Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Számvitel - könyvvitel Piac & Profit Kkv Akadémia BKIK 2012. október 03. előadó: Harkai István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Számvitel - könyvvitel Piac & Profit Kkv Akadémia BKIK 2012. október 03. előadó: Harkai István."— Előadás másolata:

1 Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Számvitel - könyvvitel Piac & Profit Kkv Akadémia BKIK 2012. október 03. előadó: Harkai István (elnök) Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület

2 Free Powerpoint Templates Page 2 Mi a vállalkozás? A vállalkozás előnyei:  nincs főnök, „függetlenség”  magasabb jövedelem  kötetlen munkaidő

3 Free Powerpoint Templates Page 3 A vállalkozás kockázatai, veszélyei:  általános bizonytalanság  anyagi kockázat, befektetés  egyéni kudarcok hosszú távú kihatása

4 Free Powerpoint Templates Page 4 Vállalkozások kezdeti buktatói:  túlzott optimizmus  cél hiánya  pénzügyi terv hiánya  jellembeli buktatók  tájékozatlanság a vállalkozás körülményeiről

5 Free Powerpoint Templates Page 5 Vállalkozási formák Több szempontot kell szem előtt tartani:  adózás  működéssel kapcsolatos kiadások  üzlettársak  bevételek nagyságrendje, időszakossága

6 Free Powerpoint Templates Page 6 Mi fán terem a cég?  családi gazdálkodás/cég működése  L’etat c’est Moi?  folyamatos gondoskodás „gyermekünkről”  kívülről szemlélés fontossága  komplex gondolkodás, felkészülés a „váratlan” helyzetekre

7 Free Powerpoint Templates Page 7 Az adóhatósági ellenőrzésekről – 1.  saját pénzünk – vállalkozás pénze  vállalkozás eszközei, saját költségek elszámolása  specifikus szaktudás, egyedi ellenőrzések

8 Free Powerpoint Templates Page 8 Az adóhatósági ellenőrzésekről – 2.  a könyvelő szerepe az ellenőrzésekben  adózó életútja  új cégekkel kapcsolatos ellenőrzések

9 Free Powerpoint Templates Page 9 Felelősség, jog, cégvezetés  az alapvető felelősség a cégvezetőt terheli:  szabályzatok elkészítése  beszámolók közzététele  könyvelő felelőssége a gyakorlatban  mindent papírozzunk le?

10 Free Powerpoint Templates Page 10 Miért kell érteni a számvitelhez? A könyvelés, mint szükséges rossz? Lehetőségek:  „külső szem”: hol folyik el a pénz?  vezetői döntések hatásának elemzése  munkaszámos könyvelés  vevő-szállító elemzés  egyéb, egyedi elemzések  könyvelés egészének „személyre szabott” kialakítása

11 Free Powerpoint Templates Page 11 Az ismeretek majdani gyakorlati hasznosságának lehetőségei  Biztonságot ad (működés kockázatát csökkenti, bírságok valószínűségét csökkenti, adó megtakarítást jelenthet, ellenőrizheti a könyvelő munkáját, előnybe kerülhet a versenytársakkal szemben).  Banki hitelezési folyamat során  Konkurencia elemzés  Hitel, kölcsön igénylés esetén  Vagyonosodási vizsgálatok esetén

12 Free Powerpoint Templates Page 12 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Cél: a megbízható, valós összkép kialakítása Általános – „nulladik” alapelv a vállalkozás folytatásának elve: A könyvvezetés és a beszámoló készítés folyamán feltételezni kell, hogy belátható időn belül nem várható a vállalkozás megszüntetése vagy a tevékenység jelentős csökkenése

13 Free Powerpoint Templates Page 13 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Teljesség elve: Könyvelni kell minden olyan gazdasági eseményt, amely az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre hatással van. Időbeliség: a mérleg fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté.

14 Free Powerpoint Templates Page 14 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Valódiság elve: A számvitelben rögzített adatok legyenek megtalálhatók a valóságban, bizonyíthatók és (szakképzett) kívülálló által ellenőrizhetők. Fiktív számlák: formailag megfelelnek a törvényi követelményeknek, azonban lényeges tartalmi hiányosságaik vannak.

15 Free Powerpoint Templates Page 15 Fiktív számláról beszélünk, ha 1.A számlakibocsátó nem adóalany 2. A számlában feltüntetett gazdasági esemény fiktív -felek viszonylatában egyáltalán nem jött létre gazdasági esemény, -a felek között létrejött szerződés semmis - színlelt, jogszabályba ütközik, -a gazdasági esemény nem a számlában feltüntetett felek között jött létre, -a valós gazdasági esemény nem azonos a számlában feltüntetett értékesítéssel, illetve szolgáltatással.

16 Free Powerpoint Templates Page 16 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Tartalom elsődlegessége a formával szemben: A könyvelés során nem a gazdasági esemény címkéje (megnevezése) a döntő, hanem a lényege.

17 Free Powerpoint Templates Page 17 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Következetesség elve: A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell.

18 Free Powerpoint Templates Page 18 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Folytonosság elve: Az egymást követő üzleti évek adatainak következniük kell egymásból.

19 Free Powerpoint Templates Page 19 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Összemérés elve: Egy adott időszak bevételeit és ráfordításait azonos időszakban kell elszámolni, függetlenül a pénzügyi teljesítés (vagyis kifizetés) időpontjától.

20 Free Powerpoint Templates Page 20 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Óvatosság elve: Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan.

21 Free Powerpoint Templates Page 21 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Bruttó elszámolás elve: A bevételeket és a ráfordításokat, illetve a követeléseket és kötelezettségeket nem szabad egymással szemben elszámolni.

22 Free Powerpoint Templates Page 22 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Egyedi értékelés elve: Az eszközök és kötelezettségek értékét egyenként kell megállapítani.

23 Free Powerpoint Templates Page 23 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Időbeli elhatárolás elve: A több évet érintő gazdasági események hatását a könyvvitelben szét kell bontani a megfelelő időszakokra.

24 Free Powerpoint Templates Page 24 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Lényegesség elve: Minden olyan információt kell lényegesnek tekinteni, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, az adatokat felhasználó szervezet döntéseit.

25 Free Powerpoint Templates Page 25 Számviteli alapelvek – ezek értelmezése cégvezetői szempontból Költség-haszon összevetésének elve: Arányosság az információ hasznossága és előállításának költsége között.

26 Free Powerpoint Templates Page 26 Egy cég megszületése – az első lépések A cégalapítással kapcsolatban leggyakrabban elkövetett hibák:  Cégforma nem kellő körültekintéssel történő megválasztása  Üzlettársak kiválasztása  Adózási/számviteli kérdések kapcsán elkövetett általános hibák

27 Free Powerpoint Templates Page 27 A könyvelő-választás szempontjai Személyes benyomások Ellenőrizhető információk Személyes tapasztalat + vállalkozói „alapműveltség” Komplexitás, partnerség

28 Free Powerpoint Templates Page 28 A jegyzett tőke szerepe A jegyzett tőke: a társaságnál cégbíróságon bejegyzett tőke, a társasági szerződésben meghatározott összegben. Fedezetet kell(ene) nyújtania: az alapítással, a tevékenység beindításával szorosan összefüggő kiadásokra. Pénzügyi szektor: pénzügyi számítások, adatok figyelembe vétele, vállalkozó megítélése.

29 Free Powerpoint Templates Page 29 Amit mindenképp tudni kell… Alvállalkozói teljesítések értéke: az adóalany által továbbadott (számlázott) olyan alvállalkozói teljesítés értéke, amelynek végzése során az adóalany mind megrendelőjével, mind alvállalkozójával a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerinti – írásban kötött – vállalkozási szerződéses kapcsolatban áll.

30 Free Powerpoint Templates Page 30 Amit mindenképp tudni kell… A közvetített szolgáltatások Közvetített szolgáltatások értéke: az adóalany által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a megrendelővel) írásban kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (tovább- számlázott) szolgáltatás értéke

31 Free Powerpoint Templates Page 31 Az alvállalkozói teljesítések szabályszerű elszámolása 1. Megrendelővel kötött szerződés, benne hivatkozás, hogy alvállalkozót igénybe vehet. 2. Alvállalkozóval kötött szerződés 3. Számlában fel kell tüntetni: „ A számlában szereplő szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmaz ” 4. Alvállalkozói nyilvántartás vezetése

32 Free Powerpoint Templates Page 32 Anyag vagy áru? Anyag: a vállalkozás, a tevékenysége végzése során az általa nyújtott szolgáltatásokba, termékekbe beépít, és azokat a megrendelőnek ily módon átadja. Áru: változatlan formában kerül továbbadásra. Egyéb anyagjellegű költség: a tevékenység végzéséhez szükségesek, de nem épülnek be az adott termékbe/szolgáltatásba.

33 Free Powerpoint Templates Page 33 Hogyan működik a házipénztár? A HÁZIPÉNZTÁR: a társaság működéséhez szükséges készpénz, valamint egyéb értékek (csekkfüzet, céges bankkártya, étkezési utalvány, stb.) kezelésére, esetleges forgalmának lebonyolítására és megőrzésére kijelölt páncélszekrény, pénzkazetta.

34 Free Powerpoint Templates Page 34 Házipénztárból történő kifizetések -A házipénztárból bankszámlára befizetett készpénz -A társaság tevékenységével összefüggésben a tevékenységet szolgáló eszközök megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében felmerült készpénz kifizetések -Az elszámolásra kiadott összegek -A társaság tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kifizetések, (pl. munkabérek kész- pénzben történő kifizetése)

35 Free Powerpoint Templates Page 35 Házipénztárba történő befizetések -A társaság bankszámlájáról felvett készpénz -A készpénzben teljesített szolgáltatások, értékesítések ellenértéke -Az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését

36 Free Powerpoint Templates Page 36 Hogy működik a házipénztár? Példa: Felveszünk a bankból 400 e Ft-ot. Ebből kifizetünk 300 e Ft-ot. Elkezdünk működni, keletkezik 200 e Ft kp-s bevétel. Majd béreket fizetünk, rezsit, bérleti díjat, 250 e Ft értékben, és a hónap folyamán kapunk 500 e Ft bevételt készpénzben, majd elköltünk 350 e Ft-ot, mely ismételten munkabér és egyéb költségek.

37 Free Powerpoint Templates Page 37 Mennyi lesz a tényleges házipénztár összege? Nyitó érték: 0 Kp. felvét a bankból: + 400.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 300.000 Bevételek: + 200.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 250.000 Bevételek: + 500.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 350.000 Záró házipénztár állomány = 200.000 Ft

38 Free Powerpoint Templates Page 38 „Fél-számlázás” esetén így alakul a házipénztár: Nyitó érték: 0 Kp. felvét a bankból: + 400.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 300.000 Bevételek: + 100.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 250.000 Bevételek: + 250.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 350.000 Záró házipénztár állomány = – 150.000 Ft ???

39 Free Powerpoint Templates Page 39 A „megoldás”: Nyitó érték: 0 Kp. felvét a bankból: + 400.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 300.000 Bevételek: + 100.000 „Fiktív befizetés – tagi kölcsön”: + 300.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 250.000 Bevételek: + 250.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 350.000 Záró házipénztár állomány = 150.000 Ft Ok!?!?

40 Free Powerpoint Templates Page 40 „Zsebbe-fizetés” esetén így alakul a házipénztár: Nyitó érték: 0 Kp. felvét a bankból: + 400.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 300.000 Bevételek: + 200.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 130.000 Bevételek: + 500.000 Költségek, kiadások kifizetése: – 230.000 Záró házipénztár állomány = 440.000 Ft ??? havi nettó bér összege: 120 e Ft

41 Free Powerpoint Templates Page 41 Éves működést feltételezve: 1. Valóság: (200.000 * 6) = 1.200.000 Év közben banki befizetés: – 800.000 Házipénztár egyenlege = 400.000 2. „Fél-számlázás”: (150.000 * 6) = 900.000 Év közben banki befizetés: – 800.000 Házipénztár egyenlege = 100.000 Tagi kölcsön összege: (300.000 * 6) = 1.800.000

42 Free Powerpoint Templates Page 42 Éves működést feltételezve: 3. Számla nélküli költség-elszámolás: (440.000 * 6) = 2.640.000 Év közben banki befizetés: – 800.000 Házipénztár egyenlege = 1.840.000 Eltérés a valóságtól: 1.840 – 400 = 1.440.000

43 Free Powerpoint Templates Page 43 Adóhatósági ellenőrzések: 4 év működést feltételezve: 2. esetben a tagi kölcsön összege: 7.200 e Ft 3. esetben a házipénztár egyenleg: 7.360 e Ft Vizsgálati szempont a tagi kölcsön és házipénztár egyenlegek, ezek dinamikája!

44 Free Powerpoint Templates Page 44 Miről árulkodik a magas összegű házipénztár? A cég pénze az én pénzem? – a helyes vállalkozói magatartás Elkölthető-e a számlánkról levett pénz magáncélra, ennek a magatartásnak a jogállása… Ha baj van – megoldások, lehetőségek

45 Free Powerpoint Templates Page 45 A tagi kölcsön dilemma Tagi kölcsön: A tag/tagok személyes vagyonából történő befizetés a vállalkozás likviditása érdekében. Tagi kölcsön, mint legális és racionális megoldás, jellemzői: - rövid futamidő, - kis összeg, - jelentős magánvagyon.

46 Free Powerpoint Templates Page 46 Néhány fontos tudnivaló a tagi kölcsönről Amikor a tagi kölcsön „bűzlik”: több éven keresztül növekvő állomány Szerződések, kamatfizetések szabályossága, adózása Elszámolási mód kp. vagy utalás? A fő kérdés: likviditás vagy veszteség finanszírozása?

47 Free Powerpoint Templates Page 47 A tárgyi eszközökről… Tárgyi eszköz: minden olyan eszköz, ami egy évnél hosszabb ideig szolgálja a vállalkozás működését. Csoportosítása: - kis értékű tárgyi eszközök - nagy értékű tárgyi eszközök

48 Free Powerpoint Templates Page 48 Tárgyi eszközökkel kapcsolatos fogalmak Értékelés: összesen vagy egyenként? Bruttó érték (≠ bruttó ár): az adott eszköz beszerzési ára, valamint a hozzá szorosan kapcsolódó, üzembe helyezéshez szükséges munkálatok elvégzésének anyag- és munkadíja. Nettó érték: bruttó érték – értékcsökkenés

49 Free Powerpoint Templates Page 49 Az értékcsökkenés Fogalma: a tárgyi eszközök, immateriális javak fizikai kopásának, és erkölcsi avulásának pénzben kifejezett értéke. Fajtái: - terv szerinti értékcsökkenési leírás - terven felüli értékcsökkenési leírás

50 Free Powerpoint Templates Page 50 Az értékcsökkenés működése Összemérés elve alapján Kis értékű eszközök egyösszegű leírása Nagy értékű eszközök értékcsökkenése Értékcsökkenési módok közti választás: adózás kontra valóság Értékcsökkenés megválasztása ügyvezetői feladat?

51 Free Powerpoint Templates Page 51 Az értékcsökkenés meghatározása Maradványérték: az eszköz hasznos élet- tartamot követő értéke. Példa: Beszerzés időpontja: október 01. Bruttó érték: 3 MFt Tervezett használati idő: 5 év Maradványérték: 500 e Ft

52 Free Powerpoint Templates Page 52 Értékcsökkenés kiszámítása tényleges adatokkal Éves értékcsökkenés meghatározása: (3.000.000 – 500.000) * 20 % = 500 e Ft. 1. év: 500.000/12 hó * 3 hó = 125.000 Ft 2. év: 500.000 Ft 3. év: 500.000 Ft 4. év: 500.000 Ft 5. év: 500.000 Ft 6. év (január 01.-szeptember 30): 375.000 Ft

53 Free Powerpoint Templates Page 53 Értékcsökkenés kiszámítása 25 %-os „megengedett” leírási kulccsal Éves értékcsökkenés meghatározása: (3.000.000 – 500.000) * 25 % = 625 e Ft. 1. év: 625.000/12 hó * 3 hó = 156.250 Ft 2. év: 625.000 Ft 3. év: 625.000 Ft 4. év: 625.000 Ft 5. év (január 01.-szeptember 30): 468.750 Ft 6. év: 0 Ft

54 Free Powerpoint Templates Page 54 Eredmény-alakulás évi 1 MFt-os időarányos termelést feltételezve I. verzió, 20 %-os értékcsökkenéssel 1. év 250.000 – 125.000 = 125.000 2. év 1.000.000 – 500.000 = 500.000 3. év 1.000.000 – 500.000 = 500.000 4. év 1.000.000 – 500.000 = 500.000 5. év 1.000.000 – 500.000 = 500.000 6. év 750.000 – 375.000 = 375.000

55 Free Powerpoint Templates Page 55 Eredmény-alakulás évi 1 MFt-os időarányos termelést feltételezve II. verzió, 25 %-os értékcsökkenéssel 1. év 250.000 – 156.250 = 93.750 2. év 1.000.000 – 625.000 = 375.000 3. év 1.000.000 – 625.000 = 375.000 4. év 1.000.000 – 625.000 = 375.000 5. év 1.000.000 – 468.750 = 531.250 6. év 750.000 – 0 = 750.000

56 Free Powerpoint Templates Page 56 Eredmény-eltérés Melyik a kedvezőbb, miért? Évek 20 %-os écs25 %-os écs Eltérés 1. 125 000 Ft 93 750 Ft - 31 250 Ft 2. 500 000 Ft 375 000 Ft- 125 000 Ft 3. 500 000 Ft 375 000 Ft- 125 000 Ft 4. 500 000 Ft 375 000 Ft- 125 000 Ft 5. 500 000 Ft 531 250 Ft+ 31 250 Ft 6. 375 000 Ft 750 000 Ft+ 375 000 Ft

57 Free Powerpoint Templates Page 57 Eszköz elemzés a gyakorlatban Következtetések a külső szemlélő számára Vezetői információk: - értékcsökkenési stratégia helyes megválasztása - tételes elemzés utáni következtetések levonása - eszközök tételes leltározása - selejtezési folyamat

58 Free Powerpoint Templates Page 58 A beszámolókról általában A beszámoló elemzés korlátai Az elemzés-tudás előnyei (komplexitás!) „Kozmetika” okozta problémák

59 Free Powerpoint Templates Page 59 A mérleg felépítése Eszközök Milyen eszközökkel rendelkezik a vállalkozás? Források Milyen forrásokból rendelkezik a vállalkozás az adott eszközökkel?

60 Free Powerpoint Templates Page 60 Az eszközök csoportosítása Befektetett eszközök Minden olyan eszköz, ami 1 éven túl szolgálja a vállalkozás tevékenységét Forgó eszközök A vállalkozás azon eszközei, amelyek nem maradnak hosszú ideig (1 éven túl) a vállalkozás vagyonában.

61 Free Powerpoint Templates Page 61 A befektetett eszközök részei 1. Immateriális javak: minden vagyoni értékű jog és szellemi termék, pl.: szoftverek és egyéb speciálisan szabályozott, ritkán előforduló tételek.

62 Free Powerpoint Templates Page 62 A befektetett eszközök részei 2. Tárgyi eszközök: minden aktivált eszköz együttes nettó értéke. Elemei: - ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok, - műszaki berendezések, gépek, járművek - egyéb berendezések, felszerelések, járművek - tenyészállatok - beruházások, felújítások, és - beruházásokra adott előlegek

63 Free Powerpoint Templates Page 63 A befektetett eszközök részei 3. Befektetett pénzügyi eszközök: éven túli pénzügyi befektetések, az alábbiak szerint: - tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban - tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - egyéb tartós részesedés - tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban - egyéb tartósan adott kölcsön - tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

64 Free Powerpoint Templates Page 64 A forgóeszközök csoportjai KÉSZLETEK KÖVETELÉSEK ÉRTÉKPAPÍROK PÉNZESZKÖZÖK

65 Free Powerpoint Templates Page 65 Aktív időbeli elhatárolások A korábbi vagy a következő éveket (is) érintő gazdasági események miatti korrekciós tételek, melyek lehetnek akár bevétel, akár költség jellegűek. Eszközök összesen: mérlegegyez ő ség!!!

66 Free Powerpoint Templates Page 66 A mérleg forrás oldala… D.Saját tőke I.JEGYZETT TŐKE II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V.LEKÖTÖTT TARTALÉK VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

67 Free Powerpoint Templates Page 67 A mérleg forrás oldala… E.Céltartalékok F.Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások

68 Free Powerpoint Templates Page 68 Hogyan elemezhetünk egy mérleget? – eszközök A tétel megnevezése Előző évTárgyév A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sorok)1 2574 410 I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK1 2574 410 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sorok)13 06214 560 I. KÉSZLETEK7 65812 245 II. KÖVETELÉSEK5 2091 754 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK195561 C. Aktív időbeli elhatárolások165556 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1.+5.+10. sorok)14 48419 526

69 Free Powerpoint Templates Page 69 Hogyan elemezhetünk egy mérleget? – források D. Saját tőke7 4257 688 I. JEGYZETT TŐKE3 100 IV. EREDMÉNYTARTALÉK4 0684 325 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY257263 F. Kötelezettségek6 71811 595 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK38 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK6 68011 595 G. Passzív időbeli elhatárolás341243 FORRÁSOK ÖSSZESEN14 48419 526

70 Free Powerpoint Templates Page 70 Az eredménykimutatás sorai IÉrtékesítés nettó árbevétele IIAktivált saját teljesítmények értéke IIIEgyéb bevételek IVAnyagjellegű ráfordítások VSzemélyi jellegű ráfordítások VIÉrtékcsökkenési leírás VIIEgyéb ráfordítások AÜzemi (üzleti) tevékenység eredménye

71 Free Powerpoint Templates Page 71 Anyagjellegű ráfordítások tartalma - Anyagköltségek - Igénybe vett szolgáltatások - Egyéb szolgáltatások értéke - Eladott áruk beszerzési értéke - Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

72 Free Powerpoint Templates Page 72 Személyi jellegű ráfordítások tartalma - Bérköltség - Személyi jellegű egyéb kifizetések - Bérjárulékok

73 Free Powerpoint Templates Page 73 Az eredménykimutatás sorai VIÉrtékcsökkenési leírás VIIEgyéb ráfordítások AÜzemi (üzleti) tevékenység eredménye VIIIPénzügyi műveletek bevételei IXPénzügyi műveletek ráfordításai BPénzügyi műveletek eredménye CSzokásos vállalkozási eredmény

74 Free Powerpoint Templates Page 74 Pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak - Kapott (járó) osztalék és részesedés, - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége, - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyam- nyeresége, - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, - Pénzügyi műveletek egyéb bevételei.

75 Free Powerpoint Templates Page 75 Pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak - Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége, - Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, - Részesedések, értékpapírok értékvesztése, - Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai.

76 Free Powerpoint Templates Page 76 Eredménykimutatás további sorai CSzokásos vállalkozási eredmény XRendkívüli bevételek XIRendkívüli ráfordítások DRendkívüli eredmény EAdózás előtti eredmény XIIAdófizetési kötelezettség FAdózott eredmény GMérleg szerinti eredmény

77 Free Powerpoint Templates Page 77 Az osztalék A tagok munkája vagy befektetése? A jó osztalékfizetési politika: adni vagy nem adni? Az eredménykimutatásban vagy a mérlegben?

78 Free Powerpoint Templates Page 78 Az eredménykimutatás elemzése Összehasonlítás az előző évvel vagy a konkurens vállalkozásokkal Csak megbízható adatok alapján ad segít- séget Több év, vagy részletek átfogó elemzése Külső tényezők hatásának kiszűrése (pl. közterhek változása)

79 Free Powerpoint Templates Page 79 Néhány gyakori mutató Árbevétel arányos jövedelmezőség: Adózás előtti eredmény / összes bevétel. A mutató gyakorlatilag azt mutatja, hogy a bevétel mekkora része marad eredményként. Tőkearányos jövedelmezőség: Adózott eredmény / saját tőke A tulajdonosok által rendelkezésre bocsátott, illetve a megelőző évek tevékenységéből felhalmozott eredmény alapján számított jövedelmezőség.

80 Free Powerpoint Templates Page 80 Néhány gyakori mutató Munkaarányos jövedelmezőségi mutató: Bérköltségre, akár a személyi jellegű ráfordításhoz is lehet viszonyítani. Munkaigényes tevékenységek esetén tölthet be jelentős szerepet.

81 Free Powerpoint Templates Page 81 Egy konkrét eredménykimutatás elemzése A tétel megnevezése20102011 bce Értékesítés nettó árbevétele76 90974 866 Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek1120 Anyagjellegű ráfordítások62 69157 792 Személyi jellegű ráfordítások9 29912 191 Értékcsökkenési leírás1 8281 484 Egyéb ráfordítások632628 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye2 4702 791

82 Free Powerpoint Templates Page 82 Egy konkrét eredménykimutatás elemzése A tétel megnevezése20102011 Pénzügyi műveletek bevételei177228 Pénzügyi műveletek ráfordításai471995 Pénzügyi műveletek eredménye-294-767 Szokásos vállalkozási eredmény2 1762 024 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások7010 Rendkívüli eredmény-70-10 Adózás előtti eredmény2 1062 014 Adófizetési kötelezettség299201 Adózott eredmény1 8071 813 Mérleg szerinti eredmény257263

83 Free Powerpoint Templates Page 83 Free Powerpoint Templates Számvitel - könyvvitel Piac & Profit Kkv Akadémia BKIK 2012. október 03. előadó: Harkai István (elnök) Minőségi Könyvelők Klubja Egyesület


Letölteni ppt "Free Powerpoint Templates Page 1 Free Powerpoint Templates Számvitel - könyvvitel Piac & Profit Kkv Akadémia BKIK 2012. október 03. előadó: Harkai István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések