Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMVA monitoring adatszolgáltatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMVA monitoring adatszolgáltatás"— Előadás másolata:

1 EMVA monitoring adatszolgáltatás
Serfőző Edit MVH Szervezési és Információs Osztály

2 Monitoring célja, adat típusok
Több jogcímhez kapcsolódó ügyfél adatok Több jogcímhez kapcsolódó projekt adatok Jogcím specifikus adatok

3 Jelentés a felhasználásról
Monitoring Központ Jelentés a felhasználásról Támogatás Ügyfél

4 A monitoring célja időszerű és releváns információk biztosítása
projekt célkitűzéseinek, megvalósulásának nyomon követése a programcélok elérésének nyomon követése korrekciós lépések tervezése és ajánlása átláthatóság biztosítása információk gyűjtése a beszámolási kötelezettségekhez publicitás

5 Monitoring indikátorok típusai I.
Mutatószámok, adatok Melyek vonatkozhatnak pályázóra projektre Téma szerint lehetnek Naturális mutatók Pénzügyi adatok Foglalkoztatási adatok

6 Monitoring indikátorok típusai II.
Egy-egy indikátort a projekt megvalósításának különböző időszakában is vizsgálni kell, hogy a támogatás hatásait, eredményét láthassuk.

7 Monitoring indikátorok típusai II.
Terv adat: a kérelem benyújtásakor a projekt megvalósítására vonatkozó terv adat Bázis adat: A beruházást megkezdése előtti állapotot tükröző adat. Éves adat: A több év alatt megvalósuló projektek esetén a megvalósítás alatti lezárt évekre vonatkozó adat. 1 évnél rövidebb megvalósítás esetén értéke azonos a záró adattal. Záró adat: A beruházás befejezésének, a záróelszámolás készítésének évére vonatkozó adat. Fenntartási adat: A jogcímenként meghatározott fenntartási időszakra vonatkozó éves adatok.

8 Ügyfélre vonatkozó több jogcímet érintő indikátorok

9 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Vállalkozás mérete Mikro- kisvállalkozás: Összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb ÉS Éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg Középvállalkozás: Összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb ÉS Éves nettó árbevétele max. 50 millió euró vagy mérlegfőösszege 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg Közepes nagyvállalat: Összes foglalkoztatotti létszáma 750 főnél kevesebb ÉS Éves nettó árbevétele max. 200 millió eurónak megfelelő forintösszeg Egyéb az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat, más nem kkv-nak minősülő társaság közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. Illetve amely a „közepes nagyvállalat” kategóriánál is nagyobb

10 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Átlagos foglalkoztatotti létszám (éves adat)‏ Ha mérlegbeszámolót készít Egyeznie kell a mérlegbeszámoló kiegészítő mellékletében szereplő, illetve a járulékbevallásokban szereplő adattal Ha mérleget nem, de járulékbevallást készít Egyeznie kell a járulékbevallásokban szereplő adatokkal Az adatok megadásakor a járulékfizetéssel igazolható önfoglalkoztatást is figyelembe kell venni.

11 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Átlagos foglalkoztatotti létszám – ebből női Átlagos foglalkoztatotti létszám – 25 év alattiak létszáma Átlagos foglalkoztatotti létszám – ebből roma származásúak száma a helyi, vagy ha nincs olyan, a legközelebbi település roma kisebbségi önkormányzat vezetőjének igazolása alapján Átlagos foglalkoztatotti létszám – ebből megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak száma a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő kedvezmény igénybevételével egyező adatokat kell beírni. Ha a kérelmező foglalkoztat megváltozott munkaképességűeket, de kedvezményt nem vesz igénybe, akkor a foglalkoztatottól kapott, a megváltozott munkaképességet igazoló okmányokkal egyező adatokat kell beírni.

12 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma (munkaóra/év)‏ Ha rendelkezik munkaügyi analitikával: Ha van a ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitika, akkor az órák számát az alapján kell beírni. Ha nem rendelkezik munkaügyi analitikával: A kiszámított átlagos foglalkoztatott létszámból le kell vonni a munkát nem teljesítő dolgozók létszámát. A maradék átlagos állományi létszámhoz kell rendelni évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát. Az adatok megadásakor a járulékfizetéssel igazolható önfoglalkoztatást is figyelembe kell venni.

13 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma – ebből nők által ledolgozott munkaórák száma Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma – ebből 25 év alatti foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma – ebből roma származásúak által ledolgozott munkaórák száma Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma – megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma (munkaóra/év)‏

14 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Fedezeti összeg Iparűzési adóalap : Árbevétel – ELÁBÉ – közvetített szolgáltatások költsége - anyagköltség Ha nem fizet iparűzési adót: Az értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen igazolt költségének a különbsége.

15 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Élelmiszeriparra jutó fedezeti összeg az élelmiszeripari tevékenységből származó (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit és az azokhoz rendelhető költségeit, azok különbségét, alapul véve kell az élelmiszeriparra jutó fedezeti összeget kiszámítania. Mezőgazdaságra jutó fedezeti összeg a mezőgazdasági tevékenységből (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit és az azokhoz rendelhető költségeit, azok különbségét, alapul véve kell a mezőgazdaságra jutó fedezeti összeget kiszámítania. Erdőgazdaságra jutó fedezeti összeg Az erdőgazdasági tevékenységből származó(termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit és az azokhoz rendelhető költségeit, azok különbségét, alapul véve kell az erdőgazdaságra jutó fedezeti összeget kiszámítania

16 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
Nettó árbevétel Ha mérlegbeszámolót készít: Megegyezik az eredmény-kimutatás Értékesítés nettó árbevétele tételével Ha mérlegbeszámolót nem készít, de pénztárkönyvet vezet: A pénztárkönyv szerint, az ÁFA-t nem tartalmazó árbevételét kell feltüntetni. Az áfa visszaigénylésre nem jogosult adóalanyok esetében a teljes (az áfa-t is tartalmazó) bevételt kell figyelembe venni. Ha pénztárkönyv vezetésre nem kötelezett: A nyilvántartásai alapján a számla ellenében, a termelői piacon számla nélkül értékesített termékekből származó, valamint a nyújtott szolgáltatásért kifizetési pénztárbizonylat aláírása ellenében kapott bevétel teljes, együttes összegével.

17 Ügyfélre vonatkozó indikátorok
mezőgazdaságra jutó nettó árbevétel a mezőgazdasági tevékenységből származó (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit alapul véve kell a mezőgazdaságra jutó nettó árbevételt kiszámítania. erdőgazdaságra jutó nettó árbevétel az erdőgazdasági tevékenységből származó (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit alapul véve kell a erdőgazdaságra jutó nettó árbevételt kiszámítania. élelmiszeriparra jutó nettó árbevétel az élelmiszeripari tevékenységből származó (termékértékesítés és szolgáltatás együtt) bevételeit alapul véve kell az élelmiszeriparra jutó nettó árbevételt kiszámítania.

18 Ügyfélre vonatkozó adatok Naturális mutatók
Legjellemzőbb ágazat 1) Mezőgazdaság 2) Erdészet 3) Élelmiszeripar csak egy választható amelyikből árbevételének többsége származik. ha most induló/projekt cégről van szó, akkor a projekt utáni állapotot kell beírni.

19 Ügyfélre vonatkozó adatok Naturális mutatók
GAZDANET programban való részvételi szándék Ha szándékában áll csatlakozni, akkor az „igen” választ kell megadnia. A „nem” válasz megadása azt jelzi, hogy a kitöltőnek nincs szándékában a programhoz csatlakozni. A szándékközlésnek jogkövetkezménye nincs.

20 Projektre vonatkozó általános, több jogcímhez kapcsolódó indikátorok

21 Projektre vonatkozó általános indikátorok
A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyek száma tárgyévben (fő)‏ Amennyivel az adott projektben dolgozók létszámát növelni kell. A vállalkozás létszáma a működtetési időszak alatt sem lehet kevesebb mint a támogatásnak köszönhetően alkalmazott dolgozók létszáma =>a jogosultság megszűnik => visszafizetés Egy támogatásnak köszönhetően létrehozott munkahely számot más kérelmekhez, illetve pályázathoz kapcsolódóan NEM szabad figyelembe venni. Amennyiben a kedvezményezett létszámnövekedést vállalt, akkor a működtetés ideje alatt nem csökkenhet az alkalmazottak létszáma. Női, ) 25 év alatti, ) roma, 4) megváltozott munkaképességű megbontás is

22 Projektre vonatkozó általános indikátorok
A támogatásnak köszönhetően létrehozott új munkahelyen a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma tárgyévben (munkaóra/év)‏ Ha rendelkezik munkaügyi analitikával: Ha van a ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitika, akkor az órák számát az alapján kell beírni. Ha munkaügyi analitikával nem rendelkezik: A kiszámított új foglalkoztatotti létszámhoz évi átlagos ledolgozott munkaórát kell rendelni. Az adatok megadásakor a járulékfizetéssel igazolható önfoglalkoztatást is figyelembe kell venni.

23 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat Szántóföldi növénytermesztés Kertészet Bor Ültetvény Tejtermelés Legeltetéses állattartás Sertés Baromfi Egyéb Vegyes – állat és növénytermesztés

24 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Legjellemzőbb mezőgazdasági ágazat Csak egy termelési ágazat jelölhető meg. Azt az ágazatot kell megjelölni, amelyik termelésére a projekt legnagyobb mértékben hat Ha a projekt több ágazatot azonos módon érint, akkor azt kell megjelölni, amelyik az árbevételből a legnagyobb arányt képviseli.

25 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Támogatott gazdaság szektora Szántóföldi növénytermesztés Állattenyésztés Kertészet Megújuló energia Üzemi diverzifikáció Azt a tevékenységet kell megjelölni, amelyikre a projekt legnagyobb mértékben hat.

26 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Támogatott mezőgazdasági ágazat típusa Organikus Ahol „bio” minőségű terméket állítanak elő. Ahol az alkalmazott technológia a tevékenység helyszínét természetszerű, önregenerációra képes állapotban tartja. Hagyományos Amelyik a Magyarországon időben és térben leginkább elterjedt technológiát alkalmazza.

27 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Beruházás típusa Gépbeszerzés Épület Földfejlesztés Egyéb Amelyikre az elszámolható költségeinek a legnagyobb részét fordítják. A gépbeszerzéshez az épülethez nem kötött gépbeszerzés tartozik. Földfejlesztés kategóriába a termőföld értékét a talajjavításon túl növelő, több éves hatású beavatkozás tartozik, pl. öntözés, ár és belvíz védelem.

28 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Beavatkozási terület A támogatott területre vonatkozóan a legjellemzőbb beavatkozási terület típusát. 1) KAT terület 2) Natura 2000 terület 3) 2000/60/EK irányelv alá tartozó terület 4) vegyes Ha egy terület lehet egyszerre kedvezőtlen adottságú, Natura program és 2000/60/EK irányelv által érintett, ekkor a vegyes kategóriát kérjük jelölni. 5) egyéb Amennyiben egyik területtípus sem jellemző, akkor az egyéb kategóriát kérjük megjelölni.

29 Projektre vonatkozó általános indikátorok
A beruházás összes kiadása (Ft)‏ A projekt megvalósítására összesen fordított kiadás, függetlenül attól, hogy az a támogatás alapjába beleszámít-e, vagy sem. A visszaigénylésre jogosultak az áfa nélküli, a nem jogosultak pedig az áfa-val együtt számított költséget közöljék.

30 Projektre vonatkozó általános indikátorok
Bevezetett új termékek száma (db)‏ Az a termék minősül újnak, amely az addig előállítottaktól eltérő vámtarifaszámmal rendelkezik. Bevezetett új technológiák száma (db)‏ Az a technológia minősül újnak, amit – a mérettől és a kapacitástól függetlenül – addig a kedvezményezett nem alkalmazott.

31 Jogcím specifikus indikátorok

32 Mezőgazdasági termékek értéknövelése
ÉLIP

33 Projekt indikátor- ÉLIP
A tevékenység jellemző típusa a legjellemzőbbet kell választani Termelés: ha a vállalat tovább-feldolgozásra alkalmas terméket állít elő. Feldolgozás: ha a vállalat mezőgazdasági alapanyagból (fél)kész terméket állít elő Értékesítés: ha a vállalat mástól beszerzett mezőgazdasági termék tovább eladásával fogalakozik csekély hozzáadott értékkel (például raktározás). Fejlesztés: ha a vállalat beruházások, befektetések lebonyolításával foglalkozik.

34 Projekt indikátor- ÉLIP
A támogatás mely tevékenységi ágra vonatkozik Mezőgazdaság Szántóföldi növénytermesztés Kertészet Bortermelés Monokultúra Tejtermelés Legeltetéses állattartás Sertés és/vagy baromfitenyésztés Növénytermesztés és állattartás Nem élelmiszeripari termelés Egyéb Élelmiszeripar Vegyes

35 Öntözés,melioráció és a terület vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeknek fejlesztéséhez nyújtandó támogatás

36 Projekt indikátor- Öntözés, melioráció
Tevékenység típusa Megközelíthetőség javítása Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül, az út és a közlekedési műtárgy (híd, áteresz, stb.) megvalósítására fordított összeg a legnagyobb. Energiaellátás Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül, az energia ellátás megvalósítására fordított összeg a legnagyobb. Öntözés Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül, az öntözést szolgáló létesítmények megvalósítására fordított összeg a legnagyobb. Vízgazdálkodás Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül, a vízgazdálkodási létesítmények megvalósítására fordított összeg a legnagyobb. Talaj konszolidáció és -javítás Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül meliorációra, talajjavításra fordított összeg a legnagyobb. Vegyes/egyéb Ha a teljes elszámolható (nem összes) ráfordításon belül, a egyéb tevékenységek ráfordítás a legnagyobb, vagy egyenlő arányban szerepel meghatározó súllyal a fenti 5 kategória.

37 Projekt indikátor- Öntözés, melioráció
A földterület típusa mezőgazdasági terület erdőterület.

38 Mezőgazdasági Szaktanácsadás igénybevétele

39 Ügyfél indikátor - Szaktanácsadás
A támogatásban részesülő kedvezményezett Mezőgazdasági vagy kertészeti termelő Erdőtulajdonos

40 Projekt indikátor - Szaktanácsadás
Az igénybevett tanács típusa mezőgazdasági termelő esetén Gazdálkodási követelmények teljesítésére vonatkozik Környezetvédelemre Foglalkoztatás-biztonsági standard alkalmazására Állatjólétre Köz- állati- és növényegészségügyre Gazdaság vezetésére Biotermelésre Egyéb szakterületre

41 Projekt indikátor - Szaktanácsadás
Az igénybevett tanács típusa erdőtulajdonos esetén Gazdaság vezetésére Környezetvédelemre Egyéb szakterületre

42 A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehető támogatás TANYABUSZ

43 Projekt indikátor - Tanyabusz
A fejlettebb szolgáltatásokat hasznosító vidéki területeken élők száma A tanyabusz útvonalától 1 km-en belül lakó, a szolgáltatást igénybe vevő lakosok száma.

44 Projekt indikátor - Tanyabusz
Főfoglalkozásnak megfelelő, újonnan létrehozott munkahelyek nettó száma Főfoglalkozásban alkalmazott az a személy, aki az adott munkakört legalább évi minimum munkaóra teljesítésével látja el . Ha egy vagy több személy az üzemeltetéssel évente óránál többet tölt el, akkor a munkahelyek számát az eltöltött órák számának és az órának a hányadosaként kell meghatározni.

45 Készségek elsajátítása,
ösztönzés és helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása

46 Ügyféladat – Készségek támogatása
HVI-k száma A Helyi Vidékfejlesztési Irodák száma. HVK- száma A létrejött Helyi Vidékfejlesztési Közösségek száma. Támogatott köz- és magánszféra partneri kapcsolatok száma (HACS, potenciális Leader HACS)‏ Támogatott köz-és magánszféra partneri kapcsolatban résztvevők száma

47 Projekt indikátorok – Készségek
Készségek elsajátítására irányuló, ösztönzési akciók száma A térségre vonatkozó tanulmányok száma A térségre vonatkozó tanulmányok készítésében résztvevők száma

48 Projekt indikátorok – Készségek
Az érintett területre és a helyi vidékfejlesztési stratégiákra vonatkozó adatszolgáltatási/tájékoztatási intézkedések száma Az érintett területre és a helyi vidékfejlesztési stratégiákra vonatkozó adatszolgáltatási/tájékoztatási intézkedésekben résztvevők száma

49 Projekt indikátorok – Készségek
A helyi vidékfejlesztési stratégia előkészítésébe és megvalósításába bevont munkatársak képzésének száma A helyi vidékfejlesztési stratégia előkészítésébe és megvalósításába bevont munkatársak képzésére irányuló akción résztvevő munkatársak (képzettek) száma Promóciós tevékenységek/események száma Promóciós tevékenységben/eseményekben résztvevők száma

50 Projekt indikátorok – Készségek
Egyéb akciók száma Egyéb akciókon résztvevők száma összesen

51 Projekt indikátorok – Készségek
Az akciókon résztvevők száma A korábban felsorolt akciókra megadott résztvevők számának az összege. Nők száma Nők közül a 25 év alattiak száma Férfiak száma Férfiak közül a 25 év alattiak száma

52 Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás
(Fiatal gazda)‏

53 Projekt indikátor – Fiatal gazda
Fiatal mezőgazdasági termelő által művelt/átvett mezőgazdasági terület Korai nyugdíjba vonuló gazdálkodók birtokain valósul meg ha kilépő gazdálkodótól átvett területet nagyobb mint az egyéb birtok Egyéb birtokon valósul meg

54 Mezőgazdasági termelők gazdaság átadásához nyújtandó támogatás

55 Ügyfélre vonatkozó mutató – gazdaság átadás
Foglalkoztatott létszám gazdaság átadásakor A gazdaság átadásakor érvényes foglalkoztatási adat. A járulékbevallások alapján kell meghatározni

56 Ügyfélre vonatkozó mutató - gazdaságátadás
Teljes és részmunkaidős foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma a gazdaság átadásának évében Ha rendelkezik bérszámfejtési analitikával: Ha van a ledolgozott munkaidőt tartalmazó bérszámfejtési analitika, akkor az órák számát az alapján kell beírni a gazdaság átadáskori értéket. Ha nem rendelkezik bérszámfejtési analitikával: Az átlagos foglalkoztatotti létszámot a munkajogi foglalkoztatás alapján kell megállapítani. Az így meghatározott átlagos állományi létszámhoz kell fejenként évi átlagos 1800 ledolgozott munkaórát rendelni.

57 Ügyfélre vonatkozó mutató - gazdaságátadás
Fedezeti összeg a gazdaság átadásakor (Ft)‏ Iparűzési adóalap : Árbevétel – ELÁBÉ – közvetített szolgáltatások költsége - anyagköltség Ha nem fizet iparűzési adót: Az értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen igazolt költségének a különbsége.

58 Ügyfélre vonatkozó mutató - gazdaságátadás
Összes átadandó/átadott mezőgazdasági terület nagysága (ha)‏ A földhivatali nyilvántartásokkal megegyezően a termelésből kilépő gazdától a fiatal mezőgazdasági termelő által átvett (átvenni tervezett) terület nagyságát kell beírni.

59 létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás
Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás

60 Projekt indikátor – Termelői csoport
A termelői csoportok elismerésének éve A termelői csoport állami elismeréséről szóló határozat kiadásának éve. A tagok száma a termelői csoportokban A támogatásnak köszönhetően piacra lépett gazdaságok száma a termelési csoportokban A termelői csoportok összes forgalma Az értékesítés nettó árbevételének összesítése a termelői csoport tagjainál.

61 Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatása
(KAT)‏

62 Projekt indikátor – KAT
Kompenzációs kifizetések alá bevont, hasznosított mezőgazdasági terület (effektív területhasználat) hozzájárulása a művelés felhagyásának elkerüléséhez A támogatás hozzájárult-e ahhoz, hogy az érintett területen a művelést folytassa. A kevesebb, mint 170 kg/ha/év nitrogén felhasználású területek nagysága

63 Projekt indikátor – KAT
Az érintett állatállomány átlagos nagysága a tárgyévben (ÁE)‏ A KAT területet érintő állatállomány nagysága tárgyévben, pl. legeltetett állatállomány nagysága. Az érintett állatállomány átlagos nagysága a tárgyévet megelőző évben (ÁE)‏ A KAT területet érintő állatállomány nagysága a tárgyévet megelőző évben, pl. legeltetett állatállomány nagysága.

64 Mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás

65 Ügyfél- és projekt indikátor - Erdősítés
Az erdősített terület tulajdonosa természetes személy magánjogi társaság, önkormányzat vagy állami tulajdon Az erdősített terület típusa hegyvidéki és azon kívüli hátrányos terület (KAT) vegyes egyéb terület

66 Projekt indikátor – Erdősítés
Az erdősített terület nagyságára vonatkozó adatok (hektár)‏ A terület nagysága a telepített fa típusa szerint Tűlevelű –fenyő Lombos Tölgy és bükk Egyéb kemény lombos Egyéb lágy lombos Akác Nemes nyár

67 helyreállítására nyújtandó támogatás
Erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatás

68 Ügyfél és Projekt indikátor – Erdészeti potenciál
Támogatott erdőterület tulajdonosa Magántulajdon Köztulajdonban Helyreállított terület típusa Tűzkárok után Természeti katasztrófák után

69 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "EMVA monitoring adatszolgáltatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések