Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A FELVIDÉKI ELIT „BÉCSI” TANINTÉZETEKBEN A DUALIZMUS KORÁBAN Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A FELVIDÉKI ELIT „BÉCSI” TANINTÉZETEKBEN A DUALIZMUS KORÁBAN Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító."— Előadás másolata:

1 A FELVIDÉKI ELIT „BÉCSI” TANINTÉZETEKBEN A DUALIZMUS KORÁBAN Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Miskolc, 2014. március 28. A külföldi kutatómunkát emellett a MÖB bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíja tette lehetővé.

2 A kutatás célja, kérdések  Kutatási téma: az arisztokrácia iskoláztatása a dualizmus korában.  Főbb kérdések:  Magán vs. nyilvános nevelés?  Iskolaválasztási szempontok?  Oktatási specifikumok?  Nevelési specifikumok?  Iskolai tanulmányi utak?  Felsőfokú továbbtanulás? Forrás: AASI KK

3 Források  Elsődleges források:  értesítők,  törzskönyvek,  jelentkezési lapok,  diákok jegyzéke,  Kalksburger Korrespondenz,  fotók. Apponyi Albert jelentkezési lapja Forrás: AASI KK

4 A kalksburgi kollégium  Fenntartó: a jezsuita rend.  1856-1938.  Bécs agglomerációjában.  Bentlakásos.  8 osztály (+ előkész.).  Magán (1892-től nyilvános).  Célja az elit nevelése az uralkodó és az egyház szolgálatára. Forrás: Kollegium Kalksburg

5 A bécsi Theresianum  Alapítás: 1846.  „Theresianische Ritterakademie”  Jezsuiták kezében 1773-ig.  II. József: mérnöki akadémia helyette.  1797: piaristák vezetésével újra megnyílik.  1849: államosítás, a nemesi jelleg felszámolása. A Favorita kastély, az iskola épülete

6 Kalksburg (1904/05) Theresianum 383 fő288 fő

7 A magyar oktatása  Választható tárgy.  Magyar nyelv, irodalom +?  Magyar pater tanítja.  Egyezmény a kalocsai kollégiummal?  Választható tárgy.  Magyar nyelv, irodalom + történelem, földrajz.  Több tanár.  Kötelező a magyar ösztöndíjasoknak és a magyar közszférában elhelyezkedni szándékozóknak.  Magyar kiegészítő érettségi. KALKSBURGTHERESIANUM

8 A vizsgált családok CsaládKalksburgBécsi Theresianum 1856 előtt1856 után Gróf Apponyi190 Gróf Sztáray201 Báró Walterskirchen 1540 Gróf Pongrácz 6 (7 jelentkező) 1 4 (1 fő 1854-től, 1 fő 1855-től) Báró Pongrácz001 Gróf Forgách543

9 Forrás: AASI KK Photosammlung Gróf Apponyi Albert

10 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok K. Választható tárgyak Th. További tanulmá- nyok Gr. Apponyi Albert Bécs, 1846. Otthon magántanártól. Francia, lovaglás, latin. 1858– 63. Magyar és francia, zene és ének [?]. - jog (bécsi és bp. egyetem) Gr. Sztáray Vilmos Tarna (Ung), 1858. Reáliskola 3. osztályát befejezte. Magyarul, franciául kitűnően. 1870– 71. Torna, olasz, (zene?), ének, mértani rajz. -n. a. Gr. Sztáray Gábor Tarna (Ung), 1866. Otthon apja [?], majd két évig egy pap tanítja. I. gimn. osztályból levizsgázott (kitűnő?!) Magyarul helyesen, németül rosszul, szlovákul jól beszél. 1875– 79. (II. osztálytó l?) Magyar és francia. - Eperjesi gimmná- zium, jog Pozsonyban és Budapes- ten.

11 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok K. Választ- ható tárgyak Th. További tanulmá- nyok Gr. Pongrácz János Révfalu (Nyitra), 1875. 4–6 éves korában otthon írás, olvasás, számolás, francia egy játszótárstól. 2. elemi osztályt (6–7 éves kor) Sümegen. Elő- készítő? Magyar, később angol, és testi nevelés. - Jog. Id. Gr. Pongrácz Rudolf Révfalu (Nyitra), 1879. Otthon magántanár tanította. A 3. elemi osztályt végezte el. Magyarul, franciául beszélt, németül és szlovákul ért. 2 éve zongorázni tanul. 1887– 92. (Előkészí tő osztályt ól.) Zongora és magyar. -Jog. Ifj. Gr. Pongrácz Rudolf Kolozsvár, 1907. Otthon a népiskola 3 osztályát. 1916– 18. (Előkészí tő – I.?) Magyar

12 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá- nyok K. Választ- ható tárgyak Th. További tanulmá- nyok Gr. Pongrácz Frigyes Bécs, 1885. Otthon elemi, az I–II. gimnáziumi osztályt a Schotten- gymnasiumban nyilvános tanulóként. Magyar, francia, zongora, angol, ének. 1901– 04. (VII– VIII.) Főleg magyarul, mellette zongora, francia, hegedű, ének, (angol). -Teológia Gr. Pongrácz Pál Bécs, 1889. Otthon elemi, az I–II. gimnáziumi osztályt a Schotten- gymnasiumban nyilvános tanulóként. Magyar, francia, zongora, angol, ének. 1901– 07. (III– VIII.) Magyar, francia, zongora, angol, ének. - (Diplo- mata)

13 Név Születési hely, év Korábbi tanulmá-nyokK. Választ- ható tárgyak Th. További tanulmá- nyok Gr. Pongrácz Jenő Váradola- szi (Bihar), 1878. Otthon tanult, az elemi I– II. osztályát magyarul kitűnő eredménnyel elvégezte. Franciául beszél, de még nem tanították. Ahogy zenére sem. 1886– 92. Torna, úszás, magyar, zongora. -n. a. Gr. Pongrácz Kálmán Váradola- szi, 1879. Ua. - Jog? Gr. Forgách János Gács (Nógrád), 1870. n.a.1878– 82. n. a.1882- 87. Theresia- num, egyetem (Párizs, Bp.), jog (diploma- ta)

14 Összegzés  Elemi tanulmányok otthon  Kalksburg és a bécsi Thersianum alternatíva.  Egyéb bécsi vagy Bécs környéki iskolák.  Testvérek jellemzően egy iskolába járnak.  A magánnevelés helyettesítése (vö. körülmények).  DE helyi gimnáziumok is (gr. Pongrácz, gr. Forgách, gr. Sztáray).  Birtoka Magyarországon > magyar nyelv tanulása.  Jogi tanulmányok, hivatalnoki-politikai pálya a jellemző.  Néhány kivétel: pap, zeneszerző.

15 Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Honlap: http://igy-kutatunk-mi.webnode.hu


Letölteni ppt "A FELVIDÉKI ELIT „BÉCSI” TANINTÉZETEKBEN A DUALIZMUS KORÁBAN Rébay Magdolna – Debreceni Egyetem BTK NI A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító."

Hasonló előadás


Google Hirdetések