Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/

2 19. Előadás témakörei Az információs irodák létrehozatala, hálózatépítés Az információs irodák országos hálózata kialakításának lehetőségei; A tourinform irodák hálózata, működési tapasztalatai; Az információs irodák és a tourinform irodák együttműködési lehetőségei; Az együttműködés nehézségei, azonosságok és különbségek;

3 19. ELŐADÁS ANYAGA Az információs irodák létrehozása, hálózat építése; TDM- ek folyamatos alakulása, egymással együttműködő TDM szervezetek hálózata, és TDM információs irodák létrejötte és hálózatban való működtetése az ideális állapot; - a hálózatban való működtetés lehetőségei időbeli, pénzbeli és tudati korlátai; Mivel nem egységes a desztinációk megalakításának feltételrendszere, ezért a folyamat lassú és nehézkes; Fontos teendő a szemléletformálás, a felkészítő rendezvények szervezése, (fórumok, study tourok, konferenciák), a tényleges megalakulást segítő tanácsadások, pályázatok segítése; A TDM szervezet létrejöttével, párhuzamosan az információ iroda létrehozási feltételeinek megteremtése; Lehetőségek: - új iroda létrehozása- bérelt vagy saját épületben;

4 19. ELŐADÁS ANYAGA - meglévő turisztikai irodával közös integráció révén (Tourinform Irodák hálózata) Új iroda létrehozása: - a helyi TDM-ek számára általában a település központjában, a turisták és látogatók számára elérhető helyen ideális kialakítani; - a helyi információs irodák elsődleges feladatai közé tartozik a front office tevékenység, a közvetlen ügyfélszolgálat, ezért az is feltétel, hogy az iroda utcafrontra nyíljon, portálja egyértelmű eligazítást nyújtson; Az új iroda előnyei: - kialakításában a feladatok figyelembe vétele az elsőrendű elv; - nem kell igazodni más szervezet már kialakult fizikai, technikai, személyi feltételrendszeréhez; - a legújabb technológia, berendezés beszerzése lehetséges; Hátrányai: - a kialakítása drága (épület vásárlás, vagy bérlet, berendezés)

5 19. ELŐADÁS ANYAGA - a személyzet kiválasztása, betanítása hosszabb időt igényel; - bevezetése, elfogadtatása több energiát, erőteljes marketingtevékenységet igényel; A meglévő hálózatra épülő iroda: A tourinform irodák: - egy térség, település turizmusának képviselői; - a meglévő budapesti iroda után létrejöttük a 90-es évek eleje; azóta számuk 143-ra növekedett; - értékes hálózatot képeznek, a turisták ismerik és beazonosítják; - hátterükben jellemzően az önkormányzat áll; - működési névhasználati szerződés alapján a Turizmus Zrt -vel; - feladatkörük sokrétű, amelyek részben TDM szerű feladatok is;

6 19. ELŐADÁS ANYAGA Különbségek a TDM –ek és a Tourinformok között TourinformokTDM VersenysemlegességTagjaiért dolgozik MT Zrt-nek felelTagjainak felel Egyéni egzisztenciaKözös érdekek Szakmai érdekképviseletRészvétel a döntéshozatalban „kiadványgyűjtés”Egységes arculat

7 19. ELŐADÁS ANYAGA A Tourinform Szövetség céljai és feladati között szerepel: „A kialakulóban lévő turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek létrejöttében segítő szerepet vállalunk, tekintettel arra, hogy a TDM szervezetek többnyire a Tourinform irodákban felhalmozódott szakmai ismeretekre és emberi erőforrásra támaszkodnak majd” A TDM célok által: a Tourinform irodákban lehetőség nyílik: - a szakmai munka megerősítésére; - új alapokra helyezésre (megerősített együttműködés, szolgáltatók hatékonyabb képviselete) - marketingeszközök fejlesztése; A TDM pályázatok tapasztalatai: A pályázatok alapján a Tourinform Irodát integrálni szükséges a TDM szervezetbe;

8 19. ELŐADÁS ANYAGA A pályázati felhívás lehetőséget ad az irodák infrastrukturális, technikai fejlesztésére: - épület/irodahelyiség fejlesztése, fogadótér kialakítása (külső-belső átalakítás); - irodabútorok beszerzése; - műszaki berendezések beszerzése; - informatikai eszközök beszerzése; A TDM szemléletmód előtérbe kerülésével átstrukturálódik a fenntartók szerkezete, az önkormányzati dominancia háttérbe szorul; A létesítő megbízhat az iroda üzemeltetésével non-profit, turisztikai profilú szervezetet. Az üzemeltetés átadásához a Magyar Turizmus Zrt. előzetes jóváhagyása szükséges; - Napjainkban már 20 iroda működik TDM elveknek megfelelően (egyesület, vagy non-profit Kft.)

9 19. ELŐADÁS ANYAGA Az önkormányzat által működtetett irodák aránya a korábbi 90 %-hoz képest 67%-ra csökkent; Mik a tourinform irodák lehetősége? Ha együttműködik: - a vezető lehet a TDM menedzsere; - integrált szereplőjévé válik a helyi, térségi turisztikai tevékenységnek; Ha nem működik együtt: - mellékes szereplő lehet; Érvek a Tourinform Irodák részvétele mellett a TDM pályázatban: - 25 éves a hálózat; - tagjai évente több mint 2,5 millió vendéget személyesen szolgálnak ki; - nagy részét (67 %) az önkormányzatok működtetik; - a turisztikai információkkal keresletet gerjesztenek, amely a vállalkozók/turisztikai szereplők bevételeiben realizálódik;

10 19. ELŐADÁS ANYAGA - a humán erőforrás magas színvonala: diplomás, több nyelvet beszélő, tapasztalattal rendelkező munkatársak; - központi elhelyezkedés, infrastruktúra megléte; - élő kapcsolatrendszer, szakmai információ és operatív gyakorlat; Ellenérvek: (felmerülő kérdések) - a Tourinform hálózat nem egységesen vesz részt a pályázatban – lesznek” fehér foltok”; - a pályázatot csak közösen, összefogással lehet benyújtani (önkormányzatok, vállalkozások, civil szféra és az információs iroda); - a névhasználati szerződés betartása; - a versenysemlegesség kérdése – kit képviseljen az iroda? - irodai létszám, elhelyezkedés, és a költségvetés; - hosszú távú elkötelezettség a fenntartásra; - hozzáállás és bizalom – munkaerő, működtetés és fejlesztés;

11 19. ELŐADÁS ANYAGA A versenysemlegesség kérdése, mint a legnagyobb megoldandó probléma: A feladatok differenciálása; A szolgáltatások szétválasztása: profit- nonprofit szolgáltatásokra; A finanszírozás kérdéseinek tisztázása; Szerződések aktualizálása az új felálláshoz (Turizmus Zrt., önkormányzatok) A már megalakult TDM információs irodák létrehozásának és működtetésének tapasztalatai; Példák a TDM információs irodák működésére: (a vezetők prezentációja felkérés alapján) Keszthely; Badacsony; Bükkfürdő; Példák az osztrák TDM információs irodák működésére (felkért előadó)

12 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A TDM információs irodák létrehozásának lehetőségei, formái; Új információs iroda létrehozásának feltételei, előnyei, hátrányai; A Tourinform Irodák hálózata, működésük alapelvei és gyakorlata; A tourinform hálózat lehetőségei TDM pályázatokban való részvétel esetében; A részvétel melletti érvek és ellenérvek; A TDM információs irodák működésének hazai és külföldi tapasztalatai;

13 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Milyen előnyei és hátrányai vannak új TDM információs iroda létrehozásának? 2./ Milyen érvek szólnak a tourinform irodával közös pályázat mellett? Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés/ek: Hogyan lehet a versenysemlegességet megoldani a közös működtetés esetén?

14 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: A TDM információs irodák minőségirányítása Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések