Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adszorpció Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő „sűrítés”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adszorpció Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő „sűrítés”"— Előadás másolata:

1 Adszorpció Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő „sűrítés”

2

3 A kötőerők Kémiai~ Fizikai~ Van der Waals-féle kötőerők Kémiai kötőerők Kondenzációs hő reakcióhő Könnyebb deszorpció nehezebb deszorpció (reverzibilis) (irreverzibilis)

4 Az adszorpciónak kedvez:
az adszorbeálandó komponens nagy móltömege (kondenzációra való hajlam) - a magas kritikus hőmérséklet - a magas nyomás

5 A „jó” adszorbens Szelektív Nagy fajlagos felületű és Az adszorbens belső pórusai! „szelektivitás” = Ez teszi lehetővé a szétválasztást ( „tisztítást” )

6 Milyen a gyakorlat számára „jó” adszorbens
- szelektív Célunk a szétválasztás, „tisztítás” ! Az adott adszorbens tömeggel minél több „szennyeződést” szeretnénk megkötni - nagy fajlagos felület - nagy kapacitás (xDIN ) Az ágy nyomásvesztesége ( ΔpÁGY ) alacsony legyen - εTÖLTET nagy legyen Legyen jól (sok ciklusban) regenerálható xMARADÓ minél kisebb Kopásálló, szilárd, hőálló, stb. Olcsó

7 ? Az adszorpció ( statikus ) egyensúlyának leírása: „Az anyagpár”
Adott a megkötendő gázkomponens koncentrációja (parciális nyomása: pi) Adott: az adszorbens ? Az adszorbens által megkötött „mennyiség” = x, X: „telítettség, töltés, kapacitás”

8 Adszorpciós (statikus) egyensúlyi összefüggések, diagramokon:
izobárok izotermák izosztérák Parciális nyomás(pi) Egyensúlyi telítettség: X t1=állandó t [oC] X t2=állandó pi = állandó

9 Adszorpciós egyensúlyi izotermák:
Növekvő „t” Az adszorpciót döntő mértékben befolyásolja a megkötendő komponens és az adszorbens => az adszorpció „anyagpár függő” is. Adott,( „egy”) anyagpár

10 Az adszorpció (dinamikus ) egyensúlya
xDINAMIKUS adszorbens Az egyensúly beállására nincs elegendő idő (diffúziós gátlás, hőfelszabadulás, folyamatos üzem) => XDIN < XEGYENSÚLYI

11 Dinamikus adszorpció:
Az egyensúlyi (statikus) állapot elérésének akadálya: -A diffúzió sebessége véges -A hőfelszabadulás (hőelvezetés) nehezíti az izoterm állapot megközelítését Általában: A gyakorlatban értéke > (Tökéletlen regenerálás miatt)

12 Az adszorpció berendezése:
A tisztítandó gázelegy adszorber adszorbens Egy adszorbens szemcse vizsgálata

13 Határréteg 1.Anyagátmenet a határrétegen 2.Diffúzió a szemcse pórusaiban 3.Adszorpció (megkötődés),hőfelszabadulás Az adszorpció exoterm folyamat! 4.-5.Hőáram a gázfázis irányába

14 2.Anyagátmenet a szemcse pórusaiban
=> A diffúzió függ a pórusátmérőtől => az adszorpció is függ az adszorbens pórusméret eloszlásától

15 Az adszorbens felület „véges”:

16 xvég xkezdeti 3.Adszorpció (megkötődés), hőfelszabadulás
x: fajlagos adszorpció (kapacitás, telítettség, töltés) [g (adszorbeált tömeg) / g(adszorbens tömeg) ] Q: < az adszorptívum (egyensúlyi) koncentrációja, vagy parciális nyomása, a gázelegyben

17

18 GÁZ => a szemcse hőmérséklete nővekedik hőleadása a gáz felé Adszorpció =>hőfelszabadulás A felület telítődött => Adszorpció nincs =>hőfelszabadulás nincs => a szemcse hőmérséklete a gáz hőmérséklete felé tart

19 A tisztítandó gázelegy
adszorber Az adszorpciós ágy jellemzése: L Adszorbens ágy (töltet) 1. A hőmérséklet változása az ágy hossza mentén (L) 2. Koncentráció változás az ágy hossza mentén

20 1.Hőmérséklet lefutás (t) az adszorber működése közben (τ), ágy hossza mentén (L).( a folyamat adiabatikus ) tBE t L Adszorpciós zóna τ1 τ τ2 τ3 tKI

21 2. Koncentráció változás az ágy hossza mentén (Szakaszos adszorpció)
Használatlan adszorber hossz (HAH) H Gáz konc. Aktív zóna Telítődött réteg(H) Tömegarány!

22 τi+1 τi A (szakaszos) adszorpciós ciklus „vége”: Az „áttörés”
Használatlan réteg Aktív réteg Telítődött réteg

23 V[m3] Az áttörés értelmezése diagramon: Áttörés
A szakaszos adszorpció vége, a regenerálás kezdete

24 „Molekulasziták” : Me+(AlO2)x .(SiO2)y .mH2O
Egyforma, molekuláris méretű pórusok ( rácsüregek ) A kis méretű molekulák adszorbeálódnak

25 Kapilláris kondenzáció: kondenzáció a telítési nyomásnál kisebb nyomás esetén! A pórusokban folyadékfázis jelenik meg. Az adszorpcióra kedvező, a deszorpcióra nem. => hiszterézis Pórus

26 Az adszorpció előnyei:
-Kis koncentrációban jelenlevő komponensek megkötésére is alkalmas -Energiaigénye kicsi ( környezeti hőmérsékleten üzemel) -Hőérzékeny anyagok leválasztására is használható - Folyadékok és gázok esetén is alkalmazható

27 hátrányai: -Az adszorbens telítődése miatt szakaszos művelet -A regenerálási ciklusok száma korlátozott (porlódás, „öregedés” ) -A regenerálás újabb környezetvédelmi gondot okozhat -Az elhasználódott adszorber-tömeg elhelyezése -A gáz előtisztítását igényli

28 Alkalmazása rendkívül gyakori:
VOC megkötés Véggáztisztítás ( H2S, SOX ), szagtalanítás víztisztítás fémgőz leválasztás csírátlanítás katalízis

29

30

31

32

33 Deszorpció A szilárd anyag, ( adszorbens ) felületéről történő megkötött komponens eltávolítása. Megvalósítási lehetőségei: 1 .A telített réteg felhevítése meleg levegővel, vízgőzzel….a megkötőképesség csökken ( Egyensúly, Le Chatlier _ Braun ) 2. Nyomáscsökkentéssel: 3. Öblítőgázas: Az elnyelt komponenst nem tartalmazó gázzal való átfúvatás. 4.Csereadszorpció: A megkötött komponens kiszorítása az adszorbensen jobban kötődő komponenssel

34 Regenerálás: A telített adszorbens üzemképes ( adszorpcióra képes ) állapotba hozása. Reaktiválás: A használat során lecsökkent aktivitású adszorbens aktivitásának helyreállítása. ( Nem üzemi feladat, pl. aktív szén, 900 oC, O2 szegény környezet )

35 Az adszorbens ágy nyomásesése:
Gáz átáramlás rendezetlen halmazon lamináris áramlás esetén: (Carman-Kozeny)

36 Gáz (gőz) elegy A szennyező pl. benzin Adszorpció Deszorpció

37

38

39

40

41

42

43


Letölteni ppt "Adszorpció Szilárd anyagok felületén történő komponensmegkötés (oldatokból és gázelegyekből) Szilárd felületen történő „sűrítés”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések