Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar „Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására” TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje /A tantárgy neve/

2 8. Előadás témakörei Az információs irodák kiadványozási feladatai; A kiadványok fajtái, típusai; A nyomtatott reklámok szerkesztési ismeretei; Prospektusok, kiadványok szerkesztése; Nyomdai alapismeretek;

3 8. EŐADÁS ANYAGA Az információs irodák kiadványozási feladatai A desztinációs munkaszervezetek közül a helyi TDM feladatai a helyi turisztikai termékek feltérképezése, vonzerőleltár készítése. A település nagysága, turisztikai vonzereje, pénzügyi lehetőségei függvényében vannak kisebb kiadványozási feladatai; Azok a helyi TDM munkaszervezetek, amelyek speciális, komplex termékkel rendelkeznek (pl. Hévíz) a termékek piacra vitelében és értékesítésében is részt vesznek, saját hatáskörben kiadványozási tevékenységet végeznek; A termékértékesítéshez szükséges kiadványozási tevékenység a mikrórégiós- és régiódesztinációs feladat. A kiadványszerkesztés célját, tartalmát, formáját, nagyságrendjét a TDM szervezet határozza meg és rövid- és hosszú távú marketingtervének, azon belül a kommunikációs tervének része.

4 8. EŐADÁS ANYAGA A kiadványszerkesztés szükségessége és formái: A település, térség turisztikai termékeinek nyomtatott kiadványokban való megjelentetése, a termék legfontosabb marketing ismérveinek koncentrált, pozitív üzeneteinek magas színvonalú megformálása a reklám, mint a kommunikációs mix eszközrendszerének igénybevételével; A kiadványozás szükséges alaptevékenység, amely nélkül a turisztikai in- formációk nem juthatnak el a célcsoportokhoz; A kiadványok csoportosítása a turisztikai vonzerők, kifejlesztett turisztikai termékek függvényében, számtalan variáns szerint történhet: A termékek szerint: - fizikai, (helyi bor, ajándéktárgy) - szolgáltatástermék; (szállás, vendéglátás, a turizmus különböző fajtáinak termékei (gyógyfürdő, konferencia, gasztronómia, természetjárás, stb.) Területi csoportosításban - földrajzi egység (ország, régió, térség, több település, desztináció) - természeti egység (tó, folyó, hegység, nemzeti park, stb.) Tartalom szerint: általános, tematikus Célját tekintve: invitativ, tájékoztató

5 8. EŐADÁS ANYAGA Időtartam szerint: -hosszú távú, (általában nagy példányszámú invitatív jellegű, több nyelven megjelenő, többségében települési, térségi, tematikus) időszaki, (szezonális termékek, egyedi termékek, meghatározott időszakonként rendszeresen megjelenő programfűzetek) Nyelvek szerint: egynyelvű, kétnyelvű, többnyelvű (egy prospektus önálló megjelenése különböző nyelveken) A kiadványok megjelentésének pénzügyi feltételei: A kiadványok pénzügyi forrásai: - saját forrás; - a kiadványban szereplő vállalkozások hozzájárulása, - pályázati források; - reklámszponzorok; A reklámkiadványok szerkesztése a kommunikációs tervezés 5 M-jének alkalmazásával

6 8. EŐADÁS ANYAGA A reklám megtervezése: - annak meghatározása, hogyan valósuljon meg az üzenet kifejezése az adott promóciós eszköz segítségével; A reklámot nem csupán promóciós eszközként, hanem a marketingtevékenység állandó és szerves részének tekintjük A reklámprogramok tervezésének alapvető lépesei: Az 5 „M” Mission (küldetés): A reklámcélok meghatározása – a reklámtervezés alapja és kiindulópontja, szoros összefüggésben a marketingcélokkal; Money (pénz): A reklámköltségvetés meghatározása- reklámkampány megvalósításához szükséges költségigény megállapítása; Message (üzenet): A reklámüzenet kialakítása – a reklámprogram központi „kreatív” elme; Média (reklámeszközök): A reklámeszközök kijelölése – az üzenet „hordozójának” kiválasztása, illetve az üzenet azon történő elhelyezése; Measurement (mérés): A reklám értékelése – a reklám különféle hatásainak, illetve a reklámprogram egészének értékelése;

7 8. EŐADÁS ANYAGA Mission (küldetés): A reklámok háromféle célt szolgálnak: 1./ tájékoztatás - a fogyasztó figyelmének felkeltése; (elsődleges kereslet megteremtése); 2./ meggyőzés – a fogyasztó figyelmének ráirányítása az adott márkára; (összehasonlító reklámok is); 3./ emlékeztetés - a fogyasztó figyelmének megtartása;( megerősítés); A kommunikációs céloknak ki kell egészülnie az értékesítési célokkal: (a szervezet célja, nemcsak az üzenet eljuttatása, hanem hogy üzenet hatására vásároljon a fogyasztó) Értékesítési célok: Milyen fogyasztói kört kíván megcélozni a szervezet; Milyen mértékű változást kíván elérni ( eladások nagysága vagy piacrészesedés tekintetében); Mennyi idő alatt kívánja elérni a változást;

8 8. EŐADÁS ANYAGA Kommunikációs cél: tájékoztatni a fogyasztókat Megcélzott fogyasztói kör; Változás mértéke; Változás időtávja; Money (pénz): A költségvetés meghatározásának főbb eljárásai: 1./ A lehetőségek módszere: tulajdonosok, szakértők személyes megítélése- mennyit engedhet meg a cég magának; - könnyű vele túl költekezni; 2./ Az árbevétel százalékában meghatározott költségvetés módszere (hüvelykujj módszer); - következő évre tervezett bevétel bizonyos %-a (pl. éttermek 1-6 %, szállodák 2,5-5 %) – előny, hogy az eladások nagyságának változásához igazodik; 3./ A versenytárssal egyenlő költségvetés módszere; előny, hogy az iparág általános tapasztalatait hasznosítja, hátrány- nem biztos, hogy a versenytársak jól állapították meg a költségvetésüket; 4./ A cél és feladat módszer – ez a leginkább ajánlott módszer –cél –feladat megállapítás - költségek becslése.

