Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2012

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2012"— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2012
Dr. Orbán Ildikó

2 Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre Kivétel:
Vállalkozó személyi jövedelemadó 500 millió forint adóalapig 10 % 500 millió forint adóalap felett 19 % Tartós befeketetés 3 év után a kamat 10 % adót visel 5 év után a kamat 0 % adót visel

3 Adóalap Adóalap kiegészítés mértéke 27 %
Kivétel: évi forint összevont jövedelemig 0 % Sávosan progresszív adóalap 2011. évhez képest Ft adókönnyebbség

4 Kedvezmények Adójóváírás megszűnik Családi kedvezmény
Utoljára a január 15-ig kifizetett bérből Családi kedvezmény A vagyonkezelői joggal felruházott gyám is, ha saját háztartásában neveli a gyermeket Elegendő a családi pótlékra való jogosultság, a folyósítás nem feltétel

5 Munkáltató előleg-megállapítás adóalap kiegészítés
A kifizetett jövedelmek összeszámítása Ft alatti jövedelemre, illetve arányos részére nincs adóalap-kiegészítés A magánszemély kérheti teljes jövedelmére, vagy egy részére alkalmazni az adóalap-kiegészítést Köteles kérni, ha várható jövedelme Ft felett mulasztása esetén a munkáltató automatikusan figyelembe veszi + 12 % különbözeti bírság bevallásban

6 Kifizetői adóelőleg-megállapítás
Főszabály: teljes kifizetésre adóalap-kiegészítés Nincs adóalap-kiegészítés Tb ellátás kifizetője, kivéve munkáltató Munkanélküli ellátás Magánszemély előzetes írásbeli nyilatkozata szerint összevont jövedelem nincs Ft

7 Saját előlegfizetés Adóalap kiegészítéssel kell számolni, kivéve
Nem kifizetőtől származó jövedelem, vagy adóelőleg-megállapításra nem kötelezett kifizetőtől származó jövedelem, és összevont jövedelem nincs Ft Családi kedvezmény adóelőleg megállapításkor figyelembe vehető

8 Költségek adóelőleg-megállapításnál
Önálló tevékenységnél költségnyilatkozat legfeljebb a bevétel 50 %-áig Nyilatkozat hiányában 10 % költséghányad Nem önálló tevékenység esetén költségtérítéssel szemben költség-nyilatkozat a költségtérítés 100 %-áig adható

9 Nincs adóelőleg-megállapítás
Őstermelői tevékenység ellenértéke → hitelesített értékesítési betétlap bemutatása Családi gazdálkodó → jogállást igazoló okirat bemutatása Mindkettő bevallandó a ’08-as bevallásban Egyéni vállalkozó → jogállást igazoló okirat bemutatása

10 Béren kívüli juttatások közterhe
Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 10 % Tényleges adóterhelés: 11,9 % Összes teher: 30,94 % 100 Ft juttatásból a nettó 76,37 Ft (eddig 84 Ft nettó)

11 Béren kívüli juttatások
Változatlan juttatások: Iskolakezdési támogatás Üdülési szolgáltatás Helyi bérlet Iskolarendszerű képzés támogatása Munkáltatói önkéntes pénztári hozzájárulás Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Megszűnő juttatás: Internet

12 „Háromzsebes” SZÉP kártya
Ft/év → szálláshely szolgáltatásra Ft/év → melegkonyhás vendéglátás, munkahelyi étkezés is Ft/év → szabadidő, rekreáció, egészségmegőrzés Felhasználásról kormányrendelet várható

13 Étkezési hozzájárulás
Ft/hó → csak munkahelyen működő étkezőhelyen, és/vagy 5000 Ft/hó → Erzsébet utalványon „hideg” étkezés (kormányrendelet lesz), és/vagy Ft/év SZÉP kártya vendéglátás alszámlán → csak melegkonyhás vendéglátás

14 Béren kívüli juttatás értékhatára
Ft/év Éven belül napi arányosítási kötelezettség a munkáltatónál eltöltött időre Több munkáltatótól is az évi Ft-ot meghaladó rész egyes meghatározott juttatás Közteher: szja 19,04% + eho 32,13% Optimális cafeteria keret: Ft

15 Egyes más meghatározott juttatások
Szja adóalap: juttatási érték + 19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: mint szja alap Adó mértéke: 27 % Tényleges adóterhelés: 32,13 % Összes teher: 51,17 %

16 Reprezentáció, üzleti ajándék
Üzleti eseményhez kapcsolódó vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatás Társasági adóalanynak és egyéni vállalkozónak is adóköteles a teljes összege Üzleti ajándéknak nincs értékhatára Bevallása: ’08-ason juttatás hónapjának kötelezettsége Eltérő üzleti éves: 2012-ben induló üzleti évre alkalmazza

17 Reprezentáció, üzleti ajándék
Társadalmi szervezet, egyházi személy, köztestület, alapítvány Bevétel 10 %-a, vagy ráfordítás 10 %-a mentes Üzleti ajándék egyedi értéke a minimálbér 25 %-át nem haladhatja meg Bevallás: elszámolt éves összes bevétel megállapításának hónapja

18 Munkavállalói juttatások
Valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatott termék, szolgáltatás, ha az ténylegesen elérhető vagy Belső szabályzat, kollektív szerződés stb. alapján munkavállalói csoportoknak nem teljesítménytől függő juttatás

19 Egyéb vendéglátás Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett vendéglátás és szabadidőprogram Beleértve a résztvevőknek adott ajándéktárgyat is Ajándék egyedi értéke legfeljebb a minimálbér 25 %-a

20 Reklámajándék Üzletpolitikai célból adott ajándék
Nem adómentes, nem üzleti ajándék Nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá Ajándéknak nincs értékhatára Rosszhiszemű, jogszerűtlen eljárás esetén 50 % mulasztási bírság

21 Munkáltató hitel végtörlesztéshez
Végtörlesztéshez nyújtható munkáltatói kamatmentes kölcsön Értékhatár nincs Munkavállaló bizonyítja pénzintézeti igazolással a kiegyenlíteni kívánt tartozást Hatály: végtörlesztés időszakára

22 Munkáltató támogatás végtörlesztéshez
Ft-ig adómentes Utalása: közvetlenül a pénzintézethez igazolás alapján Megvalósult ügyletnél pénzintézeti igazolás alapján közvetlenül a magánszemély bankszámlájára Hatály: végtörlesztés időszaka

23 Biztosítási kötvénykölcsön
Végtörlesztés céljából felvett kötvénykölcsön nem minősül rendelkezési jog gyakorlásnak Céljáról a magánszemély nyilatkozik a biztosító felé Hatály: végtörlesztés időszaka

24 Adómentes biztosítás Kockázati életbiztosítás
Visszavásárlási értékkel nem rendelkező Balesetbiztosítás Betegségbiztosítás – ebből fizetett jövedelempótló szolgáltatás a kifizetést megelőző második év átlagkeresetének 50 %-ig adómentes Díjfizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás

25 Csoportos személyszállítás
Legalább 4 munkavállaló szállítása Saját jármű Igénybe vett szolgáltatás (nem kell különjárat) 4 főnél kevesebb munkavállaló szállítása, ha Közösségi közlekedéssel a munkába járás nem oldható meg Munkarend, vagy földrajzi elhelyezkedés miatt

26 Külföldi kiküldetés Igazolás nélkül levonható napidíjból a
bevétel 30 %-a, de legfeljebb napi 15 Euró Nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 40 euró mentes, ha más költséget nem számol el.

27 Gazdasági tevékenység
Üzletszerű tevékenység Független formában Tartós vagy rendszeres jelleg Ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi

28 Ingó értékesítés Ingó értékesítés szabályai, ha
Nem egyéni vállalkozó → egyéni vállalkozás szabályai Nem fémhulladék átruházása → speciális szabályok Nem gazdasági tevékenység → gazdasági tevékenység Nincs jövedelem megállapítás: évi 600 e Ft bevétel alatt Ha a bevétel 600 e Ft felett, jövedelmet kell megállapítani és az első Ft adót nem kell megfizetni.

29 Fémhulladék átruházása
Kifizetőtől szerzett bevétel Engedélyköteles anyag átruházása Bevétel 25 %-a jövedelem Kifizető az adót levonja (Bevétel 4%-a) Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként bevallja További közteher sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek nincs.

30 Ingatlan értékesítés Ingatlan értékesítés szabályai, ha
Nem egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célú ingatlana → egyéni vállalkozásból származó bevétel Nem gazdasági tevékenység → önálló tevékenység szabályai Nem termőföldből átminősített ingatlan → speciális szabályok

31 Termőföldből átminősített ingatlan átruházása
Termőföldből átminősített ingatlan átruházása (kivéve ilyenként örökölt ingatlan) Extra hozam háromszoros adóalap után adózik Hozam: bevétel költségekkel csökkentett része Szokásos hozam: levonható költségek 0,3 %-ának a tulajdonban tartás napjaival megszorzott összege Extra hozam: szokásos hozamot meghaladó hozam

32 Termőföld tulajdonos társaság eladása
Tao-tv. szerinti termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság részesedésének eladása, Ingatlan kivonása Árfolyamnyereséget, vállalkozásból kivont jövedelmet növeli az extrahozam kétszerese

33 Termőföld Termőföldről szóló törvényben meghatározott termőföld
A művelésből kivett státusztól öt évig Kivéve, ha a termőföldet legalább öt évig termőföldként tartották tulajdonban

34 Lakás bérbeadás Költségként levonható a más településen bérbe vett lakás bérleti díja, ha Bérbevétel 90 napot meghaladja A bérbevett lakással kapcsolatban költséget nem számol el Bérleti díjat részben sem térítik meg számára 78 %-os adóalap költségként el nem számolt eho kötelezettség esetén nem alkalmazható

35 Átalányadó Átalányadó tevékenységek TESZOR besorolással megadva
TESZOR - Központi Statisztikai Hivatal termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere december 31-ei állapot TEÁOR – december 31-ei állapot

36 Veszteség Egyéni vállalkozó és őstermelő vesztesége
Az adóévre elszámolt veszteség nem lehet több mint az adóévi nyereség 50 %-a.

37 Külföldi jövedelem átszámítása
Bevétel és kiadás átszámítására is alkalmazható MNB megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyama Kifizető kötelezően Magánszemély választása szerint

38 Tartós befektetési számla
Tartós befektetési számla nem csak forintban nyitható

39 Cégautóadó mértéke „0” – „4” osztályjelzés „6”-”10” osztályjelzés
Teljesítmény KW/ környezetvédelmi osztályjelzés „0” – „4” osztályjelzés „6”-”10” osztályjelzés „5”, „14-15” osztályjelzés 0-50 16.500 8.800 7.700 51-90 22.000 11.000 91-120 33.000 120 felett 44.000

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2012"

Hasonló előadás


Google Hirdetések