Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó. Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó. Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá."— Előadás másolata:

1 Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó

2 Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá eső jövedelemre egységesen 16 százalék adó Adóalap kiegészítés egyes külön adózó jövedelmek- nél megmarad Hatályon kívül kerül az összjövedelem fogalma – átmeneti szabályokban a kedvezmények érvényesítéséhez még alkalmazni kell

3 Ki jár jól? Nyugdíjjárulék plafon megszűnik A havi 202 ezer és 661 ezer forint keresők nettó előnye 4,32 % az adó csökkenése miatt. A havi 661 ezer forint felett a nyugdíjplafon megszűnése miatt növekvő összterhelés 3 gyerek után eddig 530 ezer bruttó mentesült az adó alól, 2013-tól 618.750 Ft

4 78 %-os adóalap Ha a magánszemély maga kötelezett –Szociális hozzájárulási adó, vagy –27% eho fizetésére, és azt számára nem térítik meg költségként nem számolhatja el A 14 százalékos eho magánszemély általi megfizetésének nincs korrekciós hatása pl. önkéntes pénztári támogatói adomány

5 Adókedvezmények érvényesítése Belföldi magánszemély – külföldön adóköteles jövedelme is van –Belföldi jövedelmére –ugyanarra az időszakra –Kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha azonos vagy hasonló kedvezmény külföldön nem illeti meg

6 Adókedvezmények érvényesítése Nem belföldi magánszemély – belföldi jövedelme is van –Legfeljebb annyi adó terheli, mintha belföldi illetőségű lenne, de –Adókedvezményt csak akkor érvényesíthet, ha összes jövedelmének legalább 75 százaléka belföldi, és –A másik államban azonos, vagy hasonló kedvezményre –Ugyanarra az időszakra nem jogosult

7 Családi kedvezmény Bármely külföldi állam joga szerinti ellátásra jogosult gyermek után igénybe vehető –Ha a gyerek a belső szabályok alapján is jogosult lenne –Ha a gyerek a belső szabályok alapján is figyelembe vehető lenne

8 Adóelőleg megállapítás - kedvezmények Belföldi illetőségű magánszemélynek külföldről is van jövedelme Külföldi illetőségű magánszemélynek belföldről (is) van jövedelme –Adóelőleg megállapításához nyilatkozik a kifizetőnek –Hatósági eljárásnál külföldi állam joga szerinti bevallás, határozat bemutatása

9 Átalányadó Az átalányadózó állhat munkaviszonyban Eddig a munkaviszony kizárta az átalányadó választását

10 Mezőgazdasági őstermelő Bevétel az ingó értékesítésből származó jövedelem –Külön adózó jövedelemre vonatkozó szabályokat nem alkalmazhatja Kormány felhatalmazást kap az igazolvány szabályainak megalkotására Szabályok betartását mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi –Hiányosság esetén negyedévente adatszolgáltatás NAV felé Őstermelői tevékenység a saját gazdaságban termelt gyümölcsből párlat készítése, bérfőzésben is

11 Ingó-ingatlan hasznosítás Közös tulajdon hasznosítása esetén minden tulajdonosnak teljesíteni kell az adókötelezettséget (nem lehet a tevékenységet ténylegesen folytatóra terhelni) Áfa szempontjából továbbra is a tulajdonostársak közössége az adóalany

12 Béren kívüli juttatások közterhe Adóalap: juttatási érték +19 % Adó mértéke: 16 % Tényleges adóterhelés: 19,04 % Eho adóalap: szja-val egyező adóalap Eho mértéke: 14 % Tényleges adóterhelés: 16,66 % Összes teher: 35,7 % 100 Ft juttatásból a nettó 73,69 Ft (eddig 76,37 Ft nettó) 4,76 %-os tehernövekedés

13 Széchenyi Pihenő Kártya Igénybe vehető szolgáltatások köre bővül a szabadidő alszámláról –pl. sporthorgászat, sportoktatás, uszodabérlet stb. Kártyatulajdonos halála esetén zárolják a számlát a hagyatéki eljárás idejére. Ez alatt az utalványok nem járnak le. A pénz az örökösnek készpénzben is kiadható. H: 2012. november 25.

14 Éves keretösszeg A béren kívüli juttatások évi 500 ezer forintig adhatók A keret a munkáltatónál eltöltött idővel arányosítandó A magánszemély halálakor nem kell időarányosítani 2012-re is alkalmazható

15 Erzsébet utalvány Erzsébet utalvány: –Fogyasztásra kész étel vásárlására –Melegkonyhás vendéglátó helyen étkezési szolgáltatásra használható Elektronikus formában is kibocsátható

16 Étkezési utalványok Nem minősül természetbeni juttatásnak a fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány A magánszemély munkaviszonyból származó jövedelme

17 Béren kívüli juttatások Természetbeni étkezés –A munkáltató telephelyén működő étkezőhely nem csak a munkáltató munkavállalóit láthatja el Iskolakezdési támogatás –Kizárólag utalvány formájában adható

18 Önkéntes pénztári szolgáltatások Önsegélyező pénztár új kiegészítő önsegélyező szolgáltatásokat nyújthat: –Beiskolázási támogatás –Közüzemi díjak finanszírozása –Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások –Lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztés –Otthoni gondozás –Időgondozás Munkáltató tag célzott adományt adhat ezekre a célokra. (adomány adózási szabályai) Támogatói adományt 27 % eho terheli (eddig mentes) Önkéntes pénztár nem kifizető, a magánszemély fizeti az ehot.

19 Nyugdíjszolgáltatás adómentessége Adómentes nyugdíjszolgáltatás –Önkéntes nyugdíjpénztárból, –Nyugdíj-előtakarékossági számláról A tagsági jogviszony kezdete, számla megnyitása a teljesítés évét megelőző 10. adóévben (eddig 3 év) Vagy jogosultság rokkanttá nyilvánítás miatt nyílik meg (eddig egészségkárosodás, megváltozott munkaképesség is) 2013. január 1-ét megelőzően nyitott számlára még a régi szabály alkalmazható

20 Sport és kulturális juttatások Kifizető által nyújtott belépőjegy, bérlet –sporteseményre –kulturális szolgáltatás igénybevételére –könyvtári beiratkozási díj Kulturális szolgáltatás: –muzeális intézmény és művészeti létesítmény (kiállítóhely) –kiállítására, –színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra, –közművelődési tevékenységet folytató szervezet által nyújtott kulturális szolgáltatás Éves szinten 50 ezer forint egy kifizetőtől Széchenyi Pihenő Kártya szabadidő alszámlájára utalt munkáltatói támogatásra nem vonatkozik

21 Adómentes biztosítás Kockázati biztosítás más személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által fizetett díja –Havonta a minimálbér 30 %-át meg nem haladó díj –Csoportos biztosításnál egy főre eső arányos rész a minimálbér 30 %-át meg nem haladó díj –Esetleges díjvisszatérítés (csak a 2013. január 1. után adott) a díjat fizetőt illeti meg Adóköteles a teljes díj, ha a díjvisszatérítés a magánszemélyt illeti meg, és Mértéke meghaladja a fizetett díj 30 százalékát

22 Kockázati biztosítás fogalma Olyan személybiztosítás, aminek –Nincs lejárati szolgáltatása –Nincs visszavásárlási értéke Vegyes biztosításból elkülönített kockázati biztosítási rész is Személybiztosítás: –Életbiztosítás Életbiztosítás Járadékbiztosítás Nyugdíjbiztosítás –Balesetbiztosítás –Betegségbiztosítás

23 Teljes életre szóló biztosítás Kockázati biztosításnak nem minősülő halál esetére szóló biztosítás díja adómentes, ha –Rendszeres díjfizetés (legalább évente egyszer) –Díja nem több, mint a KSH által közétett, a díjnövelés évét megelőző második évre vonatkozó éves fogyasztói áremelkedés 30 százalékponttal növelt értéke. –Adatszolgáltatási kötelezettség (’08-ason) Adóköteles rész egyes meghatározott juttatás

24 Biztosító szolgáltatása teljes életre szóló biztosításnál Ha a más által fizetett díj adómentes volt, egyéb jövedelemként adóköteles a –Visszavásárlási értékből –Haláleseti teljesítésből –Szerződésmódosításból az adóköteles biztosítási díjat, és a biztosított által fizetett díjat meghaladó rész

25 Teljes életre szóló kockázati élet- és balesetbiztosítás Átmeneti rendelkezés –2013. előtt adómentes díjrészhez kapcsolódó biztosítási teljesítésre a 2013. előtti szabályok alkalmazhatók –Ha a magánszemély számára az kedvezőbb

26 Nem adóköteles biztosítás Díjfizető érdekkörébe tartozó felelősségbiztosítás A biztosító szolgáltatása a díjat fizető személyt illeti meg, de ha –Nem a díjfizető válik jogosulttá, vagy –Biztosított a szerződő helyébe lép, és –Az addigi díjat nem téríti meg a díjfizetőnek –Az addig megfizetett díj egyösszegben lesz adóköteles

27 Adóköteles biztosítási díj Jellemzői: magánszemély biztosított Más által fizetett díj –Kivéve ha a biztosító szolgáltatása a díjfizetőt illeti Élet-, baleset-, betegségbiztosítás kifizetői adó (51,17) Minden más biztosítás nem önálló tevékenység bevétele – magánszemély adózik

28 Biztosító szolgáltatása Személybiztosítás szolgáltatása adómentes, kivéve –nem halál esetére nyújtott szolgáltatás Baleset és betegségbiztosítás alapján nyújtott jövedelmet pótló szolgáltatás –Adómentes, ha mértéke a napi 15 ezer forintot nem haladja meg –Adóköteles jövedelem. Adókötelezettséget az elmaradt jövedelem jogcíme szerint kell meghatározni

29 Biztosító szolgáltatása Kamatjövedelem, ha –Nem adómentes –Nem más címen adóköteles Adómentes kamatjövedelem: –Egyszeri díjas biztosításból ha a teljesítés 3. év után 5. év előtt 50 %, 100 %, ha 5. év eltelte után következik be –Rendszeres díjas biztosításból ha a teljesítés 6. év után, de 10. év előtt 50 %, 100 % ha 10. év eltelte után következik be

30 Egyszeri díj, rendszeres díj Nem minősül egyszeri díjas, rendszeres díjas biztosításnak (kamatadó mentesség szempontjából) –Ha elvárt díjon felüli díjfizetés van, kivéve ha azt elkülönítetten önálló szerződésként tartják nyilván –Rendszeres díjak növelésének mértéke meghaladja a KSH által közzétett, a díjnövelésé évét megelőző második év fogyasztói áremelkedésének 30 százalékkal növelt értékét Ezekre a kamatadó mentesség csak akkor, ha a befizetéstől az idő eltelt

31 Tartós befektetési számla Lekötési időszak megszakításának minősül, ha a nyilvántartásban lévő értékpapírt kicserélik, kivéve –Csere papír a tartós befektetési számlán marad, vagy –A kapott pénz a tartós befektetési számlán marad

32 Adómentességek Menedékjogról szóló tv. végrehajtására kiadott kormányrendelet alapján nyújtott szolgáltatások Szakszervezet béren kívüli juttatásnak minősülő juttatása nem adómentes Ikerintézményi (Twinning) program uniós forrásából magánszemélynek adott juttatás

33 Adómentességek Munkavállaló számára nyújtott szolgáltatás, ha a munkáltató eu-s pályázatból finanszírozza –Minden munkavállaló –Vagy a pályázat szerinti jogosult munkavállalók számára biztosítja –A szolgáltatás megfelel a programtervnek –Nem tevékenység ellenértéke 2012-re is alkalmazható

34 Adóbevallás A belföldön bevételnek nem számító külföldi jövedelmet tájékoztató adatként kell bevallani Ha egyébként nincs bevallási kötelezettség, emiatt nem kell bevallást adni

35 Adónyilatkozat Pontosodó szabályok, pl feltétel: –Belföldi illetőség –Nem egyéni vállalkozó, bevallásköteles őstermelő –Nem ekhozik –Nincs külföldről származó jövedelem –Nem ad rendelkező nyilatkozatot –Nem szerez osztalékot, osztalékelőleget Munkáltató, kifizető tájékoztatási kötelezettsége megmarad 2012-re is alkalmazandó

36 Adónyilatkozat 2012 További feltétel: –Kizárólag egy adóelőleg megállapításra kötelezett munkáltatótól, kifizetőtől szerzett jövedelmet, és –Adóelőleg megállapításra nem kötelezett kifizetőtől kizárólag külön adózó jövedelmet szerzett

37 Kisadózó vállalkozások tételes adója KATA Dr. Orbán Ildikó

38 Kisvállalkozók tételes adója Alanya: –Egyéni vállalkozó –Egyéni cég –Kkt – kizárólag magánszemély tagok –Bt – kizárólag magánszemély tagok Ha választják

39 Nem választhatja Biztosítási ügynök, bróker Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ha a választás évében bevétel keletkezett ezen tevékenységekből

40 Bejelentése Bejelentése: bármelyik hónap 1. napjától – kivéve ha bejelentéstől számított 2 éven belül felfüggesztették, törölték az adószámot Új vállalkozás: bejelentkezéssel egyidejűleg választhatja Adóhatóság tájékoztatást ad a főbb szabályokról

41 Kijelentkezés Kijelentkezés: –bármelyik hónap első napjától Visszalépés: adóalanyiság megszűnését követő 24 hó elteltével

42 Kata alanyiság megszűnése Kijelentkezés - hónap utolsó napjával Vállalkozási forma megváltozása – változást megelőző nappal Egyéni vállalkozói jogállás megszűnése napján Jogutód nélküli megszűnés napjával Gt-be bejelentett kisadózó halálát követő nappal, ha 90 napon belül új tagot nem jelentenek be Kisadózó Gt-ből kilép és újat nem jelentenek be – kilépést követő nappal Gt-be tagként nem magánszemély kerül – tagsági jogviszony keletkezésének napjával

43 Kata alanyiság megszűnése Mulasztási, jövedéki bírság jogerőre emelkedésének napjával –Számla-nyugtaadási kötelezettség elmulasztásra –Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatás –Igazolatlan eredetű árú forgalmazása Felfüggesztés, adószám törlés jogerőre emelkedése napjával Negyedév végén 100 ezer Ft-ot meghaladó adótartozás Végelszámolás, felszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napját megelőző nappal Nem választható tevékenységből származó bevétel megszerzését megelőző nappal Átalakulást megelőző nappal, ha nem felel meg a feltételeknek

44 Kisadózó bejelentése Bejelentendő: kisadózók száma legalább egy –egyéni vállalkozó maga –személyesen közreműködő tag –Mindenki más csak munkaviszonyban lehet –Végrehajtható okirat Katás kisvállalkozásban a tag lehet: –Bejelentett kisadózó –Munkaviszonyban álló –A vállalkozásban munkát nem végző (csendestárs)

45 Kisadózó jogállása Nem főállású kisadózó: –36 órás munkaviszonyban áll a hónap minden napján –Tbj. szerinti kiegészítő tevékenységű –Uniós rendeletek alapján külföldön biztosított –Kétoldalú egyezmény alapján más államban biztosítottak –2011. december 31-én I., II., III., csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és rokkantsági ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban részesül –Rokkantsági ellátásban részesül, és egészségi állapota 50 százalékos, vagy kisebb mértékű Főállású: aki nem minősül nem főállású kisadózónak

46 Tételes adó mértéke Főállású kisadózó(k) után havi 50 e Ft Nem főállású kisadózó(k) után havi 25 e Ft A tételes adót minden megkezdett hónapra meg kell fizetni Ha kisadózó akár egy napra főállású, 50 ezer forintot kell fizetni

47 Százalékos adó mértéke 40 % –Bevétel 6 millió forint feletti részére az adó 40 % –Ha az adóév minden hónapjára nincs tételes adó fizetési kötelezettség havi 500 ezer forinttal számított bevételt meghaladó részre kell százalékos adót fizetni

48 Tételes adó megfizetése Tárgyhónapot követő hó 12-ig Nem kell megfizetni –Táppénz, gyes, gyed, gyet, ápolási díj –Katonai szolgálat –Fogvatartott –Egyéni vállalkozó szünetelése Kivéve, ha kisadózóként munkát végez Kieső időt be kell jelenteni következő hó 12. napjáig

49 Tételes adó fizetése kieső időre A tételes adót minden megkezdett hónapra meg kell fizetni Tételes adót nem kell fizetni, ha a hónap minden napja kiesik a kezdő hónap és állapot megszűnésének hónapja kieső napjainak összeszámítása – ha több mint 30 nap, nem kell a megszűnés hónapjára adót fizetni

50 Kiváltott közterhek –Vállalkozói személyi jövedelemadó –Vállalkozói osztalékalap utáni adó –Átalányadó –Társasági adó –Jövedelmet terhelő: Szja, járulék, eho –Szociális hozzájárulási adó –Szakképzési hozzájárulás

51 Ellátások, jövedelem Főállású kisadózó: biztosítottnak minősül Ellátás alapja 81.300 Ft Nem főállású kisadózó: nem biztosított Jövedelem jövedelemigazoláson: bevétel 60 százaléka Több kisadózó esetén arányos része, legalább minimálbér

52 Bevétel Bármely jogcímen és formában megszerzett vagyoni érték, kivéve –Áfa –Kapott kölcsön, hitel –Nyújtott kölcsön, hitel visszafizetett összege –Nem jövedelempótló kártérítés, kártalanítás, elemi kár kártérítése Pénzforgalmi szemlélet

53 Nyilvántartás, bevallás Nyilvántartás: bevételi nyilvántartás, de törlés, módosítás csak naplózással Iratőrzés: 5 év Bevallás: –adóévet követő február 25. –Évközi megszűnésnél megszűnést követő 30. nap

54 Áfa, Számlázás Áfában általános szabályok –Alanyi adómentesség 6 millió forintig Számlázás áfa tv. szabályai szerint –De számlára ráírni, hogy „kisadózó” –Elmulasztása mulasztása bírsággal sújtható

55 Adatszolgáltatás Január 20-ig Kisadózó és a számlát befogadó Ha az egymás közötti ügyletek 1 millió forint felett/év

56 Munkaviszonytól elhatárolás Tartalom szerinti minősítés Vélelem, hogy 1 millió Ft felett munkaviszony Megdönthető, ha egynél több megvalósul: –A kisadózó a tevékenységét nem kizárólag személyesen végezte vagy végezhette –Éves bevétel 50 százalékát mástól szerezte –Nincs utasítási jog a tevékenység végzésének módjára –Tevékenység végzésének helye a kisadózó birtokában áll –Tevékenység végzéséhez szükséges eszközök és anyagok a kisadózóé –Tevékenység végzésének rendjét a kisadózó határozza meg Kapcsolt vállalkozásokat egybe kell számítani

57 Helyi adó - KATA Általános szabály, vagy Székhelye, telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5 – 2,5 millió Ft Nem egész évre naptári napokra arányosított része –Előlegfizetés évente kétszer

58 Átállási szabályok Kata előtti időszak megszűnési szabályok szerint lezárandó (Kata tv. szerinti eltérésekkel) Kata időszaka alatt előző évek veszteségéből 20-20 százalék elszámoltnak tekintendő Osztalékot kiváltó adó: mértéke 16 százalék, három év alatt fizetendő meg

59 BELFÖLDI ÖSSZESÍTŐ ART. 31/B.§

60 ELADÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA Áfa-alany és evás Adóalanyra áfát hárít át –Nem a vevő levonási joga a döntő –Magánszemélynek értékesít – nem kell Áthárított áfa 2 millió Ft, vagy több Adófizetési kötelezettség keletkezésének bevallásában –Evás: eva-bevallásban Számlánként kell nyilatkozni

61 ELADÓ ADATSZOLGÁLTATÁSA ADATOK Vevő adószáma, csoportos adószáma –Áfa-tv. 169.§ dc): számla kötelező adata 2 millió Ft-ot elérő, meghaladó áthárított adó esetén Ha az adóalany belföldön letelepedett Regisztrált adóalany: tőle is be kell szerezni Számlán feltüntetett adóalap, áthárított adó összege –Devizában feltüntetett adó Áfa-tv. 80.§ adóalap átszámítását határozza meg Art. 1. sz. melléklet: az adót forintban kell bevallani Számla sorszáma Teljesítés időpontja/számlakibocsátás kelte: –Teljesítés –Előleg fizetése –Kibocsátás kelte, ha ez azonos a teljesítéssel

62 VEVŐ ADATSZOLGÁLTATÁSA SZÁMLÁNKÉNT Áthárított áfa 2 millió forint, vagy több Abban a bevallásban, amikor a számla alapján adólevonási jogot gyakorol –független a ténylegesen levonható áfától Adatok (mint az eladónál) –Eladó – evás is – adószáma, csoportos adószáma, –Áthárított adó alapja, összege, –Számla sorszáma, –Teljesítés időpontja/számla keltének időpontja

63 VEVŐ ADATSZOLGÁLTATÁSA ÖSSZESÍTVE Ugyanabban az elszámolási időszakban Ugyanattól az eladótól Több számlában összesítve 2 millió Ft, vagy több Tekintetében gyakorol levonási jogot: –Csak a ténylegesen levonható adót kell összesíteni Nincs eladói „lába” Adatok: adószám, adóalap, adó

64 SZÁMLA MÓDOSÍTÁS ÉRVÉNYTELENÍTÉS Eladó és vevő is Amikor a módosítás hatását figyelembe veszi (vevőnél, eladónál eltérő időpont lehet) –Eladó: 77-78.§ esetén bizonylat átadása, egyéb esetben önellenőrzéssel –Vevő: 132.§ 2 millió Ft áthárított áfa –Előtte, utána, előtte is, utána is –Érvénytelenítésnél: előtte Adat: eredeti számla adata, módosítás számszaki hatása, módosító okirat sorszáma Többszörös módosítás esetén minden módosításról

65 ADÓZÓSZÁMLAADÓLEVONHA TÓ ADÓ ÖSSZESÍ TŐ X1.2.200.0001.000.000TÉTELES X2.900.000 NINCS Y1.2.200.0001.800.000TÉTELES Y2.300.000 ÖSSZEVO NT

66 ADÓZÓSZÁMLAADÓMÓDOSÍ TOTT ADÓ ÖSSZESÍT Ő X1.2.200.0001.500.000 SZEREPEL X2/1.900.0000 NEM SZEREPEL X2/2.900.0002.000.000 SZEREPEL Y2.300.0000 NEM SZEREPEL

67 FELKÉSZÜLÉS A KITÖLTÉSRE Új adatok: –Adóösszeg megkülönböztetése –Adószám szerinti gyűjtés –Számlaszám Egyéb adatokat eddig is tudni kellett Internetes adatlekérdezés: –Vevő láthatja, hogy az eladó adott róla összesítőt –Levonási jogot nem befolyásolja

68 MEZŐGAZDASÁGI FORDÍTOTT ADÓZÁS Áfa-tv. 6/A. számú melléklet –142.§ (1) i) pont – 2012. július 1-jétől Áfa-tv. 6/B. számú melléklet –142.§ (1) j) pont – 2013. április 1-jétől Áfa-tv. 6/C. számú melléklet –142.§ (1) k) pont – 2013. április 1-jétől

69 6/A Kukorica; búza és kétszeres; árpa; rozs; zab; triticale; napraforgó-mag, törve is; repce- vagy olajrepcemag, törve is; szójabab, törve is 6/B Fajtiszta tenyészsertés; Háziasított sertés 50kg-nál kisebb súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével); Élő, háziasított koca, legalább egyszer ellett, legalább 160 kg súlyú (a fajtiszta tenyészsertés kivételével); Élő, háziasított sertés, legalább 50kg súlyú; Házisertés egészben vagy félben, frissen vagy hűtve; Házisertés egészben vagy félben fagyasztva 6/C Durva őrlemény, dara és labdacsa (pellet) gabonából; Gabonafélék vagy hüvelyes növények szitálásából, őrléséből vagy más megmunkálása során keletkező korba, korpás liszt és más maradék, labdacs (pellet) alakban is; Szójbabolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is; Növényi zsírok vag olajok kivonásakor keletkező oaljpogácsa és más szilárd maradék, őrölve vagy labdacs (pellet) alakban is; Állatok etetésére szolgáló készítmény a kutya- vagy macskaeledel kivételével

70 MEZŐGAZDASÁGI FORDÍTOTT ADÓZÁS 6/A., 6/B., 6/C. sz. melléklet termékeire a vevő fizeti meg az áfát Adóalanyok közötti ügyletnél (ha nem regisztrált, nem alkalmazható) Feltételek: –Eladó nem kompenzációs jogállású –Eladó általános szabályok szerint adózik –Eladó eva alany –Vevő általános szabályok szerint adózik, vagy –Vevő kizárólag adómentes tevékenységet végez, vagy –Vevő eva alany

71 FORDÍTOTT ADÓZÁSRA VALÓ ÁTTÉRÉS 6/B. 6/C. mell. Teljesítési időpont: március 30-át követő Kivéve: –A teljesítés 2013. március 31-ét követő DE –Az adó-megállapítási kötelezettség 2013. április 1. előtti azaz, ha a teljes ellenértéket megfizették, vagy a számlát kézhez vették (pl. 58.§-ba tartozó ügyletek) Előleg 2013. április 1. előtt: előleggel csökkentett összegre kell alkalmazni a fordított adózást

72 ADATSZOLGÁLTATÁS ART. 31/A.§ 31/C.§ Adatszolgáltatásra kötelezett: eladó és vevő is (Előfordul, hogy eladó-vevő nem ugyanabban az időszakban ad adatot) Adatok: partner adószáma, teljesítés napja, termék vtsz. szerint, mennyiség, adóalap Adatszolgáltatás a bevallásban Gyakorított elszámolás a fordított adózásra tekintettel kérhető

73 PROBLÉMÁK Mértékegység – kg: ha más mértékegységet (csíraszám, zsák, hektár) alkalmaznak, meg kell becsülni Részletező adatok: a tényleges kötelezettséghez kell igazítani (pl. kerekítési szabályt figyelmen kívül kell hagyni) Ingyenes átadás: nem alkalmazható a fordított adózás Árfolyamszámítás: adóalapot is át kell számítani (a levonható áfa megállapítható legyen)

74 Kézbesítési vélelem Hatály: 2013. január 1. Bejelentett címre kézbesített irat –Kézbesítés megkísérlésének napján – ha eredménytelen kézbesítés –Kézbesítés második megkísérlését követő 5. munkanap – nem kereste jelzés esetén –Személyes átadás – átvétel megtagadása esetén is kézbesített

75 Értesítés a vélelemről Hatály: 2013.01.01 Honlapon közzététel 15 napra –Adószám, adóazonosító, ügyszám, telefonszám –Közzétételtől számított 15 napig a vélelem megdönthető Elektronikus értesítés –Csak ügyfélkapuval rendelkező adózót, meghatalmazottat –KEKKH adatot szolgáltat ügyfélkapuval rendelkező adózókról

76 Adatszolgáltatás Végtörlesztéshez nyújtott –Munkáltató támogatás –Munkáltatói kölcsön összegéről, jogcíméről, magánszemélyenként Határidő: 2013. március 31,

77 Készpénzfizetés korlátozása 2013. január 1. Pénzforgalmi számla nyitásra kötelezett: megnyitja, és adót erről a számláról fizet a tevékenységével kapcsolatban Pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók egymás közötti ügyletekben Szerződésenként, vagy feldarabolt ügyletekben egybe kell számítani Havonta legfeljebb 1,5 millió forintig lehet készpénz 1,5 millió forint feletti részre 20 % mulasztási bírság a kifizetőnek Adatszolgáltatás: kapcsolt vállalkozás 1 millió forinttól, más vállalkozás 2 millió forinttól

78 Adóigazolás Ügyintézési határidő 8 napról 6 napra csökken Elektronikus bevallásra kötelezett az adóigazolást is elektronikus úton kérheti –Visszakapni: vagy elektronikusan, vagy papíron Köztartozásmentes adatbázis: ha jogszabály kötelezően előírja az igazolást, akkor teljesítettnek kell tekinteni, ha ebben az adatbázisban benne van az adózó Igazolás benyújtási határnapján, egyéb esetben Kérelem benyújtásának napján Közbeszerzéses igazolás: A kapcsolt vállalkozások már nem egyetemlegesen felelnek a köztartozással rendelkező tartozásáért

79 Adószám felfüggesztés Bevallás, adófizetés nem teljesítése esetén 180 napra felfüggesztés, –ha nem teljesít – adószámot töröljük –Ha eleget tesz: felfüggesztést megszüntetjük, ez ellen nem lehet fellebbezni –Ha a bevallást nem lehet beadni (ellenőrzéssel lezárt időszak), a felfüggesztés az ellenőrzés jogerős befejezéséig tart, utána hivatalból megszüntetjük a felfüggesztést

80 Adószám törlése Cégbírósági (egyéni vállalkozókat nyilvántartási) megszüntetést kezdeményezünk –Jogerőt követő napon –Elektronikus úton –Cégnyilvántartásról szóló tv. szerint 15 napon belül megszűntnek nyilvánítja Megjelenéstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni Visszavonja, ha az adóhatóság visszavonja a törlést

81 Regisztrációs eljárás Adótartozásnak számít az engedményezett, bejelenteni mellőzött, lemondással érintett tartozás is Adószám megtagadását visszavonjuk, ha kimentési kérelmében a kérelemmel együtt igazolja, hogy az adótartozás már nem áll fenn (kiegyenlítheti, hogy kapjon adószámot) Akadály elhárítására 30 napos határidő 15 helyett

82 KOCKERD –Postai, vagy elektronikus beküldésre kötelezhető –Kockázatelemzésre nyitva álló idő: adószám megállapítás/személyi változásról történt tudomásszerzést követő egy éven belül –Éves áfa-bevallásra kötelezettnél: Kockázatelemzés utolsó napjánál későbbi a bevallás benyújtási határidő, akkor bevallás benyújtását követő 30. napig elemez (pl. személyi változásról tudomás szerzés 2013. december 31. + 1 évig elemezhet, 2014. december 30-ig, de 2013. éves bevallás beadási határideje. 2014. február 28. = elemzés 2014. március 27.) –Kérdőívet nem küldi vissza: Jogerős határozatban mulasztási bírság (200000/500000) és pótolhat Ha nem pótol = adószámot töröljük –Határozatot nem hirdetményi úton, hanem közvetlenül az adózóval közöljük

83 Söralátét Adónyilatkozat adattartalma: összevont adó és külön adózó jövedelem együttes összege + szja- kötelezettség + levont adó/adóelőleg együttes összege Visszaküldés: –Csak akkor, ha javítja az adatokat, ha nem küldi vissza, akkor bevallásnak számít (eddig mindig vissza kellett küldeni) –Május 20-ig kell visszaküldeni –Befizetés május 20-ig, vagy javításnál adóhatósági értesítést + 30 nap –Visszaigénylés május 20-tól, vagy javításnál javított bevallás kézhezvétele + 30 nap

84 Szja utólagos módosítása Jogutód nélkül megszűnt munkáltatónál/ kifizetőnél –magasabbat adót vontak –Magánszemély észleli és bejelentheti –Adókülönbözetet határozattal írjuk elő a magánszemély javára, ha a mi nyilvántartásunk szerint is így van

85 Soron kívüli bevallások Üzletvezetés helyét külföldre teszi – bevallással le nem fedett időszakokról –Cégbíróság nem szüntetheti addig meg, míg elektronikus úton mi nem engedjük –Ha levizsgáljuk, 60 napunk van –Bevallással együtt meg is kell fizetni Határokon átnyúló egyesüléssel külföldre olvad be - bevallással le nem fedett időszakokról + együtt megfizetni Kényszertörlési eljárásba kerül –Záró bevallás: kényszertörlés kezdő napja + 30 nap + összes még határidőben le nem járt bevallás (pl. 08-as) –Eljárást követő tevékenységet lezáró bevallásokat az általános szabályok szerint

86 Önellenőrzési pótlék Elmulasztotta bevallani, de a következő időszakba bevallotta = önellenőrzési pótlék a két bevallás közötti időszakra Eddig: önellenőrzés benyújtásáig kellett felszámítani

87 Áfa visszaigénylése csak bevallásban lehet visszaigényelni megfizetettség esetén 30/45 nap (1 millió felett), egyébként 75 nap felszámolást, végelszámolást lezáró bevallásnál a visszautalás határideje = ellenőrzés határidejével (45 nap; 60 nap)

88 VÁM integráció Környezetvédelmi termékdíj, energia adó, népegészségügyi termékadó –2013. február 14-ig beadandó és beadott bevallást/önellenőrzést a vámhatóság dolgozza fel, és oda kell fizetni –2013. február 15-től a 2013-ra beadandó bevallásokat és ez után az önellenőrzéseket (mindegy melyik időszakra vonatkozik) – adóhatóság dolgozza fel + ide kell fizetni –Egyes adókötelezettségek ellenőrzését NAV elnök engedélye nélkül is végezheti a vám

89 Felhívás önellenőrzésre Elektronikusan, vagy papíron Vállalkozói tevékenységet nem folytató magánszemélyt Ha kontroll adatok és a bevallási adatok eltérnek Felhívás tartalma: azonosító adatok, felhívással érintett időszak és adónem, 08-asokból számított adóalap, adó, visszatérítendő, befizetendő, ezek alapjául szolgáló adatok és az eltérés összege Nem kötelező, nincs mulasztási bírság 30 napig nem kezdhető ellenőrzés Ha kiutalás közben szólítják fel, akkor a kiutalási határidő önellenőrzés, de felhívás közlését követő 30napig szünetel

90 Ellenőrzés Áfa kiutalás előtti ellenőrzés határidejére különös szabály: – megegyezik a bevallásban jelöltek, vagy annak hiánya szerinti időponttal (30/45/75 nap) –Egyéb kiutalás előttinél megegyezik a kiutalásra nyitva álló határidővel Kapcsolódó vizsgálat: –Nem számít bele a határidőbe a már folyamatban lévő sem Szünetelés kezdő időpontja az erről szóló értesítés postára adása, átadása Vége: beszerzett adatok rendelkezésre állásáról szóló értesítés postára adása, átadása –Ha a kapcsolódó tisztázta a körülményeket, az ellenőrzés lezárható a kapcsolódótól függetlenül –Adózót érintő részt adózóval részletesen ismertetni kell, ha a kapcsolódóból beszerzett adatokkal támasztjuk alá a megállapítást

91 Ellenőrzés Megbízó kézbesítése: kézbesítés egy példány átadásával, vagy az általános megbízó bemutatásával kezdődik + új eljárásnál nincs szükség Bizonylatok megsemmisítése fennállhat- kötelező bevonni Fordításra van szükség: az ellenőrzés határidejébe nem számít, de az ellenőrzés közben folytatható Ellenőrzési eljárás zavartalan működéséhez rendőr, vámos biztosítás igénybe vehető (eddig: ellenőrt veszélyeztette) Adóellenőr mintavételre jogosult (Neta miatt) –Szükséges feltételek biztosítása adózó kötelessége –Költsége adózóé, ha jogsértést állapítunk meg Vizsgálható a termék előállítása, raktározása, szállítása, felhasználása, termékkel végzett tevékenység – környezetvédelmi termékdíj miatt

92 Végrehajtás –Örökös: elsőssorban a hagyaték tárgyával és azok hasznával felel a tartozásért Ha nincs már a birtokában – saját vagyonával is az örökrész erejéig Ha állam az örökös – töröljük a tartozást –Végrehajtó veszélyeztetése, vagy meghiúsítási kísérlet: rendőri intézkedést kérhet, vagy vámos jelenlétével biztosíthatja

93 Végrehajtás Adóhatósági vh-felfüggesztés: –(eddig is: megváltoztatás, elutasítás várható, illetékügyekben, ha a kötelezettség megszűnése várható) –Kivételesen: igazolja a méltányolható körülményt és akadályozás miatt nem mulasztási bírságolták Vh felfüggesztés, szünetelés alatt –Pénzintézet még nem utalt, az inkasszót haladéktalanul visszavonjuk –Ha utalt, 8 napon belül visszafizetjük Szünetel a vh. ha FIKO-t benyújtják –Ha engedélyeztük, akkor a jogerőre emelkedésig nem hajtható

94 Hatósági eljárási szabályok Költségmentességi kérelem: I. fok dönt - megtámadható Felügyeleti eljárás: –I. fok határozattal elutasítja: Elkésett fellebbezés Nem jogosulttól származó fellebbezést Önállóan nem megtámadható végzés elleni fellebbezést –Jogszabálysértés esetén – minden felettes eljár –Miniszter akkor jön, ha a NAV elnöke már döntött (kimerült minden szint)

95 Fizetési könnyítés Szja-ban jelölhető automatikus részletfizetés: –100 ezer Ft-ról 150 ezer Ft-ra nő –4 hónap 6 hónapra nő Minősített adózó sürgősségi kérelmet terjeszthet elő –Ügyintézési határidő 15 nap –Fizetési könnyítési kérelemmel együtt kell kérni – jogvesztő határidő

96 Gyakorított áfa engedélyezése feltételrendszerből kimarad: –a 3-nál többszöri székhely változtatás tilalma különös méltányosságból is megadható, ha bár kizáró ok van, de az nincs arányban a gyakorítási jog méltányolható érdekével

97 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Személyi jövedelemadó 2013 Dr. Orbán Ildikó. Adóalap kiegészítés Adóalap kiegészítés megszűnik az összevonás alá eső jövedelmekre Minden összevonás alá."

Hasonló előadás


Google Hirdetések