Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 MAGYAR „FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS” II. LÁNG ISTVÁN A fenntartható fejlődés kérdőjelei Közelítünk? Távolodunk? Helyben toporgunk? Brundtland + 25 Rio + 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 MAGYAR „FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS” II. LÁNG ISTVÁN A fenntartható fejlődés kérdőjelei Közelítünk? Távolodunk? Helyben toporgunk? Brundtland + 25 Rio + 20."— Előadás másolata:

1 1 MAGYAR „FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS” II. LÁNG ISTVÁN A fenntartható fejlődés kérdőjelei Közelítünk? Távolodunk? Helyben toporgunk? Brundtland + 25 Rio + 20 Budapest, 2011. november 23. Budapest, 2011. március 30.

2 2 Történeti visszatekintés 1972Római Klub: A növekedés határai 1972ENSZ Konferencia az Emberi Környezetről (Stockholm) 1987Brundtland jelentés: Közös Jövőnk 1990Herman Daly új definíciója 1992ENSZ Konferencia a Környezetről és Fejlődésről (Rio de Janeiro) 1995Rio +5 ENSZ Közgyűlés (New York) 2002Rio +10 Fenntarthatósági Világcsúcs (Johannesburg) 2012Rio +20 (tervezés alatt)

3 3 Definíciók Brundtland Bizottság Fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generáció szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációk esélyét arra, hogy ők is kielégítsék szükségleteiket. Herman Daly A fenntartható fejlődés a folytonos szociális jólét elérése anélkül, hogy az ökológiai eltartó képességet meghaladó módon növekedne.

4 4 A FÖLD LAKOSSÁGA 18251,00 milliárd 19312,00 milliárd 19723,86 milliárd 19875,02 milliárd 19925,45 milliárd 2002 6,23 milliárd 20117,00 milliárd A prognózisok szerint 20509,00 milliárd

5 5 Alapvető emberi szükségletek Semmivel nem helyettesíthetők és radikálisan nem csökkenthetők: – levegő – víz – élelem Részben helyettesíthetők és csökkenthetők: – energia felhasználás – egészségügyi szolgáltatások – lakás – mobilitási lehetőségek

6 6 A fenntarthatóság jelenlegi helyzete, kívánalmai A Brundtland definíció szerint még nem teljesült, mert globálisan és nemzeti szinten (kevés kivétellel) nagy tömegek számára nincsenek biztosítva az alapvető emberi szükségletek. H. Daly definíciója szerint még nem teljesült, mert globális és helyi szinten is túlléptük a környezeti eltartó képesség határait.

7 7 A NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI TANÁCS 2009-BEN ÁLLÍTOTTA ÖSSZE A JÖVŐKERESŐ című jelentést. EBBEN KÜLÖN FEJEZET FOGLALKOZIK A HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐ kérdéseivel. ALAPKONCEPCIÓ: VÁLTOZTATÁS MINDEN TERÜLETEN.

8 8 A POLITIKUSOK CSELEKVÉSI TERÜLETEI Napi problémák megoldása: adósság állomány, költségvetési hiány, munkanélküliség, nagy ellátó rendszerek (egészségügy, oktatás, közigazgatás, stb.) új alapokra való állítása Rövid távú célkitűzések (2-3 év) Közép távú célkitűzések (4-5 év) Hosszú távú koncepciók, stratégiák (10-15-20 év) Hiányzik a NAGY TÁVLATÚ JÖVŐKÉP (30-40 év) kihívásaira való folyamatos felkészülés

9 9 A HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉP KIHÍVÁSAIRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS ALAPJA TOVÁBBRA IS A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS. A NEMZETI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA FOLYAMATBAN VAN, DE EZ AZ IRÁNYZAT RÖVID IDŐN BELÜL ÖSSZEKAPCSOLÓDHAT A TÚLÉLÉS FOGALMÁVAL ÉS FELADATAIVAL. A TÚLÉLÉS A HAZAI LAKOSSÁG FENNMARADÁSÁT BIZTOSÍTHATJA.

10 10 LESTER BROWN Mozgósítás a civilizáció megmentésére (2009) A globális méretben szükséges cselekvési terv négy legfontosabb célkitűzése: A KLÍMAVÁLTOZÁS MEGÁLLÍTÁSA A NÉPESSÉGNÖVEKEDÉS LEÁLLÍTÁSA A SZEGÉNYSÉG ELLENI HARC A FÖLD ÖKOLÓGIAI RENDSZEREINEK HELYREÁLLÍTÁSA

11 11 MI LESZ VELED MAGYARORSZÁG 9 milliárd FÖLDI LAKOS SZORÍTÓ GYŰRŰJÉBEN? MA MÉG NINCS VÁLASZ ERRE A KÉRDÉSRE

12 12 ÜLHETÜNK-E NYUGODTAN, HOGY MINKET NEM FOG ÉRINTENI, HOGY A FÖLD TÚLNÉPESEDETT? HISZEN VAN VIZÜNK, ELEGENDŐ ÉLELMET IS ELŐÁLLÍTUNK. A LAKOSSÁG SZÁMÁNAK FOGYÁSA AZ ELSŐDLEGES PROBLÉMA, NEM A TÚLNÉPESEDÉS NEM ÜLHETÜNK NYUGODTAN ÉS KERESNI KELL A VÁLASZOKAT.

13 13 MILYEN KÜLSŐ PROBLÉMÁK FOGNAK FOKOZOTTABB MÉRTÉKBEN BEGYŰRŰZŐDNI MAGYARORSZÁGRA 2050-BEN ÉS UTÁNA? (a teljesség igénye nélkül) FÖLD OLAJKÉSZLETÉNEK DRÁMAI CSÖKKENÉSE KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS KÁROS HATÁSAINAK FELGYORSULÁSA TERMŐFÖLD FOGYÁSA ÉS MINŐSÉGÉNEK ROMLÁSA GLOBÁLIS GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI RENDSZER ÖSSZEOMLÁSÁNAK LEHETŐSÉGE BIZTONSÁGPOLITIKAI VESZÉLYEK GLOBÁLIS ÖKOLÓGIAI ELTARTÓKÉPESSÉG SÚLYOS ROMLÁSA TÖMEGES MIGRÁCIÓ A KÁRPÁT-MEDENCE IRÁNYÁBA.

14 14 1972-ben a Római Klubban tömörült elit értelmiség megkezdte a nagy távlatú jövő (40-50 év) problémáinak feltárását. Sok kritikát kaptak. Mára bebizonyosodott, hogy merészek, bölcsek és igazmondók voltak. — — Valami hasonlót kellene felkarolni és beindítani. Ki kell dolgozni Magyarországra a nagy távlatú jövő kihívásait és a válaszadási lehetőségeket.

15 15 A HAZAI TÚLÉLÉSI STRATÉGIA EGYIK FONTOS ELŐFELTÉTELE AZ ORSZÁG VÍZKÉSZLETÉNEK TERMŐTALAJÁNAK ERDŐINEK NEMZETI TULAJDONBAN (állami, közösségi, egyéni) VALÓ MEGŐRZÉSE

16 16 A HAZAI TÚLÉLÉSI STRATÉGIÁNAK HUMÁN DIMENZIÓI is vannak, nem csak anyagi, fizikai (pl. víz, élelem, energia). Humán tényezőkre néhány példa: oktatás, nevelés, kultúra, művészetek, életmód, mértékletesség, szolidaritás, kölcsönös tisztelet, igazságosság, bölcsesség, tolerancia, erkölcs, etika, hit, boldogság, stb.

17 17 MAGYARORSZÁG LAKOSSÁGÁNAK TÚLÉLÉSÉT ELSŐSORBAN NEKÜNK KELL BIZTOSÍTANUNK. ENNEK FELTÉTELEIT A FENNTARTHATÓSÁG ELVEI ALAPJÁN KELL KIDOLGOZNI. DE SZÜKSÉG VAN KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS KÉTOLDALÚ ÉS TÖBBOLDALÚ NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEKRE IS. KÜLPOLITIKÁNKBAN TÁMOGATNI KELL AZOKAT A GLOBÁLIS ERŐFESZÍTÉSEKET, AMELYEK AZ EGÉSZ EMBERISÉG TÚLÉLÉSÉT SEGÍTIK ELŐ.

18 18 Javasolom: Szerveződjék spontán módon egy műhely a tudomány, az innováció, a kultúra és a közélet elit értelmiségéből, akiket érdekel ez a téma. Nem kell előzetes engedélyt kérni semmilyen hivatalos szervezettől. (A Római Klub sem kért.) Külső pénzügyi támogatásra nem szabad várni. Ha ismert lesz a műhelymunka, biztosan lehet majd szponzorokat találni.

19 19 Nem a nulláról indulna egy ilyen munka. Jelentős előzmények vannak. Megemlítek néhány nevet (a teljesség igénye nélkül), akik a hosszú távú idősávban is vizsgálják a folyamatokat: Bartholy Judit, Bulla Miklós, Fülöp Sándor, Gyulai Iván, Hankiss Elemér, Hetesi Zsolt, Horn Péter, Illés Sándor, Kapitány Gábor, Kapitány Gáborné, Kerekes Sándor, Lányi András, Mátyás Csaba, Mika János, Nováky Erzsébet, Papp Sándor, Somlyódy László, Ürge-Vorsatz Diána, Várallyay György, Vida Gábor (A neveket előzetesen nem egyeztettem az érintettekkel.)

20 20 AZ ÚJ KÖZÖS MUNKA EGYIK LEHETSÉGES MEGNEVEZÉSE: Magyarország – 2050-ben és később Fenntarthatósági és Túlélési Stratégia A projekt megnevezése röviden: Túlélési Stratégia Hívószó: TÉS

21 21 Milyen legyen a vezetés? Ki (vagy kik) legyenek az első időszak vezetői? A résztvevők feladata, hogy ezt eldöntsék. Ha 50 éves lennék, biztosan igényt és készséget jelentenék be az akció összefogására, koordinálására. De 80 éves vagyok. Legfeljebb a közreműködésemet, segítségemet ajánlhatom fel. Hangsúlyozom, hogy nem én találtam ki a túlélésre való felkészülés szükségességét, de szeretném felkarolni az ezzel összefüggő kollektív akciókat.

22 22 VÉGÜL KÉREM ÖNÖKET, HOGY ÉLETKORTÓL FÜGGETLENÜL SEGÍTSÉK ÉS TÁMOGASSÁK AZT A MUNKÁT, AMELY MAGYARORSZÁG TÚLÉLÉSÉT FOGJA VIZSGÁLNI 2050-RE ÉS AZ UTÁNA KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA.

23 23 KÉREM TOVÁBBÁ, HOGY JEGYEZZÉK MEG EZT AZ ÚJ KULCSSZÓT: TÚLÉLÉS VALÓSZÍNŰ, HOGY A SZÉLESEBB TÁRSADALMI RÉTEGEK SZÁMÁRA MOZGÓSÍTÓ ERŐVÉ VÁLHAT.

24 24 JÓZSEF ATTILA írta 1937-ben a Flóra című költeményében. Idézem: „Már két milliárd ember kötöz itt, hogy belőlem hű állatuk legyen” Eddig az idézet. Én hozzáfűzöm: közös munkával előzzük meg, hogy 9 milliárd ember esetében, a 75 évvel ezelőtt elhangzott vészjósló prognózis ne következzék be. — Köszönöm szíves figyelmüket!


Letölteni ppt "1 MAGYAR „FENNTARTHATÓSÁGI CSÚCS” II. LÁNG ISTVÁN A fenntartható fejlődés kérdőjelei Közelítünk? Távolodunk? Helyben toporgunk? Brundtland + 25 Rio + 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések