Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hogyan írjuk meg és át a szerződéseket, hogy csökkenjen az ügyvezető rizikója? Konkrét ügyvédi javaslatok üzleti szerződések, megállapodások, munkaszerződések.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hogyan írjuk meg és át a szerződéseket, hogy csökkenjen az ügyvezető rizikója? Konkrét ügyvédi javaslatok üzleti szerződések, megállapodások, munkaszerződések."— Előadás másolata:

1 Hogyan írjuk meg és át a szerződéseket, hogy csökkenjen az ügyvezető rizikója? Konkrét ügyvédi javaslatok üzleti szerződések, megállapodások, munkaszerződések átírására, kiegészítésére… 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 1

2 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P - www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 2 A MAI ELŐADÁS TÉMÁI: 1.Az új Ptk legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából 2.Milyen szerződést kössön a vezető? Lehetséges vezetői szerződések összehasonlítása 3.Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben – általában 4. Meglévő szerződések áttekintésének szempontjai 5.Szöveges (módosítási) javaslatok vezetői szerződésekhez 6.Segítség a szerződésíráshoz

3 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 3

4 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 4 1.Az új Ptk legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából Új Ptk. Hatályba lépése – lépcsőzetes (régi/új szerződések) Meglévő szerződések a régi jogszabályok hatálya alatt! Cégeket érintő változások: -Bt, Kft alapítás és működési szabályok: megengedő – de van korlátja – szerződéses szabadság; -Megszűnt a Gt – ÚJ jogviszonyokra a Ptk., de a régiekre még a Gt.; -Többszintű a szabályozás az egyes cégformákra vonatkozóan is – mit kell nézni a szerződésekhez?; -Kártérítési felelősség új rendszere: szigorúbb szerződésszegési felelősség – szerződések szerepe megnő!.

5 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 5 1.Az új Ptk legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) -Felmentvény a felelősség alól – a mentesítés lehetséges; -Tiltakozás a másik vezető tisztségviselő intézkedése ellen – kárfelelősséget csökkentő hatás; -Nem szavazhat a döntéshozatalban aki a döntésben egyébként érdekelt (nem konkrét) – részvétel hiánya kármentesíthet -Megnő az előreláthatóság szerepe a károkozás során – kimentés szigorodik; -Az információadási és tájékoztatási kötelezettség szerepe a vezető tisztségviselők és a szerződéses partnerek között is felértékelődik;

6 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 6 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) Pl. 8:4 §, vagy 6:214 § (2) bek. A cégeket érintő legfontosabb tudnivalók a 3. Könyvben (ez szól a jogi személyekről) és a 6. Könyvben (ez pedig a szerződésekről szól) találhatóak. Az 1. Könyv és a 8. Könyv bevezető és értelmező rendelkezései között is érdemes keresni hasznos rendelkezéseket (pl. a hatályba lépésről vagy a hozzátartozókról). 1.Könyv: Bevezető rendelkezések (hatály, értelmezés, jóhisz.jgyk) 2.Könyv: Az ember mint jogalany (cslkv, j.kép, korl, stb) 3.Könyv: Jogi személyek (cégek, szervezetek, Gt., vezetők ) 4.Könyv: Családjogi könyv (DE: élettárs a 6.könyvben) 5.Könyv: Dologi jog (tulajdon, birtok, társasház stb) 6.Könyv: Kötelmi jogi könyv (szerződések, szerz.szegés, elév, pénztart.) 7.Könyv: Öröklési könyv (utódlás) 8.Könyv: Záró rendelkezések (hatályba lépés, értelmező rend.)

7 2014.05.08.. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 7 1.) Az új Ptk legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) Megszűnik a társasági törvény, ezért: -mostantól minden a társaságok működésére vonatkozó elsődleges ANYAGI JOGI szabályt az új Polgári törvénykönyvben kell keresni (pl. ptk2013.hu vagy net.jogtar.hu ) -Ettől a kódextől – a társasági szerződésben – írásban eltérés lehetséges. -DE!! Az eltéréssel nem okozhatunk sérelmet, hátrányt a kisebbségi tagoknak, a munkavállalóknak és a hitelezőknek sem. Ha az eltérés sérelmesnek minősül, semmis lesz. A Ptk-n kívül más jogszabályok is szólnak a cégekről. -Mindenképpen beszéljen ügyvéddel, ha a szokásostól eltérő működésű Kft. taggyűlést vagy társasági szerződést, vagy nem jogi személyiségű társaságot (csendes társaság?!) szeretne a jövőben.

8 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 8 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) A Ptk. diszpozivitása – megengedő szabályozás - újdonság a gazdasági társaságokról szóló törvény korábbi kogenciájához – kötelező - képest. A megszűnt Gt. alapvetően a törvénytől eltérést nem engedő módon szabályozta a társaságokat, az új Ptk. szabályai diszpozitívak, tehát a felek szerződésükben ezektől eltérhetnek. Ahol a Ptk. nem enged eltérést, ott kimondja, hogy az eltérő rendelkezés semmis. Lényeges újdonság, hogy a kódex minden olyan társasági jogi norma kapcsán megengedi az eltérést a Ptk.-szabálytól, amelynél nincs erre kifejezett tilalom. Ez alól általános kivétel, hogy az eltérés nem sértheti nyilvánvalóan a hitelezők, a munkavállalók vagy a kisebbség érdekeit (például a hitelezők kielégítése vagy a Ptk.-ban garantált kisebbségi jogok nem kerülhetnek veszélybe).

9 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 9 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) A cégekre vonatkozó többszintű szabályozás lényege: NINCS már Gt. (csak a társ.szerz-ben 2015 vagy 2016.03.15-ig) ÚJ PTK. 1. KÖNYVE: általános rendelkezések ÚJ PTK 3. KÖNYVE: Jogi személyek - a jogi személyek általános szabályait is (3. Könyv I. Cím). - a gazdasági társaságok közös szabályai (3. Könyv X. Cím), az adott társasági formára irányadó speciális szabályok (kkt, bt, kft, Rt, stb.) ÚJ PTK 8. könyve: értelmező rendelkezések (befolyás, határidők, hozzátartozó, vállalkozás stb.) EGYÉB JOGSZABÁLYOK (pl. átalakulásról, egyesülésről, csődeljárásról, szövetkezetekről, cégeljárásról, Munkatv. stb.)

10 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 10 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) Vezetői szerződések esetén ez mit jelent? L Lex Felek meg- állapodása = szerződés Lex specialis – Mt. Lex generalis – Ptk. Ezen belül is többszintű

11 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 11 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) L Lex Felek meg- állapodása = szerződés 1992. évi XXII. Tv. régi Mt. 2012. évi I. tv. új Mt Ptk.- 2013. évi V. tv.új, 1959. évi IV.tv. régi -Bev és értelm.rendelk. -3.könyv ált.szab. -6.könyv ált. szab. -Egyes szerződések

12 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 12 1.) Az új Ptk. legfontosabb módosításainak áttekintése a vezetői kártérítési felelősség szempontjából (folyt.) Képviseleti jog korlátozása: Az új szabályozás szerint a cégjegyzékbe bejegyzett képviselő képviseleti jogának korlátozása, vagy valamely nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben is hatályos, ha ez a külső fél a korlátozásról tudott vagy arról tudnia kellett. Egy szerződés megkötése előtt már nem lesz elegendő pusztán annak vizsgálata, hogy a szerződést aláíró személy cégszerű aláírási joggal rendelkezik-e, hanem a társasági szerződést is minden esetben vizsgálni kell, hogy kiderüljenek az esetleges korlátozások. JAVASLAT: a szerződő partnert kérjük meg a társasági szerződés átküldésére. (vagy pl. IM Online, az ügyvéd kérje le…)

13 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 13 2.) Milyen szerződést kössön a vezető? Lehetséges vezetői szerződések összehasonlítása EREDMÉNY/FELELŐSSÉG 1.Társasági szerződés(be foglalt megbízás) – kinevezési okirat (elfogadó nyilatkozattal) - taggyűlés jogkörei 2. Megbízási szerződés -megbízó/megbízott 3. Munkaszerződés -spec. munkáltató/munkavállaló 4. Szindikátusi megállapodás (finanszírozás, tagi részesedés, nyereségérdekeltség, jutalék, sikerdíj stb.) 5. Egyéb szerződés

14 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 14 2.) Milyen szerződést kössön a vezető? Lehetséges vezetői szerződések összehasonlítása (folyt.) IDŐTARTAM 1.Határozott időtartamú -extrém rövid (ld. 4.pont) -középtávú 1-2 éves -5 éves (régi Gt, korábban) 2. Határozatlan időtartamú 3. Próbaidős 4. Célfeladathoz vagy feltételhez kötött (pl. interim menedzser) 5. Egyéb szerződés (belső megállapodások, vegyes feltétel+időtartam)

15 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 15 2.) Milyen szerződést kössön a vezető? Lehetséges vezetői szerződések összehasonlítása (folyt.) TÁRSASÁGI RÉSZESEDÉS 1.Csak ügyvezető – nem tagja a cégnek 2. Egyedüli ügyvezető és a cég kisebbségi tulajdonosa is 3. Ügyvezető és többségi vagy kizárólagos tulajdonos 4. Több ügyvezetővel együtt Több ügyvezető esetén egyforma szerződések? Egyedül ÜGYVEZETŐ Több ÜGYVEZETŐ TULAJDONOS A CÉGBEN Kisebbségi Többségi Kizárólagos Nem tulajdonos Kisebbségi Együtt többségi Nem tulajdonos

16 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 16 2.) Milyen szerződést kössön a vezető? Lehetséges vezetői szerződések összehasonlítása (folyt.) DÍJAZÁS 1.Ingyenes - Ptk más a vélelem ingyenes szerződéseknél… 2. Havidíjas (munkabér, megbízási átalánydíj) 3. Célprémium, céljuttatás (Nyereségérdekelt, bónuszok) 4. Ügyvezetői díj + tagsági jogviszony osztaléka 5. Egyéb?

17 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 17 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben 6:137. § [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. JAVASLAT: a kötelezettségek pontosítása, részleteiben történő meghatározása, a mulasztás, a szerződésszegés következményeinek pontos felsorolása, meghatározása már a szerződésben – NE BÍZZA A PTK-RA. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. JAVASLAT: a kimentési, a konkrét bizonyítási módok beleírása a szerződésbe lehetséges! NE BÍZZA (csak) A PTK-RA!

18 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 18 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben 6:143. § [A kártérítés mértéke] (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt. (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni… (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. JAVALAT: kártérítés teljesítésének, esetleges korlátozásának módja és meghatározása legyen a szerződésben, következményi károk kizárása kifejezetten lehetséges, NE BÍZZA A PTK-RA! Kivéve: semmis az élet, testi épségben történő felelősség kizárás.

19 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 19 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben (folyt.) 6:147. § [Kártérítési felelősség ingyenes szerződéseknél] (1)Aki szolgáltatás teljesítését ingyenesen vállalja, a szolgáltatás tárgyában bekövetkezett kárért akkor felel, ha a jogosult bizonyítja, hogy a kötelezett a kárt szándékos szerződésszegéssel okozta, vagy elmulasztotta a tájékoztatást a szolgáltatás olyan lényeges tulajdonságáról, amelyet a jogosult nem ismert 6:148. § [A közreműködőért való felelősség] (1)Aki kötelezettsége teljesítéséhez vagy joga gyakorlásához más személy közreműködését veszi igénybe, az igénybevett személy magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. JAVASLAT: a közreműködő igénybe vételét a szerződésben ki is lehet zárni, vagy előzetes jóváhagyáshoz lehet kötni, NE BÍZZA A PTK-RA!

20 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 20 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben (folyt.) 6:58. § [A szerződés] – szerepe erősödik! A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. FONTOS: -Szerződéses szabadság lehetőségei -Kölcsönös, egybehangzó, tisztességes, nem egyoldalú, érvényes megállapodások elsődlegesek -Ptk diszpozitiv – csak ha nincs eltérő megállapodás -Szóbeli megállapodások / írásbeliség -Ráutaló magatartások szerepe -Speciális tilalmak, korlátok betartása -ÁSZF-ek, Belső szabályzatok, Kollektív szerz stb. tartalma is számít

21 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 21 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben (folyt.) 6:62. § [Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség] (1) A felek kötelesek a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. (2) A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett. (3) Ha a szerződés létrejön, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.

22 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 22 3.) Szigorúbb szerződéses kártérítési felelősség szerepe a szerződésekben (folyt.) (4) A szerződés létrejöttének elmaradásáért a feleket kártérítési kötelezettség nem terheli. (5) Ha a szerződés nem jön létre, az a fél, aki az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét a szerződéskötési tárgyalások során megszegte, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni. A teljes vagyonával akkor felel az ügyvezető, ha a károkozása -felróható és -előrelátható volt, és -nem tudott semmilyen mentesülési okot bizonyítani (pl. hogy a bekövetkezett károkozó cselekedetet tagi utasításra tette), - ha nem tiltakozott, vagy -Nem elháríthatatlan és előre nem látható külső körülmény okozta a bajt).

23 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 23 4.) Meglévő szerződések áttekintésének szempontjai: MIKOR jött létre a szerződés? – melyik és mikori állapotú jogszabály vonatkozik rá? HOGYAN LEHET MÓDOSÍTANI a megállapodást? (csak írásban, egyoldalúan is, szóban is…) SZÓL-E A SZERZŐDÉS a felelősség kérdéséről? VAN-E SPECIÁLIS jogszabály a felelősségre, ha a leírt szerződés nem szól erről? VAN-E OLYAN MÁSIK szerződés, amellyel összefüggésben született a vezető szerződése? (összefüggő jogviszonyok lehetségesek, bontófeltétel, hatályba léptető feltétel)

24 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 24 4.) Meglévő szerződések áttekintésének szempontjai (folyt.) KELL-E a módosításhoz valakinek a hozzájárulása? (pl. taggyűlés előzetes szavazás, valamilyen testület javaslata, szavazata) MIKORTÓL LEGYEN HATÁLYOS a szerződésmódosítás? A módosítás után maradjon-e a szerződés a régi Ptk, vagy a régi jogszabály hatálya alatt? TÖBB ÜGYVEZETŐ ESETÉN egyformán vagy egyedileg kerüljenek a szerződések módosításra? ÚJ EGYSÉGES szerkezetű szerződés, vagy rövid, csak az adott részt módosító kiegészítés készüljön-e?

25 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 25 4.) Meglévő szerződések áttekintésének szempontjai (folyt.): A vezetői felelősség apropóján a teljes szerződés felülvizsgálata megtörténjen-e? VAN-E A SZERZŐDÉSNEK olyan melléklete, amely összefügg a szerződéssel (pl. munkaköri leírás, bónusz szabályzat, más belső szabályzat) VAN-e olyan egyéb jognyilatkozat, amely érdemi kihatással lehet a módosítandó szerződésre? (pl. más ügyletben jogutódokra kiható hatállyal még korábba tett vállalás) ANNAK VIZSGÁLATA, hogy a korábbi jogszabályi tartalom vagy az új szabályok előnyösebbek-e?

26 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 26 4.) Meglévő szerződések áttekintésének szempontjai (folyt.): Előreláthatóság és információadási kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy mostantól a szerződéskötéskor, az együttműködés megkezdésekor a partnerekkel minden lehetséges és előrelátható körülményről beszélni kell. PL. leírni: ha nem teljesíti a szerződést, én sem tudom telesíteni az ez alapján bevállalt külföldi szerződést, vagy: ha a másik eláll a szerződéstől, nekem is fel kell mondanom egy másik megállapodást, amely esetben kötbérezni fogják a cégemet stb. Ha ugyanis nem adunk elég információt, tájékoztatást, nem tudjuk majd a másik által okozott károkat behajtani. (nem lesz okozati összefüggés) Ez eddig nem volt így. 6:521. § [Előreláthatóság]: Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nem látott előre és nem is kellett előre látnia. A közvetett károkat továbbra is is zárjuk ki a szerződésekben.

27 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 27 5.) Szöveges módosítási javaslatok vezetői szerződésekhez Felelősség korlátozása – megbízási díj, vagy munkabér arányában: „Felek megállapodnak abban, hogy a vezető tisztségviselő a cég nevében okozott károk tekintetében felelősségét korlátozza a vezető feladatok ellátásáért részére adott havi juttatása 6x összege erejéig. Felek tudomásul veszik, hogy az életben és testi épségben beállott károkért való felelősség kizárása vagy korlátozása semmis…” Felelősség korlátozása időben: „Felek megállapodnak abban, hogy az ügyvezető az okozott károkért kizárólag a cég ellen indított perben meghozott jogerős bírósági döntés kézhez vételét követ 30 napon belül köteles megtéríteni…..”

28 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 28 5.) Szöveges módosítási javaslatok vezetői szerződésekhez (folyt.) Felelősség korlátozása – felelősségbiztosítás juttatással „Felek megállapodnak abban, hogy a vezető tisztségviselő esetleges károkozásából eredő céges kockázatok minimalizálása céljából a társaság az ügyvezető részére felelősségbiztosítást köt, amelynek díját a cég viseli. A biztosított köteles minden esetleges káreseményt, vagy bármilyen egyéb kockázati eseményt a a társaság részére haladéktalanul bejelenteni… ” Felelősség minimalizálása – tájékoztatási kötelezettség hangsúlyozása a szerződésekben: „Felek kölcsönös egyetértésben rögzítik, hogy egymás részére a szerződés megkötése során a szükséges tájékoztatást megadták az esetleges következményi károk tekintetében így különösen: ………-ra. ….-re és …-re mint lehetséges károkozásra vonatkozóan. Ezen károkon kívüli valamennyi egyéb káresemény tekintetében X szerződő fél a felelősségét kizárja”

29 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 29 5.) Szöveges módosítási javaslatok vezetői szerződésekhez (folyt.) Felelősség korlátozása a kárigény érvényesítési eljárás meghatározása által: „Felek megállapodnak abban is, hogy az egymás iránti kárigényüket írásbeli bejelentéssel kell megtenniük a kárigény felmerülését követő 3 napon belül, amelyet követően közös egyeztetést kell tartani. Erről valamennyi fél által aláírt jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az eltérő álláspontokat és kifogásokat. Amennyiben a felek nem tudnak egyezség útján megállapodni a kárigény rendezéséről, úgy felek alávetik magukat a hatáskörrel rendelkező XXX bíróság illetékességének.„

30 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 30 5.) Szöveges módosítási javaslatok vezetői szerződésekhez (folyt.) A felmentvény kiadási kötelezettség rögzítése a megbízási szerződésben is: „Felek megállapodnak abban, hogy a társaság a vezető tisztségviselő munkájának jóváhagyása céljából minden évben legkésőbb az éves mérlegbeszámolót elfogadó taggyűlésen jóváhagyja az ügyvezetői felmentvényt. Amennyiben a felmentvényről a taggyűlésen külön nem rendelkeznek a felek, és a beszámoló egyhangú döntéssel került elfogadásra, erre az esetre nézve eltérő megállapodás és vita hiányában úgy tekintik, hogy a felmentvény megadásra került…” - ha ez így nincs szerződésben vállalva, akkor nem automatikus!

31 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 31 5.) Szöveges módosítási javaslatok vezetői szerződésekhez (folyt.) Ügyvezetői intézkedés elleni tiltakozás módjának, eljárásnak meghatározása lehetséges: „Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a vezető tisztségviselő a másik tisztségviselő intézkedése ellen tiltakozik, akkor ezen tiltakozását mindig írásban, a tervezett intézkedésről való tudomásszerzést követő 2 munkanapon belül kell megtenni …….X…… szerv /személy részére történő átadással. Amennyiben ezen intézkedést a vezető elmulasztja úgy a tiltakozás nem tekinthető bizonyítottan és határidőben leadott tiltakozásnak. A tiltakozásban pontosan meg kell határozni az intézkedés tiltakozásra okot adó körülményeit, a társaságra nézve hátrányos következményeit, az azok elhárítására vonatkozó javaslatokkal együtt…..”

32 2014.03.20. dr.Németh Gabriella – az új Ptk/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 32 ÖSSZEGZÉS: Az ügyvezető vezetői felelőssége, számonkérhetősége szigorodik, de ez szerződéssel enyhíthető ÚJ: ha az ügyvezető a cég nevében kárt okoz, a károsult fél közvetlenül az ügyvezetőt is bevonhatja a kártérítési perbe peres félként, nem csak a cég ellen indíthatja el a pert. Egyetemlegesség a társaság mellett. NEM ÚJ: ugyanúgy felel (teljes vagyonával), ha neki felróható a kár (csak korábban 2 lépcsőben volt perelhető – előbb a társaság) A mentesülés módja szigorodik - JAVASLATOK: -ügyvezetői megbízási vagy munkaszerződéseiket nézzék át. -az éves mérleg elfogadásakor kérjék a taggyűléstől a felmentvényt, több ügyvezető esetén pedig innentől érdemes tiltakozni a másik fél ismert és hibás intézkedése ellen. -érdemes megfontolni a felelősségbiztosítás megkötését is.

33 2014.03.20. dr.Németh Gabriella – az új Ptk/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 33 Normaszöveg 1.: A jogi személy ügyvezetése 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése] (1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. (2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni. 3:23. § [Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség] (1) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.44

34 2014.03.20. dr.Németh Gabriella – az új Ptk/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 34 Normaszöveg 2.: 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése] (1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. (2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles ellátni. (3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre.

35 2014.03.20. dr.Németh Gabriella – az új Ptk/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 35 Normaszöveg 3.: 3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 6:142. § [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. ELŐRELÁTHATÓSÁG: 6:142§, 6:143§, 6:521§ 6:152. § [A szerződésszegés jogkövetkezményeinek korlátozása és kizárása] A szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis.

36 2014.05.08. dr.Németh Gabriella – P&P/www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 36 Szerződésíró tanfolyamok – segítség a szerződésmódosításhoz: ONLINE: 48 napos e-mailtanfolyam (díjmentes): www.szerzodesugyveddel.hu ÉLŐ: Szerződésíró workshop: 2014. Június 6-án (max. 15 fő részére) http://bit.ly/szerzodesiroworkshop

37 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! dr.Németh Gabriella vezető ügyvéd, kereskedelmi szakjogász, EU szakjogász http://bit.ly/szerzodesiroworkshop Budapest, 2014. május 08. - Piac&Profit 2014.05.08.. dr.Németh Gabriella – P&P /www.blog.drnemethlaw.huwww.blog.drnemethlaw.hu 37


Letölteni ppt "Hogyan írjuk meg és át a szerződéseket, hogy csökkenjen az ügyvezető rizikója? Konkrét ügyvédi javaslatok üzleti szerződések, megállapodások, munkaszerződések."

Hasonló előadás


Google Hirdetések