Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vizuális Programozás 2. Előadás Készítette: Sipeky Attila egy. adj. PTE PMMK MIT.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vizuális Programozás 2. Előadás Készítette: Sipeky Attila egy. adj. PTE PMMK MIT."— Előadás másolata:

1 Vizuális Programozás 2. Előadás Készítette: Sipeky Attila egy. adj. PTE PMMK MIT

2 Adattípusok és műveletek Numerikus elemek A Controls Palette egyik táblája a Numeric Contols. Itt találhatjuk meg azokat az elemeket, melyek valamilyen szám típusú adattal dolgoznak.

3 Numerikus elemek Minden elemnek saját menüje van, melyben a működési és megjelenítési tulajdonságokat állíthatjuk be. A pop-up menü felső része azonos, az elemek közötti eltérés az alsó részben látható.

4 Numerikus elemek

5

6

7

8

9

10 Más elemek esetén, a pop-up menü felsőrésze azonos funkciókat tartalmaz, viszont az alsó rész kiegészülhet más menüpontokkal is. A Representation, a Data Range…, és a Format & Precision… menüpontok itt is hasonló feladatokat látnak el, mint az egyszerű digitális kijelző esetén.

11 Numerikus elemek Az Add Slider menüpont segítségével összetett elemet állíthatunk elő úgy, hogy egy tartományban több csúszka lehet, melyek különböző értékeket vehetnek fel, és mindegyik értékét egy-egy egyszerű digitális kijelzőn követhetjük nyomon.

12 Numerikus elemek

13

14

15 A Text Labels menüpontot akkor válasszuk, ha a skálán ill. a kijelzőn a számérték helyett szöveges formában kívánjuk megjeleníteni, hogy az aktuális érték a maximumhoz vagy a minimumhoz van-e közelebb. A skálával rendelkező elemek tartományhatárainak értékét egyszerűen megnövelhetjük, vagy lecsökkenthetjük. Az Operating Tool eszközzel a skála valamely szélsőértékére rákattintva átírhatjuk tetszőlegesen az ott szereplő értéket.

16 Műveletek numerikus elemekkel A Functions Palette egyik pontja tartalmazza a numerikus műveleteket. Itt megtalálhatjuk az egyszerűbb és bonyolultabb műveleteket egyaránt, találhatunk konvertáló, trigonometrikus és logaritmikus függvényeket, komplex számokkal történő műveleteket, egyszerű és speciális konstansokat.

17 Műveletek numerikus elemekkel Néhány numerikus művelet:

18 Műveletek numerikus elemekkel Ha szükségünk van rá, két szám között alkalmazhatunk konverziót, egész számból konvertálhatunk lebegőpontossá, vagy fordítva, előjelesből képezhetünk előjel nélkülit. String-ből képezhetünk numerikus tömböt, ill. fordítva, de akár logikai tömbből is lehet szám, és fordítva. Logika típusból konvertálhatunk 1, vagy 0 értékké is. Konverzió történhet automatikusan is, ha különböző típusú adatokat kötünk össze. Ebben az esetben a végeredmény a nagyobb pontosságot megengedő típusú lesz.

19 Műveletek numerikus elemekkel

20

21 Logikai elemek A logikai elemeket a Controls paletta Boolean tábláján találhatjuk, melyek lehetnek nyomógombok, kapcsolók, LED-ek, rádiógombok, check boxok, és egyéb olyan elemek, melyek kétféle értéket vehetnek fel. A logikai elem értéke lehet igaz (True), vagy hamis (False).

22 Logikai elemek A Mechanical Action menüpont csak a logikai elemekre jellemző menüpont, mely a logikai érték váltásának időpillanatát, ill. a váltás hosszát határozza meg. A programkészítő a feladat jellegétől függően választhatja ki a legmegfelelőbb működési tulajdonságot.

23 Műveletek logikai elemekkel A logikai elemekkel végezhető műveletek a Functions paletta Boolean tábláján találhatók. Itt helyezkednek el az alapvető logikai műveletek, konverziók, összetett logikai műveletek.

24 Műveletek logikai elemekkel Néhány logikai művelet:

25 Összehasonlító műveletek Az összehasonlító műveleteket a Functions paletta Comparison tábláján találhatjuk. Ezek a műveletek többnyire numerikus értékek valamiféle szempont szerinti összehasonlítása alapján logikai kimenetet állítanak elő.

26 Összehasonlító műveletek SELECT művelet: működése hasonlít a kétágú szelekció működéséhez, ha az S feltétel igaz, akkor a kimeneten a T érték olvasható le, ha viszont S hamis, akkor a kimeneten az F érték jelenik meg. MIN & MAX művelet: a bemenetre kötött X és Y érték közül a nagyobbik érték a jobb felső kimeneten, a kisebbik a jobb alsó kimeneten olvasható le. IN RANGE művelet: megvizsgálja, hogy X a két szélsőérték által meghatározott tartományban van-e. Coerced(X) értéke X, ha X a tartományon belül van, ill. upper limit vagy lower limit, ha X a tartományon kívül van.

27 Szöveg típusú elemek A szöveg típusú adat bemeneti és kimeneti elemek a Controls paletta String & Path tábláján találhatók. Egy szöveg típusú adat megjeleníthető és nem megjeleníthető karakterek halmazából állhat. Szöveg típusú adatokat használunk a fájl műveleteknél, a parancs-, ill. adatbeviteli műveleteknél és a hálózati kapcsolatban, és üzenetek megjelenítésénél.

28 Szöveg típusú elemek A Visible Items menü kiegészült a Scrollbar menüponttal, mely akkor használható, ha a szöveges elem függőleges mérete elég nagy ahhoz, hogy megjeleníthessünk egy az elemhez tartozó gördítősávot. A '\' Code Display mód a nem látható karaktereket, láthatóvá alakítja. Password módban a begépelt szöveg helyett a csak * karakterek jelennek meg. Hex Display módban karakterek helyett hexadecimális kódjuk látható. A Limit to Single Line megjelenítési módban indikátorunkat egysoros kijelzőként használhatjuk. Az Update Value while Typing menüpont kiválasztása esetén sztringünk rögtön frissítődik, amint begépeltük a karaktereket.

29 Szöveg típusú elemek A sztring típusú elemekkel végezhető műveleteket a Functions paletta String tábláján találhatjuk. Láthatunk itt számos szöveges adattal végezhető műveletet, különböző konverziós függvényeket, illetve konstansokat.

30 Műveletek szöveges típusokkal String Length: a bemenetre kötött szövegünk hosszát adja vissza Concatenate Strings: összefűzi a bemenetre kötött szövegrészeket. Mikor kiválasztjuk ezt a műveletet, alapértelmezés szerint két elemet fűzhetünk össze vele, de a Positioning Tool segítségével megnövelve a műveleti elem méretét, több bemenetünk is lehet. String Subset: egy szövegből offset-edik karaktertől length hosszúságú résszöveget választ ki. Match Pattern: egy adott szövegben résszöveget keres, ez alapján kiolvashatjuk a kereset résszöveg előtti szövegrészt (before substring), utáni szövegrészt (after substring), a keresett résszöveget és a keresett résszöveg utáni karakterpozíciót (offset past match). To Upper Case: a kisbetűket nagybetűre változtatja.

31 Műveletek szöveges típusokkal

32

33


Letölteni ppt "Vizuális Programozás 2. Előadás Készítette: Sipeky Attila egy. adj. PTE PMMK MIT."

Hasonló előadás


Google Hirdetések