Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában"— Előadás másolata:

1 A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában
A kutatás a TÁMOP A/2-11/ azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A külföldi kutatómunkát emellett a MÖB bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja tette lehetővé. A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában Miskolc, 2014. március 28. Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI

2 A kutatás célja, kérdések
Kutatási téma: az arisztokrácia iskoláztatása a dualizmus korában. Főbb kérdések: Magán vs. nyilvános nevelés? Iskolaválasztási szempontok? Oktatási specifikumok? Nevelési specifikumok? Iskolai tanulmányi utak? Felsőfokú továbbtanulás? Forrás: AASI KK

3 Források Elsődleges források: értesítők, törzskönyvek,
jelentkezési lapok, diákok jegyzéke, Kalksburger Korrespondenz, fotók. Apponyi Albert jelentkezési lapja Forrás: AASI KK

4 A kalksburgi kollégium
Fenntartó: a jezsuita rend. Bécs agglomerációjában. Bentlakásos. 8 osztály (+ előkész.). Magán (1892-től nyilvános). Célja az elit nevelése az uralkodó és az egyház szolgálatára. Forrás: Kollegium Kalksburg

5 A bécsi Theresianum Alapítás: 1846. „Theresianische Ritterakademie”
Jezsuiták kezében 1773-ig. II. József: mérnöki akadémia helyette. 1797: piaristák vezetésével újra megnyílik. 1849: államosítás, a nemesi jelleg felszámolása. A Favorita kastély, az iskola épülete

6 Kalksburg (1904/05) Theresianum
288 fő 383 fő

7 A magyar oktatása Választható tárgy. Magyar nyelv, irodalom +?
KALKSBURG THERESIANUM Választható tárgy. Magyar nyelv, irodalom +? Magyar pater tanítja. Egyezmény a kalocsai kollégiummal? Választható tárgy. Magyar nyelv, irodalom + történelem, földrajz. Több tanár. Kötelező a magyar ösztöndíjasoknak és a magyar közszférában elhelyezkedni szándékozóknak. Magyar kiegészítő érettségi.

8 A vizsgált családok Család Kalksburg Bécsi Theresianum 1856 előtt
1856 után Gróf Apponyi 1 9 Gróf Sztáray 2 Báró Walterskirchen 15 4 Gróf Pongrácz 6 (7 jelentkező) (1 fő 1854-től, 1 fő 1855-től) Báró Pongrácz Gróf Forgách 5 3

9 Gróf Apponyi Albert Forrás: AASI KK Photosammlung

10 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok K. Választható tárgyak Th.
További tanulmá-nyok Gr. Apponyi Albert Bécs, 1846. Otthon magántanártól. Francia, lovaglás, latin. 1858–63. Magyar és francia, zene és ének [?]. - jog (bécsi és bp. egyetem) Gr. Sztáray Vilmos Tarna (Ung), 1858. Reáliskola 3. osztályát befejezte. Magyarul, franciául kitűnően. 1870–71. Torna, olasz, (zene?), ének, mértani rajz. n. a. Gr. Sztáray Gábor Tarna (Ung), 1866. Otthon apja [?], majd két évig egy pap tanítja. I. gimn. osztályból levizsgázott (kitűnő?!) Magyarul helyesen, németül rosszul, szlovákul jól beszél. 1875–79. (II. osztálytól?) Magyar és francia. Eperjesi gimmná-zium, jog Pozsonyban és Budapes-ten.

11 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok K. Választ-ható tárgyak
További tanulmá-nyok Gr. Pongrácz János Révfalu (Nyitra), 1875. 4–6 éves korában otthon írás, olvasás, számolás, francia egy játszótárstól. 2. elemi osztályt (6–7 éves kor) Sümegen. Elő-készítő? Magyar, később angol, és testi nevelés. - Jog. Id. Gr. Pongrácz Rudolf 1879. Otthon magántanár tanította. A 3. elemi osztályt végezte el. Magyarul, franciául beszélt, németül és szlovákul ért. 2 éve zongorázni tanul. 1887–92. (Előkészítő osztálytól.) Zongora és magyar. Ifj. Gr. Pongrácz Rudolf Kolozsvár, 1907. Otthon a népiskola 3 osztályát. 1916–18. (Előkészítő – I.?) Magyar

12 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok K. Választ-ható tárgyak
További tanulmá-nyok Gr. Pongrácz Frigyes Bécs, 1885. Otthon elemi, az I–II. gimnáziumi osztályt a Schotten-gymnasiumban nyilvános tanulóként. Magyar, francia, zongora, angol, ének. 1901–04. (VII– VIII.) Főleg magyarul, mellette zongora, francia, hegedű, ének, (angol). - Teológia Gr. Pongrácz Pál Bécs, 1889. 1901–07. (III–VIII.) (Diplo-mata)

13 Torna, úszás, magyar, zongora.
Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyok K. Választ-ható tárgyak Th. További tanulmá-nyok Gr. Pongrácz Jenő Váradola-szi (Bihar), 1878. Otthon tanult, az elemi I–II. osztályát magyarul kitűnő eredménnyel elvégezte. Franciául beszél, de még nem tanították. Ahogy zenére sem. 1886–92. Torna, úszás, magyar, zongora. - n. a. Gr. Pongrácz Kálmán Váradola-szi, 1879. Ua. Jog? Gr. Forgách János Gács (Nógrád), 1870. n.a. 1878–82. Theresia-num, egyetem (Párizs, Bp.), jog (diploma-ta)

14 Összegzés Elemi tanulmányok otthon
Kalksburg és a bécsi Thersianum alternatíva. Egyéb bécsi vagy Bécs környéki iskolák. Testvérek jellemzően egy iskolába járnak. A magánnevelés helyettesítése (vö. körülmények). DE helyi gimnáziumok is (gr. Pongrácz, gr. Forgách, gr. Sztáray). Birtoka Magyarországon > magyar nyelv tanulása. Jogi tanulmányok, hivatalnoki-politikai pálya a jellemző. Néhány kivétel: pap, zeneszerző.

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!
Honlap:


Letölteni ppt "A felvidéki elit „bécsi” tanintézetekben a dualizmus korában"

Hasonló előadás


Google Hirdetések