Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 Pénzforgalom lebonyolítása 63. lecke

3 Vállalkozói bankszámlák fajtái Bankszámlaszerződés: hitelintézet kötelezettséget vállal –Pénzeszközt nyilvántartja –A számla terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít –A számla javára és terhére írt összegekről, az egyenlegről meghatározott időben és módon számlakivonatot küld illetve a számla forgalmáról értesíti a számla tulajdonost Bankszámla: hitelintézetnél nyitott és vezetett elszámolási számla, melyet bankszámlaszerződéssel hoznak létre.

4 Elszámolási betétszámla –Gazdasági tevékenységgel elszámolásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására szolgál –Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók kötelesek bankszámlán bonyolítani –A vállalkozás kötelezett a számla nyitására, szabadon választhatja meg a hitelintézetet –A hitelintézetet bankszámla nyitási kötelezettség terheli –A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól

5 –A bank a számla követel egyenlege után kamatot fizet –Számlatulajdonos, illetve képviseletére jogosult személy írásban kötelezett a számla felett rendelkezni jogosult személy(ek) nevét, aláírás módját és formáját bejelenteni –Megbízások sorrendjében teljesít a bank –Fedezetlen megbízások –Megszüntetést bankszámla-szerződésben rögzítik, megszűnés okai

6 Elkülönített betétszámla –Analitikus bankszámla, az elszámolási betétszámlához kapcsolódik –Fedezeti számlaként funkcionál (import, támogatás, beruházás stb.) –A bank a számlán levő összeget zárolja –Kamatot nem fizetnek utána Folyószáma –Pénzkövetelések egységes számlán való nyilvántartása –A szerződő felek csak a követelések egyenlege felett rendelkeznek

7 Betétszámla –Betétszámla szerződést kell kötni (lekötési idő, kamat, felmondás feltételei stb.) –Csak névre szóló lehet csak a számla tulajdonos érvényesítheti igényét –A hitelintézet oldaláról hitelszámla Hitelszámla –Speciális bankszámla –Céljellegű, egyedi hitelcélokra –Hosszú lejáratú hitelkeret és a keret felhasználásával kapcsolatos pénzforgalmat tartalmazza

8 Telephelyi számla –Telephely: a tevékenység gyakorlásának helye –Cég székhelye: központi ügyintézés helye –Fióktelep: telephely és a székhely nem azonos, nem kötött országhatárhoz –Leányvállalat, telephely, fióktelep gazdasági tevékenységével kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítását szolgálja –Telephelyi számla beépül a vállalat elszámolási számlájának pénzforgalmába

9 Pénzforgalom lebonyolításának módozatai 1. Készpénzforgalom Készpénz közvetlen átadásával –befizetés bankszámlára Bankszámlára pénzbefizetés hitelintézetnél (befizetési lap) Bankjegy automatába Hitelintézetek pénztáránál hitelintézetek között (befizetési lappal) Postán készpénz átutalási megbízással –készpénzkifizetés bankszámláról Készpénzfelvételi utalvány Esetenkénti egyszerű átutalással Kifizetés postai úton –pénzforgalmi betétkönyv

10 –pénzforgalom lebonyolítása házipénztáron keresztül Házipénztári forgalom házipénztári forgalom lebonyolításának tárgyi feltételei személyi feltételek –Pénztáros –Utalványozásra jogosult –Pénztári számfejtő –Pénztári ellenőr forgalom lebonyolítása –Pénztáros tevékenysége –Be- és kifizetések a pénztárból, bizonylatok

11 2. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz –elektronikus fizetési eszközök Távolról hozzáférést biztosító eszközök –Bankkártya (betéti, hitelkártya) –Egyéb eszközök (telefonon, számítógépen elérhető eszközök) Elektronikus pénzeszközök (újratölthető fizetőeszköz, értéktároló kártya) –hagyományos eszköz pl. csekk 3. Készpénznélküli fizetési módok: számlapénz forgalmat jelent (mindkét fél számlával rendelkezik) –Átutalási megbízás: aktív fizetési mód egyszerű átutalás csoportos átutalás Átutalási megbízás lépései

12 –beszedési megbízás (inkasszó) azonnali beszedési megbízás: –a fizetést a jogosult kezdeményezi –megbízza a bankját, hogy a bankszámlája javára, a fizetésre kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget szedjen be –passzív fizetési elszámolás –jogszabály alapján nyújtható be –fizetésre kötelezett felhatalmazást ad a bankjának a megbízás teljesítésére csoportos beszedési megbízás –A jogosult azonos jogcímen követeléséről a beszedési megbízást csoportosan nyújtja be a számláját vezető hitelintézetnek, hogy a fizetésre kötelezett bankszámlája terhére szedje be. –Terhelése napot megelőzően hat munkanappal a számlát köteles a fizetésre kötelezettnek megküldeni

13 váltóbeszedési megbízás –Saját váltó kibocsátója, illetve idegen váltó kiállítója rendelkezhet úgy, hogy a váltó esedékességekor fizetés végett a váltón megnevezett hitelintézetnél kell bemutatni –A hitelintézet a váltóadós a nála vezetett pénzforgalmi bankszámlája terhére teljesít –A váltókövetelés jogosultja adhat megbízást a pénzforgalmi számláját vezető banknak –A jogosult köteles a váltóbeszedési megbízás benyújtásáról a váltóadóst értesíteni –A váltóadós jogosult a fizetést letiltani határidős beszedési megbízás –Követelést beszedni csak a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kincstári körbe tartozó szervek pénzforgalmi számlája terhére lehet

14 –A jogosult megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet, hogy számlája javára, a kötelezett Kincsárnál vezetett számlája terhére a követelést szedje be –A Kincstár értesíti a kötelezettet az ellene benyújtott beszedési megbízásról –okmányos meghitelezés (akkreditív) Az eladó és a vevő közé belép egy hitelintézet –a bank a fizetési forgalmat bonyolítja, és maga is ígéretet tesz a fizetésre, a vevő fizetési ígéretét a saját fizetési kötelezettségvállalásával egészíti ki –A bank fizetési ígéretét a vevő megbízása alapján teszi –A bank levélben fizetési ígéretet tesz az eladónak

15 Ügylet résztvevői –A vevő, aki megbízást ad a bankjának akkreditív nyitására –Az akkreditívet nyitó bank (a vevő bankja), aki a fedezet alapján megnyitja az akkreditívet –Az áruügylet eladója, az akkreditív kedvezményezettje –Eladó bankja: avizáló (közvetítő): megvizsgálja és továbbítja az okmányokat igazoló: megvizsgálja, hogy a nyitó bank elegendő biztosíték-e, akkreditívet erősítő szerep fizető: az eladó saját bankja látja el a fizető bank szerepét, így hamar hozzájut a követeléséhez negociáló: az eladó kérésére megveszi az akkreditív okmányokat, magára vállalja az akkreditívből eredő kötelezettségeket és megszerzi a jogait is.

16 –Pénzforgalom lebonyolítása lakossági folyószámlán –A hitelintézet a folyószámla javára befizetéseket és átutalásokat fogad –A számlatulajdonos megbízása alapján kifizetéseket és átutalásokat teljesít –Szerződésben rögzítik, hogy a hitelintézet milyen kifizetéseket teljesítsen (biztosítás, közüzemi díj, telefon, hiteltörlesztés stb.) –A hitelintézet értesíti a számlakibocsátót, hogy a számlát teljesítésre neki küldje meg –A hitelintézet a fizetéseket köteles teljesíteni –Havonta a számla forgalmáról kivonatot küld a számlatulajdonosnak –Tartósan lekötött betétet is lehet kötni

17 Külkereskedelemben használatos fizetési módok –Fizetési eszköz megválasztása: valuta-, devizanem –Fizetési módok Okmányos meghitelezés (akkreditív) Fajtái –Átruházható: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megnevezhet –Feltöltődő: a meghatározott keretösszegen belül csak a részszállítmányok összegéig kell fedezetet biztosítani, folyamatos szállítást tesz lehetővé –Back-to-back: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet feltételez –Készenléti: a vevő átutalással történő fizetésén alapul

18 Kereskedelmi hitellevél: Kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget, hogy az okmányok időben történő bemutatása esetén az okmányok birtokosának kifizeti a hitellevelen szereplő összeget Okmányos beszedvény (inkasszó): az exportőr megbízza a bankját, hogy az áru ellenértékét az importőrtől az átadott okmányok alapján szedje be, fizetés esetén az okmányokat adja át a vevőnek Formái: –Vinkulált inkasszó: a vevő csak akkor jut az áruhoz, ha az okmányokkal rendelkező banknál az ellenértéket kiegyenlítette –Nem vinkulált inkasszó: az eladó az árut közvetlenül a vevő címére küldi meg, az okmányokat a bankjának

19 Nyitva szállítás –A vevő csak azután fizet, ha az árut megkapta –Kiegyenlítés átutalással vagy látra szóló váltóval Halasztott fizetés átutalással –A vevő későbbi fizetés ellenében vásárol –Az exportőr (cég) hitelt nyújt a vevőnek –Céghitel: nyitott fedezett Zsírórendszer –Készpénz nélküli fizetési forgalom –Hitelintézet számlák közötti elszámolást teljesít –Klíringköri forgalom: Belső: hitelintézet számlatulajdonosainak egymás közötti pénzforgalmát számolja el Külső: különböző hitelintézetek közötti elszámolásforgalmat jelent Zsíróelszámolás: hitelintézetek közötti külső klíringkörbe tartozó elszámolás forgalom

20 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések