Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/

2 5. Előadás témakörei Információ fogalma, jelentősége Az információ értéke, mennyisége; Az információ minősége; A szervezeten belüli információs rendszerek; Adatbázisok kiépítése, kezelése; Több szintű vonzerőleltárak készítése

3 5. ELŐADÁS ANYAGA Az információ fogalma: Az információ fogalma: - bizonytalanságot oszlat el, - bizonytalanságot oszlat el, - továbbítható jel: ABX2/c 12, - továbbítható jel: ABX2/c 12, -„eleven”, -„eleven”, - a fogadó (vevő) a meghatározó. - a fogadó (vevő) a meghatározó. A kommunikáció szerepe az információáramlásban: A kommunikáció szerepe az információáramlásban: - hatékonyság, - hatékonyság, - egységes jelrendszer és azonos értelmezés, - egységes jelrendszer és azonos értelmezés, - vállalati kultúra része, - vállalati kultúra része, - kommunikációs sémák. - kommunikációs sémák.

4 5. ELŐADÁS ANYAGA Az információ jelentősége: Alvin Toffler: „a hatalomváltás eszköze”- „információ hatalom!”- „akinél az információ, az van helyzetben” Földkorszak : föld= hatalom, Füstkorszak: gyár= hatalom, Infókorszak: információ = hatalom –infobirtokosok. Az információ lehet nem jelrendszerű pl. IQ Az információ értéke: Az információ mennyisége: - túlinformáltság, - alulinformáltság

5 5. ELŐADÁS ANYAGA Az információ minősége: - összegezettség, - feldolgozottság, Az információ fontossága, Az információ időszerűsége, Az információ aktualitása. SZERVEZETEN BELÜLI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK: Iroda ≠ egy szoba, iroda = egy intézmény és fogalom mely feladatokat testesít meg, iroda = ügykezelés és információ feldolgozás,

6 5. ELŐADÁS ANYAGA Információs rendszer (IR) A./ erőforrások:  humán: végfelhasználók, IR szakértõk  hardver: gépek tárolóeszközök  szoftver: programok eljárások  adat: adatbázis, tudásbázis tevékenységek:  bemeneti adatok fogadása  adatfeldolgozás  kimeneti adatok létrehozása  adattárolás  kontroll szerep, feladatok  nyilvántartási tevékenységek támogatása  döntéselőkészítés

7 5. ELŐADÁS ANYAGA

8

9 Rendszerszoftver - olyan programcsomagok, melyek a számítógéprendszer hardver erőforrásaihoz való hozzáférést, a számítógép szoftveres karbantartását, monitorozását valamint új szoftverek fejlesztését teszik lehetővé; Rendszerszoftver - olyan programcsomagok, melyek a számítógéprendszer hardver erőforrásaihoz való hozzáférést, a számítógép szoftveres karbantartását, monitorozását valamint új szoftverek fejlesztését teszik lehetővé; Operációs rendszer - az a programcsomag, mely vezérli a központi számolóegység működését, vezérli az alap INPUT/OUTPUT műveleteket és biztosítja a számítógép erőforrásaihoz való hozzáférést a felhasználó számára egy alap felhasználói felületen keresztül. Operációs rendszer - az a programcsomag, mely vezérli a központi számolóegység működését, vezérli az alap INPUT/OUTPUT műveleteket és biztosítja a számítógép erőforrásaihoz való hozzáférést a felhasználó számára egy alap felhasználói felületen keresztül. felhasználói szoftver - a felhasználók általános illetve speciális adatfeldolgozási, kommunikációs stb. igényeit kielégítő programcsomagok felhasználói szoftver - a felhasználók általános illetve speciális adatfeldolgozási, kommunikációs stb. igényeit kielégítő programcsomagok Adatbázis-kezelés: Adatbázis-kezelés: Célok: Célok: - egységes információkezelés, - egységes információkezelés, - gyors adatelérés, - gyors adatelérés, - nagy adatmennyiség tárolása, - nagy adatmennyiség tárolása, - adatbiztonság. - adatbiztonság.

10 5. ELŐADÁS ANYAGA Definíciók: Definíciók:  adatbázis - logikailag összefüggő adatok szervezett, integrált gyűjteménye  adatbázis-kezelő rendszer - az a programcsomag, mely lehetõséget nyújt egy adatbázisban tárolt adatok nyilvántartására, bevitelére, módosítására, gyors elérésére  adatbázis séma - az adatbázisban tárolandó adatok struktúrájának leírása, az adatok közti logikai kapcsolatok összessége  egyed, rekord, mező.  Ügyvitelei információs rendszerek: közép és nagyteljesítményű számítógépek; közép és nagyteljesítményű számítógépek; célprogramok, adatbázis-kezelés; célprogramok, adatbázis-kezelés; az intézmény napi tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységek nyilvántartását végzik; az intézmény napi tevékenységéhez kapcsolódó tevékenységek nyilvántartását végzik;

11 5. ELŐADÁS ANYAGA Irodaautomatizálási rendszerek Irodaautomatizálási rendszerek  személyi számítógépek, lokális hálózatok  szövegszerkesztők  táblázatkezelők  grafikus feldolgozó programcsomagok  kommunikációs programcsomagok  személyi szervezők  csoportszoftverek Információs riport rendszerek Információs riport rendszerek  adatbázis-kezelők lekérdező moduljaira épülnek  előre definiált, periodikus időközönként legyűjtött riportok  kivételes esetekben kért riportok

12 5 ELŐADÁS ANYAGA Információs rendszerek csoportosítása: Információs rendszerek Operatív információs rendszerek Vezetői információs rendszerek Tranzakció kezelő rendszerek Folyamat irányítási rendszerek iroda automatizálási rendszerek Információ riport rendszerek Döntés támogató rendszerek Stratégiai Információs rendszerek

13 5.ELŐADÁS ANYAGA Információs rendszerek kiépítése, bevezetése, menedzsment Információs rendszerek kiépítése, bevezetése, menedzsment A bevezetés lépései (bevezetési ciklus) A bevezetés lépései (bevezetési ciklus) a létező rendszer vizsgálata a létező rendszer vizsgálata  Problémafeltárás  információs rendszer bővítésének ill. megvalósításának létjogosultsága, lehetősége - előtanulmány  projekt menedzsment terv létrehozása és elfogadtatása adatgyűjtés adatgyűjtés  a felhasználók és intézmény igényeinek felmérése  az igényeket lefedő információs rendszerrel szemben támasztott funkcionális követelmények definiálása rendszer specifikáció rendszer specifikáció  hardver specifikáció  szoftver specifikáció - input, output, felhasználói felület  humán - felhasználók köre, az általuk ellátott funkció a rendszeren belül  adat erőforrások specifikációja

14 5. ELŐADÁS ANYAGA  prototípusok kialakítása rendszer kialakítás rendszer kialakítás  hardver beszerzés, telepítés  szoftver beszerzés/fejlesztés  a rendszer tesztelése  a felhasználók oktatása  átállás az új rendszerre  a rendszer működési paramétereinek monitorozása  optimalizálás Információs rendszer menedzsment Információs rendszer menedzsment adatbiztonság, adatvédelem adatbiztonság, adatvédelem korszerűsítés korszerűsítés új igények nyomonkövetése új igények nyomonkövetése új felhasználók képzése új felhasználók képzése

15 5. ELŐADÁS ANYAGA Vezetői információs rendszerek (MIS) Menedzsment támogatás  belső információk  külső információk  önálló szervezet!? Döntéstámogató rendszerek (Decision Support Systems- DSS) - adatok, elemzések - nagy számítógép - szervezet! - intuíció és szubjektivitás Végrehajtói információs rendszerek (Executiv Information System- EIS) - közvetlen kapcsolat - személyi számítógép Végrehajtási támogatás (Executiv Support System – ESS) -prognosztizálás és analízis

16 5. ELŐADÁS ANYAGA Vezetői információs taktikák: - Információ visszatartás, - Gumicsont - eltereli a figyelmet a lényegről, - Forró krumpli - a vezető kapja - (álhír is lehet), - Csöpögtetés - részinformációk, - Elárasztás - információ dömping, - Időzítés - túl későn - sürgősség érzés keltése - túl korán - tompítás Információs szerepek: - információgyűjtés, - információ szétosztás; - szóvivői szerep.

17 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA Az információ fogalma, jelentősége, mennyiség és minősége; Az információs rendszerek elemei és csoportosítása Az adat, az adatkezelés és adatbázisok Az információs rendszerek szerepe a menedzsmentben

18 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: Fogalmazza meg az információ jelentőségét a turisztikai szakma oldaláról! Mit jelentek az alulinformált vagy túlinformált kifejezések? Milyen információs rendszereket ismer a szervezeten belül? Mi az adat, adatbázis definíciója? Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek: Milyen előnyei vannak a turisztikai vonzerőleltárnak?

19 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az információs irodák kapcsolatrendszerei Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések