Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai 30. lecke

3 A mezőgazdasági vállalkozások termelési tényezői, erőforrásai

4 A vállalkozások termelési tényezői I.Elsődleges termelési tényezők 1.1. Természeti tényezők 1.1.1. Föld 1.1.2. Éghajlat 1.2. Népesség, munkaerő II.Tőketényezők 2.1. Termelt tőkejavak 2.2. Pénz, értékpapírok

5 Termelési tényezők termelésben betöltött funkcióik szerint lehetnek: 1.Természeti tényezők 2.Munka – munkaerő tényezők 3.Tőkejavak 4.Vállalkozó 5.Közgazdasági tényezők, szabályozók 6.Különféle társadalmi közösségek 7.Információ

6 Vállalkozó szempontjából a termelési tényezők lehetnek: 1.Vállalkozótól független termelési tényezők 1. Természeti tényezők 2. Közgazdasági tényezők, szabályozók 3. Különféle társadalmi közösségek 4. Információ 2.Vállalkozótól függő termelési tényezők 1. Tőkejavak 2. Munkaerő

7 Idényszerűség hatása és következményei a gazdálkodásra: a termékek eltérő időben jelennek meg adott időben eltérő: –kézierő-szükséglet jelentkezik, –gépierő-szükséglet jelentkezik, –különféle mennyiségű, minőségű anyagokat igényelnek időben különböző mennyiségű és minőségű termékeket bocsát ki az előzőekkel összefüggésben: éven belül változó mértékű a termelés tőkeigénye és ennek megtérülése

8 Növénytermesztés Állattenyésztés

9 Tőke A tőkét maga a vállalkozó állítja elő – saját szükségletei mérséklésével –, hogy azt az anyagi javak további termeléséhez felhasználja. A tőke élettartama szerint beszélhetünk: Hosszú élettartamú tőkejavakról, - befektetett eszközökről Rövid élettartamú tőkejavakról, - forgóeszközökről

10 A tőke általános tulajdonságai 1.Fokozatosan elhasználódik, de javítható, pótolható 2.Inputjai, outputjai egyidejűleg jelennek meg 3.Pillanatnyi állománya mérhető 4.Az idő függvényében állománya növekszik, felhalmozódik 5.Sajátos formája a pénz és az értékpapír A pénz: - gazdasági folyamatok általános elszámolási és csere eszköze - a kereslet-kínálat közvetítője - a termelt tőkejáradék mellett önálló formát ölt

11 Kamat A kamat a várakozás díja, annak ellenértéke, hogy a pénz tulajdonosa a tőkéjét másnak átengedi, saját fogyasztását későbbre halasztja. A tőke kamata, hozadék rátája, % Termelési érték – Termelési költség = Jövedelem 1 000 000 Ft – 850 000 Ft = 150 000 Ft Lekötött tőke 900 000 Ft Tőke hozadékrátája % = 150 000 Ft x 100 =16,7% 900 000 Ft

12 Erőforrások tulajdonságai 1.Az egyes erőforrások kombinálhatók 2.Az egyes erőforrások egymást helyettesíthetik 3.Az erőforrások mobilizálhatók – szabaddá, likviddé tehetők 4.Az erőforrások időtállóak 5.Az erőforrások a termelésből kivonhatók, velük kapcsolatos döntéseink visszafordíthatók 6.Eltérő idő alatt térülnek meg 7.A különféle erőforrásokból eltérő mennyiséget vonunk be a termelésbe, illetve tartalékolunk

13 A tőkével kapcsolatos elvek 1.Jövedelmezőség elve 2.Likviditás elve 3.Biztonságra törekvés elve 4.Pénzügyi rugalmasság elve 5.Függetlenség elve

14 Állapítsa meg100 millió Ft mai pénz értékét 3 év múlva, és azt, hogy 100 millió Ft 3 év múlva milyen jelenértékkel bír ma, ha a kamatláb 15%! Megoldás: A mai pénz jövőbeni értéke: = C o (1+r) n = 100 (1+0,15) 3 = 152,9 millió Ft Ahol:C o = 100 millió Ft a mai pénzösszeg r = 15% a kamatláb n = 3 az évek száma A jövőbeni pénz jelenértéke:

15 A tőke forrásai I.Saját forrás 1. Eredeti vagy pótlólagos hozzájárulásból - megtakarítások - ajándék, öröklés - nem az adott tevékenységből származó tőke 2. Jövedelem újbóli befektetése 3. Eszközök inflálódásából eredő növekedés Használatának előnyei: 1. Pénzügyi önállóság 2. Nem terhelik kamatköltségek 3. Nincs visszafizetési kötelezettség 4. Nagyobb a hitelképessége a vállalkozónak 5. Sikertelen gazdálkodás nehézségeit könnyebben tudja áthidalni a vállalkozó Csak saját forrás használata korlátozza a vállalkozás méretét

16 II.Idegen forrás 1. Hitelek 2. Társtulajdonosi tőkebevonás 3. Lízing – bérlet Használatának hátrányai: 1. Visszafizetési kötelezettsége van 2. Kamattehar 3. A vállalkozás eladósodottságát növeli 4. Az idegen források tulajdonosai beleszólnak a gazdálkodásba

17 Külső-belső kamatláb, jövedelem alakulása Megnevezés Mennyisé g Belső tőke (saját) Külső tőke (idegen) Tőke eFt1 000 Hitelkamat %-10 Tőke jövedelem %15 Külső tőke költsége, kamata eFt-100 Saját tőke jövedelme eFt200- Saját tőkére vetített jövedelmezőségi ráta %20-

18 Az eladósodottság és a növekvő kockázat bemutatása Megnevezés Eladósodottsági arány 0,01,02,0 Saját tőke600 000300 00200 000 Hiteltőke0300 000400 000 Összes tőke600 000 A: összes eszköz jövedelmezőségének mutatója (16%) Összes tőke jövedelme96 000 Hitelköltség (12%)036 00048 000 Saját tőke jövedelme96 00060 00048 000 Saját tőke jöv. mutatója16%20%24% B: összes jövedelmezőségének mutatója (8%) Összes tőke jövedelme48 000 Hitelköltség (12%)036 00048 000 Saját tőke jövedelme48 00012 0000 Saját tőke jöv. mutatója8%4%0% Me.: Ft

19 Példa az eladósodottság mértékére Me.: eFt Megnevezés„A”„B”„C” Összes eszköz4008001 200 Ebből:- saját tőke400 - hitel-400800 Tőkeszerkezet100 : 050 : 5033,3 : 66,6 Saját és idegen tőke aránya -1 : 11 : 2 Eladósodottság mértéke, % -100200

20 Vállalkozás hitelfelvevő kapacitásának becslése egy évre vonatkozóan Me.: eFt Vállalkozás árbevétele 25 000 Termelés költségei 20 000 Vállalkozás jövedelme 5 000 Amortizáció összege 2 000 Vállalkozás törlesztő kapacitás 7 000 ebből:- eddig felhasznált kapacitás* 2 500 - rendelkezésre álló kapacitás 4 500 Egy új 4 éves lejáratú, egyenletesen törlesztő hitel nagyságának maximális értéke (4 500 x 4) 18 000 *pl.: korábbi hitelek visszafizetése

21 Mérlegelési szempontok hitelfelvételnél a kölcsön célja hírnév, vezetési képességek eredményes működés bizonyítása visszafizetési kapacitás vizsgálata biztosítékok

22 Hitelezési formák 1.Egyszeri kamat és hitel visszafizetése 100 000 Ft hitelt vesz fel 1/2 évre (6 hónapra) Kamat 1 évre: 15% Kamatköltség = kölcsön tőke x kamatráta x évek száma 7 500 Ft

23 2. Több részletben fizetendő kamat és tőketörlesztés alakulása Törlesztési idő KamatTőkeÖsszesen I. félév100 000 x 0,15 x 6/12 = 7 50050 00057 500 II. félév50 000 x 0,15 x 6/12 = 3 75050 00053 750 Összesen11 250100 000111 250 Ft

24 3.Leszámítolási módszer A kamat rátájának megfelelően beépül a hitelbe 100 000 Ft hitelt 1 évre veszi igénybe 15%-os kamatráta mellett 100 000 – 15 000 = 85 000 Ft a felvett hitel A tőke kamatrátája: 15 000 : 85 000 x 100 = 17,5% kamatráta

25 4.Hozzáadott kamatérték 100 000 Ft hitelt 3 évre veszi fel – ennek kamata 1 évre a tőke 15%-a – havi egyenletes törlesztést vállalva Összes törlesztés:tőke + kamat 100 000 + (15 000 x 3) = 145 000 Ft Havi törlesztés:145 000 : 36 = 4 028 Ft/hó

26 Hiteltörlesztési lehetőségek -állandó részlettel (annuitásos törlesztés) A törlesztés eleinte kisebb, majd egyre nagyobb arányt képvisel a részletben. -csökkenő részlettel A hitelt nyújtó számára előnyös. -növekvő részlettel a hitelt igénybevevő számára előnyös.

27 Hiteltörlesztés állandó részletekkel Törlesztési faktor = r = törlesztési időszakra (járadékközre) érvényes kamatláb

28 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Félév Törlesztés Félévenként lekötött tőke Összesen ebből TőkeKamatÉrtékeKamata % 140251510015 24025157520 34025155030 44025152560 -16010060250- Átlag lekötött tőke250:4 = 62,5 Ft Átlag kamat15:62,5 = 24% Egyenletes törlesztés

29 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Félév Törlesztés Félévenként lekötött tőke Összesen ebből TőkeKamatÉrtékeKamata % 16037,522,5100,022,5 25031,318,762,529,9 33018,711,331,236,2 42012,57,512,560,0 -160100,060,0206,2- Átlag lekötött tőke206,2:4 = 51,5 Ft Átlag kamat15:51,5 = 29,1% Degresszív törlesztés

30 100 Ft tőke 2 éves lízingeltetése (lízingdíj = 160%) Félév Törlesztés Félévenként lekötött tőke Összesen ebből TőkeKamatÉrtékeKamata % 12012,57,5100,07,5 23018,711,387,512,9 35031,318,768,827,8 46037,522,537,560,0 -160100,060,0293,8- Átlag lekötött tőke293,8:4 = 73,4 Ft Átlag kamat15:73,4 = 20,4% Progresszív törlesztés

31 Lízingdíj számítása a)Kiindulási adatok Megnevezés Mennyiség„A” változat„B” változat 1. Eszközérték* eFt1 250 000 2. Lízingszorzó %124 Törlesztő részletek a lízingdíj %-ban - átadáskor %25- - 3 hónap múlva %-30 - 6 hónap múlva %3025 - 9 hónap múlva %-15 - 12 hónap múlva %3010 - 15 hónap múlva %-5 - 18 hónap múlva %155 - 21 hónap múlva %-5 - maradvány érték ÁFA nélküli érték %5 * 25% ÁFÁ-val növelve

32 b)Törlesztés alakulása Hó „A” változat Díjrészlet jelenlegi értéke „B” változat Díjrészlet Diszkont tényező Díjrészletjel enlegi értéke %eFt Diszkont tényező %eFt 0 25387,51 000387,5---- 3 ----30465,00,9195427,6 6 30465,00,8511395,825387,50,8511329,8 9 ----15232,50,7775180,8 12 30465,00,7243336,810155,00,7243112,3 15 ----577,50,657450,9 18 15232,50,6164143,3577,50,616447,8 21 ----577,50,559043,3 24 ----577,50,511239,6 Össze- sen 1001 550,0-1 263,41001 550,0-1 232,1

33 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések