Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A győztes Európa legfőbb gondjai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A győztes Európa legfőbb gondjai"— Előadás másolata:

1 A győztes Európa legfőbb gondjai

2 Gazdasági talpraállás
Az I. Világháború gazdasági következményei: A győztesek gazdasági veresége Eladósodás (USA felé) → pénzügyi kp. New York Hadigazdálkodás → normális gazdaság » munkanélküliség, infláció, szűkebb piac » a német és a vesztes jóvátétel nem jött 1923 A Ruhr-vidék fr. megszállása → gazd-i összeomlás 1924 jóvátételi konferencia » Dawes-terv (lényeg: a német gazd. támogatása kölcsönökkel, tőkével) 1920-as évek közepére konszolidálódott Eu. gazdasága (az állam szerepvállalása a gazdaságban erősödött!!!)

3 A Dawes-terv ábrája: az amerikai befolyás kezdete

4 Új politikai tendenciák Európában
» a gazd-i válság miatt megerősödtek a szélsőséges politikai irányzatok (diktatúraveszély!!) → tömegpártok, vezérkultusz, demagógia, erőszak Olaszország – fasizmus (jobboldal) Szovjetunió – kommunizmus (baloldal) » ahol sikerült a válságot megoldani (’20-as évek) ott sikerült a demokráciát veszélyeztető csoportokat visszaszorítani Női emancipáció győzelme (választójog a nőknek) Demokratikus jogok kiterjesztése – szakszervezetek A gazdaságban megjelent a villanyáram + motorizált

5 Politikai irányzatok és pártok Európában az első világháború után

6 Anarchia A szervezett hatalom és irányítás gyengülése v. megszűnése idején keletkező áttekinthetetlen, zavaros helyzet. Anarchizmus: → Magát forradalmilag feltüntető kispolgári ideológiai-politikai irányzat. A haladás kerékkötőjének, mindenféle társadalmi baj forrásának tartja az államot, ezért elutasítja az államhatalmat, így a proletárdiktatúrát is. Klasszikus formájában az egyén "abszolút szabadságát" hirdeti, tagadja a munkásosztály vezető szerepét, harcának szükségességét.

7 Fasizmus » A fasizmus vagy fasiszta kifejezés többféle értelemben használatos: Az olasz fasizmus (olaszul: Fascismo) egy tekintélyelvű politikai ideológia, amely az Olasz Királyságban 1922-től 1943-ig jutott uralomra Benito Mussolini vezetése alatt; A fasizmus gyűjtőneve lett a XX. századi jobboldali tekintélyelvű ideológiáknak, fasiszta lett ebben a szóhasználatban: - az eredeti olasz fasiszta, - a hitleri német nemzetiszocializmus, - a spanyol falangista, - a magyar hungarizmus (nyilasok), - a szlovák Jozef Tiso által létrehozott tisoizmus - a román legionarizmus (Garda de Fier) híve is

8 Politikai berendezkedések Európában az 1920-as években

9 Megbékélés Németországgal
Az I. Vh. utáni eseménytörténet Európában » No.: weimari köztársaság – polgári demokratikus összefogás a szélsőségesek ellen (szoc.dem vezetés) » No.-ot a teljesítés politikája jellemzi (1923 Stresemann) 1922 Rapalló – megegyezés Szovjet-Oroszországgal 1925 Locarnó – francia – német szerződés (garantálja No. Ny-i határait, Ruhr-vidék fr. kiürítése) 1926 Németország felvétele a Népszövetségbe 1928 Kellogg-Briandt paktum (USA-Fro.)+ No. (az aláírók elítélik a háborút, békés rendezések vállalása) 1929 újabb jóvátételi konferencia – Young-terv (114 millió márka)

10 Németország problémája
» A fő cél az volt, hogy elszigeteljék, emellett jóvátétel fizetésére kötelezik, amit nem tud teljesíteni 1924: Dawes-terv 1925: Locarnoi konferencia: Németország garantálta a francia és a belga határt, de a keletit nem 1929: Young-terv: 114 milliárd márkát fizet Németország 59 éven át: irreális elképzelés

11 Eseménytörténet az I. VH után
1921 Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát-Szl.→ kisantant (cél: az Anschluss és a revízió megakadályozása, elszigetelés) 1922 genovai konferencia – SZU helyzetének rendezése rapallói konferencia – német-orosz gazd.-i szerződés 1924 London – Dawes-terv – a német fizetőképesség visszaáll. (szilárd valuta, több milliárdos hitel az USA-ból) locarnói szerződés – német-fr. megegyezés + egyéb szerződ. (No. nyugati határai, rajnai övezet demilitarizált, Fr.-Lengyel-Cseh*)

12 Konfliktusok: Németország: Szovjetunió: Magyarország ↔ kis-antant
Jóvátétel (Ruhr-vidék megszállása, Dawes-terv, Young-terv), Szövetségesközi Katonai Ell. Biz., Rajna-vidék kiürítése K-i határai: Lengyelország (Danzigi-korridor), Ausztria, Csehszlovákia Ny-i határok: elfogadja (Stresemann) Szovjetunió: Nemzetközi kirekesztettség Cári adósságok Lengyelország (Curzon-vonal) Románia (Besszarábia) Magyarország ↔ kis-antant Gazdasági világválság

13 Írország megszületése
1916 ír fegyveres felkelés ↔ britek 1918 után saját ír nemzetgyűlés→ függetlenség Megalakul az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) 1922 a katolikus Írországra nézve elismerik az ír önkormányzati jogot Folyamatos maradt a konfliktus a protestáns északi területekkel (↔észak-írek, angolok)


Letölteni ppt "A győztes Európa legfőbb gondjai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések