Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/

2 3.Előadás témakörei Vezetés-szervezés elméleti alapok; A vezetési folyamat; A szervezet felépítése, irányítási rendszerek; A döntési folyamat;

3 3. ELŐADÁS ANYAGA Vezetés-szervezés elméleti alapok: Vezető: aki a szervezet tagjaival együttműködik a szervezet és az egyének céljainak szervezett módon történő megvalósítása érdekében; A vezetés lényege: A vezetés feladatcsoportjai: (irányítás) 1./ Feladat és szervezet vezetése - rendeltetésszerű működés; 2./ Emberek vezetése- szükségletek kielégítése- motiváció - kommunikáció;- koordinálás; 3./ Munkafolyamat vezetése- az erőforrások kombinálási gyakorlata Vezetés EmberekRendszer Fejlesztése

4 3. ELŐADÁS ANYAGA Menedzser - vezető különbözőségei: (menedzser –leader; menedzsment -leading) A vezetés (leading) egy folyamat, amelyben a vezető befolyásolja vezetetteket a kívánt célok elérése érdekében A menedzsment a vezetői feladatok ellátása más közreműködőkkel, illetve irányításuk révén a szervezet és az egyének céljainak elérése érdekében. „A menedzserek jól csinálják a dolgukat, az igazi vezetők jó dolgokat csinálnak” (Warren Bennis és Burt Nauns) Vezetőtípusok: 1./ Áldozat: egyaránt gyenge az elképzelésben és a megvalósításban; 2./ Álmodozó: igen jó elképzelő, de gyenge megvalósító; 3./ Végrehajtó: jó megvalósító, de gyenge elképzelő; 4./ Menedzser: egyaránt jó elképzelő és megvalósító

5 3. ELŐADÁS ANYAGA Vezetők és menedzserek a szervezetben: A menedzsment és a vezetés nem szimultán fogalmak, a sokfajta átfedés ellenére sem. A kulcselem a vezetésben a vezető és beosztottja (i) közötti kapcsolat, amely azt jelenti, hogy a vezető elsődleges tevékenysége az emberi erőforrással való foglalkozás. Vezetési szintek és vezetőtípusok: A vezetés forrásai: - anyagi erőforrások, (gépek, anyagok, készletek) - emberi erőforrások, ( alkalmazottak, tulajdonosok, menedzserek) - pénzügyi erőforrások,( szükséges erőforrások megszerzése, meglévők hatékony felhasználása) - információs erőforrások; (szerzés, tárolás, feldolgozás, továbbítás) Vezetési szintek: Felső vezetés – stratégiai szint

6 3. ELŐADÁS ANYAGA Középvezetés – vezetői szint Alsó szintű vezetés – operatív szint Vezetői feladatok: 1. / A cél kitűzése – szervezeti céltól a napi feladatok céljáig; 2./ Vezetői irányítás- előírt munkaműveletek elvégeztetése; 3./ Problémamegoldás és döntéshozatal- felismerés, információgyűjtés, probléma meghatározása, időbeni döntés; 4./ Kommunikáció- ráérzés+ megfelelő közeg+ megfigyelőképesség; 5./ Képzés és tanácsadás- elsősorban szakmai, munkahelyi tanácsok- útmutatások, tanácsok a problémáknál- munkavégzés segítése; 6./ Változások és konfliktusok kezelés- időben felismerni a változás szükségességét, elébe menni, a szervezet javára fordítani- konfliktusok a változás velejárói- kezelésük; 7./ Diplomácia készség- alku, kompromisszum, direkt-indirekt befolyásolás (lobbi;) 8./ Gazdálkodás az idővel- időtervezés, ütemezések, nemet mondás; 9./ Értékelés és jutalmazás- előléptetés, jutalmazások, visszacsatolás;

7 3. ELŐADÁS ANYAGA Formális és informális vezetés Formális – kinevezett vezető a szervezet élén; Informális – ha a szervezet mást fogad el vezetőként; Közvetlen munkahelyi vezetés 1./ A munkahelyi vezető a menedzsment fontos része;( a vezetési lánc utolsó láncszeme) 2./ Első vonalbeli vezetőnek is nevezik, mivel közvetlen kapcsolatban áll a végrehajtókkal; 3./ Szerepe kettős egyensúlyozó: a szervezeti célok megvalósítása és a végrehajtás irányításával; A munkahelyi vezető általában az első-második vonalba tartozó vezető, akinek alapvető funkciója, hogy a végrehajtásban részt vevőkkel együtt elérje a szervezet és a dolgozók célkitűzéseit; Rengeteg elnevezés: főnővértől -irodavezetőig

8 3. ELŐADÁS ANYAGA Kapcsolatai: beosztottak, munkahelyi vezető társak, felettes vezetők, szakszervezet Szükségeges képességek: - szakmai jártasság; - humán készségek (emberekkel való bánásmód);- empátia, kommunikációs készég, motivációs készség, tolerancia és megértés, „másság” elismerése- megértése; - koncepcionális vezetési készség- feladatokat komplexitásában szemlélni (célmeghatározó képesség, koordinációs, ütemezési, ellenőrzési készség, stb.) 2-/ A vezetési folyamat Vezetési funkciók: tervezés, szervezés, emberek irányítása, ellenőrzés 1./ Tervezés. Középpontjában a jövő áll: mit akarunk elérni és hogyan. Eredményeként születnek meg a a szervezet céljai és az azok eléréshez vezető akciók:

9 3. ELŐADÁS ANYAGA Tervezési funkció. Tervezési folyamat CélokAkciókErőforrásokA terv végrehajtása A teljesítés mérése

10 3. ELŐADÁS ANYAGA Sajátos hierachia: operatív tervek> középtávú tervek> stratégiai tervek; Beszélhetünk: -stratégiai és operatív (termelés, marketing, pénzügyi, fejlesztési munkaügy stb.) tervekről, - minőségi és mennyiségi tervekről, -hosszú, közép- és rövidtávú tervekről, stb. Szervezés A szervezés, mint vezetői funkció elsősorban a megfelelő szervezet kialakítását, illetve működtetését veszi célba. Feladatai: 1./ folyamatok koordinálása; 2./ hatáskörgyakorlás; 3./ a munkakör meghatározása; 4./ munkamegosztás ( specializáció);

11 3. ELŐADÁS ANYAGA 5./ osztályba szervezés; 6./ szervezetfejlesztés, szabályozás;( részfeladatokra bontás, munkakör kialakítás, a szervezet működésének sztenderdizálása, írásos dokumentálása = SZMSZ, munkaköri leírások, belső utasítások)) Az emberek irányítása Feladatok: - motiváció; - kommunikáció; - munkacsoportok vezetése; - humánerőforrás menedzsment; - szervezetfejlesztés és változásmenedzsment; Ellenőrzés A funkció azokat a területeket jelenti, ahol vezetőnek ellenőrzési feladati vannak:

12 3. ELŐADÁS ANYAGA Az ellenőrzési funkció tartalma: Erőforrások – előzetes ellenőrzés – erőforrás ellenőrzés; Feladatellátás – tevékenységellenőrzés – emberek vezetése; Eredmények – visszacsatoló ellenőrzés – teljesítményértékelés, minőség- ellenőrzés; Ellenőrzési rendszerek Belső ellenőrzési rendszerek: - belső kontrollrendszerek – olyan folyamatok, amelynek létrehozása működtetése az adott szervezeti egység vezetőinek feladata. (FEUVE) - belső ellenőrzés (internal audit) Új fogalmak: ellenőrzési nyomvonal – szervezeti kockázatkezelés - eljárásrend

13 3. ELŐADÁS ANYAGA A döntési folyamat: „Problémának nevezzük – a szó legáltalánosabb értelmében – azt a helyzetet, amelyben bizonyos célt akarunk elérni, de a cél elérésének útja számunkra rejtve van” (Lénárt Ferenc) A probléma megoldás Lehetséges változatok: elérjük a célt –lemondunk a célról – módosítjuk a jelenlegi nem kívánatos állapotot! A problémamegoldás folyamata: 1./ a probléma felismerése (azonosítása), 2./ a probléma elemzése, 3./ alternatívák felállítása, értékelési szempontok kiválasztása, 4./ az egyik alternatíva kiválasztása, 5./ kiválasztott alternatíva megvalósítása, 6./ visszacsatolás.

14 3. ELŐADÁS ANYAGA A vezetői döntések típusai A feladat jellegéből adódóan: Programozott: ha a probléma megoldására létezik egy megoldó algoritmus, amely a megismétlődő problémamegoldás során mindig alkalmazható (minőség-ellenőrzés –standardhoz viszonyít) Nem programozott döntések: új problémahelyzet áll elő, szükség van vezetői intuícióra, sajátos fantáziára. Időtartamuk szerint: hosszú, közép- és rövid távú döntések (stratégiai- taktikai) A döntéshozatal módja szerint: Egyéni és csoportos. A döntéshozatal összetevői: a./ racionális oldal b./ személyes, érzelmi oldal c./ kiegészítő döntéshozatal

15 3. ELŐADÁS ANYAGA Döntéshozatali folyamat: 1./ döntési helyzet felismerése; 2./ a döntés előkészítése; Az akaratképzés folyamata 3./ a döntési variánsok értékelése; 4./ döntés; 5./ utasítás a megvalósításra; Az akaratérvényesítés folyamata 6./ ellenőrzés;Az ellenőrzés folyamata Vezetői döntéshozó típusok: 1./ „Laissez faier” (hadd menjen)- majd magától megoldódik a probléma; 2./ „Főnök”- képessége és hatalma tudatában dönt- alacsony fogadtatás, mert a dolgozók nem vesznek részt a döntés előkészítésben; 3./ „Szimpátia” vagy „Jófiú”- döntés előkészítésbe túl széleskörű bevonás, ezért sok a kompromisszum; 4./”Teamvezető” – szívesen hoz csoportban döntéseket- első az egyenlők között, magas színvonalú döntések, maga elfogadási hányad;

16 3. ELŐADÁS ANYAGA Csoportos döntéshozatal: 1./ Brainstorming típusú eljárások; a./ brainstorming, b./ 635-ös módszer- 6 fős csoport, 3 gondolatot 5-ször továbbfejleszt c./ Philips 66 módszer- 6 fős csoport 6 perces beszélgetés d./ Delphi módszer- kérdőíves, több fordulós e./ Nominálcsoport- módszer 2./ Kauzális típusú eljárások;- okokat kereső eljárások, melyek az ok- okozati összefüggések szisztematikus keresésére irányulnak. a./ funkcióelemzés módszere b./ morfológiai módszer c./ döntési táblázatok módszere 3./ a megoldáskeresés intenzitását fokozó egyéb eljárások; 4./ A gondolati képekkel segített csoport munkamódszere;

17 3. ELŐADÁS ANYAGA Feladat: egy szervezeti egységben, adott munkakörben időről időre elvégzendő tevékenység; Hatáskör: intézkedési jogosultság; Felelősség: bizonyos tevékenységek elvégzésének, intézkedések meghozatalának kötelezettségét jelenti; A három kategóriának összhangban kell lennie; Hatáskör átruházás (delegálás)

18 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA Bevezetés a vezetéselmélet alapjaiba. A vezetés lényege, funkciói, vezetői feladatok, vezetői típusok. A vezetés folyamata: tervezés, szervezés, irányítás és ellenőrzés. A szervezet működésének biztosítása, szervezetirányítás. A döntési folyamat: problémamegoldás, döntéshozatal

19 3. Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ Mi a vezetés fogalma, soroljon fel vezetői típusokat ! 2./ Mutassa be a vezetés folyamatát. Röviden ismertesse a folyamat tevékenységeit! 3./Mit jelent a programozott és nem programozott döntés Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek: Megítélése szerint az információs irodák emberi erőforrás gazdálkodása megfelelő-e?

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az információs irodák működésének alapelvei Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések