Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adatbányászat: Rendellenesség keresés 10. fejezet Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba előadás-fóliák fordította Ispány Márton © Tan,Steinbach,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adatbányászat: Rendellenesség keresés 10. fejezet Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba előadás-fóliák fordította Ispány Márton © Tan,Steinbach,"— Előadás másolata:

1 Adatbányászat: Rendellenesség keresés 10. fejezet Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba előadás-fóliák fordította Ispány Márton © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton

2 Logók és támogatás A tananyag a TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0046 számú Kelet-magyarországi Informatika Tananyag Tárház projekt keretében készült. A tananyagfejlesztés az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

3 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Rendellenes/kiugró adatok keresése l Mit értünk rendellenes/kiugró adat alatt? –A rekordoknak egy olyan halmaza, amely számottevően eltér a többi adattól. l Kapcsolódó feladatok: –Adott D adatbázisban találjuk meg az összes olyan x  D rekor- dot, amely rendelleneségi pontszáma nagyobb mint egy t küszöb. –Adott D adatbázisban találjuk meg az összes olyan x  D, rekor- dot, melynek f(x) rendellenessége az n legnagyobb között van. –Adott D adatbázisban, mely jobbára normális rekordokat tartal- maz, és egy x teszt-pont esetén számoljuk ki x rendellenességi értékét D-re vonatkozóan. l Alkalmazások: –Hitelkártya csalások, telekommunikációs csalások, hálózati betörések, csalások keresése.

4 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Miért keressünk rendellenességeket? Ózonréteg vékonyodása l 1985: három kutatót (Farman, Gardi- nar és Shanklin) nyugtalanították a British Antarctic Survey által össze- gyűjtött adatok, melyek azt mutatták, hogy az Antarktiszon az ózonszint 10%-kal a normális alá csökkent. l Miért nem jelzett a Nimbus 7 műhold, melyet ózonszint mérésre alkalmas műszerrel is felszereltek, hasonlóan alacsony koncentrációt? l A műhold által mért ózonkoncentráció olyan alacsony volt, hogy a program kiugró adatnak kezelte és figyelmen kívül hagyta! Forrás: http://exploringdata.cqu.edu.au/ozone.html http://www.epa.gov/ozone/science/hole/size.html

5 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Rendellenességek keresése l Kihívások –Mennyi kiugró érték van az adatok között? –Nemfelügyelt feladat  Az ellenőrzés (éppen mint a klaszterezésnél) nehéz is lehet. –Tű keresése a szénakazalban. l Munka hipotézis: –Jóval több,,normális” mint,,abnormális” (kiugró/ rendellenes) megfigyelés van az adatállományban.

6 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Rendellenesség keresési sémák l Általános lépések –Alkossunk profilt a,,normális” viselkedésről.  Ez lehet mintázat vagy összegző statisztika a teljes populációra. –Alkalmazzuk ezt a,,normális” profilt rendellenesség keresésre.  Azokat a megfigyeléseket nevezzük rendellenesnek, amelyek lényegesen eltérnek a normális profiltól. l Rendellenesség keresési sémák osztályozása –Grafikus és statisztikus alapú –Távolság alapú –Modell alapú

7 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Grafikus megközelítések l Doboz ábra (1-D), pont diagram (2-D), térbeli diagram (3-D) l Korlátok –Idő igény –Szubjektív

8 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Konvex burok módszer l Az extrém helyű pontokat kiugróaknak tekintjük. l Használjuk a konvex burkot ezen pontok meghatározására. l Mi történik ha a kiugró adat középen van?

9 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Statisztikus megközelítések l Tegyük fel, hogy egy paraméteres modell írja le az adatok eloszlását (pl. normális eloszlás). l Alkalmazzunk statisztikai próbákat, melyek függnek –az adatok eloszlásától, –az eloszlás paramétereitől (pl. várható érték, variancia), –a kiugró értékek várható számától (konfidencia határ).

10 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Grubbs próba l Kiugró értékeket keres egydimenziós adatokban. l Felteszi az adatok normális eloszlását. l Egyszerre egy kiugró értéket keres, azt eltávolít- ja, majd megvizsgálja az alábbi hipotéziseket –H 0 : Nincs kiugró érték az adatokban –H A : Van legalább egy kiugró érték l Grubbs próba statisztika : l H 0 -t elvetjük ha:

11 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Statisztikai alapú: Likelihood módszer l Tegyük fel, hogy a D adatállomány két valségi eloszlás keverékéből származó mintát tartalmaz: –M (többségi eloszlás), –A (rendellenes eloszlás). l Általános megközelítés: –Tegyük fel kezdetben, hogy az összes rekord M-beli. –Legyen L t (D) a D loglikelihoodja a t időpillanatban. –Minden M-hez tartozó x t rekordot mozgassunk át A-ba.  Legyen L t+1 (D) az új loglikelihood.  Számoljuk ki a differenciát  = L t (D) – L t+1 (D).  Ha  > c (küszöbérték), akkor x t -t rendellenesnek minősítjük és véglegesen átmozgatjuk M-ből A-ba.

12 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Statisztikai alapú: Likelihood módszer l Az adatok eloszlása: D = (1 – ) M + A l M egy az adatokból becsülhető valségi eloszlás. –A becslés alapulhat bármilyen modellen (naív Bayes, maximális entrópia stb). l A-t kezdetben egyenletes eloszlásúnak feltételez- zük. l Likelihood a t időpontban:

13 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton A statisztikus megközelítés korlátai l A legtöbb próba csak egy attributumra működik. l Legtöbbször nem ismert az adatok eloszlása. l Magas dimenzióban nehéz becsülni az igazi eloszlást.

14 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Távolság alapú módszerek l Az adatokat jellemzők egy vektorával reprezen- táljuk. l Három fő megközelítés –Legközelebbi társ módszer –Sűrűség alapú –Klaszter alapú

15 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Legközelebbi társ alapú megközelítés l Módszer: –Számoljuk ki az összes pontpár közötti távolságot. –A kiugró értékek definiálásának többféle módja van:  Azok a pontok, amelyeknek egy adott d sugarú környezetében kevesebb mint p számú pont van.  Az az n pont, amelynek a k-adik legközelebbi szomszédjától vett távolsága a legnagyobb.  Az az n pont, amelynek az átlagos távolsága a k darab legközelebbi szomszédjától a legnagyobb.

16 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Kiugró értékek vetületekben l Magas dimenziójú terekben az adatok ritkák és a közelség fogalma elveszítheti jelentőségét. –Minden pont közel ugyanolyan kiugró a közelségen alapuló definíciók szempontjából. l Kis dimenziójú vetületek módszere –Egy pont kiugró ha valamelyik alacsony dimenziós vetületénél abnormálisan kis sűrűséget kapunk a környezetében.

17 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Kiugró értékek vetületekben l Osszunk fel minden attributumot  egyenlő mélységű intervallumra. –Minden intervallum f = 1/  részt tartalmaz a rekordokból. l Tekintsünk egy k dimenziós kockát, melyet k külön- böző dimenzió menti részintervallum kijelölése ad. –Ha az attributumok függetlenek akkor várhatóan f k részét tartalmazza a rekordoknak. –N pont esetén a D kocka ritkaságát mérhetjük a követ- kező mutatóval: –Negatív ritkaság a vártnál kisebb számú pontot jelez a kockában.

18 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Példa l N=100,  = 5, f = 1/5 = 0.2, N  f 2 = 4

19 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Sűrűség alapú megközelítés: LOF l Számoljuk ki az összes pont lokális környezetének sűrűségét. l Számoljuk ki egy p minta lokális kiugró faktorát (LOF) úgy, mint a minta és az ő legközelebbi szomszédjai sűrűségének az átlagát. l Kiugróak a legnagyobb LOF értékkel rendelkező pontok. p 2  p 1  A legközelebbi társ módszernél p 2 nem lesz kiugró, ezzel szemben a LOF módszer p 1 -t és p 2 -t egyaránt kiugrónak találja

20 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Klaszter alapú megközelítés l Alapötlet: –Klaszterosítsuk az adatokat különböző sűrűségű csopor- tokra. –Válasszuk kiugró jelölteknek a kis klaszterek pontjait. –Számoljuk ki a kijelölt pontok és a nem kijelölt klaszterek közötti távolságot.  Ha a kijelölt pontok messze vannak a nem kijelölt pontok- tól, akkor ők kiugróak.

21 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Téves következtetési arány l Bayes tétel: l Általánosabban:

22 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Téves következtetési arány l Legjobban egy példán keresztül lehet megérteni. l Tegyük fel, hogy egy orvos által végzett teszt pontossága 99%, azaz egy beteg populáción 99%-osan jelez betegséget, és egy egészségesen 99%-ban ad negatívat. l Vizit után az orvosnak van egy jó és egy rossz híre. l Rossz hír: a teszt pozitív lett. l Jó hír: a (betegség) előfordulása a teljes populációban 1/10000. l Mennyi a valószínűsége, hogy valóban betegek vagyunk.

23 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Téves következtetési arány l S – betegség, P – pozitív teszt l Bár a teszt 99%-osan pontos, annak esélye, hogy mégis betegek vagyunk 1%, mivel a populáció- ban az egészséges emberek jóval többen vannak mint a betegek.

24 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Téves következtetés behatolás észlelésnél l I: betolakodó viselkedés,  I: nem-betolakodó viselkedés, A: riasztás,  A: nincs riasztás l Észlelési arány (igaz pozitív arány): P(A|I) l Hamis risztás arány: P(A|  I) l A cél az, hogy egyaránt maximalizáljuk –a Bayes-i észlelési arányt, P(I|A), –P(  I|  A)

25 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Észlelési illetve hamis riasztási arány l Tegyük fel: l Ekkor: l A hamis riasztási arány fog dominálni amennyi- ben P(I) nagyon kicsi.

26 © Tan,Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba Fordító: Ispány Márton Észlelési illetve hamis riasztási arány l Axelsson: Nagyon kis hamis riasztási arány kell ahhoz, hogy ésszerű Bayes-i észlelési arányt érjünk el.


Letölteni ppt "Adatbányászat: Rendellenesség keresés 10. fejezet Tan, Steinbach, Kumar Bevezetés az adatbányászatba előadás-fóliák fordította Ispány Márton © Tan,Steinbach,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések