Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 A munkatudományok célja, feladata 91. lecke

3 A munkatudományok célja: az emberi munka és a rá ható tényezők vizsgálata, az ide tartozó tudományok rendszerbe foglalása A munkatudományok feladata: a munkával kapcsolatos törvényszerűségek feltárása, a munka termelékenységének növelése, a munka emberközpontúbbá tétele

4 Munkatudományok: –Munkaszervezéstan –Ergonómia –Munkafiziológia –Munkapszichológia –Munkahigiénia –Munkavédelem –Munkajog –Munkagazdaságtan

5 A munkatudományok kialakulása Ramazzini (szül: 1663, Modena) –Foglalkozási megbetegedések Lavoisier (1743-1794, Franciaország) –Munkafiziológia: légzés vizsgálata Peronet (1708-1794, francia) –Gombostűgyártás: napi teljesítményt 200 db/10 óráról 240 szeresére növelte munkaműveletekre bontással

6 Villermé (1782-1863, francia) –Gépek forgó által okozott balesetek (forgó részek) Marey (1830-1904, francia) –Munkamozdulatok fototechnikai vizsgálata Taylor (1856-1915, USA) –A tudományos menedzsment megalapítója

7 Frederick Winslow Taylor (1856-1915) Született USA Pennsylvania gazdag családba Elkezdte a Harvard Egyetemet 1874-től gépészsegéd majd esti iskolán mérnöki diplomát szerez Bethlehem Steel Works – a lapátoló emberek számát 500- ról 140-re csökkentette

8 The Principles of Scientific Management (1911) –Munkamódszer tanulmányok fejlesztése –Darabbér-rendszer bevezetése –Időtanulmány bevezetése –Tudománnyá fejlesztette a szervezést a korábbi tapasztalaton alapuló munkavégzéshez képest –A dolgozók kiválasztása és képzése

9 –Együttműködés a menedzser és a dolgozók között –Munkamegosztás a munkások és a menedzsment közt

10 Taylor szervezeti elmélete Világos alá-fölérendeltség Felelősség A tervezés és végrehajtás különválasztása Ösztönzők kidolgozása A terv követése Feladat specializáció

11 Taylor kritikája –Az embereket gépnek tekintette –Az embereket csak a pénz elégíti ki egyedül

12 Taylor hatására jött létre –Munkafolyamat tervezés –Munka mérése –Termelésellenőrzés –Munka tanulmányozás –Személyzeti munka –Minőség ellenőrzés

13 Ford (1863-1947) Szalagmunka Münsterberg (1863-1916, német) Pszichológiai alkalmassági vizsgálatok

14 Fayol (1841-1925, francia) –Munkaszervezés alapelvei, Taylor kortársa Bedeaux (1886-1944, francia, USA-ban dolgozott) –Normákat ír elő a szükséges pihenőidőre. Hegner (1900-as évek, német) A munkaidő megállapítása Hensch Árpád (1847-1913) –Jószág berendezés Nagypataki Béla –A munka eredményes fokozása a mezőgazdaságban

15 Hellei András (1942) –Munkatan könyv írója, a Mezőgazdasági Munkatudományi Intézet igazgatója

16 Szervezés Szervezetek létrehozása, működtetése, továbbfejlesztése, a munka tárgya, munkamódszer és a munkaeszköz összehangolása A szervezés területei Társadalmi Gazdasági Tevékenység vizsgálata Racionalizálás Emberi alkotótevékenység

17 Szervezési irányelvek –Teljesség –Arányosság –Tervszerűség –Viszonylagosság Szervezési alaptévedések –Ösztönösség –Sematizmus –Rendszertelenség –Túlzott centralizmus –Túlzott decentralizmus

18 Szervezetek a társadalomban Naturális gazdálkodás – családok Árutermelés kialakulása – latifundiumok Árutermelés és fogyasztás szétválása – szervezetek A termelés atomizálása – szervezetek, rendszerek Speciális egységek kialakulása – bonyolult szervezetrendszerek

19 A szervezéstudomány fejlődése Klasszikus szervezéselmélet –Taylor Neoklasszikus szervezéselmélet (I. Vh.) –Human relatios –Human behavior –Munkakörülmények –Munkapszichológia –Munkaszociológia –Informális csoportok

20 Integrált szervezéselmélet (1950-) –Rendszerszemlélet –A vállalat mesterséges rendszer –Interdiszciplináris megközelítés

21 A munkaszervezés –A munkafolyamatok összehangolt kialakítása úgy, hogy a munka termelékeny, gazdaságos, biztonságos, kényelmes, kulturált legyen. Tárgyi tényezőkkel kapcsolatos feladatok: –Munkaeszköz kialakítás –Munkakörülmények –Munkafeladatok –Munkahely ellátás

22 Emberi tényezőkkel kapcsolatos feladatok Munkaerő – munkakör összehangolása (szakképzettség, gyakorlat) Munkaerő személyi kapcsolatai (alá – fölérendeltség) Munkaerő gazdasági kapcsolatai (bér)

23 Munkaszervezés területei –Tervezés –Racionalizálás, fejlesztés Munkahelyszervezés –Adott munkahelyen Munkaszervezés –Egész vállalat szervezése

24 Az ergonómia feladata, célja és kialakulásának szakaszai

25 Görög ergos = munka és nomos = törvények, tan szavakból alkották Az ergonómia feladata az ember és környezete kölcsönhatásának tudományos tanulmányozása. A fizikai, környezeti tényezőket a használt eszközöket, anyagokat, a munkamódszert, a munka szervezetét jelenti. Az ergonómia célja az ember és a technikai környezet közötti harmónia biztosítása. A munka hatékonyságának növelése, valamint az emberi igények kielégítése.

26 Hatvanas évek: Az ergonómia ipari alkalmazása, „rendszer-ergonómia” Az ember-gép-környezet rendszer optimális működését elősegítő tudománynak és/vagy gyakorlatnak tekintik. Hetvenes évek: ergonómia a „munka világán kívül” termék-ergonómia A hetvenes évektől kezdődően egyaránt teret kap a közlekedésben, az iskolában, a lakásban, a sport és a szabadidős tevékenységek széles területén. Létrejött az ergonómia újabb ága, a termék-ergonómia. Nyolcvanas évek: biztonság és ergonómia, számítógép és ergonómia Integrálódik a tudományokba, az innovációs folyamatokba és a fogyasztói/jóléti társadalomba. A szoftver-ergonómia lényegében magasabb szinten történő visszatérés a „klasszikus ergonómia” által képviselt nézőponthoz.

27 Az ergonómia fejlődésének vázlata Kognitív ergonómia és szoftver-ergonómia Munka világán kívüli ergonómia Termék-ergonómia Rendszer-ergonómia Termelési rendszerek, környezet- ergonómia Az ergonómia „születése” Klasszikus ergonómia („fogantyúk és skálák ergonómiája”)  integráció  emberi megbízhatóság  felhasználói felület  humán és mesterséges intelligencia összeillesztése  participáció  expanzió  rétegspecifikus igények  piaci verseny  design és ergonómia  rendszerelmélet  ember-gép-rendszer optimalizálása  környezet humanizálása  vezérlési felület  ember-gép-kapcsolat  antropometria  szenzomotoros kompatibilitás 1950 1960 1970 1980 1990 Kulcsfogalmak

28 A kilencvenes évek ergonómiája –súlypont áthelyeződés a termék-ergonómiára, –a biztonsági és környezetvédelmi szempontok fokozottabb érvényesítése, –rétegigények fokozottabb figyelembe vétele, –a felhasználók növekvő arányú közvetlen részvétele az ergonómiai tervezés és értékelés folyamatában.

29 A munkaszervezés és az ergonómia kapcsolata Hármas cél elérését kell a maga eszközeivel elősegíteni: –műszaki –gazdasági hatékonyság –az emberi követelmények érvényesítése

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Szervezés és logisztika KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések