Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 FOGYATÉKOSSÁG AKADÁLYOZOTTSÁG. 2 Fogyatékosság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 FOGYATÉKOSSÁG AKADÁLYOZOTTSÁG. 2 Fogyatékosság."— Előadás másolata:

1 1 FOGYATÉKOSSÁG AKADÁLYOZOTTSÁG

2 2 Fogyatékosság

3 3 Fogyatékosság fogalma szociológiai szempontból: társadalmilag meghatározott (különböző társadalmi, gazdasági, földrajzi viszonyok között más és más), a szokásostól (normálistól) való, negatív irányú eltérés;társadalmilag meghatározott (különböző társadalmi, gazdasági, földrajzi viszonyok között más és más), a szokásostól (normálistól) való, negatív irányú eltérés; a fogyatékosság nem egy tény, hanem viszony és érték, ami társadalmi értékelésből ereda fogyatékosság nem egy tény, hanem viszony és érték, ami társadalmi értékelésből ered

4 4 Fogyatékosság fogalma gyógypedagógiai szempontból: az a tulajdonság vagy tulajdonságcsoport, amely az adott személyt gyógypedagógiai ellátásra szorulóvá tesziaz a tulajdonság vagy tulajdonságcsoport, amely az adott személyt gyógypedagógiai ellátásra szorulóvá teszi elsődleges fogyatékosság: a biológiai károsodáselsődleges fogyatékosság: a biológiai károsodás másodlagos fogyatékosság: a lelki tulajdonságok károsodásmásodlagos fogyatékosság: a lelki tulajdonságok károsodás harmadlagos fogyatékosság: a viselkedésbeli elváltozásokharmadlagos fogyatékosság: a viselkedésbeli elváltozások

5 5 Egészség- akadályozottság

6 6 Hiányt, akadályozottságot mindig viszonyítjuk valamihez > az egészségeshezHiányt, akadályozottságot mindig viszonyítjuk valamihez > az egészségeshez Az ember funkcionálisan egészséges:Az ember funkcionálisan egészséges: társadalmi elvárás szintjekülönböző életterületeken való részvétele tevékenység szintjeminden tevékenysége biológiai szinttesti, pszichés funkciói, testi struktúrája

7 7 Funkcionális akadályozottság

8 8 Funkcionális akadályozottság= funkcionális képességzavar olyan zavar, amely létrejöhet a funkcionális egészség bármely területénolyan zavar, amely létrejöhet a funkcionális egészség bármely területén ezek:ezek: –a testi funkciók, testi struktúrák akadályozottsága –a tevékenység akadályozottsága (individuális síkon) ‏ –a részvétel akadályozottsága (társadalmi síkon) ‏

9 9 Fogyatékosság = képességzavar,Fogyatékosság = képességzavar, Fogyatékosság = akadályozottságFogyatékosság = akadályozottság Napjainkban a fogyatékos megnevezés erőteljesen negatív stigma (megbélyegzés).

10 10 FOGYATÉKOSSÁGI FOLYAMAT

11 11 Egy károsító ok több szinten fejthet ki hatást.Egy károsító ok több szinten fejthet ki hatást. Lehet, hogy orvosilag közvetlenül kimutatható biológiai okot találunk, de lehet, hogy nem tudunk testi okot kimutatni, csak közvetett pszicho-diagnosztikai eszközökkel (pszichológiai teszt).Lehet, hogy orvosilag közvetlenül kimutatható biológiai okot találunk, de lehet, hogy nem tudunk testi okot kimutatni, csak közvetett pszicho-diagnosztikai eszközökkel (pszichológiai teszt). Egy ok több szinten idézhet elő okozatokat, következményeket, egy folyamat elindul.Egy ok több szinten idézhet elő okozatokat, következményeket, egy folyamat elindul.

12 12 Példa Két embernek ugyanaz a sérülése: balesetet (károsodás) követően hiányzik a jobb kezének kisujja (fogyatékosság).Két embernek ugyanaz a sérülése: balesetet (károsodás) követően hiányzik a jobb kezének kisujja (fogyatékosság). Az egyik ember focista, a balesetéből felépülve munkáját maradéktalanul végzi tovább.Az egyik ember focista, a balesetéből felépülve munkáját maradéktalanul végzi tovább. A másik ember hegedűművész volt (akadályozott). Eredeti munkavégzésében akadályozottá válik, több irányú rehabilitációra szorul.A másik ember hegedűművész volt (akadályozott). Eredeti munkavégzésében akadályozottá válik, több irányú rehabilitációra szorul.

13 13 A fogyatékosság gyógypedagógiai szempontbólA fogyatékosság gyógypedagógiai szempontból – nem csak a biológiai károsodás szintjét jelenti, –hanem annak különböző következményeit, –melyek befolyásolják a személyiségnek,a személyiségnek, képességeinek,képességeinek, készségeinek alakulását,készségeinek alakulását, egyéni sorsát,egyéni sorsát, társadalmi beilleszkedését.társadalmi beilleszkedését.

14 14 A WHO 1980-ban kiadott értelmezése szerint a fogyatékosság egymásra épülő folyamat, betegség vagy valamely rendellenesség után fellépő:A WHO 1980-ban kiadott értelmezése szerint a fogyatékosság egymásra épülő folyamat, betegség vagy valamely rendellenesség után fellépő: –következmény – károsodás/sérülés, további –következmény – fogyatékosság, még további –következmény – akadályozottság/rokkantság.

15 15 Akadályozottság= rokkantság Társa- dalmi sík RészvételCselekvés- beli gátoltság III. szint Fogyatékosság= képességzavar Egyéni sík Tevé- kenység Pszicholó- giai működés zavara II. szint Károsodás, sérülés Egyéni sík Testi funkciók Biológiai okI. szint

16 16 Sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (SNI) ‏

17 17 A fogyatékossággal (képességzavarral) élő személyek speciális nevelési igényű személyek.A fogyatékossággal (képességzavarral) élő személyek speciális nevelési igényű személyek. A tanköteles népességre vonatkozóan az EU-konform megnevezés: a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (SNI).A tanköteles népességre vonatkozóan az EU-konform megnevezés: a sajátos nevelési igényű gyermekek/tanulók (SNI). Gyűjtőfogalom, amelybe mindenféle és minden súlyosságú akadályozottság belefér és annak minden olyan következménye, amely az oktatási rendszerre nézve jelent feladatot.Gyűjtőfogalom, amelybe mindenféle és minden súlyosságú akadályozottság belefér és annak minden olyan következménye, amely az oktatási rendszerre nézve jelent feladatot. Iskoláztatási szempontú, nem diagnosztikus elnevezés.Iskoláztatási szempontú, nem diagnosztikus elnevezés.

18 18 Mindazon gyermekekre vonatkozik akiknek a szakértői bizottságok véleménye szerint az oktatási rendszerben valamilyen szempontból a sikeres előrejutáshoz több, sajátos segítségre van szükségük.Mindazon gyermekekre vonatkozik akiknek a szakértői bizottságok véleménye szerint az oktatási rendszerben valamilyen szempontból a sikeres előrejutáshoz több, sajátos segítségre van szükségük.

19 19 Oktatási többletszolgáltatás, külön támogatás illeti meg őket.Oktatási többletszolgáltatás, külön támogatás illeti meg őket. Ezek lehetnek:Ezek lehetnek: –személyi (második pedagógus, asszisztens, kisebb csoportlétszám) ‏ –dologi (építészeti akadálymentesítés, speciális eszközök) ‏ –pénzügyi (emelt normatív támogatás) ‏

20 20 Sajátos nevelési igényű gyermek/tanuló: az a gyermek/tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján –test; érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos –pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia, dysgráfia, dyscalculia, autizmus) ‏

21 21 Gyógypedagógiai besorolások

22 22 Amikor egy képességzavart a szakértői bizottság megállapít – diagnosztizál -, megnevezi a problémát. Például: A diagnózis: koraszülöttségből eredő oxigénhiányos állapot.A diagnózis: koraszülöttségből eredő oxigénhiányos állapot. Ennek következménye: a kisagyi idegrendszeri sérülés, ami miatt ataxiás mozgászavar jön létre.Ennek következménye: a kisagyi idegrendszeri sérülés, ami miatt ataxiás mozgászavar jön létre. További következménye: ez egyensúlyromlással, a járás bizonytalanságával és célirányos mozgásban bekövetkezett mozgáskorlátozottsággal jár.További következménye: ez egyensúlyromlással, a járás bizonytalanságával és célirányos mozgásban bekövetkezett mozgáskorlátozottsággal jár. Ezért: az adott mozgáskorlátozott személyt különleges gondozási forma illeti meg >> ez a szakvéleményben felsorolt javaslat.Ezért: az adott mozgáskorlátozott személyt különleges gondozási forma illeti meg >> ez a szakvéleményben felsorolt javaslat.

23 23 Speciális gyógypedagógiai fogalmak gyógypedagógiai besorolások gyógypedagógiai besorolások diagnózisok diagnózisok gyógypedagógiai segítséget igénylő népességkategóriák gyógypedagógiai segítséget igénylő népességkategóriák

24 24 tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak értelmi fogyatékosokmentális retardáció hallássérültekhalláskárosodáshallásveszteség látássérülteklátáskárosodáslátásveszteség mozgáskorlátozottakmozgáskorlátozottságmozgászavar Gyógypedagógiai segítséget igénylő népességkategóriák DiagnózisokGyógypedagógiai besorolások Speciális gyógypedagógiai fogalmak

25 25 halmozott fogyatékossággal élők halmozott fogyatékosság több területet érintő együttes zavar teljesítmény- és viselkedészavarral küzdők (nehezen nevelhetők és inadaptáltak) ‏ teljesítmény- és viselkedészavarok autizmussal élőkautizmusszociális beilleszkedés zavara beszédben akadályozottak beszédben akadályozottság beszéd-, hang- és nyelvi zavarok Gyógypedagógiai segítséget igénylő népességkategóriák DiagnózisokGyógypedagógiai besorolások Speciális gyógypedagógiai fogalmak

26 26 A különleges gondozáshoz való jog „Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a képességeinek megfelelő fejlesztést és rendelkezésére álljanak azok a pedagógiai feltételek, amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” amelyek hozzásegítik őt személyiségének legteljesebb kibontakoztatásához.” GYERMEKI JOGOKRÓL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

27 27 A GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁST SZABÁLYOZZÁK A TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNYA TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 1993.ÉVI LXXIX.TÖRVÉNY A FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE, A FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK TANTERVI IRÁNYELVEA FOGYATÉKOS GYERMEKEK ÓVODAI NEVELÉSÉNEK IRÁNYELVE, A FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI OKTATÁSÁNAK TANTERVI IRÁNYELVE 2/2005.(III.1.)OM rendelet 2/2005.(III.1.)OM rendelet

28 28 SZAKSZOLGÁLATOK KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOKKORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTOK KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁSKONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ELLÁTÁS GYÓGYTESTNEVELÉSGYÓGYTESTNEVELÉS LOGOPÉDIAI ELLÁTÁSLOGOPÉDIAI ELLÁTÁS GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁSGYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS KÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSAKÉPZÉSI KÖTELEZETTEK ELLÁTÁSA súlyosan, halmozottan fogyatékosok súlyosan, halmozottan fogyatékosok

29 29 EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK BÖLCSŐDÉK : EGYÜTTNEVELÉSBÖLCSŐDÉK : EGYÜTTNEVELÉS SPECIÁLIS CSOPORT SPECIÁLIS CSOPORT ÁPOLÁSI, GONDOZÁSI INTÉZMÉNYEKÁPOLÁSI, GONDOZÁSI INTÉZMÉNYEK GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE GYERMEKEK, FELNŐTTEK RÉSZÉRE SZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓKSZOCIÁLIS FOGLALKOZTATÓK

30 30 KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÓVODÁKEGYÜTTNEVELÉSKÜLÖNNEVELÉSISKOLÁKEGYÜTTNEVELÉSKÜLÖNNEVELÉS

31 31 Részteljesítmény zavarok (dys-) ‏ Óvodában:Óvodában: -Csak dys- veszélyeztetett lehet! -Kiemelt fejlesztési területek: tájékozódás-mozgás, beszéd, észlelési csatornák, szemmozgási beidegződés, dekódolás technikája (asszociatív kapcsolatok), bevésés- felidézés technikája -Iskolaválasztás! Iskolában:Iskolában: Úgy tűnik… Szakértői véleménnyel -Vizsgálati kérelem -Meixner – féle olvasástanítás -Kiemelt területek további fejlesztése -Habilitációs órakeret! -Meixner- végzettségű pedagógus! -Dys-es softverek, eszközök -Értékelés, felmentés


Letölteni ppt "1 FOGYATÉKOSSÁG AKADÁLYOZOTTSÁG. 2 Fogyatékosság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések