor 25% (mint egyszerű tőkejövedelem)


Letölteni ppt "A személyi jövedelemadó törvény évi CXVII. törvény"

Hasonló előadás


Google Hirdetések