Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MUNKAVÉDELEM.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MUNKAVÉDELEM."— Előadás másolata:

1 MUNKAVÉDELEM

2 MUNKAVÉDELEM „Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be a házadat, ha valaki leesnék róla.” (Mózes V. Könyve 22.8.)

3 Munkabalesetek száma Magyarországon
STATISZTIKA Munkabalesetek száma Magyarországon 2005: eset 2006: eset 2007: eset 2008: eset eset

4 Halálos kimenetelű munkabalesetek száma Magyarországon:
STATISZTIKA Halálos kimenetelű munkabalesetek száma Magyarországon: 2005: 125 eset 2006: 123 eset 2007: 118 eset 2008: eset Baranya 5 2009: eset Baranya 6

5 SÚLYOS MUNKABALESET Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétõl számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását; b) valamely érzékszerv, érzékelõképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentõs mértékû károsodását okozta; c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást; d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek); e) beszélõképesség elvesztését vagy feltûnõ eltorzulást, bénulást, illetõleg elmezavart okozott.

6 Súlyos csonkulásos munkabalesetek száma Magyarországon
STATISZTIKA Súlyos csonkulásos munkabalesetek száma Magyarországon 2005: 53 eset 2006: 44 eset 2007: 42 eset 2008: eset Baranya 2009: 5 eset Baranya

7 Egyéb súlyos munkabalesetek száma Magyarországon
STATISZTIKA Egyéb súlyos munkabalesetek száma Magyarországon 2005: 60 eset 2006: 48 eset 2007: 51 eset 2008: eset Baranya 2009: 1 eset Baranya

8 AZ ÉPÍTŐIPAR STATISZTIKÁJA
Munkabalesetek száma: 2005: 1380 eset 2006: 1445 eset 2007: 1298 eset 2008: 1314 eset 45 halálos (országos) 2009: 1093 eset 30 halálos (országos) ! A halálos balesetek 40 %-a az építőiparban történik (2007: 47 eset)

9 AZ OKOK MUNKAESZKÖZÖK:
KÉS, LÉPCSŐ, KOCSI, HÁZI ÁLLAT-TENYÉSZ ÁLLAT, TEHERAUTÓ, LÉTRA KÉZI KOCSI, BÚTOR, KALAPÁCS, FÉM NYÍLÁSZÁRÓ, RAKLAP, AUTÓBUSZ, GYŰJTŐEDÉNY

10 AZ OKOK KÜLSŐ TÉNYEZŐK:
ESÉS, ÉLES-HEGYES MUNKAESZKÖZÖK, FORGÓ-MOZGÓ/LEESŐ TÁRGGYAL TÖRTÉNŐ ÜTKÖZÉS, FIZIKAI STRESSZ

11 OKOK EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK:
ALKALMAS DE NEM RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLJÁK (46) ALKALMAS DE NEM HASZNÁLJÁK (251) ALKALMATLAN (57) ALKALMATLAN ÉS NEM HASZNÁLJÁK (5) SZÜKSÉGES DE NEM BIZTOSÍTJÁK (77) NEM SZÜKSÉGES (3982)

12 HATÓSÁGI FELÜGYELET OMMF + REGIONÁLIS MUNKAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK + TERÜLETI IRODÁK (ÁNTSZ EGYES FELADATAINKA ÁTHELYEZÉSE) MUNKAVÉDELEM = MUNKABIZTONSÁG + MUNKAEGÉSZSÉGÜGY (FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY + MUNKAHIGIÉNIA) ZÖLD SZÁM: (MB), (ME)

13 ELLENŐRZÉSI STATISZTIKA
2007-BEN ELLENŐRZÉS KISZABOTT BÍRSÁG: KÖZEL HUF AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA MAGYARORSZÁGON: (AUSZTRIA: )

14 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2007. ÉVI CLXI. TÖRVÉNY
1993. ÉVI XCIII. TÖRVÉNY A MUNKAVÉDELEMRŐL, EGYSÉGES SZERKEZETBEN A VÉGRAHAJTÁSRÓL SZÓLÓ 5/1993. MÜM RENDELETTEL UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2007. ÉVI CLXI. TÖRVÉNY HATÁLYOS: I. 01-TŐL

15 MUNKÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI
VESZÉLYEK ELKERÜLÉSE A NEM ELKERÜLHETŐ VESZÉLYEK ÉRTÉKELÉSE, KOCKÁZATÉRTÉKELÉS A VESZÉLYEK KELETKEZÉSI HELYÜKÖN TÖRTÉNŐ LEKÜZDÉSE A VESZÉLYES TÉNYEZŐ KIVÁLTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE KEVÉSBÉ VESZÉLYESSEL VAGY NEM VESZÉLYES TÉNYEZŐVEL MEGELŐZÉSI STRATÉGIA FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BIZTOSÍTÁSA SZÜKSÉGES TÁJÉKOZTATÁS ÉS UTASÍTÁS MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ELLENŐRZÉSE MEGFELELŐ MUNKAESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA RENDELLENESSÉGEK KIVIZSGÁLÁSA INTÉZKEDÉS VESZÉLYHELYZETRE MUNKABALESET ÉS FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉS ESETÉN AZ ELŐÍRÁSOKNAK MEGFELELŐ ELJÁRÁS VÉDŐESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

16 MUNKAVÁLLALLÓ KÖTELEZETTSÉGEI
MUNKÁRA KÉPES ÁLLAPOT ELVÁRHATÓ SZAKÉRTELEM ÉS GONDOSSÁG EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKATÁRSAKKAL MUNKAVÉDELEMRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK MEGTARTÁSA MUNKAVÉDELMI OKTATÁSNAK MEGFELELŐEN VÉGZETT MUNKA SAJÁT VAGY MÁS SZEMÉLY EGÉSZSÉGÉT ÉS TESTI ÉPSÉGÉT NEM VESZÉLYEZTETŐ MÓDON KELL VÉGEZNIE A MUNKÁJÁT MUNKAESZKÖZ BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATA MEGFELELŐ RUHÁZAT VISELETE REND, FEGYELEM, BIZTONSÁG MEGTARTÁSA ISMERETEK MEGSZERZÉSE ORVOSI, PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLATON VALÓ RÉSZVÉTEL VESZÉLYEKRŐL VALÓ AZONNALI TÁJÉKOZTATÁS RENDELLENESSÉG, ÜZEMZAVAR MEGSZÜNTETÉSÉRE IRÁNYULÓ KÖTELEZETTSÉG BALESET, SÉRÜLÉS, ROSSZULLÉT AZONNALI JELENTÉSE BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK HASZNÁLATA

17 MUNKAVÁLLALÓ JOGAI VÉDŐINTÉZKEDÉSEK MEGKÖVETELÉSE
SZÜKSÉGES ISMERETEK MEGSZERZÉSE MUNKAESZKÖZÖK VÉDŐESZKÖZÖK VÉDŐITAL TISZTÁLKODÓ SZEREK ÉS TISZTÁLKODÁSI LEHETŐSÉGEK MUNKAVÉGZÉS MEGTAGADÁSA

18 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS ELŐZETES IDŐSZAKOS SORON KÍVÜLI, RENDKÍVÜLI
EGYÉB: PL. KISGÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY -6/1980. ÉVM-KPM E.RENDELET AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐI MUNKAKÖRÖK KÉPESÍTÉSHEZ KÖTÉSÉRŐL ÉS AZ ÉPÍTŐGÉPKEZELŐK KÉPZÉSÉRŐL (KIG, KÖG, NG)-

19 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 2000. ÉVI XXV. TÖRVÉNY A KÉMIAI BIZTONSÁGRÓL ÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELETEI: 25/2000. EÜM-SZCSM RENDELET 26/2000. EÜM RENDELET 41/2000. EÜM-KÖM RENDELET 44/2000. EÜM RENDELET 12/2001. KÖM-EÜM E.RENDELET A VEGYI ANYAGOK KOCKÁZATÁNAK BECSLÉSÉRŐL ÉS A KOCKÁZAT CSÖKKENTÉSÉRŐL

20 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 4/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEKEN ÉS AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOK SORÁN MEGVALÓSÍTANDÓ MINIMÁLIS MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEKRŐL 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL 3/2002. SZCSM-EÜM E. RENDELET A MUNKAHELYEK MUNKAVÉDELMI KÖVETELMÉNYEINEK MINIMÁLIS SZINTJÉRŐL

21 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR NEM HATÁLYOS!
A 46/1999. GM RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 32/1994. IKM RENDELET (ÉKBSZ) =LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEK MUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI 182/2008. (VII. 14.) Kormányrendelet, OTÉK azaz a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet módosítása

22 SZAKTEVÉKENYSÉGEK MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉGEK: MUNKAVÉDELMI ÜZEMBE HELYEZÉS SORÁN A MUNKAVÉDELMI SZEMPONTÚ ELŐZETES VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE A MUNKAHELYI KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉS ELVÉGZÉSE EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSA BELSŐ RENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA MUNKABIZTONSÁGI, ILLETVE MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI SZAKTEVÉKENYSÉG: SORON KÍVÜLI ELLENŐRZÉS MEGELŐZÉSI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA KIZÁRÓLAG MUNKABIZTONSÁGI SZAKTEVÉKENYSÉGEK: IDŐSZAKOS BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLAT SÚLYOS MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA MUNKABALESET KIVIZSGÁLÁSA BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOR FELADATAINAK ELLÁTÁSA AZ ÉPÍTÉSI FOLYAMATOKBAN NEM VESZÉLYES MUNKAESZKÖZÖK ESETÉN AZ ISMÉTELT HASZNÁLATBA VÉTELT MEGELŐZŐ VIZSGÁLAT ELVÉGZÉSE ROBBANÁSVÉDELMI VIZSGÁLAT (TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSSEL KOMBINÁLVA)

23 ANYAGMOZGATÁSI NORMÁK:
2/1972. KPM RENDELET IV. FEJEZET (nem hatályos) ANYAGMOZGATÁSI NORMÁK: 50 KG M SÍK TEREPEN (FF) 50 KG M 10%EMELKEDÉS MELLETT 50 KG LÉPCSŐN 3 M MAGASSÁGIG KÉZI ERŐVEL MAX. 200 KG. EMELHETŐ, SZÁLLÍTHATÓ NŐK: 20 KG M SÍK TEREPEN

24 ANYAGMOZGATÁS 25/1998. EÜM RENDELET AZ ELSŐSORBAN HÁTSÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁVAL JÁRÓ KÉZI TEHERMOZGATÁS MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEIRŐL ANYAGMOZGATÁS ÉS TÁROLÁS BIZTONSÁGI SZABÁLYAI: MSZ ,2.,3. Lapja MSZ MSZ

25 ANYAGMOZGATÁS

26 ANYAGMOZGATÁS

27 HÁTGERINC SÉRÜLÉSE

28 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK
2/1998. MÜM RENDELET A MUNKAHELYEN ALKALMAZANDÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEKRŐL

29 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK

30 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK

31 BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI JELZÉSEK

32 AZBESZT 26/2000. EÜM RENDELET A FOGLALKOZÁSI EREDETŰ RÁKKELTŐ ANYAGOK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL ÉS AZ ÁLTALUK OKOZOTT EGÉSZSÉGKÁROSODÁSOK MEGELŐZÉSÉRŐL 12/2006. EÜM RENDELET AZ AZBESZTTEL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK VÉDELMÉRŐL 45/2004. BM-KVVM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉK KEZELÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

33 AZBESZT ROSTOS SZERKEZETŰ SZILIKÁTOK GYŰJTŐNEVE (SZIGETŐ ANYAGOK, KŐZETGYAPOT… STB) AKTINOLIT AMOZIT (GRÜNERIT) ANTOFILLIT KRIZOLIT KROKIDOLIT TREMOLIT

34 AZBESZT

35 AZBESZT SZERVETLEN SZÁLLÓ ROSTOK
TILOS: AZBESZT SZÓRÁSOS ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSA TILOS: 1 G/CM3 GYENGE KÖTÉSBEN ALKALMAZÁS HATÁRÉRTÉK: 0,1 ROST/CM3 (8 ÓRÁS SÚLYOZOTT ÁTLAG)

36 AZBESZT AZBESZTÓZIS MESOTHELIOMA (MELLHÁRTYA ÉS HASHÁRTYA DAGANAT)
HÖRGŐKARCINÓMA GYOMOR-BÉLCSATORNA KARCINÓMA

37 AZBESZT MUNKATERV INTÉZKEDÉS (MÉRÉSEK) TÁJÉKOZTATÁS
EGÉSZSÉGÜGYI FELVILÁGOSÍTÁS

38 AZBESZT

39 ZAJVÉDELEM HATÁRÉRTÉKEK LEX,8h = 87 dB(A), illetve
a) zajexpozíciós határértékek: egyéni védőeszköz alkalmazásával! LEX,8h = 87 dB(A), illetve pcsúcs[Lmax] = 200 Pa [140dB(C)] b) felsõ beavatkozási határértékek: LEX,8h = 85 dB(A), illetve pcsúcs[Lmax] = 140 Pa [137 dB(C); c) alsó beavatkozási határértékek: LEX,8h = 80 dB(A), illetve pcsúcs [Lmax] = 112 Pa [135 dB(C)].

40 LÉTRÁK 14/2004. FMM RENDELET A MUNKAESZKÖZÖK ÉS HASZNÁLATUK…
4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEK… 65/1999. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK… MSZ EN 131-1:1993 LÉTRÁK. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK, TÍPUSOK ÉS FUNKCIONÁLIS MÉRETEK MSZ EN 131-2:1993 LÉTRÁK. KÖVETELMÉNYEK, VIZSGÁLATOK ÉS JELÖLÉS

41 LÉTRÁK SZEMREVÉTELEZÉS ÉP LÉTRA STABILITÁS STABIL TÁMASZTÁS
SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS) TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY PIHENŐ BEIKTATÁSA STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS) SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

42

43 8. LÉTRÁKRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK
SZEMREVÉTELEZÉS ÉP LÉTRA STABILITÁS STABIL TÁMASZTÁS SZILÁRD ALAP, VÍZSZINTES FOKOK ELMOZDULÁS, ELCSÚSZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA MEGFELELŐ HOSSZÚSÁG (TÚLNYÚLÁS) TÖBBTAGÚ LÉTRA ELMOZDULÁSMENTES HASZNÁLATA 1 LÉTRA 1 SZEMÉLY PIHENŐ BEIKTATÁSA STABIL ÁLLÁS, KAPASZKODÁS (TEHERREL IS) SZÉTCSÚSZÁS ELLENI VÉDELEM KÖZLEKEDÉSI ÚTBAN, ÁTJÁRÓBAN, AJTÓBAN ELHATÁROLÁS, FORGALOM ELTERELÉS ANYAGTÁROLÁS LÉTRÁN TILOS RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

44 MUNKAHELYI STRESSZ

45 MUNKAHELYI STRESSZ BIZONYTALAN SZERZŐDÉSEK AZ INSTABIL MUNKAERŐPIACON
A MUNKASZERZŐDÉSEK ÚJ FORMÁI AZ ÁLLÁS BIZONYTALANSÁGÁNAK ÉRZÉSE IDŐSÖDŐ MUNKAERŐ HOSSZÚ MUNKAIDŐ MONOTONITÁS A MUNKA INTENZÍVEBBÉ VÁLÁSA KARCSÚSÍTOTT TERMELÉS NAGY ÉRZELMI TEHER A MUNKAHELYEN A MUNKA ÉS MAGÁNÉLET EGYENSÚLYÁNAK HIÁNYA TELJESÍTMÉNYKÉNYSZER, IDŐKÉNYSZER SZOROS HATÁRIDŐK

46 A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE
MELEGNEK MINŐSÜLŐ MUNKAHELY: 24 °C EH ÉRTÉK FELETTI HŐHATÁS: VÉDŐITAL BIZTOSÍTÁSA IGÉNY SZERINT DE LEGALÁBB FÉLÓRÁNKÉNT: °C HŐMÉRSÉKLETŰ IVÓVÍZ VAGY ÍZESÍTETT ALKOHOLMENTES ITAL MAX. 4 SÚLYSZÁZALÉK CUKORTARTALOMMAL VAGY ÉDESÍTŐSZERREL.

47 A HELYISÉGEK, TEREK HŐMÉRSÉKLETE
HIDEGNEK MINŐSÜLŐ MUNKAHELY: SZABADTÉREN +4 °C-OT ILL. ZÁRT TÉREN A +10 ° C-OT NEM ÉRI EL. VÉDŐITAL: +50 ° C-OS TEA + IVÓPOHARAK SZEMÉLYI HASZNÁLATRA KIADVA VAGY ADAGOLÓVAL

48 AZ ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI
4/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ ÉPÍTÉSI-SZERELÉSI MUNKÁK LEGFONTOSABB BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEI

49 1. KÖZLEKEDÉS, SZÁLLÍTÁS ANYAGMOZGATÁS

50 MAXIMÁLIS RAKATMAGASSÁG:
2. ANYAGTÁROLÁS MAXIMÁLIS RAKATMAGASSÁG: TÉGLA: ,8 M CSERÉP: 1,8 M KOCKA-SZEGÉLY ÉS EGYÉB IDOMKÖVEK: ,5 M BURKOLÓLAP: 1,2 M

51 3. MEGVILÁGÍTÁS

52 4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
MSZ :2002 SZÁMÚ SZABVÁNY FELVONULÁSI TERÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEIRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK MSZ 04-64:1990 (VISSZAVONT!!!)

53 4. FELVONULÁSI TEÜLETEK VILLAMOS BERENDEZÉSEINEK BIZTONSÁGTECHNIKÁJA
ILLETÉKTELENEK KIZÁRÁSA HOZZÁFÉRHETŐSÉG A KEZELŐ ELEMEKHEZ ÉRINTÉS ELLENI VÉDELEM TÁPVEZETÉKEK, TÖMLŐVEZETÉKEK VÉDELME FÖLDBE, VÍZBE, TARTÓSAN NEDVES HELYRE VAGY VEGYI HATÁSNAK KITETT TERÜLETRE VEZETÉK FEKTETÉSE TILOS

54 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK

55 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK 65/1999.EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL 2/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

56 EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK 65/1999.EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYEN TÖRTÉNŐ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATÁNAK MINIMÁLIS BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KÖVETELMÉNYEIRŐL 2/2002. SZCSM-EÜM E.RENDELET AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK KÖVETELMÉNYEIRŐL ÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK TANÚSÍTÁSÁRÓL

57 HALLÁSVÉDELEM 66/2005. EÜM RENDELET A MUNKAVÁLLALÓKAT ÉRŐ ZAJEXPOZÍCIÓRA VONATKOZÓ MINIMÁLIS EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKRŐL VEZETÉSES, ÉRZŐIDEGI, KÖZPONTI IDEGRENDSZER HALLÓKÖZPONTJÁT ÉRINTŐ KÁROSODÁST JELENTHET A MUNKAHELYHEZ KAPCSOLHATÓ FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK 1/3 RÉSZÉT TESZI KI A HALLÁSKÁROSODÁS

58 Hallásvédelem 2

59 ZAJVÉDELEM

60 Egyéni védőeszközök

61

62 Egyéni védőeszközök

63 Egyéni védőeszközök

64 Egyéni védőeszközök

65 Egyéni védőeszközök

66 Egyéni védőeszközök

67

68

69 6. MAGASBAN VÉGZETT MUNKA
VÉDŐKORLÁT (1,0 M MAGAS, 3 SOROS, 0,3 M OSZTÁSKÖZ, LÁBDESZKA) ÁLLVÁNYZAT (LEGALÁBB 1 LÁBDESZKA, KÖZÉPDESZKA, KORLÁT) VÉDŐHÁLÓ (10X10 CM LYUKMÉRET) VÉDŐRÁCS (10X10 CM LYUKMÉRET) LEFEDÉSEK (SZILÁRDSÁG, ELMOZDULÁSMENTESSÉG) JELZŐKORLÁT (LAPOS ÉS ALACSONY HAJLÁSÚ -20°ALATT- TETŐK, 2 M TÁVOLSÁG A SZINTKÜLÖNBSÉGTŐL, MUNKAGÖDÖR:0,25-1,25 M-IG, VONALAS LÉTESÍTMÉNY LAKOTT TERÜLETEN KÍVÜL 0,25 M ALATT)

70

71

72 Leesés elleni védelem

73 Védőkorlát tetőn

74

75 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA ÖSSZEFÜGGŐ SZERKEZETI ELEMET TÖBB SZINTEN EGYSZERRE BONTANI NEM SZABAD ALÁÁSÁSSAL DÖNTENI TILOS DÖNTÉSRŐL IDŐBEN ÉRTESÍTÉS DÖNTÉSI IRÁNYBA ESŐ TERÜLET SZABADDÁ TÉTELE, ELKERÍTÉSE FALLEHÚZÁSHOZ CSAK SODRONYKÖTÉL HASZNÁLHATÓ KÖTÉSVISSZACSAPÁS ELLEN MUNKAÁLLÁS KIÉPÍTÉSE LEDÖNTÖTT FALRÉSZEK MEGKÖZELÍTÉSE STABILITÁS ELLENŐRZÉSE UTÁN A FELEMELT MARKOLÓKANÁL ÉS A BONTANDÓ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJE KÖZÖTT 0,5 M SZABAD TÁVOLSÁGNAK KELL LENNIE

76 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA SÚLLYAL TÖRTÉNŐ DÖNTÉS ESETÉN A MUNKAGÉP GÉMÁLLÁSA: 1,5 M-REL HALADJA MEG AZ ÉPÍTMÉNY FELSŐ SZINTJÉT ÁLLÉKONYSÁG BIZTOSÍTÁSA A MUNKA MEGSZAKÍTÁSA ESETÉN ÁLLVÁNYT, DÚCOLÁST MEGLAZULT VAGY BIZONYTALAN TEHERBÍRÁSÚ ÉPÜLETSZERKEZETRE ELHELYEZNI NEM SZABAD ALÁDUCOLÁS, KITÁMASZTÁS, KIVÁLTÁS MÉRETEZÉSE PORZÁS MEGAKADÁLYOZÁSA UTAK TISZTÁN TARTÁSA VESZÉLYES ZÓNA: FALMAGASSÁG KÉTSZERESE ILLETÉKTELENEK BEJUTÁSÁNAK MEGAKADÁLYOZÁSA

77 9. ÉPÍTMÉNYEK BONTÁSA

78 10. FÖLDMUNKÁK

79

80 EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKVÉGZÉST ÉS A JÓL VÉGZETT MUNKA ÖRÖMÉT KÍVÁNOM MINDENKINEK!


Letölteni ppt "MUNKAVÉDELEM."

Hasonló előadás


Google Hirdetések