Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ÉRDEKLŐDÉS ÉS SZEMÉLYISÉG. Vázlat I.Kiindulási alapok II.Hipotézisek III.A kutatás fázisai IV.Eddigi eredmények bemutatása Értelmezési keretek Érdeklődés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ÉRDEKLŐDÉS ÉS SZEMÉLYISÉG. Vázlat I.Kiindulási alapok II.Hipotézisek III.A kutatás fázisai IV.Eddigi eredmények bemutatása Értelmezési keretek Érdeklődés."— Előadás másolata:

1 ÉRDEKLŐDÉS ÉS SZEMÉLYISÉG

2 Vázlat I.Kiindulási alapok II.Hipotézisek III.A kutatás fázisai IV.Eddigi eredmények bemutatása Értelmezési keretek Érdeklődés profilok Érdeklődés dimenziók A személyiség és a személyes érdeklődés karakterének érzékelése közti összefüggések

3 I. Kiindulási alapok Az érdeklődést az egyedi személyiséggel összefüggésben vizsgáljuk A) Az egyéni érdeklődés és a személyiség más idografikus mintázatainak összefüggései:

4 1) Az intelligencia A valóságos emberekben mindig az intelligencia egyedi mintázatát találjuk, amely összefonódik az érdeklődéssel Az intelligencia olyan pályákon mozog,amelyek nagyjából megfelelnek az érdeklődésnek (Allport 1961)

5 2) A self Az érdeklődés maga is, mint az én: -egy, az egyénre jellemző attitűd struktúra, -amely az őt kiváltó tárgyak egy meghatározott osztályával szemben -sokkal inkább tartós jellegzetességekkel bíró viselkedésmódokban nyilvánul meg, mint szituatívan.(Havitz; Mannell, 2005)

6 3) Motivációs fejlődés Az érdeklődések kifejlődése speciális esete a motivációs fejlődésnek (Silvia 2002), mely több elmélet szerint maga is idiografikus mintázatot követ Például: A személyes érdeklődés a személy önfejlődési tervéből származik („az érdeklődés személyes növekedést elősegítő elmélete”) (Kashdan 2004)

7 B) Az egyénre jellemző érdeklődés központi magjának állandósága a személyiségfejlődés során Az új motivációs struktúrák minőségileg hasonló forrásokból származnak Az egyénre jellemző tartós érdeklődés néhány hasonló motívum amplifikálásának terméke Az eredeti és a kialakult motívum megőrzi a „mag” minőségi folyamatosságát. (McDougall „ kíváncsiság ösztön elmélete”, 1908; Tomkins „szkript elmélete” 1991; Prenzel „az érdeklődés szelektív fennmaradásának elmélete” 1992) Mi ezt a típusos amplifikálható „magot” keressük a kutatás során

8 II. Hipotézisek 1.Az érdeklődés összefüggésben áll az önismerettel és az önreflexióval: A saját érdeklődés felismerése és meghatározásának pontossága párhuzamosan halad a személyiség egyedi jellegzetességeinek felismerésével és kifejezni tudásával. Az érdeklődés koherenciája, fő vonásainak felismerése és megfogalmazni tudása a személyiség felépített egyediségének és integráltságának mutatója

9 2. Az érdeklődés maga is vonás-szerűen épül, univerzális, minden emberre jellemző elemekből (az egyediséget a strukturális elemek arányai és egymáshoz való viszonya adja) Párhuzamosságot mutat a személyiség alakulásával Számtalan analógiával modellként szolgál a számára 3. A személyiségvonások korrelációban állnak az idioszinkratikus érdeklődés kiemelkedő vonásaival

10 A kutatás egyik fő kérdése: Vajon a felismert érdeklődés hogyan befolyásolja a választásainkat? Kihat-e az ember magatartására, ha saját egyéni érdeklődéssel rendelkező személynek tartja magát?

11 III. A kutatás fázisai A) Elkészült - Értelmezési keretek kialakítása - Érdeklődés faktorok kialakítása - A személyiségvonásokhoz kapcsolható érdeklődés dimenziók kialakítása - Az érdeklődés és az önmeghatározás összefüggései B) Folytatás - A személyiségvonások és az érdeklődés attitűdök belső összefüggései; mérések

12 IV. Az eddigi eredmények bemutatása a) A SAJÁT ÉRDEKLŐDÉSI KÖR Hogy értik a megkérdezettek az érdeklődést -Az „egyénítő” és „intelligencia fejlesztő” funkciót hangsúlyozzák -Kevéssé hozzák összefüggésbe élményekkel és érzelmekkel -Hiányzik az újdonság vonzó erejének, a kihívásnak, a kalandnak az eleme.

13 ∑ Nemes dolog, de nem feltétlen jó csinálni A művelődéssel azonos képzetek körében mozog. Nincs elég saját-élmény az összetettebb, „élvezetesebb” képhez.

14 Falun körülbelül az emberek felének nincs saját érdeklődése. Vagy: Amit meg tud fogalmazni belőle, nem tartja kielégítőnek ahhoz, hogy érdeklődésnek nevezze

15 A saját érdeklődési kör megléte önmagában is -határvonalat jelent, -és konzekvenciákat hordoz többek között a kulturális magatartásra nézve, - függetlenül annak tartalmától és egyéb jellegzetességeitől.

16 Kiknek van nagyobb valószínűséggel? A férfiaknak, A magasabb iskolai végzettségűeknek Tanulóknak és aktív keresőknek A fiataloknak vagy már bölcsebb korban lévőknek, de még nem „véneknek”

17 Az egyéni érdeklődési kör meglétének hatása a kulturális magatartásra Nemcsak többet, de rendszeresebben járnak minden kulturális intézménybe Van kedvenc időtöltése 97%-nak (nem egyéni érdeklődők 75%) Szabadidős karakterük modernebb, mozgékonyabb és érték-orintáltabb

18 Kulturális attitűdök Erősebben és inkább tematikus irányok szerint szelektálnak Alacsonyabb az előítéletes beállítottságúak aránya ► Az egyéni érdeklődés az egyik olyan eszköz, ami az előítéleteket képes enyhíteni

19 ÉRTELMEZÉSI KERETEK 1. Jelentés dimenzió 2. Előzetes tudás dimenzió 3. Összetettség dimenzió 4. Koherencia dimenzió

20 1. A jelentés dimenzió mutatói 1/a Milyen életterülethez kapcsolódik (specializálatlan munka; specializált munka; társas együttlét; specializálatlan szabadidő; specializált szabadidő; szellemi terület, téma; személyes beállítottság) 1/b Milyen időkeretre utal (kötelező idő, nélkülözhetetlen idő, ünnepi idő, örökidő) 1/c Milyen fogalmi keretben jelenik meg (cselekvés, érdeklődési terület, téma)

21 1/a Milyen életterülethez köti Az egyes életterületek szerint értelmezett érdeklődési profilok meglehetősen zártak, negatívan korrelálnak egymással Kivéve: A specializáció hatása erős, átível a területeken, és szellemibb természetű megközelítésekkel jár együtt A mindennapi munka iránti érdeklődés zártabb, a szellemi területre alapozott nyitottabb kulturális magatartással jár együtt.

22 1/b Milyen időkerethez köti IdőkeretA személy érdeklődés fogalma tartalmazza (%) Munka idő17,1 Társas idő10,4 Szabadidő44,4 Keret nélküli idő44,1

23 ∑ Az időkeret meglehetősen határozottan kijelöli a profilt Általában egy időtípushoz kötődnek a személy érdeklődései A legerősebb az összeférhetetlenség a társas időben, ill. az én idejének tekintett szubjektív időben elképzelt érdeklődés között. ▲ A pozitív érzelmek forrása a független-, illetve a kapcsolódó én-beállítottság szerint változik.(Barnett, 2006)

24 Érdekes Aki társas időnek tekinti az érdeklődést, kisebb mértékben vesz részt helyi programokon A szabadidő központú érdeklődés felfogás nem jár együtt élénkebb kulturális tevékenységgel ▼ Az érdeklődések meglehetősen magányos elfoglaltságot jelentenek

25 1/c Milyen fogalmi keretben közelítik meg az érdeklődést A cselekvő megközelítés kötöttebb: nagyobb valószínűséggel gondolnak meghatározott, konkrét és kevesebb féle tevékenységre Az érdeklődési terület megközelítés flexibilisebb: heterogénebb, színesebb, többféle tevékenységet lehetővé tevő érdeklődésre utal A téma megközelítés átfogóbb, univerzálisabb érdeklődés típusra utal: a szabadidő alapú érdeklődések kivételével bármelyik időnek része lehet.

26 Érdekes A cselekvésben fogalmazók különböző tevékenységekben realizálják is az érdeklődésüket A szellemi területben és témában fogalmazók kevéssé tudják cselekvésre lebontani az érdeklődésüket: inkább „van valami, ami iránt vonzódik” és „van valami, ami foglalkoztatja”, mint „foglalkoznak valamivel”.

27 ∑ Ma falun minél szellemibb egy érdeklődés, annál kevésbé talál magának utat, hogy cselekvésben és célirányosan megnyilvánuljon. A cselekvésben fogalmazók: koherensebb érdeklődésűk Az érdeklődési területtel rendelkezők: a leginkább inkoherensek. Inkább egy általános szellemítő attitűd jellemzi őket, mint egy számukra is artikulálható érdeklődési irány A téma szerinti érdeklődők: rigidebbek. Válogatnak ugyan, de túlságosan is megszűrik, hogy miben vegyenek részt.

28 Összegezve A cselekvésekhez kötődő érdeklődésekhez változatosabb és következetesebb kulturális magatartás társul. De meglehetősen lehatároltak. Kérdés, hogy idővel betagolódnak-e egy tágabb, szellemibb kifejeződésű gondolatkörbe.

29 A szellemibb beállítottságú érdeklődések viszont alig nyilvánulnak meg kulturális tevékenységekben. Vagy túlságosan nyitottak és rendező elv nélküliek, vagy homogének ugyan, de kizárólagosak. Mind a kettő kulturális tanácstalanságot tükröz.

30 2. Előzetes tudás dimenzió 2/1 Mennyi előzetes tusás kell db Előzetes Nincs1 vanTöbb van ∑ Nem kell37%51%12%100% Kevés66%30%4%100% Sok77%19%4%100%

31 2/2 A legmagasabb előzetes tudás aránya a profilban

32 ∑ Előzetes tudás A nőké alacsonyabb, a férfiaké magasabb A korcsoport növekedésével csökken a szint Az iskolai végzettséggel egyenesen arányos A magasabb előzetes tudás profilokkal élénkebb a település határain túlnyúló kulturális tevékenyság

33 3. Összetettség dimenzió Primitív szcenárió 27% Egyfajta tevékenység Egyszerű szcenárió 53% Egyféle,de változatos Összetett szcenárió 26% Többféle tevékenység épül rá

34 4. A koherencia dimenzió mutatói 4/a Érdeklődés szám 4/b Előzetes tudásszint homogenitás 4/c Érdeklődés koherencia 4/d Szervezett részvételben megnyilvánuló érdeklődés 4/e Adekvát kedvenc szabadidő

35 4/a érdeklődés szám 1 érdeklődés van 69% 2 érdeklődés van 20% 3-5 érdeklődés van 11% Inkoherens: nagyobb érdeklődés szám Vegyes: 1 érdeklődés szám Koherens: 2 érdeklődést tartalmazó profilok ►► ennyit bír integrálni az a tudás, ami átlagosan falun van

36 4/c Érdeklődés koherencia

37


Letölteni ppt "ÉRDEKLŐDÉS ÉS SZEMÉLYISÉG. Vázlat I.Kiindulási alapok II.Hipotézisek III.A kutatás fázisai IV.Eddigi eredmények bemutatása Értelmezési keretek Érdeklődés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések