Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA."— Előadás másolata:

1 PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

2 Bagoly László Pest Megye Gyermek és Ifjúságvédelmi koordinátora

3 A gyermekek manapság imádják a luxust! Rossz a modoruk, megvetik a tekintélyt! Nem tisztelik az idősebbeket! Szembeszegülnek szüleikkel! Belevágnak a másik szavába! Keresztbevetik lábaikat és terrorizálják tanáraikat! (Szokratész, i.e.300 körül)

4 BŰNMEGELŐZÉS Mi az a bűnmegelőzés? Egyáltalán szükség van e rá ? Vagy ez is csak egy olyan fogalom amelyről mostanában divat beszélni ? A bűnmegelőzés kinek a feladata? Mi köze a gyermek és ifjúságvédelemnek a bűnmegelőzéshez ? Milyen teendők elvégzésével segíthetjük elő a bűnmegelőzést a gyermek és ifjúságvédelemi munka során.

5 A bűnelkövetés szinte egyidős az emberiséggel. Őstársadalmak: –Jogi normák és jogban tételezett bűntettek ismeretlenek. –Jog nem különül el más társadalmi (vallási, erkölcsi, technikai) normáktól.

6 A morál az a magatartásrendszer, amely hajdan a Jó iránti tiszteletben gyökerezett, és a megítélés is ennek megfelelő szempontok alapján történt. A jog az a magatartásrendszer, amely a szociális kölcsönös függőségen alapul, és amelynek megítélői az állami erőszakszervezet által kijelölt hatóságok.

7 Bibó István: Etika és büntetőjog (1938.): „A büntetőjog is erkölcsi Rosszal áll szemben – nem pedig valami külön büntetőjogi Rosszal! „

8 Cesare Beccaria: A bűntett és büntetése (1764) (Szülővárosában, Milánóban (120 ezer lakos) 1741-1762 között 77 ezer személyt ítéltek börtönre vagy halálbüntetésre) (kb. 200 cselekményre volt halálbüntetés)

9 Beccaria fő gondolatai: a büntetés egyetlen célja a társadalom védelme, s ez nem érhető el terrorral, mert az emberi lélek a mind kegyetlenebbé váló büntetés arányában megkérgesedik.” az igazságosztó döntéseiben tükröződő kegyetlenség irányítja az apagyilkos és a rablógyilkos kezét

10 Beccaria fő gondolatai: A rendőrség önkényeskedésének tilalma A bíró szigorúan csak a törvényektől függhet A büntetőeljárás gyors lefolytatása A védekezésnek elegendő idő álljon rendelkezésére A bírósági tárgyalás nyilvánossága Ártatlannak kell tekinteni a gyanúsítottat, amíg a bűnét rá nem bizonyítják A büntetésnek nem a megtorlás, hanem az elrettentés a célja A kegyetlen büntetés nemek eltörlése A megelőző büntetőpolitika elsőbbsége (1764)

11 BŰNMEGELŐZÉS Egyáltalán szükség van e rá ? Vagy csak egy olyan fogalom amelyről mostanában divat beszélni ? (1764) A bűnmegelőzés kinek a feladata?

12 1994.évi XXXIV. tv. a Rendőrségről 1§(1).A Rendőrség feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. 3.§(1).A Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó, fegyveres rendvédelmi szerv

13 A BŰNÜLDÖZÉS ÉS A BŰNMEGELŐZÉS A RENDŐRSÉG FELADATA

14 BŰNMEGELŐZÉS ! AZÉRT VAN A RENDŐRSÉG HOGY MEGVÉDJEN !

15 1970-1988 között – a bűncselekmények összetételének viszonylagos stabilitása mellett a bűnözés lassú emelkedése volt tapasztalható. 1970-ben 122 ezer, 1988-ban 185 ezer bűncselekmény vált ismertté.

16 Az 1990-es évek elején a bűnözés új növekedési pályára állt. 1989- 225 ezer 1990-ben 341 ezer 1995-ben 502 ezer 1998-ban 597 ezer

17 Csökkent a felderítési hatékonyság »A»A bűncselekmények tettesei –1–1980-ban 25% »1»1999- ben 48,7% »2»2002-ben 48,8 % a »I»Ismeretlenek maradtak. »L»Lakásbetörés, gépkocsi lopás, betöréses lopás 75-80% esetében »a»a tettes ismeretlen ! »a»a bűncselekmények 70-80%-a vagyon elleni !

18 Ismerté vált bűncselekmények Magyarországon 1970-2002

19 Az ismertté vált bűncselekmények száma 1991-2003

20

21

22 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési határozat

23 A társadalmi bűnmegelőzés fogalma Olyan intézkedések összessége, amelyek a társadalom kohéziójának növelésére, az egyének és természetes közösségeik társadalmi kötelékeinek megtartására a lazuló kötelékek erősítésére, a társadalmi integráció biztosítására irányul.

24

25 A bűnmegelőzés fogalma Az állami,önkormányzati szervek, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége, amely az elkövetővé, valamint az áldozattá válás megelőzésével bűnalkalmak csökkentésével bűncselekmények számát csökkenti.

26 A bűnmegelőzés modellje Elsődleges Bűnalkalmak csökkentése Áldozattá válás megelőzése Elkövetővé válás megelőzése társadalmi integráció növelése, a devianciák reprodukciójának fékezése Szabályozási jellegű eszközök Egyedi intézkedések

27 A bűnmegelőzés modellje Másodlagos Elkövetővé válás megelőzése / enyhébb devianciákra, veszélyhelyzetekre történő reagálás Áldozattá válás megelőzése potenciális áldozatok kijelölése, védelme Bűnalkalmak csökkentése Veszélyeztetett zónákban hozott intézkedések

28 A bűnmegelőzés modellje Harmadlagos A bűnismétlés megelőzése Az ismételt /másodlagos áldozattá válás megelőzése Elsősorban a büntetés végrehajtás különböző intézményesített jellegű tevékenysége. Illetve speciális áldozatvédelmi feladatok

29 Az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések jellemzik Devianciák

30 Jellemzői Közös az eredet amelyek megnyilvánulnak a társadalmi beilleszkedési zavarokban. Szükséglet kielégítés és a konfliktuskezelés nem elfogadott módszerei és módjai.

31 kialakulásuk folyamatot képez és összefügg a szocializációval,illetve annak hiányosságaival. Karrier szerűen épülnek egymásra - negatív hatásúak

32 Fajtái - csavargás - alkoholizmus - drogfogyasztás - öngyilkosság - bűnözés -

33 Csavargás jellemzői Különösen gyermek- vagy fiatalkorúak esetében veszélyes. Szül vagy más felügyelettel megbízott személy (pl.: tanár) engedélye és tudta nélkül történik időtartama néhány órától több napig vagy akár hétig terjedhet Okai: - „lógás” az iskolából - kalandvágy menekülés a valós vagy vélt problémák elől Eltűnés helye szerint: - családból - intézetből

34 jelentős kockázati tényező ! veszélyeztetett 8543 Halmozottan veszélyeztetett 3889 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából a halmozott veszélyeztetettség veszélyeztetett 8543 Halmozottan veszélyeztetett 3889 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából a halmozott veszélyeztetettség

35 jelentős kockázati tényező ! Deviancia 247 Iskolai mulasztás 213 Anyagi ok 116 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából szintén jelentős kockázati tényező !

36 Kriminogén tényezők Bűnelkövető családtag Szabadságvesztését töltő családtag Párfogás alatt levő családtag A gyermek korábbi bűnelkövetése Tanulói jogviszony hiánya Magántanuló az elkövető gyermek Évismétlő A szülők alacsony iskolázottsága

37 Kriminogén tényezők Nélkülözés –szegénység Az elkövető gyermek alkoholfogyasztása Családtag alkoholfogyasztása Kortársak befolyása vizsgálat bűnelkövetés Áldozattá válás Családon belüli erőszak esetére

38 A KRIMINOGÉN TÉNYEZŐK HATÁSA bűnelkövető családtag Pártfogó felügyelet alatt álló családtag

39 Nélkülözés - szegénység

40

41

42

43 Bűnmegelőzés A bűncselekmény megelőzésének legbiztosabb, de legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése. Beccaria: A bűntett és büntetése,.)

44 Mi köze a gyermek és ifjúságvédelemnek a bűnmegelőzéshez ? a gyermek és ifjúságvédelem a bűnmegelőzés alapja Hiszen ott van a kezdeteknél ! ehetősége szerint igyekszik megakadályozni mindazon folyamatok kialakulását amelyek elidézik a bűnelkövetővé – vagy/és áldozattá válást

45 Milyen teendők elvégzésével segíthetjük elő a bűnmegelőzést a gyermek és ifjúságvédelemi munka során ?

46 PEST PEST MEGYE

47

48 Az állami,önkormányzati szervek, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége, amely az elkövetővé, valamint az áldozattá válás megelőzésével bűnalkalmak csökkentésével bűncselekmények számát csökkenti.


Letölteni ppt "PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA."

Hasonló előadás


Google Hirdetések