Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Üzleti Etika Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, 2013 június 13. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Üzleti Etika Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, 2013 június 13. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója."— Előadás másolata:

1 Üzleti Etika Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, 2013 június 13. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója

2 Mi a különbség a fogalmak között: CSR-társadalmi felelősségvállalás Környezettudatosság, zöldgazdaság Fenntartható fejlődés Adományozás Transzparencia Üzleti tisztesség Korrupciómentesség Etikus jelenlét, viselkedés, gondolkodásmód, magatartásmód: Etikus cég

3 A fenntartható fejlődés fogalma: „A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedék esélyeit arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket.” Go Harlem Brundtland Etikus gazdasági tevékenység meghatározása: Etikus az a gazdasági tevékenység, amely nem káros az egyénre, a társadalomra és a természeti környezetre. Tehát mindhárom területen a jól-lét növekedéséhez járul hozzá. Szoros összefüggésben a két fogalom

4 A fenntartható fejlődés a következő problémapontokat tartalmazza: Klímaváltozás Környezetszennyezés Fosszilis kontra alternatív, megújuló energia Az egyes egyén felelőssége Az üzleti szektor felelőssége, a felelős profit A társadalmi, gazdasági egyenlőtlenségek növekedése A gazdaság profitnövelő, növekedésorientált szemlélete A paradigmaváltás szükségessége a gondolkodásmód- és értékrend- váltásban. Az egészségügy, oktatás szemléletváltása

5 Az etikus cég jelzőjével illethető gazdasági egységre jellemző: a fenntartható fejlődésért érzett felelősség megléte, s annak a mindennapi cselekvésében megmutatkozása.

6 Üzleti Etikai Díj „Etikus vállalatnak nevezhető: 1. A vállalat felelős gondolkodásmódról tesz cselekedetein keresztül tanúbizonyságot. Tehát felelősséget vállal a munkatársaiért, a szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fejlődéséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esélyegyenlőség javulásáért. 2. Ha tetteit nem elsősorban a mindenáron haszonszerzés irányítja, hanem a másokról gondoskodás, a más érdekeinek, jól-létének figyelembe vétele is. 3. Ha a környezet (szűkebb tágabb, emberi, természeti, üzleti) érdekei miatt képes átértékelni a várható üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cselekedetinek célrendszerét magasabb rendű célok érdekében. Már 2000-ben leírtuk, de…..

7 2000-ben alapított Üzleti Etikai Díj szempontrendszere: I. A CÉG ETIKAI MAGATARTÁSA ALKALMAZOTTAI FELÉ II. A CÉG TULAJDONOSAINAK ETIKAI MAGATARTÁSA TULAJDONOSI JOGOSÍTVÁNYAIK GYAKORLÁSA KÖZBEN III. ÜGYFELEKKEL, ÜZLETI PARTNEREKKEL SZEMBENI ETIKUS ÜZLETI MAGATARTÁS IV. TÁRSADALMI FELELÔSSÉGVÁLLALÁS V. A KÖRNYEZETTEL SZEMBENI FELELŐS MAGATARTÁS SZEMPONTJAI

8 2000 2013 A díjat 2000-ben alapították: László Ervin filozófus professzor, mint a Budapest Klub alapítója Demcsák Mária Piac és Profit üzleti magazin főszerkesztője A díjazottak: magyarországi székhelyű cégek (legalább három éve működő vállalat, vállalkozás) A pályáztatást és a díjátadást szervezi és lebonyolítja: a Piac és Profit üzleti magazin A díjat odaítéli: az alapítókból, valamint a korábbi években díjat kapott cégek első számú vezetőiből álló zsűri A díjazás gyakorisága: évente egyszer, legalább három hazai vállalatnak, vállalkozásnak.

9 2000, 2001 Az első két évben számon kérhető volt a díjazottaktól: 1. Az összes érintett (alkalmazott, tulajdonos, üzleti partnerek, környezet, társadalom) jólétét szem előtt tartó gazdálkodás. 2. A felelősen gondolkodó, cselekvő döntéshozatalában figyelemmel van a döntések várható következményeire, másokra gyakorolt hatására. Kevesen vállalták fel az etikus jelző viselését. 2000-ben nyertesek: Ericsson Magyarország Kft., Tiszai Vegyi Kombinát Rt., Compaq Computer Magyarország Kft. 2001-ben nyertesek: Westel Mobil Távközlési Rt., Alcoa-Köfém Kft., Styl Ruhagyár Rt.

10 2002 Harmadik évben már tetten érhető volt a tudatosodás, hangsúlyváltások, az etika szó tartalmának gazdagodása. Igény: rangot, elismertséget kapjon a tisztességes üzleti magatartás, követendő példává váljon egymás érdekeinek kölcsönös figyelembe vétele. Esélyesek azok a cégek voltak, amelyek üzleti filozófiáját a minden áron való piaci versenyelőny megszerzése helyett az optimális haszonra törekvés jellemzett. Megjelent a kategorizálás és a kisvállalatok. Elegendő számú jelöltből még mindig kevesen vállalkoznak a pályázatra. Félelem a nyilvánosságtól, a meghurcolástól. 2002-ben nyertesek: Kürt Computer Rt., Pannonplast Rt., Siemens Rt.

11 2003, 2004 Hangsúlyt kapott: Az a jó üzlet hosszú távon, amelyben a másik fél is jól jár. Figyelem a Földön egyre romló életesélyekre, a természet és az emberek életfeltételeinek kilátástalanságára. Az alapítók kérték az üzleti élet döntéshozóit, hogy döntéseikben tudatosítsák: minden tettük, cselekedetük hatással van a földgolyó állapotára, környezetünk, életünk jövőjére. Egyre nagyobb presztízzsé vált a nagyvállalatok körében a díjat megkapni. 2003-ban nyertesek: Richter Gedeon Rt., Telvill Kft., Flextronics International Ltd. 2004-ben nyertesek: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő Mérnöki Rt., MOL Rt., National Investment Europe Kft.

12 2005, 2006 A klímaváltozás ijesztő ténye tudatosult László Ervin és Láng István felhívta a figyelmet, hogy már csak tettekre van idő. Földi életünk fenntarthatósága érdekében mindenkinek meg kell mozdulnia. Üzleti etika ebben az értelemben: belülről fakadó, magas szintű kötelességtudás a társadalom, a másik ember, a környezetünk iránt. Számon kérhetővé vált: az etikus vállalat tudja, hogy felelős magatartásán, tudatos teremtésén is múlik holnapunk, élhető életünk feltételeinek megmaradása kis közösségeinkben és a Földön. Elterjedt és divatossá vált a CSR. Megjelent a fenntartható fejlődés fogalma. A felelősségvállalás kiterjesztődött, globálissá vált. Kimondtuk: a gazdasági döntéshozóknak kiemelten nagy a felelőssége a klímaváltozás folyamatainak visszafordításában, megállításában. Etikájuknak kell változni, hogy világunk egyensúlya helyreálljon. Díjazásban változások: Elválasztottuk a kis- és közepes méretű vállalatokat. Megjelentek, mégpedig nagy számban a kisvállalatok. Hirtelen hatalmas mértékben megnőtt a pályázók létszáma. 2005-ben nyertesek: Debreceni Vízmű Rt., MAM Hungaria Kft., OKI Systems (Magyarország) Kft. 2006-ban nyertesek: Béres Gyógyszergyár Zrt., Pannon GSM Távközlési Zrt., Gravoform Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Biopetrol Környezettechnikai Kft.

13 2007 A nyolcadik díjátadó hangsúlyai: A budapesti gálahelyszín vállalása, az eddigieknél erősebb publicitás. A díjtámogatók erősebb elköteleződésének megjelenése. Pozitív gondolatok, ébredő felelősség észlelése. A klímaváltozás alapján az alternatív energia, a visszafordítható folyamatok elemzése, az ökoszisztéma védelme. A szempontrendszer hangsúlyosan kibővült a klímaváltozásokért tettek számonkérésével. Megjelent a Zsűri különdíja. A 21. században elengedhetetlen etikai elvárások számonkérése megkezdődött. 2007-ben nyertesek : Magyar Telekom Nyrt., Vill-Kor Hungária Kft., Hajtás Pajtás Futárszolgálat, Számalk Zrt.

14 2008, 2009 A kilencedik díjátadó hangsúlyai: - Beérett az üzleti szereplők körében a felelős gondolkodásmód. - A díjátadó gálát rangos üzleti szereplők tisztelik meg. - Magas rangú, büszkén vállalható elismeréssé vált a díj. - A CSR mindennapos gyakorlattá, a fenntartható fejlődésért tettek kötelességgé, a klímatudatosság a vállalati gondolkodásba beépült tudatossággá vált széles körben. A 10. évben kimondhatóvá vált: - Csak azt a vállalatot illeti meg az üzleti etikai jelző viselése, amelyik szervezetét, munkatársait, vezetői gondolkodását mélyen, igazán áthatja a tudatosság és a felelősség. - Tisztában van azzal, mi múlik rajta. - Elkötelezett a fenntartható világ megvalósulásában. 2008-ban nyertesek: Alföldi Nyomda Zrt., Sándor Vendéglő, Nav N Go Kft., Electrolux Lehel Kft., Philips Magyarország Kft. 2009-ben nyertesek: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., Vodafone Magyarország Zrt., Gödöllő Coop Zrt., Virusbuster Kft., TEVA Gyógyszergyár Zrt.

15 2010, 2011, 2012 Az utolsó három év jellemzői: - Rengeteg pályázó - A középvállalatok erős mezőnye - A kisvállalatok felelősségre ébredése - Részvételi igény a többi gazdasági szereplő tudatosodásának erősítésében. 2010-ben: Dreher Sörgyárak Zrt., Hajdu Hajdúsági Ipari Zrt., Ronix Szervező és Szolgáltató Kft., Zalavíz Zrt., Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2011-ben: Bakosfa Kft., SZ+C Stúdió Kft., Nyírségvíz Zrt., Tisza Volán Zrt., E.ON Hungária Zrt. 2012-ben: Borsod Volán Zrt., Csomiép Kft., Hatos és Társa Nyelviskola, Hódagro Zrt., 77 Elektronika Műszeripari Kft.

16


Letölteni ppt "Üzleti Etika Üzleti Etikus Cégek Fóruma Budapest, 2013 június 13. Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója."

Hasonló előadás


Google Hirdetések