Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2008/2009/I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2008/2009/I."— Előadás másolata:

1 Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2008/2009/I.

2 Hatálya Hazai települési önkormányzatok adókivetési jogát szabályozza A törvény meghatározza, milyen adókat vethetnek ki – nem kötelezően – az önkormányzatok, hogyan módosíthatják, vonhatják vissza ezeket A törvény meghatározza az egyes adónemek maximálisan kivethető mértékét, az adóalap számítási módjait

3 Az önkormányzatok rendelettel kivethető adónemei Vagyoni típusú adók Kommunális adók Helyi iparűzési adó

4 Kivetés szabályai A vagyoni típusú adóknál egységes számítási rendszer: vagy mindegyik tételes, vagy mindegyik korrigált forgalmi érték alapján számítódik Adónemenként csak egyféle adómérték, ha az adó alapja a korrigált forgalmi érték Év közben adókivetést csak az adózó javára lehet módosítani Adótöbbszörözés tilalma

5 I. Vagyoni típusú adók 1. Építményadó 2. Telekadó

6 I.1. Az építményadó 1. Az építmény lehet belterületen, vagy külterületen, de a település közigazgatási határán belül kell lennie 2. Elvileg valamennyi építményre kiterjedhet, akár lakás, akár nem. 3. Egy ingatlanon belül csak a beépített rész adózik, a telek többi része nem (pl. udvar, kert, terasz nem). Kivéve ha alibi építmény, vagy több teleknyi a be nem épített, de beépíthető rész.

7 I.1. Az építményadó 4. Az adó alanya a január 1-én mindenkori bejegyzett (ingatlan-nyilvántartásban) tulajdonos(ok), tulajdoni hányad szerint. 5. Ha nem a tulajdonos van birtokban, akkor a bejegyzett jogtulajdonos 6. Közösségi tulajdon esetén a bejegyzett közösség (társasház) 7. Egy tulajdonostárs magára vállalhatja a többiek terheit is – előzetesen, írásban bejelentve

8 I.1. Az építményadó - adómentesség 1. Komfort nélküli kislakás (100 m2-nél kisebb) 2. Szociális, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási létesítmény 3. Költségvetési szerv létesítménye 4. Egyházi létesítmény 5. Lakás és üdülő kiegészítő helyiségei 6. Bejegyzetten állattartásra, növénytermesztésre szolgáló létesítmény (istálló, üvegház, magtár, stb.) 7. Felújított műemlék épület a felújítástól 3 évig

9 I.1. Az építményadó Adókötelezettség keletkezése: – Használatbavételi engedély utáni január 1. – Fennmaradási engedély utáni január 1. – Nem legálisnál: tényleges használatbavétel utáni január 1. Adókötelezettség változása (tulajdonos, alapterület): – Következő év január 1. Adókötelezettség megszűnése: – I. félévben június 30-val – II. félévben december 31-vel

10 I.1. Az építményadó - adófelfüggesztés Kérelmezheti, ha vagy 65 éves elmúlt, vagy legalább 67%-os rokkant a tulajdonos. A meg nem fizetett adóra jegybanki alapkamat mértékű kamat rakódik Bejegyzett teherként nyilvánul meg Az új tulajdonos, az örökös állja, vagy esetleg a kérelmezhető is rendezheti

11 I.1. Az építményadó – az adó alapja és mértéke Vagy az építmény hasznos alapterülete az adóalap m2-ben, és ekkor az adó maximum 900 Ft/m2 Vagy az adó alapja az építmény korrigált forgalmi értéke (illetékalap 50%-a) forintban kifejezve, és ekkor az adó maximum 3%.

12 I.2. Telekadó A beépítetlen – üres - belterületi földrészlet: nevében is építési telek, vagy egyébként beépíthető, de minimálisan sem beépített ingatlan. Az adó alanya a bejegyzett tulajdonos(ok), vagy jogosultak, vagy közösség, hasonlóan az építményadóhoz

13 I.2. Telekadó - adómentesség Építési tilalom alatt álló ingatlan Tömegközlekedést lebonyolító adóalany e célú telke Az építményadóval megadóztatott lefedett földrészlet (úszómedence és társai) Jogszabályi biztonsági övezetek (pl. olajvezetéknél 15-15 méter) Erdő művelési ágú terület

14 I.2. A telekadó Adókötelezettség keletkezése: – Besorolási engedély utáni január 1. – Bontást, megsemmisülést követő félév 1. napja Adókötelezettség változása (tulajdonos, alapterület): – Következő év január 1. Adókötelezettség megszűnése (beépítéssel, átsorolással): – I. félévben június 30-val – II. félévben december 31-vel

15 I.2. Telekadó – az adó alapja és mértéke Vagy az ingatlan alapterülete az adóalap m2- ben, és ekkor az adó maximum 200 Ft/m2 Vagy az adó alapja az ingatlan korrigált forgalmi értéke (illetékalap 50%-a) forintban kifejezve, és ekkor az adó maximum 3%.

16 II. Kommunális adók 1. Magánszemélyek kommunális adója 2. Vállalkozók kommunális adója 3. Idegenforgalmi adó

17 II.1. magánszemélyek kommunális adója Adóalanyok: mindazok, akik az építményadó és/vagy a telekadónak alanyai + a bérleti joggal rendelkezők (ilyenkor a tulajdonos nem fizet, ha erről előzetesen az önkormányzatot írásban a szerződéssel értesítik) Adókötelezettség: ahogy a vagyoni adóknál Adótárgyanként (építmény, telek) évi maximum 12 ezer Ft.

18 II.2. Vállalkozók kommunális adója Adóalany: aki székhellyel, vagy telephellyel, részleggel rendelkezik a település közigazgatási határain belül. Az adó alapja a településen foglalkoztatott átlagos statisztikai létszám. Adó mértéke maximum évi 2000 Ft/fő

19 II.3. Idegenforgalmi adó Adó alapja vagy a vendégéjszaka, vagy a vendég fogadására alkalmas épület tulajdonlása (nem lakás) Adómentesség: – 18 év alatti, 70 év feletti vendég – Gyógyintézeti „vendég” – a beteg – Kollégiumi „vendég” – a kollégista – Közvetlen hozzátartozója az építmény tulajdonosának, üzemeltetőjének – nem fizető

20 II.3. Idegenforgalmi adó – az adó alapja és mértéke Vagy a vendégéjszakák száma az adóalap, ekkor az adó maximum 300 Ft/éjszaka Vagy a szállásdíj bevétel az adóalap, ekkor az adó ennek maximum 4%-a Vagy az ingatlan hasznos alapterülete az adóalap m2-ben, akkor az adó maximum évi 900 Ft/m2.

21 III. A helyi iparűzési adó Adóalany: települési közigazgatási határon belül vállalkozási tevékenységet folytató vállalkozó Tartós vállalkozási tevékenység: minimum 181 nap/év Ideiglenes: minimum 30 nap – maximum 180 nap Ideiglenes még: vásározó, piacozó tevékenység

22 III. A helyi iparűzési adó – az adó alapja Nettó árbevétel, csökkentve a beszerzett anyagok és áruk, közvetített szolgáltatások értékével Egyszerűsített bevallás alapján (4 millió nettó árbevétel alatti magánszemély) az adóalap az átalányadó szerinti jövedelem + 20%. (választható) EVA adóalany esetén EVA adóalap 50%-a (választható)

23 III. A helyi iparűzési adó – az adó alapja Több önkormányzat illetékessége esetén az adóalap megosztható: – Tárgyi eszközök nyilvántartási értékeinek önkormányzatok közötti megoszlása szerint – Alkalmazotti létszám önkormányzatok közötti megoszlása szerint

24 III. A helyi iparűzési adó – az adó mértéke Az adóalap maximum évi 2%-a Ideiglenes tevékenységnél napi 5.000.- Ft Ideiglenes tevékenységnél – piacozóknál, vásározóknál napi 1.000.- Ft Adókedvezmények: az önkormányzat döntése szerint, kiemelten foglalkoztatás bővítésének támogatása céljából

25 Adóelőleg fizetése Évi 2 alkalommal önkormányzati értesítés, előírás alapján

26 Adó bevallása Vagyoni adóknál, magánszemélyek kommunális adójánál csak adójogviszony keletkezésénél, változásánál, megszűnésénél, vagy önkormányzati felhívásra Többinél éves bevallás, határidő a társasági adóbevallással általában egyezően május 31-e, kivéve megszűnés esetén.


Letölteni ppt "Az 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2008/2009/I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések