Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti Etikus Cégek Fóruma

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti Etikus Cégek Fóruma"— Előadás másolata:

1 Üzleti Etikus Cégek Fóruma
Üzleti Etika Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, 2013 június 13. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója

2 Mi a különbség a fogalmak között:
CSR-társadalmi felelősségvállalás Környezettudatosság, zöldgazdaság Fenntartható fejlődés Adományozás Transzparencia Üzleti tisztesség Korrupciómentesség Etikus jelenlét, viselkedés, gondolkodásmód, magatartásmód: Etikus cég

3 Szoros összefüggésben a két fogalom
A fenntartható fejlődés fogalma: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” Go Harlem Brundtland Etikus gazdasági tevékenység meghatározása: Etikus az a gazdasági tevékenység, amely nem káros az egyénre, a társadalomra és a természeti környezetre. Tehát mindhárom területen a jól-lét növekedéséhez járul hozzá. Szoros összefüggésben a két fogalom

4 A fenntartható fejlődés a következő problémapontokat tartalmazza:
Klímaváltozás Környezetszennyezés Fosszilis kontra alternatív, megújuló energia Az egyes egyén felelőssége Az üzleti szektor felelőssége, a felelős profit A társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek növekedése A gazdaság profitnövelő, növekedésorientált szemlélete A paradigmaváltás szükségessége a gondolkodásmód- és értékrend-váltásban. Az egészségügy, oktatás szemléletváltása

5 Az etikus cég jelzőjével illethető gazdasági egységre jellemző:
a fenntartható fejlődésért érzett felelősség megléte, s annak a mindennapi cselekvésében megmutatkozása.

6 Üzleti Etikai Díj „Etikus vállalatnak nevezhető:
1. A vállalat felelős gondolkodásmódról tesz cselekedetein keresztül tanúbizonyságot. Tehát felelősséget vállal a munkatársaiért, a szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fejlődéséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esélyegyenlőség javulásáért. 2. Ha tetteit nem elsősorban a mindenáron haszonszerzés irányítja, hanem a másokról gondoskodás, a más érdekeinek, jól-létének figyelembe vétele is. 3. Ha a környezet (szűkebb tágabb, emberi, természeti, üzleti) érdekei miatt képes átértékelni a várható üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cselekedetinek célrendszerét magasabb rendű célok érdekében. Már 2000-ben leírtuk, de…..

7 2000-ben alapított Üzleti Etikai Díj szempontrendszere: I
2000-ben alapított Üzleti Etikai Díj szempontrendszere: I. A CÉG ETIKAI MAGATARTÁSA ALKALMAZOTTAI FELÉ   II. A CÉG TULAJDONOSAINAK ETIKAI MAGATARTÁSA TULAJDONOSI JOGOSÍTVÁNYAIK GYAKORLÁSA KÖZBEN   III. ÜGYFELEKKEL, ÜZLETI PARTNEREKKEL SZEMBENI ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS   IV. TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁS   V. A KÖRNYEZETTEL SZEMBENI FELELŐS MAGATARTÁS SZEMPONTJAI  

8 2000 2013 A díjat 2000-ben alapították:
A díjat 2000-ben alapították: László Ervin filozófus professzor, mint a Budapest Klub alapítója Demcsák Mária Piac és Profit üzleti magazin főszerkesztője A díjazottak: magyarországi székhelyű cégek (legalább három éve működő vállalat, vállalkozás) A pályáztatást és a díjátadást szervezi és lebonyolítja: a Piac és Profit üzleti magazin A díjat odaítéli: az alapítókból, valamint a korábbi években díjat kapott cégek első számú vezetőiből álló zsűri A díjazás gyakorisága: évente egyszer, legalább három hazai vállalatnak, vállalkozásnak.

9 Az első két évben számon kérhető volt a díjazottaktól:
2000, 2001 Az első két évben számon kérhető volt a díjazottaktól: 1. Az összes érintett (alkalmazott, tulajdonos, üzleti partnerek, környezet, társadalom) jólétét szem előtt tartó gazdálkodás. 2. A felelősen gondolkodó, cselekvő döntéshozatalában figyelemmel van a döntések várható következményeire, másokra gyakorolt hatására. Kevesen vállalták fel az etikus jelző viselését. 2000-ben nyertesek: Ericsson Magyarország Kft., Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Compaq Computer Magyarország Kft. 2001-ben nyertesek: Westel Mobil Távközlési Rt., Alcoa-Köfém Kft., Styl Ruhagyár Rt.

10 Megjelent a kategorizálás és a kisvállalatok.
2002 Harmadik évben már tetten érhető volt a tudatosodás, hangsúlyváltások, az etika szó tartalmának gazdagodása. Igény: rangot, elismertséget kapjon a tisztességes üzleti magatartás, követendő példává váljon egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele. Esélyesek azok a cégek voltak, amelyek üzleti filozófiáját a minden áron való piaci versenyelőny megszerzése helyett az optimális haszonra törekvés jellemzett. Megjelent a kategorizálás és a kisvállalatok. Elegendő számú jelöltből még mindig kevesen vállalkoznak a pályázatra. Félelem a nyilvánosságtól, a meghurcolástól. 2002-ben nyertesek: Kürt Computer Rt., Pannonplast Rt., Siemens Rt.

11 Az a jó üzlet hosszú távon, amelyben a másik fél is jól jár.
2003, 2004 Hangsúlyt kapott: Az a jó üzlet hosszú távon, amelyben a másik fél is jól jár. Figyelem a Földön egyre romló életesélyekre, a természet és az emberek életfeltételeinek kilátástalanságára. Az alapítók kérték az üzleti élet döntéshozóit, hogy döntéseikben tudatosítsák: minden tettük, cselekedetük hatással van a földgolyó állapotára, környezetünk, életünk jövőjére. Egyre nagyobb presztízzsé vált a nagyvállalatok körében a díjat megkapni. 2003-ban nyertesek: Richter Gedeon Rt., Telvill Kft., Flextronics International Ltd. 2004-ben nyertesek: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt., MOL Rt., National Investment Europe Kft.

12 2005, 2006 A klímaváltozás ijesztő ténye tudatosult László Ervin és Láng István felhívta a figyelmet, hogy már csak tettekre van idő. Földi életünk fenntarthatósága érdekében mindenkinek meg kell mozdulnia. Üzleti etika ebben az értelemben: belülről fakadó, magas szintű kötelességtudás a társadalom, a másik ember, a környezetünk iránt. Számon kérhetővé vált: az etikus vállalat tudja, hogy felelős magatartásán, tudatos teremtésén is múlik holnapunk, élhető életünk feltételeinek megmaradása kis közösségeinkben és a Földön. Elterjedt és divatossá vált a CSR. Megjelent a fenntartható fejlődés fogalma. A felelősségvállalás kiterjesztődött, globálissá vált. Kimondtuk: a gazdasági döntéshozóknak kiemelten nagy a felelőssége a klímaváltozás folyamatainak visszafordításában, megállításában. Etikájuknak kell változni, hogy világunk egyensúlya helyreálljon. Díjazásban változások: Elválasztottuk a kis- és közepes méretű vállalatokat. Megjelentek, mégpedig nagy számban a kisvállalatok. Hirtelen hatalmas mértékben megnőtt a pályázók létszáma. 2005-ben nyertesek: Debreceni Vízmű Rt., MAM Hungaria Kft., OKI Systems (Magyarország) Kft. 2006-ban nyertesek: Béres Gyógyszergyár Zrt., Pannon GSM Távközlési Zrt., Gravoform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Biopetrol Környezettechnikai Kft.

13 A nyolcadik díjátadó hangsúlyai:
2007 A nyolcadik díjátadó hangsúlyai: A budapesti gálahelyszín vállalása, az eddigieknél erősebb publicitás. A díjtámogatók erősebb elköteleződésének megjelenése. Pozitív gondolatok, ébredő felelősség észlelése. A klímaváltozás alapján az alternatív energia, a visszafordítható folyamatok elemzése, az ökoszisztéma védelme. A szempontrendszer hangsúlyosan kibővült a klímaváltozásokért tettek számonkérésével. Megjelent a Zsűri különdíja. A 21. században elengedhetetlen etikai elvárások számonkérése megkezdődött. 2007-ben nyertesek : Magyar Telekom Nyrt., Vill-Kor Hungária Kft., Hajtás Pajtás Futárszolgálat, Számalk Zrt.

14 A kilencedik díjátadó hangsúlyai:
2008, 2009 A kilencedik díjátadó hangsúlyai: - Beérett az üzleti szereplők körében a felelős gondolkodásmód. - A díjátadó gálát rangos üzleti szereplők tisztelik meg. - Magas rangú, büszkén vállalható elismeréssé vált a díj. - A CSR mindennapos gyakorlattá, a fenntartható fejlődésért tettek kötelességgé, a klímatudatosság a vállalati gondolkodásba beépült tudatossággá vált széles körben. A 10. évben kimondhatóvá vált: - Csak azt a vállalatot illeti meg az üzleti etikai jelző viselése, amelyik szervezetét, munkatársait, vezetői gondolkodását mélyen, igazán áthatja a tudatosság és a felelősség. - Tisztában van azzal, mi múlik rajta. - Elkötelezett a fenntartható világ megvalósulásában. 2008-ban nyertesek: Alföldi Nyomda Zrt., Sándor Vendéglő, Nav N Go Kft., Electrolux Lehel Kft., Philips Magyarország Kft. 2009-ben nyertesek: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Gödöllő Coop Zrt., Virusbuster Kft., TEVA Gyógyszergyár Zrt.

15 Az utolsó három év jellemzői: - Rengeteg pályázó
2010, 2011, 2012 Az utolsó három év jellemzői: - Rengeteg pályázó - A középvállalatok erős mezőnye - A kisvállalatok felelősségre ébredése - Részvételi igény a többi gazdasági szereplő tudatosodásának erősítésében. 2010-ben: Dreher Sörgyárak Zrt., Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Ronix Szervező és Szolgáltató Kft., Zalavíz Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2011-ben: Bakosfa Kft., SZ+C Stúdió Kft., Nyírségvíz Zrt., Tisza Volán Zrt., E.ON Hungária Zrt. 2012-ben: Borsod Volán Zrt., Csomiép Kft., Hatos és Társa Nyelviskola, Hódagro Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft.

16


Letölteni ppt "Üzleti Etikus Cégek Fóruma"

Hasonló előadás


Google Hirdetések