Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti számvitel Zsugyel János PhD.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti számvitel Zsugyel János PhD."— Előadás másolata:

1 Környezeti számvitel Zsugyel János PhD

2 Környezeti információk a hagyományos számvitel rendszerében
Éves beszámoló legalább két tényező érvényes (9.§.) 150 millió Ft mérleg-főösszeg 300 millió Ft nettó árbevétel 50 fő átlagos foglalkoztatott létszám Kiegészítő melléklet Számszerű adatok és szöveges magyarázatok Tételes kötelezettség (94.§.) Üzleti jelentés Éves beszámoló adatainak értékelése Múltbeli adatok és jövőbeli várható alapján Tételes kötelezettség (95.§)

3 Kiegészítő melléklet Környezet védelmére vonatkozó tárgyi eszközök
Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készlete mennyiségileg és értékben, veszélyességi osztályok szerint Környezeti kötelezettségekre képzett céltartalékok összege Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek Kötelezettségként ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek összege

4 Üzleti jelentés Környezeti felelősség bemutatása
Környezetvédelem pénzügyi helyzetet befolyásoló szerepének bemutatása Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások és támogatások Vállalkozás környezeti politikája Környezetvédelmi intézkedések bemutatása

5 Kontrolling Fogalom A kontrolling irányítási eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás összehangolása. E feladat megvalósításáért a controller a felelős. Környezeti kontrolling célja a vezetői döntések segítése.

6 Kontrolling rendszer

7 Környezeti kontrolling

8 Környezeti számvitel (I)
„A környezeti számvitel azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magába, amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik, és foglalják jelentésekbe.” Schaltegger,S.- Mülle, C.- Hindrischen, H.: Corporate Environmental Accounting

9 Környezeti számvitel (II)
A környezetvédelem által indukált pénzügyi hatások A vállalat gazdasági tevékenységének környezeti hatásai Belső Külső Nyilvántartás Vezetői környezeti számvitel (környezeti kontrolling) Környezeti pénzügyi számvitel Belső ökológiai számvitel Külső ökológiai számvitel Elemzés Jelentések

10 Környezeti számvitel feladata
Gazdálkodás ökológiai következményeinek meghatározása és értékelése Externális következmények integrálása Monetáris értékelés Kvantitatív értékelés fizikai-műszaki jellemzők alapján Minőségi értékelés Értékelési cél Érdekeltek informálása Döntések előkészítése

11 Hatáselemzés Terhelési mátrix Input Output
Anyag Energia Output Hulladék Szennyvíz Levegőszennyezés Zajszennyezés Felhalmozódó szennyezés Értékteremtő folyamatonkénti meghatározás Beszerzés Értékesítés Gyártás Stb.

12 Értékelés Kvantifikálás Monetizálás mérés
Internalizált hatások monetizálása Piaci áras értékelés Szennyvíztisztító telep üzemeltetési költsége Környezetvédelmi megbízott bérköltsége Extern hatások monetizálása Költségalapú értékelés Elhárítási költségek Alternatív megoldási költségek

13 Ökológiai nettó hatás Ökológiai akciók költségei Áthárítható költségek
Vevőkre áthárított költségek Szállítókra áthárított költségek Támogatások Szankciók Szennyezési jogok termékdíjak Biztosítási költségek Bírságok Oppurtunity cost (Akciók – áthárítható költségek) > szankciók

14

15

16 Ökológiai szempontok a klasszikus controllingban (költségszámítás)
Ráfordításarányos költség Újrabeszerzési költség alapú költség (szűkösség) Haszonáldozati költség Internalizált + extern költségek

17 Lehetőség az ökológiai szempontok érvényesítésére
Folyamatköltségszámítás Értéktermelő folyamatonként (beszerzés, gyártás, logisztika, recycling stb.) Költséghelyszámítás Cost center Profit center Üzemi elszámoló árak kialakítása Extern hatások kimutatása Ökológiai teljesítmények piaci értékesítése Költségviselő számítás Life cycle costing Target costing

18 Információs és döntéselőkészítési eszközök
Vállalkozási szinten Ökológiai könyvvitel Input-output mérleg Terhelési mérleg Folyamatszinten Folyamatmérleg Környezeti hatás Technológiai következmények felmérése Eco-racional-path módszer Termékszinten Termékmérleg Termékvonal elemzés

19 Környezeti költségek felosztása
Hulladék és emisszió kezelés, Berendezések értékcsökkenése Karbantartási költségek Díjak, adók Megelőző környezetvédelem költségei, K+F Tisztább technológia költsége Termékbe nem kerülő kibocsátások anyagköltsége Csomagolás, Adalék anyagok, Energia

20 Környezeti költségek szokásos felosztása

21 Környezeti költségek javasolt felosztása

22 Környezeti költségek felosztása
Általános költségeket költségközpontokra Folyamat, tevékenység, gépek egy csoportja költségközpont termék hulladék

23 Környezeti költségek felosztása
Költségek termékekre osztása Hogyan?

24 Költségokozó Kibocsátások volumene Kibocsátás toxicitása
Környezeti hatás Indukált relatív költség

25 Ökológiai könyvvitel Vállalati terhelés Felmentés Energia Anyag
Hulladék Hulladékhő Talajfelhasználás Felmentés Továbbfelhasználásra átadott termékek

26 Ökológiai mérleg Aktívák Passzívák Anyag Energia Készletcsökkenés
Termékek Kísérő termékek Készletnövekmény

27 Ökológiai szempontok a beruházások értékelésében
Beruházási döntések Bevételek és költségek monetáris értékelése Támogatások és amortizációs könnyítések hatása Tervezési horizont Diszkontálási tényező kiválasztása Jövő generációk érdekei Visszafordíthatatlan károk keletkezése

28 Környezetvédelmi projektek (I)
Leggyakoribb hibák Feltételezik, hogy a környezetvédelem mindig pénzbe kerül és megtérülési elemzés nélkül utasítanak el, minden szempontból előnyös projekteket. Megtérülést várnak el egy projekttől és pénzhiányra hivatkozva utasítanak el olyan projekteket, amiknek a megvalósítása az üzem működésének feltétele.

29 Környezetvédelmi projektek (II)
Szokásos elemzések buktatói Rossz mutatószám Rövid időtáv Csak könnyen számszerűsíthető költségek figyelembevétele „Futok a pénzem után” Elutasított lehetőségek felülvizsgálatának elmaradása

30 Környezetvédelmi projektek (III)
Költségek számszerűsítésének nehézségei Szokásos Rejtett Feltételes Intangibilis Externális

31 Környezetvédelmi projektek (IV)
Alkalmazott mutatószámok Egyszerű megtérülési idő Diszkontált megtérülési idő Belső kamatláb Jövedelmezőségi index Nettó jelenérték

32 Terhelési mérleg Környezeti mérleg Vállalkozási mérleg
Vállalati intézkedések által elkerült környezeti károk Környezeti terhek Vállalkozási mérleg Környezeti plusz Bírságok elkerülése Előírások teljesítése Szabad hulladéklerakó hely Környezeti technológiai know-how Környezeti mínusz Környezeti céltartalékok Bírságok Előírások nem teljesítése Hatósági problémák (perek)

33 Környezeti hatástanulmány
Környezeti probléma leírása Kiválasztott technológiák bemutatása Megoldási javaslat értékelése Általános összefoglalás Nehézségek bemutatása

34 Eco-rational-path módszer
Értékelés és ranksorolás Termékek Folyamatok Beruházási alternatívák Ökológiai és ökonómiai szempontok egyidejű érvényesítése

35 Termékvonal elemzés Termékek és szolgáltatások értékelése
Teljes életcikluson keresztül Természeti, gazdasági és társadalmi hatások egyidejű értékelése

36 Ökológiai mutatószám-rendszerek
Hosszú távú lét biztosítása Profitszempont Költségek csökkentése Bevételek maximálása Ökológiai szempont Erőforrások biztosítása Kísérő termékek redukálása


Letölteni ppt "Környezeti számvitel Zsugyel János PhD."

Hasonló előadás


Google Hirdetések