Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 2. előadás – a fejlesztőkörnyezet Nagyváradi Anett Delphi programozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 2. előadás – a fejlesztőkörnyezet Nagyváradi Anett Delphi programozás."— Előadás másolata:

1 Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 2. előadás – a fejlesztőkörnyezet Nagyváradi Anett Delphi programozás

2 1.Pascal alapok - tömbkezelés, függvények, eljárások, fájlkezelés 2.Objektum orientált programozás 3.Delphi környezet – formok, unitok, komponensek 4.Alkalmazás fejlesztése – tulajdonságok, események 5.Adatbáziskezelés – SQL, adathozzáférési komponensek, adat-érzékeny vezérlők 6.Internet-, webes-alkalmazások 7.2D-, 3D-grafika Delphi programozás Tematika

3 1968-70 Pascal nyelv és fordító 1983 Turbo Pascal 1.0 … 1991 Turbo Pascal 6.0 1995 Delphi 1.0 … 1998 Delphi 4.0 … 2001 Delphi 6.0 2002 Delphi 7.0, Delphi.NET 2003 Delphi 8.0 2004 Delphi 2005 2005 Delphi 2006 2006 Turbo termékcsalád 2008 Delphi 2009 Delphi programozás Történelem

4 2006 Turbo termékcsalád Turbo Delphi 2006 Explorer (full, english) http://cc.codegear.com/free/turbodelphi Delphi programozás Használt verzió

5  Objektum orientált nyelvre épül: Object Pascal  IDE: Integrated Development Environment Integrált Fejlesztői Környezet  Eseményvezérelt programozás Delphi programozás Borland Delphi

6  Egységbe zárás az adatstruktúra és az őt kezelő függvény egy egységet képez: objektum (osztály)  Öröklés meglévő osztályokból levezetett újabb osztályok öröklik a definiálásukhoz használt alaposztályok már létező adatstruktúráit és függvényeit  Többrétűség adott tevékenység (metódus) azonosítója közös lehet egy adott osztályhierarchián belül, ugyanakkor a hierarchia minden egyes osztályában a tevékenységet végrehajtó függvény megvalósítása az adott osztályra nézve specifikus Delphi programozás OOP jellemzői

7 Osztály – felhasználó által megadott adattípus Objektum –osztály példánya Mezők – objektum részét alkotó változók Metódus – függvények, eljárások, melyek valamely osztály vagy ősosztály objektumaira vonatkoznak Tulajdonság – mint egy mező, hatása metódus Öröklődés – egy osztály lehet egy másik osztály leszármazottja – örökli annak mezőit, metódusait, tulajdonságait Delphi programozás OOP - fogalmak

8 Állomány neve Interfész szakasz (típusdeklarációkat tartalmaz) Leírja, hogy az alkalmazás többi része mit lát a unitban (változók, konstansok, hívható eljárások definíciói) Ez a rész nem futtatható kódot tartalmaz. Implementációs szakasz A kódot itt írjuk és futtatjuk. (az itt definiált eljárások, függvények csak itt használhatók) Erőforrás fordítási direktíva Állomány vége unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs; type TForm1 = class(TForm) private { Private declarations } public { Public declarations } end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.dfm} end. Delphi programozás Egy Delphi program szerkezete

9 TMyClass = class {osztálydeklaráció} End; TMyClass = class (TObject) {alosztály} End; Alapértelmezetten minden osztály őse a TObject osztály. A TObject osztály rendelkezik egy ClassName osztálymetódus névvel, tehát: ShowMessage(TMyClass.ClassName); megadja az osztály nevét egy ablaküzenetben Delphi programozás Osztályok szintaxisa

10 (3/1) Állapot leírása: osztály tartalmazza a példányok ‘tervrajzát’ (tulajdonságok) pl.: TKutya osztály tulajdonságai: TKutya = class Szín: TColor; Faj: String; Nem: String; Súly: Double; end; Delphi programozás Példa 3 lépcsőben

11 Szín: TColor; Itt a Szín tulajdonság bármely szín lehet, a TColor egy előre definiált típus (pl.: kék kutya – ami nem szerencsés) Megoldás: új (felsorolásos) típus Type TKutyaSzin = (ksBArna, ksFekete, ksFehér); Majd a Szín attribútum újradefiniálása: Szín = TKutyaSzin; Delphi programozás Példa - folytatás TKutya = class Szín: TKutyaSzin; Faj: String; Nem: String; Súly: Double; end;

12 (3/2) Képességek: osztályok képességeit a metódusok adják meg – mire képes az adott osztály Metódusok: osztályok tagjaiként deklarált eljárások, függvények Pl.: TKutya = class Szín: TKutyaSzin; Faj: String; Nem: String; Súly: Double; Procedure Ugat; Procedure Fut; end; Delphi programozás Példa - folytatás

13 Az így megadott eljárásokat az implemen-tációs szakaszban (az osztály nevével ellátva) definiáljuk: Implementation Procedure TKutya.Ugat; Begin //kód End; Delphi programozás Példa - folytatás

14 (3/3) Objektumpéldány létrehozása: a definiált osztály egy példányát létrehozva használhatjuk annak tulajdonságait változónév:=osztálynév.create Pl.: var Dog: TKutya; begin Dog:= TKutya.Create; //memória foglalás Dog.Szín:= ksFehér; … Dog.Free; //memória felszabadítás end; Delphi programozás Példa - folytatás

15 Metódus: eljárások, függvények; rendelkeznek egy paraméterrel, mely az aktuális objektumra mutat A metóduson belül ere az objektumra a Self kulcsszóval hivatkozhatunk. pl.: futási időben létrehozott komponens esetén a Create-nek meg kell adni a komponens tulajdonosát/szülőjét Delphi programozás Self kulcsszó

16 ProcedureTForm1.FormMouseDown (Sender:Object; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X,Y:Integer); //ez az esemény paraméterként megkapja akattintás pozícióját is ellentétben az onclick-kel Var Gomb:TButton; Begin Gomb:=TButton.Create(Self); Gomb.Parent := Self; Gomb.Left := X; Gomb.Top :=Y; Gomb.Width :=Gomb.Width + 50; Gomb.Caption := Format(‘Button at %d %d’,[X,Y]); End; //’beinkludálni’ StdCtrls (unitba!) Delphi programozás Példa - self

17 Indítóképernyő: Menu – components Object Inspector – properties, events Object Tree View Form Unit Delphi programozás Delphi környezet

18

19 - Szokásos menüpontok (file, edit, stb.) - Gyorsbillentyűk - Programfutáshoz szükséges funkciógombok - Komponenspaletta (standard, additional, win32, datacontrols, stb.) Delphi programozás Menü - komponensek

20 „ Objektumvizsgáló” Tervezési módban – adatbeviteli ablak objektumok alapértelmezett értékei részére 1. Properties (tulajdonságok) tervezésnél módosítható adatok 2. Events (események) üzenetekre reagáló szubrutinok Delphi programozás Object inspector

21 „Objektumok fanézete” Objektumok közötti hierarchia alapján navigálhatunk Az objektumokat kapcsolati rendszerben mutatja Delphi programozás Object Structura/ Tree View

22 Form: (ablak) „külcsíny” ez a felhasználói felület a kapocs a külvilág és a program között Unit: (kódszerkesztő) „belbecs” itt található a tényleges forráskód Delphi programozás Ablak és kódszerkesztő

23 Tools > Options> Editor Options Delphi programozás Munkakörnyezet konfigurálása

24 Project > Options - aktív form beállítás - alkalmazás tulajdonságai - verzió információ Delphi programozás Project beállítások

25 *.resikonállomány (bináris) *.pasforráskód állomány (pascal) *.dfm form és adatmodul állományok *.dprprojectállomány (pascal) *.dofproject, options beállítások - aktuális beállítások *.cfgalkalmazás fordítását érintő konfigurációs állomány ~ backup fájlok –biztonsági másolat Delphi programozás Delphi alkalmazások

26 Main Menumenüszerkesztés- duplaklikkel menüszerkesztő Popup Menulegördülő menü Label címke, felirat Editszövegdoboz Memoszövegmegjelenítésre Buttongomb CheckBoxjelölőnégyzet RadioButtonválasztógomb (csoportosítás) ListBoxlista ComboBoxlistáról elem kiválasztása ScrollBargördítősáv GroupBoxösszetartozó komponensek csoportosítására RadioGroupválasztógomb csoportosítására Panelpanelterület ActionListműveletlista Delphi programozás Komponensek - Standard

27 BitBtn gomb(ikon rendelhető) SpeedButtongombterület(eszköztár) MaskEdit formátumos bekérőmező StringGridszövegtáblázat DrawGridtáblázat Imagesképek Shaperajz Bevelterület ScrollBoxgördíthető terület CheckListBoxjelölőnégyzetes listaablak Splitterfelosztás StaticTextkeretezett szövegsor ControlBarjelölősor Chartgrafika Delphi programozás Komponensek - Additional

28 TabControlfül komponens (lapozáshoz) PageControlfüles lapok ImageListképsorozat RichEditszövegszerkesztő TrackBarcsúszka ProgressBarfolyamatjelző UpDownléptető (nyílgombokra kattintva – tovább előre) HotKeyvezérlőgomb Animateanimáció – néma videoklipp DateTimePickerdátum idő komponens MonthCalendarnaptár TreeViewfa (adatokat rajzos fa szerkezetben jeleníti meg) ListViewadatokat oszlopba rendezve jeleníti meg HeaderControlmozgatható fejléc StatusBarállapotsor (a munkaterület aljára) ToolBareszközsor CoolBargörgethető eszközsor PageScrollerlapozható eszközpaletta Delphi programozás Komponensek – Win32

29 Timerstopper időtartam mérésére PaintBoxrajzterület MediaPlayermultimédia (video) OleContainerügyfélterület létrehozása DdeClientConvügyfél-kiszolgáló kapcsolat felépítésére DdeClientItemügyféladat (elküldésére a kiszolgálónak) DdeServerConvügyfélkommunikáció DdeServerItemkiszolgálóadat Delphi programozás Komponensek - System

30 DataSourceadatforrás (összefűző komponens) ClientDataSetegyéni többfelhasználós adatbázis DataSetProvideradatbáziskérő (szervertről) XMLTransform XMLTransformProvider XMLTransformClient Delphi programozás Komponensek – DataAccess

31 DBGridadatbázis tábla DBNavigatornavigátorgombok DBTextszövegsor adat DBEditadatbekérő DBMemoszövegsorok adat DBImageskép adat DBListBoxlista adat DBComboBoxbekérő lista adat DBCheckBoxjelölőnégyzet adat DBRadioGroupválasztógomb adat DBLookUpListBoxtáblaoszlop DBLookUpComboBoxtáblaoszlop szerkesztés DBRichEditformázott szöveg DBCtrGridtáblakészítő DBChartgrafika adat Delphi programozás Komponensek – DataControls

32 Tablebázistábla Querylekérdezés (SQL) StoreProcműveletek DataBaseadatbázis Sessionadatbázis csoport BatchMovetáblamásoló UpdateSQLfrissítő NestedTablevisszaíró Delphi programozás Komponensek – BDE

33 duplaklikk : ObjectInspector>Events>… OnActivateaktiválás hatására OnClickráklikkelés hatására OnCreatelétrehozás hatására OnDbClickduplaklikk hatására OnDestroymegszűntetés hatására OnMouseDownegéglenyomás hatására OnMouseMoveegér áthaladás hatására OnKeyPressbillentyűzet lenyomására OnKeyUpbillentyűzet felengedésére Delphi programozás Események - Events

34 Application.Terminate; - az alkalmazás leállítása Close; - az aktuális ablak bezárása Hide; - az ablak elrejtése Show; - ablak előhozása ShowModal; - ablak előhozása Create; - objektum létrehozása Delphi programozás Metódusok

35 View>Toolbars >Customize Show tooltips beállítása a könnyebb tanulás érdekében. Delphi súgó használata! (kulcsszón:F1) Delphi programozás Még két apróság

36 Ismerkedés a kezelőfelülettel, komponensekkel. Készítsen formot komponensekkel – változtassa azok tulajdonságait – form neve, fejléce, mérete, a rajta lévő objektumok tulajdonságai (ObjectInspector>Properties). Vizsgálja meg az ObjectTreeView segítségével az osztályhierarchiát az adott alkalmazáson. Mentse el az alkalmazást – porjektként – vizsgálja az elmentett állományokat. Delphi programozás Feladatok

37 Az elkészítet alkalmazás objektumainak eseményeit vizsgálja. Nézze át a 1delphi_tesztsor mappában található példaprogramot (az ott használt komponenseket, eseményeket, függvényeket, stb.) Készítsen alkalmazást, mely nyomógomb segítségével valamilyen eseményt vált ki (pl. egy szöveg, gombfelirat, panelszín megváltozik az onclick esemény hatására). Vizsgálja meg a MessageDlg függvényt a Delphi helpben, alkalmazza egy saját példán – használja a súgót! Delphi programozás Feladatok


Letölteni ppt "Delphi programozás Delphi programozás SRTNB020 2. előadás – a fejlesztőkörnyezet Nagyváradi Anett Delphi programozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések