Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai A magyar forradalom nemzetközi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai A magyar forradalom nemzetközi."— Előadás másolata:

1 10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései (pl. szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben).

2 1953 Hruscsov Tito Ausztria XX. pártkongresszus Lehetőség a változásra Sztálin „Semleges” Petőfi Kör Irodalmi újság Művelt Nép Írószövetség közgyűlése személyi kultusz nyílt elítélése

3 tömeg a teremben.....és az udvaron is. A pártvezetés tombolt a dühtől, … Petőfi Kör Déry Tibor felszólalása

4 ( MDP küldöttsége Jugoszláviában 1956 október 23) Rákosi-rendszer Rákosi Mátyást Szovjet pártvezetés – ( Josip Broz Tito,Gerő Ernő, – Hegedüs András ) meneszti Gerő Ernő

5 Október 22-én Műegyetem diákjai megfogalmazzák MEFESZ Szegeden Országszerte csatlakoznak a felsőoktatási intézmények 16 pontot tüntetést szerveznek DISZ-ből kiválik a

6 ● Tüntetők menete a Lánchídon, középen kalapban Veres Péter népi író,a Nemzeti Parszt Párt volt elnöke, a Magyar Írók Szövetségnek elnöke „Új vezetést akarunk, Nagy Imrében bizalmunk! ” „Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!” „Rákosit a Dunába, Nagy Imrét a kormányba!” „Ruszkik haza!” „Vesszen az önkény, éljen a törvény!”

7 ● Veres Péter felolvassa ● a Petőfi, majd a Bem szobornál az Írószövetség kiáltványát a diákok pedig 16 pontot

8 Forradalmi hangulat a Bem szobornál 50 ezer tüntető lehetett, a tüntetés szenvedélytől fűtött de békés volt.

9 Esti órákra a tüntetők a parlament elé érnek, kb 200 ezresre duzzadt a létszám. Megszületett a forradalom jelképe Jelszavak követelései: vezetésváltás Nemzeti egység Szovjet csapatok kivonása 1956. Október 23 éjszakáján ismét miniszterelnök lesz Nagy Imre

10 A Blaha Lujza térre vitt Sztálin szobor A tüntetők egy csoportja a Dózsa György úti Sztálin emlékműhöz vonult Október 23

11 A rádió épülete az ostrom másnapján ● A stúdiók használhatatlanok, ekkora már lekapcsolták a rádióadókról. A pártközpontba rendeztek be ideiglenes stúdiókat …..egy másik csoport a Magyar Rádió Bródy Sándor utcai Október 23

12 Szovjet harckocsik Budapest utcáin ● A szovjeteket meglepte a fegyveres ellenállás. Október 24

13

14 Október 24 könyvégetés ● A Váci utcai szovjet könyvesbolt előtt

15 Okt.24 ● Tüntetők vesznek körül egy magyar T34-es harckocsit a Dimitrov téren, ma Fővám tér.

16 okt.24 ● Tüntetők zsákmányolt T-54-es harckocsival a Tanács körúton, ma Károly körút

17 1956 október 25 ● „az ellenforradalmi puccskísérletet felszámolták”. ● A hírek hatására a délelőtt folyamán fegyvertelen tüntetők tömege gyűlt össze Budapest több pontján: Kormány közleménye Deák téren Bartók Béla úton Astoriánál Amerikai úton

18 Okt.25 ● Nyugati pályaudvarhomlokzat áról ledobott „rákosi címerre”l.

19 Tüntetők a Szabadság téren Tüntetők a Szabadság téren zsákmányolt harckocsikkal

20 Okt.25 ● A békés tüntetők integetnek a Parlament előtt elhaladó szovjet harckocsinak

21 ● Elfogott szovjet harckocsit vizsgáló járókelők

22 Okt.25 11 óra körül golyózápor zúdult a Kossuth térre Mindenki bizonyosra vette, hogy a mészárlást az AVH követte el,a testület iránti gyűlölet a végletekig fokozódott Gerő Ernőt Szuszlov Mikojan Kádár János Budapestre érkezik Rövid tárgyalás után leváltották első titkár

23 Okt.28 ● Nagy Imre a Minisztertanácsi ülésen a Partlamentben

24 Az új kormány nemzeti demokratikus mozgalomként értékeli a történteket OKTÓBER 28 megalakítását kivonását feloszlatását NAGY IMRE rádióbeszédben jelentette be: nemzeti ünneppé nyilvánítását Este tízkor a rádióban közleményben szólították fel a fiatalokat az alakuló nemzetőrséghez való csatlakozásra, és felfüggesztették a kijárási tilalmat. Szovjet csapatok amnesztiát ÁVH Új kormány Március 15-e Kossuth címer bevezetését

25 AVH Nagy Imre l szabadságharcosok Október 29 rendőrség Forradalmi Katonai Bizottság hadsereg lefegyverzése pártközpontból Király Béla

26 kiszabadították a foglyokat. Október 30 Szovjet csapatok megkezdik kivonulásukat Budapestről szovjetvezetés Mindszenty József Budapesti Pártbizottság Sajnálkozását fejezi ki a vérontás miatt A kapcsolatok új alapokra helyezését igérte Börtönből Köztársaság téri ostroma Nagy Imre bejelenti megszűnik Magyarországon Egypártrendszer

27 Okt.30 ● A Köztársaság téri Magyar Dolgozók Pártjának székház elfoglalását követően a tömeg egy halott, valószínűleg egy meglincselt AVO-s holtestét veszi körül

28 ● A Köztársaság téri Pártház ostromát követően, valószínűleg az azt védő AVH-s katonát a fegyveres katonák és a feldühödött tömeg veszi körül.

29 Újabb szovjet csaptok érkeznek MSZMP Október 31 feloszlatják rádióbeszédben jelentette be, hogy a kormány kinyilvánította Magyarország semlegességét, amelynek biztosításáért a négy nagyhatalomhoz fordult vezetője Kádár János MDP

30 Munka felvételére szólítottak fel Politikai Foglyok Szövetsége kisgazdák lapjai November 1 Újabb pártok és szervezetek újították fel tevékenységüket MUNKÁS TANÁCSOK Demokrata Párt Megjelentek a szociáldemokraták Cserkészszövetség

31 November 2 Küldöttséget indít ENSZ KÖZGYŰLÉSÉRE Kormány

32 Szociáldemokrata Párt MSZMP Független kisgazdapárt ( A tárgyalás része volt a szovjetek félrevezető akciójának) összefogásra November 3 Tárgyalásokat kezd a szovjetekkel Koalíciós kormány mond nagy érdeklődéssel várt rádióbeszédet, felszólít az Petőfi Párt Mindszenty bíboros Maléter Pál

33 November 4

34 a hivatalos történet írás lapjain. ? November 4 internált 200000 menekült Köztörvényes bűnözők kegyetlenkedései

35

36

37

38

39

40 ● A Köztársaság téri Pártház ostromát követően, valószínűleg az azt védő AVH-s katonát a fegyveres katonák és a feldühödött tömeg veszi körül.

41 ● Nagy Imre utolsó rádió üzenete a szovjet támadás órájában

42

43 Vasúti kocsik a Széna téren

44 Zsukov

45

46

47 Szovjet tankok a Szabadsághídnál

48 Tildy Zoltán beszédet mond a rádióban 1956. október 28-án 1956. okt.26-november 4 között a Nagy Imre-kormányban miniszterelnök- helyettes, ám a forradalom bukása után, 1958-ban hat év börtönre ítélték. 1959 áprilisában betegségére való tekintettel kiengedték, ettől kezdve teljes visszavonultságban élt 1961. augusztus 4-én bekövetkezett haláláig.Nagy Imre195819591961augusztus 4-én 19891989. július 6-án – az 1956-os forradalom mártírjaival együtt – a Legfelsőbb Bíróság kimondta a korábbi vádpontok és az ítélet törvénysértő voltát, és hatályon kívül helyezte őket. Halála után 28 évvel rehabilitálták.július 6-ánLegfelsőbb Bíróság

49 Kéthly Anna

50 z Irod alm i Ujs ág cím lapj a 195 6. okt óbe r 6- án Rajk László újratemetése Rácz Sándor

51 Gáspár Sándor Apró Antal Katonai ügyészség, bíróság és börtön a Fő utcában

52 Érettségi2006/május 20. Az alábbi feladat az 1956-os forradalom és szabadságharccal kapcsolatos. (hosszú) Mutassa be az 1956-os forradalmat követő megtorlások körülményeit, formáit, és tárja fel, hogy a megtorlásoknak milyen politikai és társadalmi céljai voltak!

53 forradalmat követő megtorlás A megtorlás fajtája Az áldozatok száma Bírósági per 22 000 Bírósági ítélet 16 000 Internálás 13 000 Kivégzés 229

54 „[…] A magyar elvtársak Szerov elvtárssal együtt […] a hadbíróság elé állítandó személyek közé kiválasztottak: Dudás Józsefet (54 éves), a felkelés egyik szervezőjét, a budai felkelőcsoportok vezetőjét. Szabó Jánost (59 éves), aki a Széna téri fegyveres felkelők vezetője volt. Zólomy Lászlót (40 éves), a Horthy-hadsereg volt tisztjét, aki a felkelés idején a Honvédelmi Minisztérium »forradalmi bizottmányának« tagja volt […]” (Malenkov, Szuszlov, Arisztov és Szerov jelentése Moszkvának, 1956. november 30.)

55 „A Politikai Bizottság utasította a belügyminisztert, hogy a Nagy Imre és csoportja ügyében elkészítendő vádindítványban 3 fő vádpontot emeljenek ki. Ezek: a hatalom erőszakos megragadása, a népi demokratikus rend megdöntésére irányuló összeesküvés szervezése és az imperialistákkal való szövetkezés. A Politikai Bizottság nem hozott határozatot a Nagy Imrére és csoportjára kiszabandó büntetés kérdésében. Az ügy megvitatása során olyan vélemények hangzottak el, hogy a vádlottak között differenciálni kell, s bűnösségük fokának megfelelően a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni Nagy Imrére, Losonczyra, Donáthra, Gimesre, Maléterre, Szilágyira és Király Bélára, a többi vádlott esetében enyhébb büntetést lehet alkalmazni.” (Andropov jelentése az SZKP Központi Bizottságának 1957. augusztus 26.)

56 „Az ellenforradalom meg akarta dönteni a Magyar Népköztársaság törvényes államrendjét, a társadalmi rendjét, a dolgozó parasztsággal szövetséges munkásosztály hatalmát, és helyébe a burzsoá diktatúra legreakciósabb formáját, a fasiszta diktatúrát akarta állítani. Nemzeti függetlenségünk megsemmisítésével imperialista gyarmattá akarta változtatni hazánkat. […] Mindszenty, a középkori kardinális, Nagy Ferenc, a nemzetközileg ismert hazaáruló, az agg Horthy Miklós, a magyar nép világszerte ismert hóhéra, Habsburg Ottó, úgymond »király«, egyszerre mozdultak meg.” (Kádár János, 1958)

57 „Amikor elkezdték, azt mondták, hogy hatodrendű vádlott leszek, mire a nyomozás véget ért, elsőrendű lettem, nem tudom, minek folytán. Államrend elleni összeesküvés, törvényes államrend megdöntésére irányuló szervezkedés, többrendbeli meg nem állapítható gyilkosság, többrendbeli meg nem állapítható gyilkossági kísérlet, rablás, háromszori tiltott határátlépés. […] négy halálos ítéletet mondtak ki, aztán ebből másodfokon maradt három […] Az ügyvédek kegyelmet kértek, beadták, és Írá átalakult a bíróság kegyelmi tanáccsá, ahol az én halálos ítéletemet megváltoztatták, a többiekét nem. […] 1970-ben […] közölték, hogy egyéni kegyelemmel szabadulunk, öt év felfüggesztéssel. […]” (Wittner Mária visszaemlékezése) „A forradalom vérbefojtása után, az üzemi forradalmi bizottmányban való

58 „A forradalom vérbefojtása után, az üzemi forradalmi bizottmányban való részvételem miatt elbocsátottak. REF-es (rendőri megfigyelés alatt álló személy) lettem. Több évig nem kaptam munkát. A gyermekeim nem kapták meg az ajánlást az egyetemi felvételihez, így nem tanulhattak tovább. A bátyámat többször is be akarták szervezni, hogy írjon rendszeres jelentést a családról, és az USA-ba disszidáló rokonokkal való kapcsolattartásról.” (Egy visszaemlékezés) „A tömeges megtorlásnak nem egyszerűen a bosszúállás volt a célja, hanem az elrettentés

59 „A tömeges megtorlásnak nem egyszerűen a bosszúállás volt a célja, hanem az elrettentés: a lázadás megismétlésének a megakadályozása, annak kikényszerítése, hogy az emberek beletörődjenek a megváltoztathatatlanba. Tudtára adták mindenkinek, mivel jár a rendszer és a Moszkvától való függés elleni felkelés.” (Ripp Zoltán: 1956 Forradalom és szabadságharc Magyarországon)


Letölteni ppt "10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai A magyar forradalom nemzetközi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések