Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezeti számvitel Zsugyel János PhD. Környezeti információk a hagyományos számvitel rendszerében Éves beszámoló –legalább két tényező érvényes (9.§.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezeti számvitel Zsugyel János PhD. Környezeti információk a hagyományos számvitel rendszerében Éves beszámoló –legalább két tényező érvényes (9.§.)"— Előadás másolata:

1 Környezeti számvitel Zsugyel János PhD

2 Környezeti információk a hagyományos számvitel rendszerében Éves beszámoló –legalább két tényező érvényes (9.§.) 150 millió Ft mérleg-főösszeg 300 millió Ft nettó árbevétel 50 fő átlagos foglalkoztatott létszám Kiegészítő melléklet –Számszerű adatok és szöveges magyarázatok –Tételes kötelezettség (94.§.) Üzleti jelentés –Éves beszámoló adatainak értékelése –Múltbeli adatok és jövőbeli várható alapján –Tételes kötelezettség (95.§)

3 Kiegészítő melléklet Környezet védelmére vonatkozó tárgyi eszközök Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró készlete mennyiségileg és értékben, veszélyességi osztályok szerint Környezeti kötelezettségekre képzett céltartalékok összege Környezetvédelemmel kapcsolatos költségek Kötelezettségként ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek összege

4 Üzleti jelentés Környezeti felelősség bemutatása Környezetvédelem pénzügyi helyzetet befolyásoló szerepének bemutatása Környezetvédelemmel kapcsolatos beruházások és támogatások Vállalkozás környezeti politikája Környezetvédelmi intézkedések bemutatása

5 Kontrolling Fogalom –A kontrolling irányítási eszköz, amelynek feladata a tervezés, az ellenőrzés és az információellátás összehangolása. –E feladat megvalósításáért a controller a felelős. –Környezeti kontrolling célja a vezetői döntések segítése.

6 Kontrolling rendszer

7 Környezeti kontrolling

8 Környezeti számvitel (I) „A környezeti számvitel azokat a tevékenységeket, módszereket és rendszereket foglalja magába, amelyek egy meghatározott gazdasági rendszer környezetvédelmi problémáit vagy a környezetvédelmi tevékenység gazdasági hatásait tartják nyilván, elemzik, és foglalják jelentésekbe.” Schaltegger,S.- Mülle, C.- Hindrischen, H.: Corporate Environmental Accounting

9 Környezeti számvitel (II) A környezetvédelem által indukált pénzügyi hatások A vállalat gazdasági tevékenységének környezeti hatásai BelsőKülsőBelsőKülső Nyilvánta rtásVezetői környezeti számvitel (környezeti kontrolling ) Környezeti pénzügyi számvitel Belső ökológia i számvite l Külső ökológ iai számvi tel Elemzés Jelentések

10 Környezeti számvitel feladata Gazdálkodás ökológiai következményeinek meghatározása és értékelése –Externális következmények integrálása Monetáris értékelés Kvantitatív értékelés fizikai-műszaki jellemzők alapján Minőségi értékelés –Értékelési cél Érdekeltek informálása Döntések előkészítése

11 Hatáselemzés Terhelési mátrix –Input Anyag Energia –Output Hulladék Szennyvíz Levegőszennyezés Zajszennyezés Felhalmozódó szennyezés –Értékteremtő folyamatonkénti meghatározás Beszerzés Értékesítés Gyártás Stb.

12 Értékelés Kvantifikálás –mérés Monetizálás –Internalizált hatások monetizálása Piaci áras értékelés –Szennyvíztisztító telep üzemeltetési költsége –Környezetvédelmi megbízott bérköltsége –Extern hatások monetizálása Költségalapú értékelés –Elhárítási költségek –Alternatív megoldási költségek

13 Ökológiai nettó hatás Ökológiai akciók költségei Áthárítható költségek –Vevőkre áthárított költségek –Szállítókra áthárított költségek –Támogatások Szankciók –Szennyezési jogok –termékdíjak –Biztosítási költségek –Bírságok –Oppurtunity cost (Akciók – áthárítható költségek) > szankciók

14

15

16 Ökológiai szempontok a klasszikus controllingban (költségszámítás) Ráfordításarányos költség Újrabeszerzési költség alapú költség (szűkösség) Haszonáldozati költség Internalizált + extern költségek

17 Lehetőség az ökológiai szempontok érvényesítésére Folyamatköltségszámítás –Értéktermelő folyamatonként (beszerzés, gyártás, logisztika, recycling stb.) Költséghelyszámítás –Cost center –Profit center Üzemi elszámoló árak kialakítása Extern hatások kimutatása Ökológiai teljesítmények piaci értékesítése Költségviselő számítás –Life cycle costing –Target costing

18 Információs és döntéselőkészítési eszközök Vállalkozási szinten –Ökológiai könyvvitel –Input-output mérleg –Terhelési mérleg Folyamatszinten –Folyamatmérleg –Környezeti hatás –Technológiai következmények felmérése –Eco-racional-path módszer Termékszinten –Termékmérleg –Termékvonal elemzés

19 Környezeti költségek felosztása Hulladék és emisszió kezelés, –Berendezések értékcsökkenése –Karbantartási költségek –Díjak, adók Megelőző környezetvédelem költségei, –K+F –Tisztább technológia költsége Termékbe nem kerülő kibocsátások anyagköltsége –Csomagolás, –Adalék anyagok, –Energia

20 Környezeti költségek szokásos felosztása

21 Környezeti költségek javasolt felosztása

22 Környezeti költségek felosztása Általános költségeket költségközpontokra –Folyamat, tevékenység, gépek egy csoportja költségközpont hulladék termék

23 Környezeti költségek felosztása Költségek termékekre osztása Hogyan?

24 Költségokozó Kibocsátások volumene Kibocsátás toxicitása Környezeti hatás Indukált relatív költség

25 Ökológiai könyvvitel Vállalati terhelés –Energia –Anyag –Hulladék –Hulladékhő –Talajfelhasználás Felmentés –Továbbfelhasználásra átadott termékek

26 Ökológiai mérleg Aktívák –Anyag –Energia –Készletcsökkenés Passzívák –Termékek –Kísérő termékek –Készletnövekmény

27 Ökológiai szempontok a beruházások értékelésében Beruházási döntések –Bevételek és költségek monetáris értékelése –Támogatások és amortizációs könnyítések hatása –Tervezési horizont –Diszkontálási tényező kiválasztása Jövő generációk érdekei Visszafordíthatatlan károk keletkezése

28 Környezetvédelmi projektek (I) Leggyakoribb hibák –Feltételezik, hogy a környezetvédelem mindig pénzbe kerül és megtérülési elemzés nélkül utasítanak el, minden szempontból előnyös projekteket. –Megtérülést várnak el egy projekttől és pénzhiányra hivatkozva utasítanak el olyan projekteket, amiknek a megvalósítása az üzem működésének feltétele.

29 Környezetvédelmi projektek (II) Szokásos elemzések buktatói –Rossz mutatószám –Rövid időtáv –Csak könnyen számszerűsíthető költségek figyelembevétele –„Futok a pénzem után” –Elutasított lehetőségek felülvizsgálatának elmaradása

30 Környezetvédelmi projektek (III) Költségek számszerűsítésének nehézségei –Szokásos –Rejtett –Feltételes –Intangibilis –Externális

31 Környezetvédelmi projektek (IV) Alkalmazott mutatószámok –Egyszerű megtérülési idő –Diszkontált megtérülési idő –Belső kamatláb –Jövedelmezőségi index –Nettó jelenérték

32 Terhelési mérleg Környezeti mérleg –Vállalati intézkedések által elkerült környezeti károk –Környezeti terhek Vállalkozási mérleg –Környezeti plusz Bírságok elkerülése Előírások teljesítése Szabad hulladéklerakó hely Környezeti technológiai know-how –Környezeti mínusz Környezeti céltartalékok Bírságok Előírások nem teljesítése Hatósági problémák (perek)

33 Környezeti hatástanulmány Környezeti probléma leírása Kiválasztott technológiák bemutatása Megoldási javaslat értékelése Általános összefoglalás Nehézségek bemutatása

34 Eco-rational-path módszer Értékelés és ranksorolás –Termékek –Folyamatok –Beruházási alternatívák Ökológiai és ökonómiai szempontok egyidejű érvényesítése

35 Termékvonal elemzés –Termékek és szolgáltatások értékelése –Teljes életcikluson keresztül –Természeti, gazdasági és társadalmi hatások egyidejű értékelése

36 Ökológiai mutatószám- rendszerek Hosszú távú lét biztosítása –Profitszempont Költségek csökkentése Bevételek maximálása –Ökológiai szempont Erőforrások biztosítása Kísérő termékek redukálása


Letölteni ppt "Környezeti számvitel Zsugyel János PhD. Környezeti információk a hagyományos számvitel rendszerében Éves beszámoló –legalább két tényező érvényes (9.§.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések