Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék 5. előadás Bevontelektródás kézi ívhegesztés (BKI) Kézi ívhegesztés technológiája előadó: Dr. Szigeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék 5. előadás Bevontelektródás kézi ívhegesztés (BKI) Kézi ívhegesztés technológiája előadó: Dr. Szigeti."— Előadás másolata:

1 Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék 5. előadás Bevontelektródás kézi ívhegesztés (BKI) Kézi ívhegesztés technológiája előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár Gyártástechnológia I.

2 A kézi ívhegesztés technológiája A hegesztéstechnológia magában foglalja a következőket: -előkészítést, -hegesztő eljárást, -hegesztő anyagokat, -hegesztési munkarendet (hegesztési munkafolyamat), -utómunkálatokat (utóhőkezelés, salakeltávolítás). A hegesztéstechnológia függ a hegesztés típusától: kötő, vagy felrakó hegesztés A hegesztés előkészítése: A)Hegesztő berendezések és felszerelések: -Meredeken eső jelleggörbéjű dinamó, trafó, vagy egyenirányító tápegység, jellemzőjük: I beállítása szükséges, U adódik; -Áramforrás bekötésénél hálózat hegesztő gép: feszültség- esés<5% vezeték átmérő és L változtatása -hegesztő védőfelszerelés: pajzs, kötény, kesztyű, amely véd: -az ív infravörös és ultraibolya sugárzásától, -izzó, fröccsenő fém és salak ellen.

3 B) Felületelőkészítés, leélezés: -Szennyeződések: rozsda, olaj, festék, sorja eltávolítása; -Leélezés, illesztési hézag helyes megválasztása: a varrat és hőhatásövezet tulajdonságai a varrat alakjával és elhelyezkedésével befolyásolhatók: ahol lehet, tompavarratot kell alkalmazni – azonos keresztmetszetű tompavarrat teherbíróképessége nagyobb – varratkeresztmetszet így kisebb ( elektróda felhasználás, bevezetett hő is kisebb).

4 Varratfajták a)Peremvarrat: -Hő hatására a lemezek kevésbé vetemednek; -A lemezek hegesztés közbeni átolvadása ritkán következik be; -Ahol a tömör zárás a követelmény, szilárdságilag kevésbé jó. b, I-varrat: -S 2 hézaggal, kétoldalról. c, V – varrat: 1-2 <1 Hézag(b); gyökrész, gyökoldali hegesztés, egyszerűbb előkészítés miatt (s=20mm-ig) Élszalag(c): akadályozza: -az él csúcsának túlmelegedését, -belső szegélybeégést.

5 c, X-varrat: s> 12 fölött a V alak túl széles, túl nagy varrat- keresztmetszet adódik, ezért X alak;  Az X alak szögzsugorodása kisebb (két V egymás ellen dolgozik); e, U-varrat: s>30, ha X-nél a vájat feleslegesen széles (költséges)

6 f, sarokvarratok: merőleges, vagy szöget bezáró elemeknél Varrat típusai: A sarokvarrat lehet: -Domború -Egyenes függ: elektróda bevonattól, hegesztés technikától. -Homorú Forró típusú elektródánál: homorú varrat hideg típusú elektródánál : domború varrat -l ív növelésével, elektróda ívelő vezetésével a domborúság csökken -Homorú: szilárdságilag a legjobb, egyenletes erővonal átvezetés. T átlapolt belső külső 1/2V K

7 A terhelés átadása(erővonal átvezetés) sarokvarratnál:

8  Különböző vastagságú darabok hegesztése:  Megoldások a heganyag átfolyásának megakadályozására: (ha nem lehetséges a gyök kifaragása, vagy utánhegesztése) C,Tűzés: kis fajlagos hőbevitelnél is jelentős hosszirányú feszültségek, zsugorodások lépnek fel. Tűzési sorrend: alátét aszimmetrikus leélezés ferde illesztés

9 D, Technológiai adatok meghatározása 1.Az elektróda átmérőt meghatározza: -hegesztendő anyag minősége, -hőtani jellemzők, -lemezvastagság „s”, -varratalak, -hegesztési helyzet. A hőelvezetés merőleges kötéseknél háromirányú, ezért T- sarokvarrathoz vastagabb elektróda szükséges; Edződésre nem hajlamos ötvözött acél: kis hőbevitelhez vékonyabb elektróda; Edződő, repedésre hajlamos acél: nagyobb hőbevitelt, kisebb hűlési sebességet eredményező vastagabb elektróda szükséges; Többrétegű varratok első rétegét, gyökét, gyökutánhegesztést 3,25-4 mm-es elektródával.

10 Törekedni kell a lehető legvastagabb elektróda alkalmazására (növeli a termelékenységet, csökkenti a zsugorodást); Pozíció hegesztéshez: 3,25-4-es elektróda; Egy rétegben lerakható maximális varratkeresztmetszet 30-40 mm 2

11 2. Az áramerősség megválasztása:  Az elektróda átmérő függvényében történik, de függ még: a bevonattípustól, hegesztési poziciótól; -alsó határ: a még elfogadható ívstabilitás, -felső határ: elektróda túlhevülés, bevonat leválás.  A gyakorlatban: a)I=30d e [mm] ötvözött acél, PA pozíció b)I=40d e [mm] ötvözetlen és gyengén ötvözött acél, PA pozíció  A katalógusban vagy elektróda dobozon megadott I heg -vel célszerű próbahegesztést végezni.

12 A hegesztési helyzet befolyása az áramerősségre: -Vízszintes: legnagyobb áramerősség használható: a sok ömledék megmarad helyzetében; -Függőleges: kevés ömledék uralható, az áramot mérsékelni kell; -Fej feletti: erős, kemény, jól fúvó, röpítő ívre van szükség ahhoz,hogy „g” ellenében a cseppeket fel tudjuk lőni. Az ehhez szükséges nagyobb áram nem képez uralhatatlan ömledéket, a fej feletti erősebb fröcskölés miatt sok csepp veszendőbe megy.

13 A hegesztő áramerősség megválasztása: a)Varratkezdés: 5-10A-el nagyobb áramerősség (hideg anyag), a hegfürdő kialakulásáig, a lemez felmelegedéséig, később I csökkentése,a varrat végén: hőtorlódás, I csökkentése; b)Fűzésnél: hirtelen megnő a hővezető képesség, nem olvad össze a gyökvarrat a fűzéssel,ezért I növelése 5-10A-el, fűzés túlsó végénél I csökkentése; c)A hegesztő áram túl kicsi: -Bizonytalan az ívgyújtás, az elektróda ragad; -Nem melegszik fel eléggé a munkadarab,az ömledék nem tud szétterülni, a varrat túl domború, a varrat nem jól köt a munkadarabhoz; d) A hegesztő áram túl nagy: -Fröcskölés lép fel, a varratanyagot az ív kifújja a helyéről; -A hosszú ív sem alszik ki, erős V varratrajzolat, oxidos, csúnya felület; -Az elektródavég az elektróda tartóban vörösen izzik; -Gyökhegesztéskor az ömledék átszakad; -Az ömledék túl hígfolyós, kissé bugyborékol; -Az ív kemény, erős fúvású; -Szemcsedurvulás figyelhető meg. e) A hegesztő áram helyes: A varrat szépen terül, a vájat oldalához ívesen köt, rajzolata szépen ívelő, felülete nem túl oxidos. A bevonat salakja jól hátrafut, nem zavarja a hegesztést.

14 Ívgyújtás: a)Folyamatos húzással (gyufa): húzás + lassú, fokozatos emelés : a keletkező gáz ellepi az ívközt, a kezdési hely nem gázosodik. (bázikus eldánál ezzel tudjuk beállítani a kis ívhosszt) b) Koppantásos gyújtás: érintés + hirtelen megemelés: az l ív nagy, de nem szakad meg. Az ívhossz beállításánál ökölszabály: l ív =d e c) Nehezen gyújtható: bázikus és vékony bevonatú (U ü ) elektróda és nehezebb az ívgyújtás váltakozó áramú ívvel; d) Könnyen gyújtható: rutilos elektróda, valamint egyenáram és elég nagy I esetén könnyebb az ívgyújtás. 3. Ívfeszültség :  Szűk tartományban változtatható, előírni nem szokás, inkább a vele arányos ívhosszt: l ív { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.hu/8/2137460/slides/slide_14.jpg", "name": "Ívgyújtás: a)Folyamatos húzással (gyufa): húzás + lassú, fokozatos emelés : a keletkező gáz ellepi az ívközt, a kezdési hely nem gázosodik.", "description": "(bázikus eldánál ezzel tudjuk beállítani a kis ívhosszt) b) Koppantásos gyújtás: érintés + hirtelen megemelés: az l ív nagy, de nem szakad meg. Az ívhossz beállításánál ökölszabály: l ív =d e c) Nehezen gyújtható: bázikus és vékony bevonatú (U ü ) elektróda és nehezebb az ívgyújtás váltakozó áramú ívvel; d) Könnyen gyújtható: rutilos elektróda, valamint egyenáram és elég nagy I esetén könnyebb az ívgyújtás. 3. Ívfeszültség :  Szűk tartományban változtatható, előírni nem szokás, inkább a vele arányos ívhosszt: l ív

15 A hegesztés technikája:  Három alapmozgás: 1.Függőleges előtoló: az elektróda fogyásából adódóan, l ív =állandó érdekében; 2.A varratszélességet adó keresztirányú ívelő elektródavezetés 3.A varrat hosszirányú feltöltését szolgáló haladó módozatai

16 A hegesztés technikája:  A varratkészítés módja a varrathossztól és a hegesztendő l v -től függ: a)rövid egyrétegű és gyökvarratot egyirányban; b)Közepes varrathossz: középtől a szélek felé; c)Közepes varrathossz: ráklépésben; d)Hosszú varratok: szimmetria tengelytől kétirányban, ráklépésben, két hegesztővel Ráklépés:elhúzódások és saját feszültségek csökkentésére. réteghossz: teljes vagy fél elektróda leolvadási hosszának felel meg.

17  Az elektróda dőlésszöge: -a varrat beolvadási mélységét befolyásolja; - α =15 0 vékony bevonatú elektródánál; -α =30-60 0 vastag bevonatú elektródánál; -függ az alapanyag vastagságától is.  Megfelelő technikával biztosítható a kívánt varratalak és minőség: -l ív = állandó + elektródavég vezetésével; -lengetés nélkül: b=(0,8-1,5)d -lengetéssel: b=(3-5)d, de: b=5d-nél már nem biztosított a hegfürdő védelme, a hegesztett kötés minősége romlik! -L<250mm rövid -L=250-1000mm közepes varratoknak tekintjük -L>1000 mm hosszú α

18  Vastagabb anyagok többrétegű varrata készíthető: -rétegekben ( főként sarokvarratoknál); -hernyókkal (főként tompavarratoknál).  Zsugorodás,vetemedés csökkentése: -rögzítéssel, beállítással, -megfelelő hegesztési sorrenddel, hegesztéstechnikával.

19  A szögzsugorodást befolyásolja:  Varratalak: minél kevésbé szimmetrikus, annál nagyobb a zsugorodás (legkisebb I, nagyobb X, legnagyobb V-varratnál);  X-varrat: már az első varratsor kifordítja a síkból, a másik oldali hegesztés nem tudja visszahúzni a síkba (az előző varrattal merevítettük) Gyakorlat: az egyik oldali réteget a másik oldal két rétege húzza vissza. -tompavarratok gyökrétegének hegesztése okozza a legnagyobb szögzsugorodást, a többi réteg hatása fokozatosan kisebb; -a gyökréteg kiköszörülése és újrahegesztése a szögelfordulást erősen csökkenti; -vékony lemezeknél a szögzsugorodás kicsi, vastag lemezeknél nagyobb; -minden varratsor újból húz az anyagon: rétegeknél α kisebb, hernyóknál α nagyobb.

20 - Egyoldalról hegesztve: α =5 0 42’ - Gyök kiköszörülve: α =2 0 8’ - Gyök kiköszörülve és gyökutánhegesztve: α =1 0 51’

21  Többrétegű varrat hegesztése: - Gondos salakeltávolítás! Salakzárvány kiköszörülése, javítása költséges és kevésbé megbízható; Szigorúan követni kell az előírt hegesztéstechnológiát! A hegesztést követő utómunkálatok: -salakeltávolítás, varrathibák kijavítása, varratfelület lemunkálása, munkadarab egyengetése, varrat hőkezelése. A hegesztett kötések tervezésének alapelvei: -A varratok elhelyezésénél a csomópontokat kerülni kell; -A varratok mennyisége csökkenthető hajlított, kovácsolt, öntött alkatrészek kombinálásával; -A varrat a szerkezetben hozzáférhető, kényelmes helyzetben hegeszthető legyen, a szerkezet súlyponti tengelye körül kiegyensúlyozott legyen; -Ahol lehet, sarokvarrat helyett tompavarratot kell alkalmazni.


Letölteni ppt "Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék 5. előadás Bevontelektródás kézi ívhegesztés (BKI) Kézi ívhegesztés technológiája előadó: Dr. Szigeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések