Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei Dr. Szabó Bence előadása 2012. október 11.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei Dr. Szabó Bence előadása 2012. október 11."— Előadás másolata:

1 Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei Dr. Szabó Bence előadása 2012. október 11.

2 T ÉVHITEK A PÁLYÁZATI RENDSZERREL KAPCSOLATBAN 2007 – 2013 KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI PERIÓDUS, DE 2015 VÉGÉIG LEHET ELSZÁMOLNI AZ UNIÓS PÉNZEKKEL S AJTÓ SZERINT NEM LESZNEK ELKÖLTVE IDŐBEN AZ UNIÓS PÉNZEK E Z ÁLTALÁNOSÍTÁS → PROBLÉMA A NAGY ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI PROJEKTEKKEL VAN A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ESETÉBEN AKÁR 100% FELETTI LEHÍVÁS – K ÖZÉP - MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN TELJESEN KIMERÜLTEK A FORRÁSOK J AVASLAT : É RDEMES MINÉL ELŐBB BENYÚJTANI A PÁLYÁZATOKAT, MERT NEM BIZTOS, HOGY SOK FORRÁS MARAD 2013- RA

3 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN M IKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : Ú J, LEGALÁBB NETTÓ 200 000 F T ÉRTÉKŰ ESZKÖZ BESZERZÉSE É PÍTÉS, FELÚJÍTÁS I NGATLAN VÁSÁRLÁS IT FEJLESZTÉS K OMBINÁLT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG 1. V ISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS – 45% 2. T ÁMOGATOTT HITEL – 45% 3. Ö NERŐ – 10%

4 M IKROVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSE T ÁMOGATÁS – MINIMUM 1, MAXIMUM 10 M F T – UTÓFINANSZÍROZÁSÚ (!) T ÁMOGATOTT HITEL : F ORINT ALAPÚ, AKÁR 10 ÉVRE FELVEHETŐ G YORS PÉLDA : 20 MILLIÓ F T INGATLAN VÁSÁRLÁS A TÁMOGATÁS + ÖNERŐ MEGELŐLEGEZENDŐ = 55% = 11 M F T H ITEL = 9 M F T – EGYFAJTA ELŐLEGKÉNT JÁR E GYELŐRE CSAK 5000 FŐ FELETTI TELEPÜLÉSEKEN MŰKÖDIK P ÉLDÁUL : K APOSVÁR, D OMBÓVÁR, N AGYATÁD, N AGYBAJOM P ROJEKT PÉLDÁK : EDDIG BÉRELT BOLT, IRODA MEGVÁSÁRLÁSA, S ZERVIZ GÉPEK VÉTELE, ÉTTEREM FELÚJÍTÁSA

5 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN K OMPLEX TECHNOLÓGIA - FEJLESZTÉS E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : Ú J GÉPEK BESZERZÉSE É PÍTÉS, FELÚJÍTÁS IT FEJLESZTÉS M ARKETING, TANÁCSADÁS, ISO BEVEZETÉSE T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 35% T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 15 ÉS 100 M F T KÖZÖTT B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

6 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN B ESZÁLLÍTÓI PROGRAMOK P ÁLYÁZÓK KÖRE : KKV- K ÉS 1000 FŐNÉL KEVESEBB MUNKAVÁLLALÓT FOGLALKOZTATÓ NAGYVÁLLALATOK E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : B ÉRKÖLTSÉG ( MÉRNÖK, TECHNIKUS ) I GÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS E SZKÖZBESZERZÉS A NYAGKÖLTSÉG É PÍTÉS ( MAX A PROJEKT KÖLTSÉG 50%- ÁIG ) T ANÁCSADÁS, KÉPZÉS

7 B ESZÁLLÍTÓI PROGRAMOK T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 25 ÉS 500 M F T E LŐLEG : KKV- K ESETÉBEN AZ ELNYERT TÁMOGATÁS 50%- A G YORS PÉLDA : 400 MILLIÓ F T - OS BERUHÁZÁS → 200 M F T ELNYERT TÁMOGATÁS → 100 MILLIÓ F T ELŐLEG A SZERZŐDÉSKÖTÉSNÉL A 100 M F T ELŐLEG ELKÖLTÉSE ÉS ELSZÁMOLÁSA UTÁN 50 M FT HÍVHATÓ LE → PROJEKT ELSŐ 150 M F T - JA MEGFINANSZÍROZVA B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2013. MÁRCIUS 31.

8 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KKV- K MUNKAHELYTEREMTÉSI KÉPESSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : P ROJEKT ELSŐ HAT HÓNAPJÁBAN ÚJONNAN FELVETT MUNKAVÁLLALÓK 12 HAVI BÉRE + JÁRULÉKOK T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% L EGALÁBB 50%- BAN FIATAL (35 ÉV ALATTI ) ÁLLÁSKERESŐK FELVÉTELE ESETÉN 70% T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 1 ÉS 20 M F T KÖZÖTT B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

9 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN KKV- K PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : E XPORT TANÁCSADÁS ( ÜGYFÉLSZERZÉS KÜLPIACOKON ) M ARKETING MUNKATÁRS 12 HAVI BÉRKÖLTSÉGE M ARKETING ANYAGOK, PROMÓCIÓS KÖLTSÉGEK V ÁSÁROKON, KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 3 ÉS 20 M F T KÖZÖTT B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2013. MÁRCIUS 15.

10 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN VÁLLALATI FOLYAMATMENEDZSMENT ÉS ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM T ÁMOGATOTT MODULOK : CRM BEVEZETÉSE G YÁRTÁSI RENDSZER HR, BÉRSZÁMFEJTÉS K ONTROLLING P ÉNZÜGY, SZÁMVITEL WEBÁRUHÁZ T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50% T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 1 ÉS 10 M F T KÖZÖTT B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. DECEMBER 31.

11 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN S TART - UP CÉGEK INNOVATÍV ÖTLETEINEK TÁMOGATÁSA P ÁLYÁZÓK KÖRE : T ERMÉSZETES SZEMÉLYEK ( FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG ) C ÉGEK ( LEGALÁBB 1 LEZÁRT ÜZLETI ÉV ) S ZAKMAI AJÁNLÁS SZÜKSÉGES E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK : B ÉRKÖLTSÉG S ZOLGÁLTATÁS M ARKETING I PARJOGVÉDELEM ( SZABADALMAZTATÁS ) E SZKÖZBESZERZÉS H ARDVER ÉS SZOFTVER VÁSÁRLÁSA

12 S TART - UP CÉGEK INNOVATÍV ÖTLETEINEK TÁMOGATÁSA V ÁLLALÁSOK : 1 FŐÁLLÁSÚ ALKALMAZOTT FOGLALKOZTATÁSA PROJEKTET KÖVETŐ 1 ÉVEN ÁT T ERÜLETI KORLÁTOZÁS : C SAK A KÖVETKEZŐ RÉGIÓKBAN : D ÉL -A LFÖLD É SZAK -A LFÖLD É SZAK -M AGYARORSZÁG N YUGAT -D UNÁNTÚL T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : E LSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK 100%- A T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 6 – 9 MILLIÓ F T ( ELŐLEG : 25%) P ÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA : 2012. OKTÓBER 25- TŐL FOLYAMATOSAN

13 V ÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK A K ONVERGENCIA RÉGIÓKBAN T ELEPHELYFEJLESZTÉS T ÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK : Ú J CSARNOK, IRODA VAGY RAKTÁR ÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA A LAPINFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK ( PL. KÖZMŰVEK KIÉPÍTÉSE ) E SZKÖZBESZERZÉS T ERÜLETI KORLÁTOZÁS : C SAK A DÉL - ALFÖLDI, ÉSZAK - ALFÖLDI ÉS KÖZÉP - DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN ELÉRHETŐ T ÁMOGATÁS MÉRTÉKE : 50 – 70% ( HELYSZÍNTŐL FÜGGŐEN ) T ÁMOGATÁS ÖSSZEGE : 10 ÉS 100 MILLIÓ F T (50% ELŐLEG ) B ENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ : 2012. NOVEMBER 26- IG

14 K OMPLEX SZOLGÁLTATÁS P ÁLYÁZATÍRÁS E LSZÁMOLÁSBAN SEGÍTSÉGNYÚJTÁS H ELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKEN RÉSZVÉTEL E LŐREHALADÁSI / FENNTARTÁSI JELENTÉSEK MEGÍRÁSA S ZEMÉLYRE SZABOTT TANÁCSADÁS Ü GYFELEINK ÉVENTE 2-3 PÁLYÁZATOT NYERNEK 100%- OS TELJESÍTMÉNY AZ Ú J S ZÉCHENYI T ERV PÁLYÁZATAINAK MEGÍRÁSÁBAN → KIZÁRÓLAG SIKERDÍJAS SZOLGÁLTATÁS SIKERTELEN PÁLYÁZATNÁL AZ ÜGYFÉL NEM FIZET 0 F T FIX DÍJ

15 N YÉHÁNY REFERENCIÁK D OHERTY H UNGARY K FT – O ROSHÁZA 2 ÉV 6 SIKERES PÁLYÁZAT – ÖSSZESEN 494 MILLIÓ F T ELNYERT TÁMOGATÁS

16 N ÉHÁNY REFERENCIÁK F URNÉR -P ACK K FT. – Ú JKÍGYÓS 1 ÉV 3 SIKERES PÁLYÁZAT – 59 MILLIÓ F T ELNYERT TÁMOGATÁS

17 N ÉHÁNY REFERENCIÁK VEIKI-VNL V ILLAMOS N AGYLABORATÓRIUMOK Z RT. – B UDAPEST 1 ÉV 2 SIKERES PÁLYÁZAT – 45 MILLIÓ F T ELNYERT TÁMOGATÁS

18 N ÉHÁNY REFERENCIÁK M ETAL S ECURITY 2002 K FT. – S IÓFOK S IKERES INGATLAN VÁSÁRLÁSI PÁLYÁZAT – 8 302 670 F T TÁMOGATÁS

19 Köszönöm a megtisztelő figyelmet! DR. S ZABÓ B ENCE ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1052 Budapest, Károly körút 16. I/10. www.europalyazat.hu bence.szabo@europalyazat.hu +36-20-371-19-61


Letölteni ppt "Véghajrában az Uniós pályázatok! Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési pályázati lehetőségei Dr. Szabó Bence előadása 2012. október 11."

Hasonló előadás


Google Hirdetések