Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL"— Előadás másolata:

1 PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL
SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

2 Pest Megye Gyermek és Ifjúságvédelmi koordinátora
Bagoly László Pest Megye Gyermek és Ifjúságvédelmi koordinátora

3 A gyermekek manapság imádják a luxust!
Rossz a modoruk, megvetik a tekintélyt! Nem tisztelik az idősebbeket! Szembeszegülnek szüleikkel! Belevágnak a másik szavába! Keresztbevetik lábaikat és terrorizálják tanáraikat! (Szokratész, i.e.300 körül)

4 BŰNMEGELŐZÉS Mi az a bűnmegelőzés?
Egyáltalán szükség van e rá ? Vagy ez is csak egy olyan fogalom amelyről mostanában divat beszélni ? A bűnmegelőzés kinek a feladata? Mi köze a gyermek és ifjúságvédelemnek a bűnmegelőzéshez ? Milyen teendők elvégzésével segíthetjük elő a bűnmegelőzést a gyermek és ifjúságvédelemi munka során.

5 BŰNMEGELŐZÉS Őstársadalmak:
A bűnelkövetés szinte egyidős az emberiséggel. Őstársadalmak: Jogi normák és jogban tételezett bűntettek ismeretlenek. Jog nem különül el más társadalmi (vallási, erkölcsi, technikai) normáktól.

6 A morál az a magatartásrendszer, amely hajdan a Jó iránti tiszteletben gyökerezett, és a megítélés is ennek megfelelő szempontok alapján történt. A jog az a magatartásrendszer, amely a szociális kölcsönös függőségen alapul, és amelynek megítélői az állami erőszakszervezet által kijelölt hatóságok.

7 Bibó István: Etika és büntetőjog (1938.):
„A büntetőjog is erkölcsi Rosszal áll szemben – nem pedig valami külön büntetőjogi Rosszal! „

8 Cesare Beccaria: A bűntett és büntetése (1764)
(Szülővárosában, Milánóban (120 ezer lakos) között 77 ezer személyt ítéltek börtönre vagy halálbüntetésre) (kb. 200 cselekményre volt halálbüntetés)

9 Beccaria fő gondolatai:
a büntetés egyetlen célja a társadalom védelme, s ez nem érhető el terrorral, mert az emberi lélek a mind kegyetlenebbé váló büntetés arányában megkérgesedik.” az igazságosztó döntéseiben tükröződő kegyetlenség irányítja az apagyilkos és a rablógyilkos kezét

10 Beccaria fő gondolatai:
A rendőrség önkényeskedésének tilalma A bíró szigorúan csak a törvényektől függhet A büntetőeljárás gyors lefolytatása A védekezésnek elegendő idő álljon rendelkezésére A bírósági tárgyalás nyilvánossága Ártatlannak kell tekinteni a gyanúsítottat, amíg a bűnét rá nem bizonyítják A büntetésnek nem a megtorlás, hanem az elrettentés a célja A kegyetlen büntetés nemek eltörlése A megelőző büntetőpolitika elsőbbsége (1764)

11 (1764) BŰNMEGELŐZÉS Egyáltalán szükség van e rá ?
Vagy csak egy olyan fogalom amelyről mostanában divat beszélni ? (1764) A bűnmegelőzés kinek a feladata?

12 1994.évi XXXIV. tv. a Rendőrségről
1§(1).A Rendőrség feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. 3.§(1).A Rendőrség bűnmegelőzési, bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat ellátó, fegyveres rendvédelmi szerv

13 A BŰNÜLDÖZÉS ÉS A BŰNMEGELŐZÉS A RENDŐRSÉG FELADATA

14 BŰNMEGELŐZÉS ! AZÉRT VAN A RENDŐRSÉG HOGY MEGVÉDJEN !

15 1970-1988 között – a bűncselekmények
összetételének viszonylagos stabilitása mellett a bűnözés lassú emelkedése volt tapasztalható ben 122 ezer, ban 185 ezer bűncselekmény vált ismertté.

16 Az 1990-es évek elején a bűnözés új növekedési pályára állt.
ezer 1990-ben 341 ezer 1995-ben 502 ezer 1998-ban 597 ezer

17 Csökkent a felderítési hatékonyság
A bűncselekmények tettesei 1980-ban 25% 1999- ben 48,7% 2002-ben 48,8 % a Ismeretlenek maradtak. Lakásbetörés, gépkocsi lopás, betöréses lopás 75-80% esetében a tettes ismeretlen ! a bűncselekmények 70-80%-a vagyon elleni !

18 Ismerté vált bűncselekmények Magyarországon 1970-2002

19 Az ismertté vált bűncselekmények száma 1991-2003

20

21

22 115/2003. (X. 28.) Országgyűlési határozat
A TÁRSADALMI BŰNMEGELÕZÉS NEMZETI STRATÉGIÁJA Gyermek és fiatalkori bűnözés csökkentése A családon belüli erőszak megelőzése Az áldozattá válás megelőzése A bűnismétlés megelőzése

23 A társadalmi bűnmegelőzés fogalma
Olyan intézkedések összessége, amelyek a társadalom kohéziójának növelésére, az egyének és természetes közösségeik társadalmi kötelékeinek megtartására a lazuló kötelékek erősítésére, a társadalmi integráció biztosítására irányul.

24

25 A bűnmegelőzés fogalma
Az állami ,önkormányzati szervek, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége, amely az elkövetővé , valamint az áldozattá válás megelőzésével bűnalkalmak csökkentésével bűncselekmények számát csökkenti.

26 A bűnmegelőzés modellje
Elsődleges Bűnalkalmak csökkentése Áldozattá válás megelőzése Elkövetővé válás megelőzése társadalmi integráció növelése, a devianciák reprodukciójának fékezése Szabályozási jellegű eszközök Egyedi intézkedések

27 A bűnmegelőzés modellje
Másodlagos Elkövetővé válás megelőzése / enyhébb devianciákra, veszélyhelyzetekre történő reagálás Áldozattá válás megelőzése potenciális áldozatok kijelölése, védelme Bűnalkalmak csökkentése Veszélyeztetett zónákban hozott intézkedések

28 A bűnmegelőzés modellje
Harmadlagos A bűnismétlés megelőzése Az ismételt /másodlagos áldozattá válás megelőzése Elsősorban a büntetés végrehajtás különböző intézményesített jellegű tevékenysége. Illetve speciális áldozatvédelmi feladatok

29 Devianciák Az átlagostól, az uralkodó normáktól, az elvárt és még tolerált magatartási formáktól eltérő viselkedések jellemzik

30 Jellemzői Közös az eredet amelyek megnyilvánulnak a társadalmi beilleszkedési zavarokban . Szükséglet kielégítés és a konfliktuskezelés nem elfogadott módszerei és módjai.

31 kialakulásuk folyamatot képez
és összefügg a szocializációval ,illetve annak hiányosságaival Karrier szerűen épülnek egymásra - negatív hatásúak

32 Fajtái - csavargás - alkoholizmus - drogfogyasztás - öngyilkosság
- bűnözés - -

33 Csavargás jellemzői Különösen gyermek- vagy fiatalkorúak esetében veszélyes. Szül vagy más felügyelettel megbízott személy (pl.: tanár) engedélye és tudta nélkül történik időtartama néhány órától több napig vagy akár hétig terjedhet Okai: - „lógás” az iskolából - kalandvágy menekülés a valós vagy vélt problémák elől Eltűnés helye szerint: - családból - intézetből

34 jelentős kockázati tényező !
veszélyeztetett 8543 Halmozottan veszélyeztetett 3889 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából a halmozott veszélyeztetettség

35 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából szintén jelentős
Deviancia 247 Iskolai mulasztás 213 Anyagi ok 116 a bűnelkövetés és az áldozattá válás szempontjából szintén jelentős kockázati tényező ! jelentős kockázati tényező !

36 Kriminogén tényezők Bűnelkövető családtag
Szabadságvesztését töltő családtag Párfogás alatt levő családtag A gyermek korábbi bűnelkövetése Tanulói jogviszony hiánya Magántanuló az elkövető gyermek Évismétlő A szülők alacsony iskolázottsága

37 Kriminogén tényezők Nélkülözés –szegénység
Az elkövető gyermek alkoholfogyasztása Családtag alkoholfogyasztása Kortársak befolyása vizsgálat bűnelkövetés Áldozattá válás Családon belüli erőszak esetére

38 A KRIMINOGÉN TÉNYEZŐK HATÁSA
bűnelkövető családtag Pártfogó felügyelet alatt álló családtag

39 Nélkülözés - szegénység

40

41

42

43 Bűnmegelőzés A bűncselekmény megelőzésének legbiztosabb, de legnehezebb eszköze a nevelés tökéletesítése. Beccaria: A bűntett és büntetése,.)

44 Mi köze a gyermek és ifjúságvédelemnek a bűnmegelőzéshez ?
a gyermek és ifjúságvédelem a bűnmegelőzés alapja Hiszen ott van a kezdeteknél ! ehetősége szerint igyekszik megakadályozni mindazon folyamatok kialakulását amelyek elidézik a bűnelkövetővé – vagy/és áldozattá válást

45 Milyen teendők elvégzésével segíthetjük elő a bűnmegelőzést a gyermek és ifjúságvédelemi munka során ?

46 PEST Ez a sziget a szárazföldön Pest megye a mi szűkebb pártiánk, amely a közép- magyarországi régió jelentős meghatározó része . Úgy vélem , –mind fölrajzi domborzati jellegzetességei miatt , mind pedig gazdasági szociális szempontból szinte pontos leképezése az egész országnak. Vagyis a mi megyénk egy olyan hely ahol az ország szinte minden eredménye és eredménytelensége egy területre koncentrálva egy időben létezik. Talán ezért fedezhető fel oly sok ellentmondás . A főváros körül megtalálható, többnyire prosperáló agglomerációs gyűrű és azon kívül a leszakadó szélső területek. Itt épült a legtöbb bevásárlóközpont ahol alig lehet helyet találni a parkolóban , logisztikai központok , raktárházak a legjelentősebb autómárkákat kínáló szalonok és minden ami csak pénzért megvásárolható itt a főváros körül koncentrálódik . De ugyanebben a megyében megtalálható a szegénység és nyomor is. Mint tudjuk a két véglet egyidejű és egymás melletti léte veszélyeztető tényező . Ma már a klasszikusnak számító feszültség elmélet lényeges elemeit alkotják, ezek a kontrasztok amelyek különböző devianciák táptalaját adják. A kiskorúak bűnelkövetési és áldozattá válásának okai részben egyrészt általánosan előforduló jelenségek amelyek bárhol elő fordulhatnak ,másrészt a megye előbb vázolt különleges helyzetéből adódnak Ezért itt a mi tennivalónk problémáink is speciálisak és különlegesen nehéznek bizonyulnak. MEGYE

47

48 Az állami ,önkormányzati szervek, társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok, állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége, amely az elkövetővé , valamint az áldozattá válás megelőzésével bűnalkalmak csökkentésével bűncselekmények számát csökkenti.


Letölteni ppt "PEST MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL"

Hasonló előadás


Google Hirdetések