Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Agrár és Vidékfejlesztési Támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Agrár és Vidékfejlesztési Támogatások"— Előadás másolata:

1 Agrár és Vidékfejlesztési Támogatások
Fejér Megye Bögyös Zsolt kirendeltség-vezető Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Fejér Megyei Kirendeltség

2 Egységes kérelemben beérkezett kifizetési kérelmek
Jogcím Fejér megye (2013.) kérelem darabszám Kérelmezett terület (ha) SAPS 5798 274,5 ezer EMVA-AKG 322 56 ezer EMVA-KAT 88 2700 Natura 2000 gyepterületek támogatása 216 8800

3 Fontosabb feltételek Elektronikus kérelem benyújtás Földhasználat Kölcsönös Megfeleltetés

4 Egységes Kérelembenyújtás elektronikus úton A minőség garanciája

5 Egységes Területalapú támogatás Kifizetések 2013.
Előleg fizetés 5651 ügyfél 7,75 mrd Ft Részfizetés 41 ügyfél 1 mrd Ft Előleg összege maximum Ft/ha A végfizetés január végén indul Támogatás végösszege max Ft/ha Várható kifizetés összesen ~18,5 mrd Ft Kifizetési határidő június 30.

6 Moduláció és Pénzügyi fegyelem
Moduláció (73/2009/EK TANÁCSI RENDELET és 23/2013. VM rendelet) Átmeneti nemzeti támogatások 5000 € feletti részére -10% Összes közvetlen támogatási jogcím € feletti részére további -4% Moduláció sorrendjét a VM rendelet szabályozza. Pénzügyi fegyelem ÚJ! 1181/2013/EK TANÁCSI RENDELET (2013. november 19.) 1. cikk (1) A mezőgazdasági termelőknek a naptári évre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmek alapján nyújtandó, a 73/2009/EK rendelet 2. cikkének d) pontja szerinti közvetlen kifizetések összegének EUR-t meghaladó részére 2,453658%-os csökkentést kell alkalmazni.

7 Földhasználat jogszerű földhasználat szabályozása I.
TÖMEGES FÖLDHASZNÁLATI JOGOSULTSÁGVISZGÁLAT Jogszabályi háttér évi XVII. Törvény (MVH eljárási törvény) évi LV. Törvény a termőföldről évi CCXII. Törvény évi CXXII. Törvény 356/2007.(XII.23.) Kormány rendelet Aktuális év Egységes Támogatás kérelmet szabályozó rendeletei

8 Földhasználat jogszerű földhasználat szabályozása II.
2009. Földhasználó fogalmának bevezetése A visszamenőleges bejegyzés elfogadásának kizárása „Az egységes területalapú támogatást a támogatás alapjául szolgáló területet jogszerűen használó mezőgazdasági termelő veheti igénybe.” „…nyilvántartási rendszerekben az ügyfél által, a kérelem benyújtását követően kezdeményezett visszamenőleges módosítások nem fogadhatóak el.” 2010. A földhasználati bejegyzés tárgyév május 31-ei dátumhoz való kötése „jogszerű földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) a tárgyév május 31-i dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal rendelkezik”

9 Földhasználat jogszerű földhasználat szabályozása III.
2011. a bejegyzés tárgyév június 9-ei dátumhoz való kötése valamint a földhasználat egyéb okirattal történő igazolása, amennyiben a bejelentés az ügyfél önhibáján kívül nem lehetséges „356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb bizonyító erejű okirattal rendelkezik.” 2013. bejelentési kötelezettség,függetlenül attól, hogy a földrészletek száma az 1 ha-t meghaladja vagy nem

10 Földhasználat jogszerű földhasználat szabályozása IV.
2013. közös tulajdonú ingatlanokra vonatkozó szabályok „…aki az adott földterület vonatkozásában a földhasználati nyilvántartásba nem került bejegyzésre, de a használati megosztásra vonatkozó megállapodás vagy földhasználati rendre irányuló döntés hiányában a tárgyév június 9-én fennálló földhasználati jogosultságát igazoló, a földhasználat időtartamát, a használt terület azonosító adatait és nagyságát tartalmazó egyéb okirattal rendelkezik.” Családi gazdálkodókra vonatkozó szabályok változása „…ha a földhasználati nyilvántartásba tárgyév június 9-i dátum szerinti állapotnak megfelelően a családi gazdálkodó által támogatás alapjául szolgáló területként az egységes kérelemben bejelentett területekre vagy azok egy részére vonatkozóan földhasználóként a gazdálkodó család tagja került bejegyzésre a családi gazdaságba bevont területek vonatkozásában és arra a gazdálkodó család tagja támogatási kérelmet nem nyújtott be;

11 Földhasználat jogszerű földhasználat szabályozása V.
2014. földhasználata jogszerűségének igazolására szolgáló dokumentumok köre kiszélesedik - földhasználati lap, - családi gazdaság alapításáról szóló megállapodás - haszonbérleti szerződés - Egyéb használatot igazoló okirat (közös tulajdonban álló, termelési integráció megvalósítása érdekében megkötött alhaszonbérlet vagy önkéntes cserével érintett földrészlet)

12 Kölcsönös megfeleltetés
HMKÁ (2004) JFGK1, JFGK5 Természetvédelem (2009) JFGK2-JFGK4 Környezetvédelem (2009) JFGK6-JFGK8 Állatok jelölése és nyilvántartása(2009) JFGK9 Növényvédő szerek kezelése (2011) JFGK10 Hormonhasználat állattenyésztés (2011) JFGK11 Élelmiszerbiztonság (2011) JFGK12-JFGK15 Állatbetegségek megelőzése (2011) JFGK16-JFGK18 Állatjóléti előírások (2013)

13 Aktualitások JFGK 16-18 (állatjóléti követelmények borjak, sertések és mezőgazdasági haszonállatok vonatkozásában) Betartandó követelmények: Állatok férőhelyszükségletének biztosítása, Megfelelő etetési és itatási szabályok betartása, Higiéniai feltételek megteremtése, beteg egyedek elkülönítése HMKÁ előírás minden év szeptember 30-ig legalább egyszer tisztító kaszálást kell végezni az állandó legelőnek bejelentett területeken

14 Agrár-környezetgazdálkodás (4. gazdálkodási év)
Beérkezett kérelem: 322 db Kifizetés: december 1-től – június 30-ig folyamatos Teljesített kifizetés: 242 fő 994 millió Ft Árfolyam: év 292,3 Ft/€ év 297,04 Ft/€ Várható teljesítés összesen: ~2,2 mrd Ft Egységes kérelemmel kapcsolatos ellenőrzési feladatok, kiválasztás adatok jogcím szerint

15 Agrár-környezetgazdálkodás
Fontos tudnivalók: Kötelező képzés GN benyújtása minden év szeptember 1. és november 30. között NÉBIH-en keresztül! GN be nem nyújtása 15% levonás a támogatási összegből! Amennyiben az adott célprogram előírása a tápanyag-gazdálkodási terv beküldése, akkor célprogram specifikus szankcióként szintén 15 % levonás jár! Tápanyag-gazdálkodási tervben foglaltak szigorú betartása – pl. maximálisan kijuttatható hatóanyag mennyiség  szankció!!! A kifizetési kérelemben az igénylés teljes poligonra történjék, melyen a támogatást igénylő jogszerű földhasználó legyen (Családi gazdaságok estében változás!!!). Amennyiben a támogatásra jogosult az adott gazdálkodási évben nem nyújt be kifizetési kérelmet, úgy arra a gazdálkodási évre vonatkozóan nem részesül kifizetésben, a vállalt kötelezettségei azonban adott gazdálkodási évben is fennállnak, amit az MVH helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhat. Egységes kérelem jogcímeinek ellenőrzésének eredménye Fejérben, a jogcímek a kiválasztás alapján. Összesen több, mint a jogcímek összege….

16 Agrár-környezetgazdálkodás
Kötelezettség átadás/átvállalás (KA): Egy terület az 5 éves támogatási időszak során – a jogutódlás és a vis maior esetek kivételével – csak egyszer ruházható át. Az 5. éves kötelezettség átadás/átvállalás benyújtási határideje augusztus 31. volt, ezt követően csak vis maior-os kötelezettségátadás kérelmek nyújthatóak be Kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területnél kisebb területet átadni nem lehet. A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének elektronikus úton kell benyújtani az MVH-hoz.

17 Agrár-környezetgazdálkodás
Részleges és teljes visszavonás (RV/TV): Részleges visszavonás: csak teljes poligon kivonására van lehetőség, kivétel a vis maior eset miatti és a más jogcímbe történő átlépés miatt benyújtott visszavonások. Az ügyfél által visszavont területekre az eddigi, az EMVA-AKG keretében már az előző években felvett támogatási összeget jogosulatlanul igénybe vett támogatásként köteles visszafizetni, továbbá a visszavonással érintett terület támogatási jogosultsága megszűnik! (Kivétel: elfogadott vis maior vagy más jogcímbe történő átlépés esete) A visszavonási kérelem benyújtásának határideje december 31. volt, a vis maior és más jogcímekbe történő átlépés miatt benyújtott visszavonások bejelentési határideje a gazdálkodási évre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának határideje.

18 Agrár-környezetgazdálkodás
A fontosabb célprogramok előírásairól röviden: Szántóföldi célprogram csoportok: utolsó évben bővített talajvizsgálat végeztetése! a vetésváltás szabályainak betartása; a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül - fővetésű növények tekintetében - az őszi búza, szemeskukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 60%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet; a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (35-60 cm) lazítás alkalmazása (elektronikus úton adatváltozásként bejelenteni!) a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása, amely másodvetésben is történhet (a másodvetést és zöldtrágyanövény beforgatását elektronikus úton adatváltozásként bejelenteni!).

19 Agrár-környezetgazdálkodás
Gyepgazdálkodási célprogram csoportok: A célprogramba bevitt gyepterületre vonatkozóan legalább 0,2 állategység/ha (ext. gyepnél 0,3 állategység/ha) legeltethető állatállomány megléte alapfeltétel. Ellenőrzés ENAR alapján! Ültetvényes célprogram csoportok: Ültetvénycsoport–váltással kapcsolatos előírások betartása! Kivágás-telepítés bejelentése 10 napon belül!!! Az újratelepítésére rendelkezésre álló idő a kivágás dátumától számított 12 hónap! Kifizetést akkor igényelhet az ügyfél, ha a kérelem benyújtásáig az ültetvény telepítése megtörténik!

20 Kedvezőtlen adottságú területek történő gazdálkodás támogatása (2013.)
Beérkezett kérelem: 88 db Kifizetés: december 1-től – június 30-ig folyamatos Teljesített kifizetés: 60 fő (68 %) ,1 millió Ft Várható teljes kifizetés: 13 millió Ft Egységes kérelem jogcímeinek ellenőrzésének eredménye Fejérben, a jogcímek a kiválasztás alapján. Összesen több, mint a jogcímek összege….

21 NATURA 2000 területeken történő gazdálkodás támogatása (2013.)
Beérkezett kérelem: 216 db Kifizetés: december 1-től – június 30-ig folyamatos Teljesített kifizetés: 161 fő (75 %) 44 millió Ft Várható teljes kifizetés: 82 millió Ft

22 Állatalapú támogatások
Termeléshez kötött támogatások Jogcím Kérelem-szám (db) Fajlagos támogatás 2012. Kifizetett összeg (Ft) 2013-ban Kifizetésre váró kérelmek 2013. Jogszabály szerinti kifizetési határidő Anyajuhtartás támogatása 132 (2012.) 560 Ft/egyed 130 (2013.) 26 2014. június 30. Anyatehéntartás támogatása 165 39 600 178 35 400 Tejtermelők különleges tej támogatása 67 - 4 (KM nem jogerős) 9,27 Ft/kg 2013. június 30 Juh és kecske elektronikus jelölés támogatása 175 0,61 € / jelölőeszköz * 0,4 € / jelölőeszköz Kifizetési döntés meghozatalától 30 napon belül Baromfi állatjóléti támogatás 51 (2012. és 2013.) ** I-III. negyedév, támogatási évben IV. negyedév támogatási évet követően Sertés állatjóléti támogatás 143 ** Összesen: *Juh és kecske elektronikus jelölés 2014-től támogatás nem igényelhető. (130/2013 (XII.21.) VM rendelet 28.§) **Baromfi/Sertés állatjóléti támogatások: Baromfi esetén év III.-IV. negyedév, sertésnél IV. negyedév, ill. mindkettőnél 2013 I.-III. negyedév egyaránt 2013-ben került kifizetésre, a kifizetési határidő változása miatt. (75/2013 (IX.6.) VM rendelet 5.§ és121/2013 (XII.16.) VM rendelet 3.§)

23 Állatalapú támogatások
Termeléstől elválasztott támogatások: (2012.) Jogcím Ft/jogosultság (2012. év) Kifizetett támogatási összeg 2013-ban év alapján (Ft) Ft/jogosultság (2013. év) Kifizetett támogatási összeg 2013-ban év alapján (Ft) Extenzifikációs szarvasmarha támogatása 7 300 * SAPS határozat után, moduláció sorrendjében Hízottbika-tartás támogatása 19 500 * KAT anyajuh támogatás 1 990 * Tejtámogatás** 3 4 (1,95 Ft előleg) Összesen:

24 Kérődző szerkezetátalakítási program
Vonatkozó rendelet: 22/2012. (III.9.) VM rendelet Célja: a húsmarha- és juhtartók állatalapú támogatásának biztosítása (top up 2013-tól 0 Ft). A támogatás formája: termeléstől elválasztott. Támogatási időszak: január 1. – december 31. Az ügyfél köteles: naptári évente SAPS támogatást igénybe venni az egységes kérelemben évente nyilatkozni arról, hogy a tárgyévben a szerkezetátalakítási program nemzeti feltételei közül melyiket és milyen módon kívánja teljesíteni (elmulasztása a programból történő végleges kilépést jelenti). évente nyilatkozatot tenni a vállalt kötelezettség teljesítéséről és módjáról. A nyilatkozat benyújtásáig a vállalt feltétel módosítható. A nyilatkozatot az MVH által Közleményben közzétett formanyomtatványon kell március 15-ig benyújtani!

25 Kérődző szerkezetátalakítási program
A szerkezetátalakítási programban való részvétel nemzeti feltételei: minden 80 ÁE után egy fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása, vagy évente 2080 munkaóra elismert élőmunka ráfordítás biztosítása előző gazdasági év tevékenységéből származó árbevétel 10%-ának beruházásra vagy annak részteljesítésére történő fordítása (a beruházás vagy részteljesítés március 15-ig befejeződik) az ügyfél vagy alkalmazottja, családi gazdaság tagjának szakmai továbbképzésen való részvétele (minden megkezdett 300 ÁE után egy képzés). A támogatás mértéke Fejér megyében 2012-ben 381 db kérelem érkezett, ebből támogatott: 331 db. A Kifizetett támogatás: Ft A támogatás mértéke jogosultságtípusonként eltérő: - Anyajuh szerkezetátalakítási jogosultság fajlagos értéke: euró/db - Anyajuh kiegészítő többletjogosultság fajlagos értéke: 6.87 euró/db - Anyatehén szerkezetátalakítási jogosultság fajlagos értéke: euró/db - Hízottbika szerkezetátalakítási jogosultság fajlagos értéke: euró/db Szarvasmarha extenzifikációs többletjogosultság fajlagos értéke: euró/db 2013-ban 342 db kérelem érkezett. Kifizetés: SAPS támogatással együtt.

26 Nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer és a kárenyhítési hozzájárulás
2011. évi CLXVIII. törvény alapján idén 2868 tagja van a kárenyhítési rendszernek a megyében. 21/2012. (III.9.) VM rendelet 2013. november 30-ig Kormányhivatal Döntés

27 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
Támogatási kérelem benyújtás: A 18/2011. (III.9.) VM rendelet és a 36/2011. (III.22.) MVH Közlemény alapján április között. A támogatásban azok a tejtermelők részesülhetnek, akik önkéntes alapon a hatályos jogszabályban előírtaknál magasabb színvonalú követelmények betartására vállalnak kötelezettséget. A támogatás öt évre (2011. – 2016.) szóló normatív, vissza nem térítendő, kompenzációs jellegű, amelynek számítási alapja az állategységben (ÁE) kifejezett állatlétszám. A támogatás alaptámogatásból és kiegészítő támogatásokból áll. Kiegészítő támogatás kizárólag az alaptámogatással együtt igényelhető. Kiegészítő támogatás akkor igényelhető, ha az állattartó a paraziták elleni védekezésre, a természetes körülmények biztosítására, illetve a takarmányozásra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelemre hozott, az adott kiegészítő kötelezettségvállalás tekintetében helyt adó, vagy részben helyt adó határozattal rendelkezett.

28 Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
A megyére 33 támogatási kérelem érkezett, a támogatási határozatok alapján 32 ügyfél 2°035°286,89 € összegre, azaz ~565,7 millió Ft-ra szerzett jogosultságot évente. Kifizetési kérelem benyújtása: Az első gazdálkodási évre szóló kifizetési határozatokat decemberében postáztuk, ezek szerint 2011-ben 537,8 millió Ft támogatást hívott le a 32 megyei gazda (1 euro = 277,95 Ft). A második kifizetési kérelmet a 84/2013. (V.17.) MVH Közlemény alapján június 1. és június 30. között, postai úton lehetett benyújtani. A 2012/2013. gazdálkodási évre 30 kifizetési kérelem érkezett a megyei ügyfelektől, eddig 26 kérelem került kifizetésre 461,6 millió Ft értékben (árfolyam: 292,3 HUF/EUR) További kifizetési kérelmeket évente, június 1. és június 30. között lehet benyújtani, az MVH által rendszeresített nyomtatványon. A „paraziták elleni védekezésre” vonatkozó kötelezettség vállalása esetén a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg kötelezően csatolni kellett az ellátó állatorvos igazolását (D számú űrlap).

29 Nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer és a kárenyhítési hozzájárulás
2011. évi CLXVIII. törvény alapján idén 2868 tagja van a kárenyhítési rendszernek a megyében. 21/2012. (III.9.) VM rendelet 2013. november 30-ig Kormányhivatal Döntés

30 Nemzeti támogatások Biztosítási díjtámogatás
Jogszabályi háttér: évi CLXVIII. Törvény, és a 143/2011. (XII.23.) VM rendelet A támogatásban azok a termelők részesülhetnek, akik a 143/2011. (XII.23.) VM rendelet szerinti A, B, vagy C típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek egyénileg vagy integrátoron keresztül A kötvényt és az egyéb dokumentumokat (integrátor esetén a meghatalmazást is) tárgyév augusztus 31-ig az MVH-hoz eljuttatják (2013-tól ezt meghatalmazás útján a biztosítón keresztül is történhet) a biztosítási díj megfizetését tárgyév november 15-ig elektronikus úton igazolják a biztosító társaságok vagy az integrátor. A díjtámogatás mértéke %

31 Nemzeti támogatások Biztosítási díjtámogatás Beérkezett kérelem (2013.) 605 db 332 ügyféltől nem érkezett az EK-ban indított kérelemhez melléklet! Csak 14 Ügyfél vonta vissza a kérelmét. Szerződések bírálata folyamatban.

32 Ügyfélnyilvántartás Jogutódlás
Nem természetes személyek jogutódlása Megszűnés bejelentése (G és G betétlap), banki megállapodás esetén törlés (G ) Jogutód nyilvántartásba vétele Jogcím specifikus tennivalók például történelmi bázis átruházása (K9002), eljárásbeli jogutódlás – 88/2012. MVH Közlemény, AKG kötelezettség-átadás – 164/2011. MVH Közlemény stb.

33 EMVA 2013-ban megnyitott jogcímek I.
Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzése a évben Egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatás 2013. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

34 EMVA 2013-ban megnyitott jogcímek II.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013 Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások Innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való megismertetése

35 EMVA 2013 Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatás 62/2013.(VII.24.) VM rendelet 138/2013.(VIII.5.) MVH Közlemény Beérkezett kérelem: 92 db 1,6 mrd Ft Támogatott kérelem: 76 db 1,3 mrd Ft Támogatási összeg: 453,5 millió Ft Mérték 35% max. Első kifizetési kérelem 6 hónapon belül Utolsó kifizetési kérelem a megvalósítástól számított 3 hónapon belül Kisértékű, nagyértékű gépbeszerzés Megvalósítási határidő: december 31.

36 EMVA Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2013
EMVA Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a évben nyújtandó támogatás Módosítására a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetőség Egyenértékűnek kell lenni (korszerűségi mutató, azonos gépváltozat) Jóváhagyott támogatási összegnél több nem igényelhető

37 EMVA 2013 Egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó, támogatás 116/2013.(XII.12.)VM rendelet 191/2013.(XII.13.) MVH Közlemény Beérkezett kérelem: 150 db Benyújtott beruházási összeg: 4,1 mrd Ft az állattenyésztés technológiai fejlesztése az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése

38 EMVA 2013 Egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó, támogatás 16/2013.(XII.12.)VM rendelet 191/2013.(XII.13.) MVH Közlemény Benyújtás: elektronikusan 2013. december 16. 8:00 2014. január :00 Forráskimerülésig

39 EMVA 2013 Egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez a évben nyújtandó, támogatás Beérkezett kérelem: 30 db Benyújtott beruházási összeg: 576 millió Ft az állattenyésztés technológiai fejlesztése az élelmiszer-feldolgozás technológiai fejlesztése Első kifizetési kérelem 6 hónapon belül a támogatási összeg legalább 10%-ára Megvalósítás: december 31. Utolsó kifizetési kérelem: december 31.

40 EMVA Hiánypótlás Kifizetési kérelem benyújtása február 1-től elektronikus úton Hiánypótlás papír alapon: Rendszeresített formanyomtatványok Egyes EMVA beruházások 52/2013. (III. 8.) MVH közlemény Kertészeti gépbeszerzés 166/2013.(X.8.) MVH Közlemény 1.Postai úton 2.Scennelt formátumban feltölteni

41 EMVA Hiánypótlás Elektronikus feltöltés

42 EMVA 2013 Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó támogatások
129/2012. (XII.17.) VM rendelet 35/2013. (II.5.) MVH Közlemény Beérkezett kérelem: 11 db 484,6 millió Ft Támogatott kérelem: 7 db 291,2 millió Ft Támogatási összeg: 184,4 millió Ft évi árbevételének több mint 50% mg.-i tevékenységből származott. Támogatás mértéke: 60-65% 6 hónapon belül a támogatási összeg 10 % Megvalósítási határidő: január 31.

43 EMVA Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások 35/2013. (V.22.) VM rendelet 91/2013.(VI.6) MVH Közlemény Mérték 60-60% max Ft Közösségi célú fejlesztés Vállalkozási célú fejlesztés Megvalósítási határidő: december 31.

44 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet főbb módosítások I.
általános szabályként februártól a kifizetési kérelmeket elektronikus úton kell benyújtani finomodtak a gépkatalógusba történő felvétel szabályai, valamint a gépek cseréjének lehetősége a kifizetési kérelmek során műszaki ellenőr alkalmazása nem kötelező forintot el nem érő építési beruházás esetén változtak a rendelet mellékletében található szakértői díjak elszámolhatósági szabályok, már a TESZOR szám az irányadó

45 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet főbb módosítások III.
A 3. § 43. ponttal egészült ki (elkülönített nyilvántartás). Számla tartalmi elemei (egyszerűsítés, 19. § (6)). Felújítással korszerűsítéssel járó beruházás esetén a támogatási kérelem befogadását megelőzően a helyszín szemlét követően saját felelősségre megkezdhető (25. § (1)). Megvalósítási hely módosításának egyszerűsítése (25/A. § (3))

46 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Agrár és Vidékfejlesztési Támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések