Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2012 Dr. Orbán Ildikó. Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre –Kivétel: Vállalkozó személyi jövedelemadó –500 millió forint.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2012 Dr. Orbán Ildikó. Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre –Kivétel: Vállalkozó személyi jövedelemadó –500 millió forint."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2012 Dr. Orbán Ildikó

2 Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre –Kivétel: Vállalkozó személyi jövedelemadó –500 millió forint adóalapig 10 % –500 millió forint adóalap felett 19 % Tartós befeketetés –3 év után a kamat 10 % adót visel –5 év után a kamat 0 % adót visel

3 Adóalap Adóalap kiegészítés mértéke 27 % –Kivétel: évi 2 424 000 forint összevont jövedelemig 0 % Sávosan progresszív adóalap 2011. évhez képest 104.717 Ft adókönnyebbség

4 Kedvezmények Adójóváírás megszűnik –Utoljára a 2012. január 15-ig kifizetett bérből Családi kedvezmény –A vagyonkezelői joggal felruházott gyám is, ha saját háztartásában neveli a gyermeket –Elegendő a családi pótlékra való jogosultság, a folyósítás nem feltétel

5 Munkáltató előleg-megállapítás adóalap kiegészítés A kifizetett jövedelmek összeszámítása 2 424 000 Ft alatti jövedelemre, illetve arányos részére nincs adóalap-kiegészítés A magánszemély kérheti teljes jövedelmére, vagy egy részére alkalmazni az adóalap- kiegészítést Köteles kérni, ha várható jövedelme 2 424 000 Ft felett mulasztása esetén a munkáltató automatikusan figyelembe veszi + 12 % különbözeti bírság bevallásban

6 Kifizetői adóelőleg-megállapítás Főszabály: teljes kifizetésre adóalap- kiegészítés Nincs adóalap-kiegészítés –Tb ellátás kifizetője, kivéve munkáltató –Munkanélküli ellátás –Magánszemély előzetes írásbeli nyilatkozata szerint összevont jövedelem nincs 2 424 000 Ft

7 Saját előlegfizetés Adóalap kiegészítéssel kell számolni, kivéve Nem kifizetőtől származó jövedelem, vagy adóelőleg-megállapításra nem kötelezett kifizetőtől származó jövedelem, és összevont jövedelem nincs 2 424 000 Ft Családi kedvezmény adóelőleg megállapításkor figyelembe vehető

8 Költségek adóelőleg-megállapításnál Önálló tevékenységnél költségnyilatkozat legfeljebb a bevétel 50 %-áig –Nyilatkozat hiányában 10 % költséghányad Nem önálló tevékenység esetén költségtérítéssel szemben költség- nyilatkozat a költségtérítés 100 %-áig adható

9 Nincs adóelőleg-megállapítás Őstermelői tevékenység ellenértéke → hitelesített értékesítési betétlap bemutatása Családi gazdálkodó → jogállást igazoló okirat bemutatása Mindkettő bevallandó a ’08-as bevallásban Egyéni vállalkozó → jogállást igazoló okirat bemutatása

10 Béren kívüli juttatások közterhe Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 10 % Tényleges adóterhelés: 11,9 % Összes teher: 30,94 % 100 Ft juttatásból a nettó 76,37 Ft (eddig 84 Ft nettó)

11 Béren kívüli juttatások Változatlan juttatások: –Iskolakezdési támogatás –Üdülési szolgáltatás –Helyi bérlet –Iskolarendszerű képzés támogatása –Munkáltatói önkéntes pénztári hozzájárulás –Szövetkezet közösségi alapjából adott juttatás Megszűnő juttatás: –Internet

12 „Háromzsebes” SZÉP kártya 225 000 Ft/év → szálláshely szolgáltatásra 150 000 Ft/év → melegkonyhás vendéglátás, munkahelyi étkezés is 75 000 Ft/év → szabadidő, rekreáció, egészségmegőrzés Felhasználásról kormányrendelet várható

13 Étkezési hozzájárulás 12 500 Ft/hó → csak munkahelyen működő étkezőhelyen, és/vagy 5000 Ft/hó → Erzsébet utalványon „hideg” étkezés (kormányrendelet lesz), és/vagy 150 000 Ft/év SZÉP kártya vendéglátás alszámlán → csak melegkonyhás vendéglátás →

14 Béren kívüli juttatás értékhatára 500 000 Ft/év Éven belül napi arányosítási kötelezettség a munkáltatónál eltöltött időre Több munkáltatótól is az évi 500 000 Ft-ot meghaladó rész egyes meghatározott juttatás Közteher: szja 19,04% + eho 32,13% Optimális cafeteria keret: 654 700 Ft

15 Egyes más meghatározott juttatások Szja adóalap: juttatási érték + 19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: mint szja alap Adó mértéke: 27 % Tényleges adóterhelés: 32,13 % Összes teher: 51,17 %

16 Reprezentáció, üzleti ajándék Üzleti eseményhez kapcsolódó vendéglátás és kapcsolódó szolgáltatás Társasági adóalanynak és egyéni vállalkozónak is adóköteles a teljes összege Üzleti ajándéknak nincs értékhatára Bevallása: ’08-ason juttatás hónapjának kötelezettsége Eltérő üzleti éves: 2012-ben induló üzleti évre alkalmazza

17 Reprezentáció, üzleti ajándék Társadalmi szervezet, egyházi személy, köztestület, alapítvány Bevétel 10 %-a, vagy ráfordítás 10 %-a mentes Üzleti ajándék egyedi értéke a minimálbér 25 %-át nem haladhatja meg Bevallás: elszámolt éves összes bevétel megállapításának hónapja

18 Munkavállalói juttatások Valamennyi munkavállaló részére azonos feltételekkel és módon juttatott termék, szolgáltatás, ha az ténylegesen elérhető vagy Belső szabályzat, kollektív szerződés stb. alapján munkavállalói csoportoknak nem teljesítménytől függő juttatás

19 Egyéb vendéglátás Egyidejűleg több magánszemély részére szervezett vendéglátás és szabadidőprogram Beleértve a résztvevőknek adott ajándéktárgyat is Ajándék egyedi értéke legfeljebb a minimálbér 25 %-a

20 Reklámajándék Üzletpolitikai célból adott ajándék Nem adómentes, nem üzleti ajándék Nem tartozik a szerencsejáték törvény hatálya alá Ajándéknak nincs értékhatára Rosszhiszemű, jogszerűtlen eljárás esetén 50 % mulasztási bírság

21 Munkáltató hitel végtörlesztéshez Végtörlesztéshez nyújtható munkáltatói kamatmentes kölcsön Értékhatár nincs Munkavállaló bizonyítja pénzintézeti igazolással a kiegyenlíteni kívánt tartozást Hatály: végtörlesztés időszakára

22 Munkáltató támogatás végtörlesztéshez 7 500 000 Ft-ig adómentes Utalása: közvetlenül a pénzintézethez igazolás alapján Megvalósult ügyletnél pénzintézeti igazolás alapján közvetlenül a magánszemély bankszámlájára Hatály: végtörlesztés időszaka

23 Biztosítási kötvénykölcsön Végtörlesztés céljából felvett kötvénykölcsön nem minősül rendelkezési jog gyakorlásnak Céljáról a magánszemély nyilatkozik a biztosító felé Hatály: végtörlesztés időszaka

24 Adómentes biztosítás Kockázati életbiztosítás Visszavásárlási értékkel nem rendelkező –Balesetbiztosítás –Betegségbiztosítás – ebből fizetett jövedelempótló szolgáltatás a kifizetést megelőző második év átlagkeresetének 50 %-ig adómentes Díjfizető kártérítési felelősségi körébe tartozó kockázat elhárítására kötött biztosítás

25 Csoportos személyszállítás Legalább 4 munkavállaló szállítása –Saját jármű –Igénybe vett szolgáltatás (nem kell különjárat) 4 főnél kevesebb munkavállaló szállítása, ha –Közösségi közlekedéssel a munkába járás nem oldható meg –Munkarend, vagy földrajzi elhelyezkedés miatt

26 Külföldi kiküldetés Igazolás nélkül levonható napidíjból a –bevétel 30 %-a, de –legfeljebb napi 15 Euró Nemzetközi árufuvarozó és személyszállító 40 euró mentes, ha más költséget nem számol el.

27 Gazdasági tevékenység Üzletszerű tevékenység Független formában Tartós vagy rendszeres jelleg Ellenérték elérésére irányul, vagy azt eredményezi

28 Ingó értékesítés Ingó értékesítés szabályai, ha –Nem egyéni vállalkozó → egyéni vállalkozás szabályai –Nem fémhulladék átruházása → speciális szabályok –Nem gazdasági tevékenység → gazdasági tevékenység Nincs jövedelem megállapítás: évi 600 e Ft bevétel alatt Ha a bevétel 600 e Ft felett, jövedelmet kell megállapítani és az első 32 000 Ft adót nem kell megfizetni.

29 Fémhulladék átruházása Kifizetőtől szerzett bevétel Engedélyköteles anyag átruházása Bevétel 25 %-a jövedelem Kifizető az adót levonja (Bevétel 4%-a) Magánszemélyhez nem köthető kötelezettségként bevallja További közteher sem a kifizetőnek, sem a magánszemélynek nincs.

30 Ingatlan értékesítés Ingatlan értékesítés szabályai, ha –Nem egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célú ingatlana → egyéni vállalkozásból származó bevétel –Nem gazdasági tevékenység → önálló tevékenység szabályai –Nem termőföldből átminősített ingatlan → speciális szabályok

31 Termőföldből átminősített ingatlan átruházása Termőföldből átminősített ingatlan átruházása (kivéve ilyenként örökölt ingatlan) Extra hozam háromszoros adóalap után adózik Hozam: bevétel költségekkel csökkentett része Szokásos hozam: levonható költségek 0,3 %- ának a tulajdonban tartás napjaival megszorzott összege Extra hozam: szokásos hozamot meghaladó hozam

32 Termőföld tulajdonos társaság eladása Tao-tv. szerinti termőföldből átminősített ingatlant tulajdonában tartó társaság részesedésének eladása, Ingatlan kivonása Árfolyamnyereséget, vállalkozásból kivont jövedelmet növeli az extrahozam kétszerese

33 Termőföld Termőföldről szóló törvényben meghatározott termőföld A művelésből kivett státusztól öt évig –Kivéve, ha a termőföldet legalább öt évig termőföldként tartották tulajdonban

34 Lakás bérbeadás Költségként levonható a más településen bérbe vett lakás bérleti díja, ha –Bérbevétel 90 napot meghaladja –A bérbevett lakással kapcsolatban költséget nem számol el –Bérleti díjat részben sem térítik meg számára 78 %-os adóalap költségként el nem számolt eho kötelezettség esetén nem alkalmazható

35 Átalányadó Átalányadó tevékenységek TESZOR besorolással megadva TESZOR - Központi Statisztikai Hivatal termékek és szolgáltatások osztályozási rendszere 2011. december 31-ei állapot TEÁOR – 2011. december 31-ei állapot

36 Veszteség Egyéni vállalkozó és őstermelő vesztesége Az adóévre elszámolt veszteség nem lehet több mint az adóévi nyereség 50 %- a.

37 Külföldi jövedelem átszámítása Bevétel és kiadás átszámítására is alkalmazható MNB megelőző hónap 15. napján érvényes árfolyama –Kifizető kötelezően –Magánszemély választása szerint

38 Tartós befektetési számla Tartós befektetési számla nem csak forintban nyitható

39 Cégautóadó mértéke Teljesítmény KW/ környezetvédelmi osztályjelzés „0” – „4” osztályjelzés „6”-”10” osztályjelzés „5”, „14-15” osztályjelzés 0-5016.5008.8007.700 51-9022.00011.0008.800 91-12033.00022.00011.000 120 felett44.00033.00022.000

40 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2012 Dr. Orbán Ildikó. Adómérték 16 % adómérték minden jövedelemre –Kivétel: Vállalkozó személyi jövedelemadó –500 millió forint."

Hasonló előadás


Google Hirdetések