Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Logisztika Szakirány—II. 5.téma Logisztika Szakirány—II. 5.téma Az állam és a magánszféra kooperációja PPP – Public Private Partnership Prof.Dr.,Dr.hc.Knoll.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Logisztika Szakirány—II. 5.téma Logisztika Szakirány—II. 5.téma Az állam és a magánszféra kooperációja PPP – Public Private Partnership Prof.Dr.,Dr.hc.Knoll."— Előadás másolata:

1 1 Logisztika Szakirány—II. 5.téma Logisztika Szakirány—II. 5.téma Az állam és a magánszféra kooperációja PPP – Public Private Partnership Prof.Dr.,Dr.hc.Knoll Imre Prof.Dr.,Dr.hc.Knoll Imre c.egyetemi tanár,MTA doktor c.egyetemi tanár,MTA doktor BKF-HFF Kar BKF-HFF Kar Logisztika Szakirány II. Logisztika Szakirány II. Budapest,2011.02-06. Budapest,2011.02-06.

2 2 PPP-alapelvek 1. A nemzeti alapon álló hazai, nemzetközi és A nemzeti alapon álló hazai, nemzetközi és EU-irányelvek szerinti fejlesztéshez EU-irányelvek szerinti fejlesztéshez előnyös lehetőség a PPP- EGYÜTTMŰKÖDÉS előnyös lehetőség a PPP- EGYÜTTMŰKÖDÉS a./ jellegében lehet a./ jellegében lehet 1./ a nemzet-államokon belüli és 1./ a nemzet-államokon belüli és 2./ államok közötti kooperáció 2./ államok közötti kooperáció ( melyet a kommunikáció elősegít) ( melyet a kommunikáció elősegít) SAMUELSON véleménye e témáról: SAMUELSON véleménye e témáról: …az állam nem mindenható… …az állam nem mindenható… egyensúlyuk hasznos egyensúlyuk hasznos …a piac sem mindenható…….. …a piac sem mindenható……..

3 3 PPP-alapelvek 2. b./ A PPP-fejlesztést, befektetést b./ A PPP-fejlesztést, befektetést a két fél „egyidejüleg” végezze: a két fél „egyidejüleg” végezze: -- a gazdasági szektoron belül és -- a gazdasági szektoron belül és a társadalmi szférában, a társadalmi szférában, -- a G és T szektorok között, -- a G és T szektorok között, szinergia tevékenységként! szinergia tevékenységként! c./ Fontos a média szerepe, c./ Fontos a média szerepe, de a „felek” referenciáit is be kell mutatni, de a „felek” referenciáit is be kell mutatni, utalva részletesen arra, mennyire hasznos, utalva részletesen arra, mennyire hasznos, ez a „win-win” jellegű a PPP-kooperáció!! ez a „win-win” jellegű a PPP-kooperáció!!

4 4 A nemzeti produktiv és az innovációs rendszer A nemzeti produktiv és az innovációs rendszer elemei közötti tudásáramlás elősegítése elemei közötti tudásáramlás elősegítése Felkészülés az állami és EU strukturális alapok Felkészülés az állami és EU strukturális alapok -- felhasználására regionális innovációs -- felhasználására regionális innovációs programokkal;-- és programokkal;-- és -- integrált regionális intézményekkel !! -- integrált regionális intézményekkel !! Az állami GDP-0.9 % mellett a Vállalati (magántőke) Az állami GDP-0.9 % mellett a Vállalati (magántőke) fokozottabb bevonása az innováció finanszírozásába fokozottabb bevonása az innováció finanszírozásába PPP a Kutatás-Fejlesztés- Innovációban 1. A PPP-„ K+F+I-stratégia” kiemelt céljai:

5 5 Magyarország – mint Magyarország – mint kutatás-fejlesztési helyszín vonzóvá tétele kutatás-fejlesztési helyszín vonzóvá tétele A szellemi tulajdon védelmének erősítése A szellemi tulajdon védelmének erősítése A kis- és középvállalatok A kis- és középvállalatok innovációs forrásainak bővítése innovációs forrásainak bővítése Tudásbázis és üzleti szféra Tudásbázis és üzleti szféra együttműködésének erősítése együttműködésének erősítése PPP a Kutatás-Fejlesztés- Innovációban 2. A PPP..„K+F+I-stratégia” kiemelt céljai:

6 6 Az „innovációs alap” növelje az állami-, és Az „innovációs alap” növelje az állami-, és ösztönözze az üzleti szféra K+F ráfordításait ösztönözze az üzleti szféra K+F ráfordításait A költségvetés minden vállalati járulék- A költségvetés minden vállalati járulék- forinthoz hozzátesz még egy forintot forinthoz hozzátesz még egy forintot Az egyetemek, tudásközpontok és Az egyetemek, tudásközpontok és tanácsadók tanácsadók e PPP-fejlesztések fontos háttér bázisai e PPP-fejlesztések fontos háttér bázisai PPP a „Kutatás-Fejlesztés- Innovációban” 3. Az „innovációs stratégia” kiemelt céljai: PPP a „Kutatás-Fejlesztés- Innovációban” 3. Az „innovációs stratégia” kiemelt céljai:

7 7 Állami és privát együttműködéssel logisztikai befektetések I. FŐBB PPP-LOGISZTIKAI BEFEKTETÉSEK. -Logisztikai szolgáltató központ -Logisztikai szolgáltató központ - ipari park - ipari park - inkubátorház, stb. - inkubátorház, stb. - virtuális LSZK - virtuális LSZK áruelosztás vám infrastruktura raktár informatika

8 8 Állami és privát együttműködéssel PPP-logisztikai befektetések II. Másodlagos befektetések MÁSODLAGOS BEFEKTETÉSEK PPP-l Figyelmeztetés! B = D + I + IS + É + BB + (Ü) Ahol B befektetés D döntés-előkészítés É építmények D döntés-előkészítés É építmények I ingatlan BB belső berendezések I ingatlan BB belső berendezések IS infrastruktúra (Ü) üzemeltetés IS infrastruktúra (Ü) üzemeltetés e-kereskedelem többlet befektetései tevékenység-kihelyezés kialakítása

9 9 LSZK, Ipari Park és a PPP Az LSZK és ipari parkok befektetői és üzemeltetői, Az LSZK és ipari parkok befektetői és üzemeltetői, mint partnerek törekedjenek arra, hogy mint partnerek törekedjenek arra, hogy a./ a PPP- állami és a magánszektor szorosan EGYÜTTMŰKÖDJÖN EGYÜTTMŰKÖDJÖN - a tervezés-fejlesztésben, - a döntéselőkészítésben, - a kivitelezésben és - az üzemeltetésben b./ igyekezzék „munkakapcsolatot” teremteni a földrajzilag is közelében lévő földrajzilag is közelében lévő logisztikai szolgáltató létesítményekkel, logisztikai szolgáltató létesítményekkel, c./ mindezzel biztosítsák, a gazdasági és társadalmi a gazdasági és társadalmi hatékonyság növelését! hatékonyság növelését!

10 10 Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató-marketing I. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató-marketing I. A./ Főbb céljai a PPP-KAPCSOLAT-TEREMTÉSBEN:... tőke-import serkentés,... tőke-import serkentés,... általános jellegű befektetések ösztönzése,... általános jellegű befektetések ösztönzése,... kiemelt állami befektetések (közút, vasút, állami... kiemelt állami befektetések (közút, vasút, állami kézben lévő vállalkozások, stb.), kézben lévő vállalkozások, stb.), „sajátos” állami szervezetek, „sajátos” állami szervezetek, pl. Belügy: Rendőrség,Katasztrófavédelem, pl. Belügy: Rendőrség,Katasztrófavédelem, MÁV, Honvédség(?),stb. MÁV, Honvédség(?),stb. (folyt.) (folyt.)

11 11 … beleértve még mai is állami tulajdonban lévő vállalatokat, szervezeteket, pl. mezőgazdasági vállalatokat, szervezeteket, pl. mezőgazdasági nagyüzemek (Bábolna...), egy-két iparvállalat, nagyüzemek (Bábolna...), egy-két iparvállalat, … sőt kulturális/szociális létesítmények: múzeumok, könyvtár, színház,- kórházak,stb. múzeumok, könyvtár, színház,- kórházak,stb.... pályázatokon keresztüli támogatások: Széchenyi terv,Nemzeti Fejlesztési Tervek, Széchenyi terv,Nemzeti Fejlesztési Tervek, K+F és Innováció, EU-kiírások K+F és Innováció, EU-kiírások (ezekben gazdasági-, kulturális-, szociális...stb.) (ezekben gazdasági-, kulturális-, szociális...stb.) Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató-marketing II. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató-marketing II.

12 12 B./ Régiófejlesztési célok: B./ Régiófejlesztési célok:... államilag finanszirozott infrastruktúrák,... államilag finanszirozott infrastruktúrák,... kis- és középvállalkozások kiemelt... kis- és középvállalkozások kiemelt támogatása, támogatása,... szellemi tevékenység előtérbe helyezése... szellemi tevékenység előtérbe helyezése C./ Egyéb területek: C./ Egyéb területek:... politikai strukturához tartozó létesítmények,... politikai strukturához tartozó létesítmények, országház, „képviselők háza”, országház, „képviselők háza”,.... önkormányzatok, ezek iskolái,.... önkormányzatok, ezek iskolái, kultúrotthonai, szociális létesítményei... kultúrotthonai, szociális létesítményei... Mindezeket TÁMOGATJA A LOGISZTIKA!! Mindezeket TÁMOGATJA A LOGISZTIKA!! Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató marketing III. Sajátos PPP-Terület: az „Állami” támogató marketing III.

13 13 Erőforrások a PPP-ben 1. A nemzet szellemi vagyona = 1. A nemzet szellemi vagyona = a tudás, a tehetség, a szorgalom és a tudás, a tehetség, a szorgalom és az erkölcs szorzata (Pakucs János) az erkölcs szorzata (Pakucs János) 2. A „nemzeti elit” az erkölcs,a kultúra, 2. A „nemzeti elit” az erkölcs,a kultúra, a tudás és a felelősség pártján álljon, a tudás és a felelősség pártján álljon, vagyis a NEMZET oldalán, vagyis a NEMZET oldalán, ne a „saját érdekeit” képviselje! ne a „saját érdekeit” képviselje! (Robert Gilpin,Nobel-díjas közgazdász) (Robert Gilpin,Nobel-díjas közgazdász)

14 14 Köszönöm figyelmüket! Viszontlátásra! www.siklosihorvath-knoll.hu


Letölteni ppt "1 Logisztika Szakirány—II. 5.téma Logisztika Szakirány—II. 5.téma Az állam és a magánszféra kooperációja PPP – Public Private Partnership Prof.Dr.,Dr.hc.Knoll."

Hasonló előadás


Google Hirdetések