Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

( Teremtés könyve 6 : 5-6 ) Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?.... all glory to God*

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "( Teremtés könyve 6 : 5-6 ) Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?.... all glory to God*"— Előadás másolata:

1 ( Teremtés könyve 6 : 5-6 ) Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?.... all glory to God*

2 …all glory to God* Teremtés könyve 6, 5-8 „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr:

3 …all glory to God* Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.”

4 …all glory to God* Tartalom: Miért akarja Isten elpusztítani teremtését? Mit Jelent a „megbánás” Isten oldaláról? ( Az emberi és isteni megbánás elkülönítése, értelmezése.) Isten megbánásának kontextusa ( Az özönvíz jelentése, Noé szerepe.)

5 …all glory to God* * * * * * * * * * * Isten haragja és kegyelme ( „De Noé kegyelmet talált az Úr el ő tt.” Hol látunk még ilyet a Bibliában? ) Összegzés Mit jelent tehát, hogy Isten megbánta? ( Milyen tulajdonságokkal tudjuk érzékeltetni a kimondhatatlan valóságot? ) ( Mit tanít Isten ma? )

6 …all glory to God* * * * * * * * * * * 1. AZ ÍTÉLET OKA Isten gy ű löli a b ű nt. Isten: szentség, elkülönítettség, tisztaság, helyesség, jóság  tulajdonságainak összessége az Ő jelleme és dics ő sége Minden ami b ű n, sérti Ő t és elhatárolódik attól. Ennek filozófiai megközelítése: Az igazságost nem bántja az igazságtalan. Az igazságot megszünteti ! ISTEN AZ IGAZSÁG ( 2 ) Romlottság, b ű n  isteni megbánás

7 …all glory to God* * * * * * * * * * * 2. Az ISTENI MEGBÁNÁS „Lehet-e Istennél megbánásról és más –indulatot kifejez ő - tulajdonságról beszélni és ezek hogyan egyeztethet ő k össze Vele?” (2) Augustinus: Féltékeny - irigység Haragszik - indulat Szánakozik - fájdalom Türelmes - indulat ( 2 ) Megbán anélkül, hogy valamilyen hibáját ki kellene javítania

8 …all glory to God* * * * * * * * * * * kibékithetelen ellentét, paradoxon, összeférhetetlenség, káosz érzet, feldolgozhatatlan ember : indulati és értelmi szféra egyazon lélekben Isten : nem ember, hogy megbánhatná tetteit (1Sám 22, 19; 1 Sám 15, 29; Jer 4, 28; Jer 20, 16; Zak 8, 14) (7) de látunk erre számos példát ( 1Sám 15, 35; 1Krón 21, 15; Zsolt 106,45; Ám 7, 3., 6 ) (3)

9 …all glory to God* * * * * * * * * * * képes egyidej ű leg a megbánásra, igazságra harag és ítélet & szeretet és kegyelem (3) Római levéllel, a kereszténység dogmájával való párhuzam : harag – kegyelem (érdekes : Isten jobban mérlegeli a b ű nös kárát, mint a maga sérelmét. Jellemében, lényében egyszerre szeret ő és h ű séges önmagához.) (2)

10 …all glory to God* * * * * * * * * * * 3. KERETTÖRTÉNET Vízözön : Sok nép feljegyzései között (2) (4) Két elbeszélés összefésülése( Papi irat és Jahvista irat) ellentmondások (5) (a víz a keresztség el ő képe (1Pt 3,20), eszkatologikus párhuzam) (2) (6)  Ezeket az elbeszéléseket a Szentírás a kinyilatkoztatott tanítás közlésére használja fel és globalizálja a mindenségre. Isten ítélete egyszersmind & világítélet el ő képe ( Lk 26; Mt24, 37) Tükrözi benne Isten igazságát és hatalmát, amellyel lesújt a b ű nösre, továbbá irgalmát, amellyel az igazat kiragadja a veszélyb ő l.( Zsid 11, 7) (1)

11 …all glory to God* * * * * * * * * * * Noé De Noé kegyelmet talált az Úr el ő tt… kiválasztott (teremtményi passzivitás-csak hálára indíthat) -Kegyelem -Igaz és tökéletes ( itt = elfogadott, kedves áldozat) Keresztény életet is él (szabad akaratból fakadó aktivitás) -Istennel járt - A hit példaképe ( Zsid11,7) (4) (8)

12 …all glory to God* * * * * * * * * * * ÖSSZEGZÉS Mit jelent, hogy Isten megbánta? „A megbánás nem az örök teremt ő terv visszavonása, hanem emberi kifejezés arra, hogy Isten büntetést ró ki a b ű nös emberre, és hogy végtelen szentsége miatt gy ű löli a b ű nt.” (1) „Ha Jahve megbánást érez, akkor megvalósul valami, ami haragjában és szeretetében, mit lehet ő ség, ott van.” (3)

13 * * * * * * * * …all glory to God* (Noé –konklúzió : alkalmasnak lenni, Istennek az egyén számít) Máté 24, 36-39 (Emberfia eljövetelének napja) „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz el ő tt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is…” (8) (9)

14 …all glory to God* * * * * * * * * Köszönöm :)

15 Yürki László, …all glory to God* Felhasznált források: Gál Ferenc, Gál József, 2011, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (1) Meister Eckhart, 1997, A Teremtés könyvének magyarázata, Budapest, Farkas L ő rinc Imre Könyvkiadó (2) benne: Augustinus : De patientia Augustinus : Vallomások I. Augustinus : Liber 83 Quaestionum

16 …all glory to God* Dr. Herbert HAAG, 1989, Bibliai Lexikon, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (3) Jubileumi Kommentár, 1995, A Szentírás Magyarázata I., Budapest, Magyar Református Egyház, Kálvin János Kiadó (4) Gerhard von Rad, 2000, Az Ószeövetség Teológiája, Budapest, Osiris Kiadó (5)

17 …all glory to God* Dávid Katalin, 2002, A Teremtett világ misztériuma, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (6) C. I. Scofield D. D., 1967, Magyarázó jegyzetek a Bibliából, Budapest, Evangéliumi Kiadó (7)

18 …all glory to God* Internetes források : www.baptista.hu Balogh Barnabás, 2007-02-04, 1 Mózes 6:5-8, Debrecen ( letöltés dátuma : 2011.11.11. )(8) www.baptista.hu Tóth Sándor, 2003-07-22, 1 Mózes 6:5-8, Debrecen ( letöltés dátuma : 2011.11.11. )(9)


Letölteni ppt "( Teremtés könyve 6 : 5-6 ) Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?.... all glory to God*"

Hasonló előadás


Google Hirdetések