Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?"— Előadás másolata:

1 Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?
( Teremtés könyve 6 : 5-6 ) .... all glory to God*

2 Teremtés könyve 6, 5-8 „Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr: …all glory to God*

3 De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.”
Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.” …all glory to God*

4 Miért akarja Isten elpusztítani teremtését?
Tartalom: Miért akarja Isten elpusztítani teremtését? Mit Jelent a „megbánás” Isten oldaláról? ( Az emberi és isteni megbánás elkülönítése, értelmezése.) Isten megbánásának kontextusa ( Az özönvíz jelentése, Noé szerepe .) …all glory to God*

5 Isten haragja és kegyelme ( „De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.”
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Isten haragja és kegyelme ( „De Noé kegyelmet talált az Úr előtt.” Hol látunk még ilyet a Bibliában? ) Összegzés Mit jelent tehát, hogy Isten megbánta? ( Milyen tulajdonságokkal tudjuk érzékeltetni a kimondhatatlan valóságot? ) ( Mit tanít Isten ma? ) …all glory to God*

6 Minden ami bűn, sérti Őt és elhatárolódik attól.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. AZ ÍTÉLET OKA Isten gyűlöli a bűnt. Isten: szentség, elkülönítettség, tisztaság, helyesség, jóság  tulajdonságainak összessége az Ő jelleme és dicsősége Minden ami bűn, sérti Őt és elhatárolódik attól. Ennek filozófiai megközelítése: Az igazságost nem bántja az igazságtalan. Az igazságot megszünteti ! ISTEN AZ IGAZSÁG ( 2 ) Romlottság, bűn  isteni megbánás …all glory to God*

7 Féltékeny - irigység Haragszik - indulat Szánakozik - fájdalom
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2. Az ISTENI MEGBÁNÁS „Lehet-e Istennél megbánásról és más –indulatot kifejező- tulajdonságról beszélni és ezek hogyan egyeztethetők össze Vele?” (2) Augustinus: Féltékeny irigység Haragszik indulat Szánakozik fájdalom Türelmes indulat ( 2 ) Megbán anélkül, hogy valamilyen hibáját ki kellene javítania …all glory to God*

8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
kibékithetelen ellentét , paradoxon, összeférhetetlenség, káosz érzet, feldolgozhatatlan ember: indulati és értelmi szféra egyazon lélekben Isten: nem ember, hogy megbánhatná tetteit (1Sám 22, 19; 1 Sám 15, 29; Jer 4, 28; Jer 20, 16; Zak 8, 14) (7) de látunk erre számos példát ( 1Sám 15, 35; 1Krón 21, 15; Zsolt 106,45; Ám 7, 3., 6 ) (3) …all glory to God*

9 képes egyidejűleg a megbánásra, igazságra
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * képes egyidejűleg a megbánásra, igazságra harag és ítélet & szeretet és kegyelem (3) Római levéllel, a kereszténység dogmájával való párhuzam : harag – kegyelem (érdekes : Isten jobban mérlegeli a bűnös kárát, mint a maga sérelmét. Jellemében, lényében egyszerre szerető és hűséges önmagához.) (2) …all glory to God*

10 Vízözön : Sok nép feljegyzései között (2) (4)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3. KERETTÖRTÉNET Vízözön : Sok nép feljegyzései között (2) (4) Két elbeszélés összefésülése( Papi irat és Jahvista irat) ellentmondások (5) (a víz a keresztség előképe (1Pt 3,20), eszkatologikus párhuzam) (2) (6)  Ezeket az elbeszéléseket a Szentírás a kinyilatkoztatott tanítás közlésére használja fel és globalizálja a mindenségre. Isten ítélete egyszersmind & világítélet előképe ( Lk 26; Mt24, 37) Tükrözi benne Isten igazságát és hatalmát, amellyel lesújt a bűnösre, továbbá irgalmát, amellyel az igazat kiragadja a veszélyből.(Zsid 11, 7) (1) …all glory to God*

11 De Noé kegyelmet talált az Úr előtt…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Noé De Noé kegyelmet talált az Úr előtt… kiválasztott (teremtményi passzivitás-csak hálára indíthat) Kegyelem Igaz és tökéletes ( itt = elfogadott, kedves áldozat) Keresztény életet is él (szabad akaratból fakadó aktivitás) Istennel járt - A hit példaképe ( Zsid11,7) (4) (8) …all glory to God*

12 Mit jelent, hogy Isten megbánta?
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ÖSSZEGZÉS Mit jelent, hogy Isten megbánta? „A megbánás nem az örök teremtő terv visszavonása, hanem emberi kifejezés arra, hogy Isten büntetést ró ki a bűnös emberre, és hogy végtelen szentsége miatt gyűlöli a bűnt.” (1) „Ha Jahve megbánást érez, akkor megvalósul valami, ami haragjában és szeretetében, mit lehetőség, ott van.” (3) …all glory to God*

13 (Noé –konklúzió : alkalmasnak lenni, Istennek az egyén számít)
* * * * * * * * * * * * * * * * (Noé –konklúzió : alkalmasnak lenni, Istennek az egyén számít) Máté 24, 36-39 (Emberfia eljövetelének napja) „Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül. Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban, az özönvíz előtt, ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek egészen addig a napig, amelyen Nóé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is…” (8) (9) …all glory to God*

14 * * * * * * * * * * * * * * * * Köszönöm :) …all glory to God*

15 Yürki László, Felhasznált források:
Gál Ferenc, Gál József, 2011, Ószövetségi és Újszövetségi Szentírás, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (1) Meister Eckhart, 1997, A Teremtés könyvének magyarázata, Budapest, Farkas Lőrinc Imre Könyvkiadó (2) benne: Augustinus : De patientia Augustinus : Vallomások I. Augustinus : Liber 83 Quaestionum Yürki László, …all glory to God*

16 Dr. Herbert HAAG, 1989, Bibliai Lexikon, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (3)
Jubileumi Kommentár, 1995, A Szentírás Magyarázata I., Budapest, Magyar Református Egyház, Kálvin János Kiadó (4) Gerhard von Rad, 2000, Az Ószeövetség Teológiája, Budapest, Osiris Kiadó (5) …all glory to God*

17 Dávid Katalin, 2002, A Teremtett világ misztériuma, Budapest, Apostoli Szentszék Könyvkiadója (6)
C. I. Scofield D. D., 1967, Magyarázó jegyzetek a Bibliából, Budapest, Evangéliumi Kiadó (7) …all glory to God*

18 Balogh Barnabás, 2007-02-04, 1 Mózes 6:5-8, Debrecen
Internetes források : Balogh Barnabás, , 1 Mózes 6:5-8, Debrecen ( letöltés dátuma : )(8) Tóth Sándor, , 1 Mózes 6:5-8, Debrecen ( letöltés dátuma : )(9) …all glory to God*


Letölteni ppt "Mit jelent az, hogy „ Isten megbánta” ?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések