Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"Képekben mondom el" - kreatív portál nem csak gyerekeknek

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""Képekben mondom el" - kreatív portál nem csak gyerekeknek"— Előadás másolata:

1 "Képekben mondom el" - kreatív portál nem csak gyerekeknek
Abonyi-Tóth Andor Bodnár Eszter ELTE IK, Informatika Szakmódszertani Csoport TEAM Labor

2 Bemutatkozás… ELTE TEAM Labor Tevékenységek
1997: (Teaching with Multimedia) TEAM labor Vezető: Turcsányiné Szabó Márta Tevékenységek

3 A Colabs projekt Colabs - Minerva projekt (2002. X. – XII.) Cél: Kollaboratív internetes tanulást elősegítő eszközök fejlesztése Imagine fejlesztői környezetben. Vizsgálja milyen segítségre van szükségük a tanulóknak az akár nemzetközi szintű kollaboratív tanulás elősegítésére, és kidolgozza az ehhez szükséges keretet és segédanyagokat.

4 A projekt kérdései a) Kivel/kikkel tudnak a gyerekek tanulni online környezetben? A felnőttek online környezetben való beilleszkedéséről, online távoktatási kísérletekről sokat olvashatunk a szakkiadványokban, gyerek viselkedéséről ilyen környezetben kevés összevethető adat áll rendelkezésre. b) Hogyan tanulnak a gyerekek számítógépes és internetes környezetben? Feltételezésünk szerint az effajta tanulás sokkal aktívabbá és önállóbbá válik. c) Mit sajátíthatnak el a gyerekek ilyen környezetben? Tetten érhető-e az információ tudássá alakulása a tanulási folyamat során? d) Milyen támogatást kell adnunk a gyerekeknek eközben?

5 Colabs Partnerek + iskolák
Comenius University Logotron Ltd. Educational Software Publishing Group Cnotinfor OEIiZK Centre for Informatics and Technology Magyar iskolák Bocskai úti általános iskola, Budapest Kőrösi általános iskola, Százhalombatta Gyöngyösi általános iskola, Budapest Bárczi ELTE óvoda Apáczai, Budapest

6 Colabs portál

7 Kutatás (Colabs) 2003/2004-es tanévben zajlott
százhalombattai, érdi és bocskai úti általános iskolák éves tanulói + Szlovák és Portugál gyerekcsoportok Problémák Nem elég intuitív portálfelület Tanórai használatba ágyazás Nem megfelelő tanári attitűd Nem megfelelő internetkapcsolat Összehangoltság hiánya Az első kísérletről rövidebben beszéljünk, elég elmondani, hogy a százhalombattai, érdi és bocskai úti általános iskolák éves tanulói Magyarországról, később gyerekcsoport csatlakozott Szlovákiából és Brazíliából 2003/2004-es tanévben zajlott A kísérletben használt mérőeszközöket a következő részben mutatjuk be. A kísérlet során nem sikerült szignifikáns fejlődést kimutatni a vizsgált területeken, leginkább az alábbi okok játszottak ebben közre: 1) A portál sokkal több vizuális elemet tartalmazott, mint egy felnőtt korosztály számára tervezett, de a gyerekek számára még így sem volt annyira intuitív és átlátható, mint azt a fejlesztők szerették volna. Gondot okozott pl. a fórumüzenetekre válaszolni a megfelelő helyen és feltölteni a saját alkotást. A népszerűséget abból is észrevehetjük, hogy miután a gyerekek megismerték ezt a környezetet a tanórán, megvolt az otthoni lehetőségük, hogy használják, de nem jelentkeztek be otthon. 2) tanórai használatba ágyazás, a gyerekek talán ezért is nem használták otthon, mert a tanárok nem tudta átadni a portál filozófiáját, hanem túlságosan kötötten használták az órákon 3) tehát a tanárok közül nem mindenki értette meg, hogy itt egy informális tanulási környezetről van szó 4) nem kielégítő internetes kapcsolat is a gyerekek kedvét szegte 5) összehangolatlanság és idegen gyerekek jelentkezésének hiánya Itt felmerül a kérdés, hogy vajon el kell-e mondani ezeket a tapasztalatokat, ha nem mondjuk el, akkor nem derül ki, hogy mi is hibáztunk, nem voltunk elég körültekintőek a szervezésnél, de ha elmondjuk, akkor rámutatunk olyan pontokra is (mint pl. nem tanórai használat kell, a gyerekek tényleg várták a többiek jelentkezését, tehát van igény az ilyen kapcsolatokra), amelyeket tényleg nem lehetett előre látni.

8 Képi kommunikációs portál
A világon több mint 3000 létező nyelvből csak egy érthető univerzálisan: a képi nyelv. A vizuális intelligencia alapvető tudás a környezetünk fizikai realitásainak megértéséhez, a szövegekben és mimikában fellelhető szimbólumok és a művészeti alkotásokban található absztrakciók értelmezésében. Idézet Donis A. Dondis A vizuális írástudás című könyvéből

9 Célok Tapasztalatot adjon a gyerekeknek gondolataik megosztására és annak gyakorlására olyan kultúrák között is, amelyekkel nincs közösen beszélt nyelvük. Találkozási helyet biztosítson ismeretségek és barátságok kialakítására a világ más tájain élő gyerekekkel és tapasztalatot adjon a gyerekeknek virtuális kapcsolatok kialakítására a virtuális társadalomban. Tágítsa a gyerekek látókörét, gondolkodását, elvárásait, és tudását a világ különböző kultúráiról. Fejlessze a gyerekek fantáziáját, önkifejezését, kreativitását, kommunikációs készségét és szociális érzékenységét mind valós, mind pedig virtuális környezetekben. Idegen nyelvű szavak tanulása és végül (de nem utolsó sorban) - egy közösen értelmezhető nyelv megtalálásával - a kommunikációs képességek fejlesztése.

10 Tevékenységek Beszélgessünk képekben Újraértelmezem a képet
előre definiált, valamint saját készítésű ikonokkal történet készítése, a mások által készített történet értelmezése Újraértelmezem a képet ismert képzőművészeti alkotások részeinek felhasználásával és kiegészítésével saját alkotás létrehozása. Mások által felajánlott mesterművek újraértelmezése. A projekt ideje alatt on-line projektorientációt és mentori segítséget biztosítunk Kétfajta tevékenységet tervezünk a kísérleti projekt ideje alatt:

11 Résztvevők Olyan, kb. 10 fős gyerekcsoportok, akiknek átlagéletkora 9-10 év, és lelkes - angolul is tudó - tanár/mentor/gondozó vállalja a csoport tevékenységének összefogását. A csoportot érdekelje a mese-"mondás" képeken keresztül, a festészet és más művészetek, valamint más kultúrák. A felhívás szövege a oldalon (is) olvasható. Még elfogadunk jelentkezéseket.

12 Technikai követelmények
Hardver: min. Pentium-233MHz, 64MB RAM, hangkártya Szoftver: A portál használatához: Internet Explorer 5.0 vagy ennél magasabb. Az Imagine projektekhez: Plug-in szükséges Az Enciklopédia használatához: Macromedia Flash Player. Hálózat: Min. ISDN szükséges, de némely projekt inkább ADSL (széles sávszélességet) igényel. Operációs rendszer: Imagine-hez: Win98/ME/2000/XP Audioeszközök: hangkártya és hangfal szükséges. Egyéb: digitális rajztábla használata javasolt.

13 A Képi kommunikációs portál bemutatása

14 A Képi kommunikációs portál bemutatása

15 Képekben mondom el….

16 Kutatás (Képi kommunikáció)
Az empirikus vizsgálattal az alábbi állításokat kívánjuk igazolni: A résztvevők idegen nyelvű szókincse bővül. A kísérlet fejleszti a vizuális kommunikációs készséget és a kreativitást. A gyerekek motivációjának csökkenése kisebb lesz a szakirodalomban leírt mértéknél, egyes dimenziókban növekedést tudunk kimutatni. A motiváció és a kreativitás összefüggést mutat a vizuális kommunikáció teljesítményével.

17 Mérőeszközök Az empirikus vizsgálat mérőeszközei:
Szóteszt – saját fejlesztésű mérőeszköz Vizuális Kultúra tesztlap – 21 tesztfeladat 18 a Kiss Árpád OKSZI Mérési Központban Zele János által összeállított és országosan bemért Vizuális kultúra – 6. osztály feladatlap-változatokból lett kiválasztva 3 feladatot Pattantyús-Ábrahám Sándorné készített, Magyar Sándor: Piktogramok kézikönyve (1991) műve alapján Torrance teszt A Torrance-féle kreativitás teszt 2 feladata alkotja Elsajátítási és együttműködési motiváció Józsa Krisztián „Elsajátítási motiváció” kérdőívét használtuk elektronikus formában

18 Abonyi-Tóth Andor Bodnár Eszter
Köszönjük a figyelmet! Abonyi-Tóth Andor Bodnár Eszter ELTE IK, Informatika Szakmódszertani Csoport TEAM Labor


Letölteni ppt ""Képekben mondom el" - kreatív portál nem csak gyerekeknek"

Hasonló előadás


Google Hirdetések