9 8. EŐADÁS ANYAGA Message (üzenet): A kommunikációs folyamat egyik legkritikusabb eleme: Kialakításának lépései: 1./ az üzenet témájának meghatározása: az üzenet magja, alapinformáció- pontos lényegretörő megfogalmazás; 2./ az üzenet tartalmának megfogalmazása (a copy strategy)- szükséges támpontok a konkrét reklámszöveg megírásához 3./ Az üzenet formájának meghatározása: Kreatív tevékenység - a reklámüzenet formájának kialakítása: I. A nyomtatott reklám részei: 1./ Kép/illusztráció: figyelemfelkeltés-olvasásra való ösztönzés; 2./ fejléc /cím/ címsor/szlogen/ (headline /headtitle); 3./ Szöveg (body copy): Az üzenet részletes kifejtése- a szervezetre vagy termékre vonatkozó információk felsorolása; (mindössze öt-tíz százaléka olvassa el!)

10 8. EŐADÁS ANYAGA 4. Aláírás /cégjel (signature) :– meghatározza a reklámozót. Tartalmazhatja: cég logoja, neve, azonosító szlogenje, címe; Média (reklámeszközök): (nyomtatott kiadványok) - szórólapok, - plakátok, - prospektusok, katalógusok, szaklapok (invitáló, tematikus, tájékoztató, stb.) - programfüzetek, - térképek, - vásári installációkra grafikai elemek, - kuponok, jegyek, - honlap. Measurement (mérés): A kiadványok hatékonyságának mérése; - látogatók számának alakulása - példányszám és hasznosított példányszám aránya - kutatási módszerek alkalmazása (megkérdezések)

11 8. EŐADÁS ANYAGA Nyomdai alapismeretek: Tipográfia: - a nyomtatott betűkkel foglalkozó tudomány, célja olyan írásképet kialakítani a betűtípusok és betűcsaládok alkalmazásával, amely egyszerre esztétikus és célszerű; szabályrendszer, amely a hagyományokon és a mindenkori ízlésen alapul, ezért változik; Pantone színskála - egy a nyomdaiparban általánosan használt szabvány, amely a nyomdai színek gyűjteményét jelenti; Imprimatura (latin) - a. m. nyomtassék ki! Röviden: imp. Ezzel a jelzéssel bocsájtja a szerző, valamint a cenzor a könyvet, hírlapot stb. a nyomdába; Nyomdai megrendelés tartalma: Példányszám: -meghatározója: milyen céllal, meddig aktuális? Papírminőség: - súlyra és minőségre (merített, kreatív, stb); Színek száma: - egyszín-, kétszín-, négyszínnyomás( Cyan= kék, Magenta= bíbor, Yellow= sárga, Black= fekete);

12 8. EŐADÁS ANYAGA Borító anyaga: karton (többféle súlyra, minőségre: pl. fóliázott műnyomó karton) Kötészeti adatok: fűzés, kötés A kézirat átadásának időpontja és módja: (fotók, ábrák, grafikonok, stb. átadása is) Nyomdai átfutás ideje: az időtartam, amely a kézirat leadásától az elkészült nyomtatvány leszállításáig tart; Korrektúrafordulók: szerződésben kell rögzíteni mikor és mennyi idő? 1./ kefelevonat – szedéshibák, és esetleges tartalom javítása; 2./ másodszori javítás – elírás, helyesírás; A nyomtatvány ára:- kialkudott példányszámra, különleges kívánságokra vonatkozó feltételek (példányszám-emelés, papírminőség változás, stb) Szállítás ideje, módja:- ki szállít?

13 8. EŐADÁS ANYAGA Reklamáció, kötbér: - késedelmes szállítás esetén; - minőségi kifogások; - kötbér vagy engedmény; Oldalszámozás, (paginálás) - lapszámozás (páratlan oldal jobb oldal, páros oldal bal oldal,) - retusálás, (fotók esetén) - eljárás szedéshiba esetén, (a szedő tévedéséből)

14 AZ ELŐADÁS ISMERETANYAGÁNAK ÖSSZEFOGLALÁSA A TDM különböző szintjeinek kiadványozási feladata; A speciális helyzetben lévő helyi TDM-ek kiadványszerkesztési feladatai; A kiadványok csoportosítása: cél, tartalom, forma, időtartam, nyelv; A nyomtatott reklámok helye a marketingkommunikáció tervezésében; - A kommunikációtervezés 5 M-je a kiadványszerkesztésben; - A nyomdai ismeretek szerepe az információs irodák kiadványozási tevékenységében;

15 Előadás tananyagához kapcsolódó kérdések Vizsgakérdések: 1./ A TDM-ek különböző szintjein milyen kiadványozási feladatok vannak? 2./ Milyen szempontok alapján csoportosítjuk a a turisztikai kiadványokat? 3./ Sorolja fel a nyomtatott reklám szerkesztésének elemeit! Gyakorlatorientált, kompetenciát fejlesztő kérdés /ek: Mit tartalmaz a nyomdai megrendelés?

16 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET! A KÖVETKEZŐ ELŐADÁS TÉMAKÖRE: Az adat fogalma, adatkezelés, dokumentum kezelés Az előadás anyagát készítette: Kálmánné Bodó Edit


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem."

Hasonló előadás


Google Hirdetések