Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Készítette: Kállai ZsuzsannaFelkészít ő tanár: Molnár Attila Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Készítette: Kállai ZsuzsannaFelkészít ő tanár: Molnár Attila Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola."— Előadás másolata:

1 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Készítette: Kállai ZsuzsannaFelkészít ő tanár: Molnár Attila Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola

2 Megújuló energiaforrás Olyan természeti jelenség, melyb ő l energia nyerhet ő ki, mely akár naponta többször termel ő dik, jelent ő sebb emberi beavatkozás nélkül. Jelent ő ségük, hogy nem rombolják a környezetet, ugyanakkor a fejl ő désben hasznunkra válhat.

3 Szemben a nem megújuló energiaforrásokkal nincs olyan káros hatásuk, mint az üvegházhatásnak, a leveg ő -vagy a vízszennyezésnek.

4 A környezetbarát szélenergia A környezetszennyezésről: Nem csak az emberre, hanem minden más él ő lényre kihat a Földön. A környezetszennyezés az él ő lények táplálékláncát befolyásolja, hátráltatja. A hulladékok lebomlási ideje 5-több millió évig terjedhet, kivéve a m ű anyagot. Szélturbinák:

5 Fosszilis tüzel ő anyagok Nem megújuló energiaforrások, sok különböz ő, nagyszámú vegyületekb ő l épülnek fel. Bányászott szén Kén K ő olaj Földgáz Urán: Az atomenergia energiahordozó anyaga

6 A fosszilis energiától való elhatárolódás különösképp fontos A Föld átlagh ő mérséklete rohamosan n ő, f ő leg a XX. század óta Ez nagyrészt emberi tevékenységnek köszönhet ő.

7 Szélenergia Modern kitermelési formája a szélturbina lapátjainak forgási energiája. Ez alakítja át elektromos árammá. A nagy áramtermel ő k mellett kis egyedi turbinákat m ű ködtet ő k is használják farmjaikon,melyek távol vannak a nagyfeszültség ű elektromos hálózattól.

8 A Nap a Földet elér ő energiának 1-3%-a alakul át szélenergiává. Ez százszor nagyobb mennyiség, melyet a növényvilág nyújtana fotoszintézisen keresztül.

9 A képen látható szélturbinák alatt a víz munkája segíti a szélenergia hasznainak kinyerését az ember számára. Ezek nem igényelnek jelent ő sebb karbantartást. Viszonylag olcsó a kiépítése is.

10 Vízenergia Napenergia eredet ű, így tekinthet ő megújulónak. Környezetre káros hatása szinte nincs. El ő nye, hogy nem termel sem üvegházhatást kiváltó gázt, sem szén-dioxidot. Hasznosítása vízturbinák, vízer ő m ű vek építésével hozható létre. A világ villamos energia-termelésének 20%-a vízenergiából származik. Magyarországon a vízenergia hasznosításának 5%-t használjuk ki. Kistelepüléseken is megfontolandó a vízenergia felhasználás, mivel ez környezetbarát energiatárolás megoldására.

11 Hasznosíthatóak esés szempontjából : kis-, közepes és nagy vízer ő m ű veket különböztetünk meg. A kis vízer ő m ű vek vízgazdálkodási és energetikai célokat is szolgálnak.

12 Vízenergia nyerésének módszerei víz alatti duzzasztásos egyutas- kétutas összetett medencés

13 Napenergia A naprendszerünk központi bolygója a Nap. A napenergia a Földet ér ő napsugárzásból kinyerhet ő energia. Kétféle módon hasznosíthatjuk: A napkollektor h ő energiát állít el ő, mely f ű tésre és meleg víz használatára alkalmas. Napelemmel elektromos áramot tudunk el ő állítani.

14

15 Napkollektorok m ű ködése: A napkollektor m ű ködése során felmelegszik, a h ő átadó folyadékot továbbítja a keringet ő szivattyúba, majd a melegvíztároló tartályba. A tárolótartályban lév ő h ő cserél ő ben a h ő hordozó folyadék átadja a h ő t a víznek.

16 Rossz id ő esetén, amikor nem áll rendelkezésre elegend ő napenergia, a már meglév ő meleg vízkészít ő rendszer ráf ű t és felmelegíti a vizet.

17 Biomassza: A Földön lév ő össze tömeget értjük a biomassza kifejezés alatt. Biológiai eredet ű szervesanyag-tömeg. Els ő dleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége. Keletkezésének folyamata a produkcióbiológia f ő témája. Ennek felmérését szolgálta a Nemzetközi Biológiai Program.

18 Biomassza: Hasznosításának az alapja az égés. Ez h ő energia felszabadulással járó folyamat. A növényekben raktározott energia számos kémiai-fizikai átalakulási folyamat során hasznosítódik: a növényekben a talajban a környezetben.

19 Geotermikus energia Eredete szerint földh ő Legolcsóbb energiák közé tartozik Nem szennyezi a leveg ő t Jellemz ő je a geotermikus gradiens Mértéke a földkéreg h ő mérsékletét adja meg

20 Geotermikus energia: A Föld bels ő h ő jéb ő l származó energia. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként 30°C-kal emelkedik a h ő mérséklet.

21 A geotermikus energia azonban termálvíz formájában nem kiapadhatatlan forrás.

22 1)Mik lehetnek a megújuló energiaforrások kockázatai ? 2)Sorold fel legalább 5 el ő nyét ezeknek az energiaforrásoknak! 3)Ezek közül mit gondolsz,melyik az ember által felfedezett leghasznosabb energiaforrás ? 4)Te melyiket hasznosítanád leginkább ? 5)Soroljatok fel pár fosszilis tüzel ő anyagot ? Mit gondoltok, az emberiség valaha tudja majd 100%-ban mell ő zni ezeket ?

23 Források: http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9lturbi na http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9lturbi na http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/ megujulo/Startpage/index.html http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/ megujulo/Startpage/index.html http://megujuloenergiaforrasok.blogspot.hu/ http://megujuloenergia.eu/

24


Letölteni ppt "MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK Készítette: Kállai ZsuzsannaFelkészít ő tanár: Molnár Attila Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola."

Hasonló előadás


Google Hirdetések