Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyílt nap 2006. január 19. Kozma László dékán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2006.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyílt nap 2006. január 19. Kozma László dékán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2006."— Előadás másolata:

1 Nyílt nap 2006. január 19. Kozma László dékán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2006

2 Történeti áttekintés Az egyetem alapítója: – Pázmány Péter esztergomi érsek Az alapítás éve: – 1635 Az egyetem karai az alapításkor: – Hittudományi Kar – Bölcsészettudományi Kar

3 Fontosabb események 1667: megalakult a jogi kar 1769: létrejött az orvosi kar 1777: a Magyar Királyi Tudományegyetem Budára költözött 1926: Neumann János matematikából doktorált Fejér Lipótnál 1949: a Természettudományi Kar létrejötte, az egyetem felvette Eötvös Loránd nevét és három karral - ÁJTK, BTK és TTK működött tovább 1983: a Tanárképző Főiskolai Kar csatlakozott az egyetemhez

4 Egyetemi integráció 2000: a Bárczi Gusztáv Gyógypeda- gógiai Főiskola és a Budapesti Taní- tóképző Főiskola az ELTE részévé vált 2003: létrejött az Informatikai Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar és a Társadalomtudományi Kar, megszűnt a Tanárképző Főiskolai Kar

5 Az ELTE szerkezete 2006-ban Karok: Állam- és Jogtudományi Bölcsészettudományi Informatikai Pedagógiai és Pszichológiai Társadalomtudományi Természettudományi Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Tanító- és Óvóképző Főiskolai

6 Az Informatikai Kar szerkezete 1. Tanszékek: Algoritmusok és Alkalmazásaik Információs Rendszerek Komputeralgebra Numerikus Analízis Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Számítástechnikai Térképtudományi és Geoinformatikai

7 Az Informatikai Kar szerkezete 2. Tanszéki jogú csoport: Informatikai Szakmódszertani Külső tanszék: Információtudományi Tanszék (MTA SZTAKI) Üzemeltetés: Informatikai Csoport Könyvtár: Informatikai Könyvtári Állomány Könyv- és térképtár (tanszéki)

8 Az IK felvételi adatai 2005-ben Felvételre jelentkeztek összesen: 2100 fő Felvettünk összesen: 734 főt –államilag finanszírozott helyre : 462 főt –Költségtérítéses képzésre:272 főt

9 Oktatói létszámok 2005-ben Egyetemi tanár11 Egyetemi docens35 Egyetemi adjunktus11 Egyetemi tanársegéd20 Műszaki tanár10 Főiskolai tanár - Főiskolai docens 1 Főiskolai adjunktus 1 Főiskolai tanársegéd 3

10 Kutatók száma 2005-ben –Tudományos főmunkatárs4 –Tudományos munkatárs4 –Tudományos segédmunkatárs3 – Oktatók és kutatók összesen: 103

11 Eszközbázis A hallgatók számára elérhető gépek száma 2005-ben: 416 gép, 2006. januárjában 120 új számítógépet állítunk rendszerbe. A számítógépek életkora szerinti megoszlás a következő: 4 éves:38 db 3 éves:100 db 1 éves:99 db Új beszerzés:179 db Összesen: 2006-ban: 416 db +120 db

12

13 Az IK történelmi szakjai Egyetemi szakok: A programtervező matematikus szak (2005/2006- ban indult utoljára) –célja olyan szakemberek képzése, akik mély matematikai és számítástudományi alapozás után szakterületük specialistáiként komplex informatikai feladatok megoldására képesek külföldi környezetben is. Az alkalmazott matematikus (TTK-val közös szak – 2005/2006-ban indult utoljára) –célja olyan szakemberek képzése, akik a matematikát jól ismerik és azt alkalmazni tudják a hazai és az európai iparban interdiszciplináris munkacsoportokban gazdasági, műszaki és tudományos feladatok megoldására.

14 Egyetemi szakok: térképész –2005/2006-ban indult utoljára. –Cél olyan okleveles térképészek képzése, akik ismerik a térképek szerkesztési alapelveit, felmérési eljárásait, ábrázolási megoldásait és korszerű előállítási, sokszorosítási módszereit. Tájékozottak a térinformatika kapcsolódó területein. Hatékonyan tudják segíteni a térképeket előállító, felhasználó és archiváló intézmények tevékenységét. –Hazánkban nálunk folyik egyetemi szintű képzés ezen a szakon.

15 Egyetemi szakok: informatika tanár –2005/2006-ban indult utoljára –Cél olyan tanárok képzése, akik oktatni tudják az informatika diszciplínáit minden iskolatípusban szakszerűen tudják használni a számítástechnikai eszközöket legyenek képesek tanácsot adni informatika témakörben más szakos kollégák részére legyenek aktívak a szakmai és társadalmi közéletben legyenek képesek folyamatos önképzésre.

16 Főiskolai szakok A programozó matematikus szak –2005/2006-ban indult utoljára –célja olyan - néhány területen naprakész, konkrét ismeretekkel rendelkező- szakemberek képzése, akik programfejlesztési, informatikai rendszerfejlesztési és rendszerüzemeltetési munkákban vesznek részt. A számítástechnikai tanári szak –2004/2005-ben indult utoljára –célja az egyetemi képzés céljához hasonló.

17 Szakképzések Rendszergazda –cél olyan ismeretek közlése, amely alapján a képzésben részesülő képes az informatikai eszközök (hardver, szoftver) üzembe állítására, üzemeltetésére, a gyors fejlődés követésére. Pedagógus szakvizs- gára felkészítő szak- irányú tovább- képzés –cél informatikai szakértőséghez, érettségi- és OKJ- vizsgaelnökséghez, szaktanácsadói és iskolavezetési munkához segítség nyújtása.

18 Képzésünk specialitásai Képzésünk a kezdetektől (1972-től) kétlépcsős –Nem idegen számunkra a kétciklusú képzés Az időközben többszörösére nőtt hallgatói létszámok ellenére megőriztük a tantermi és laboratóriumi gyakorlatok óraszámát kontakt óraként –Ebben szinte egyedül állunk az országban Angol nyelven is oktatunk minden képzési szinten

19 Képzési rendszerünk reformja Alapképzési szakok –Programtervező informatikus Három szakirány –Földtudományi Térképész Mesterképzési szakok –Most dolgozzuk ki a szakok alapítási dokumentumait. Részletes tájékoztató megtalálható Fekete István: Programtervező informatikus BSc szak ismertetése című előadásában.

20

21 IK Doktori Iskola A Doktori Iskola vezetője: Dr. Demetrovics János akadémikus Doktori programok –Információs rendszerek programvezető: Dr. Benczúr András egyetemi tanár –Numerikus és szimbolikus számítások programvezető: Dr. Járai Antal egyetemi tanár –Az informatika alapjai és módszertana programvezető: Dr. Demetrovics János akadémikus

22 Tudományos teljesítmény Évente több száz tudományos közlemény Számos sikeres európai és hazai pályázat Több hazai és nemzetközi konferencia szervezése Számos tagság folyóiratok szerkesztőbizott- ságaiban Akadémiai bizottságok munkájában aktív részvétel

23 Tankönyvek - jegyzetek ELTE Eötvös Kiadó: Az elmúlt tíz évben évente átlag egy tankönyvünket jelentette meg. PANEM kiadó Az elmúlt öt évben évente átlag egy szakkönyvünket jelentette meg. Nemzeti Tankönyvkiadó 2002-ben két tankönyvünket jelentette meg

24 További kiadók Kiskapu kiadó –2001-től évente 1 szakkönyvünket jelentette meg. ELTE TTK kiadó –1998-tól 2002-ig négy tankönyvünket, jegyzetünket jelentetett meg.

25 Konferenciák - rendezvények Ipari nap 2006 Neumann-nap 2006 Több nemzetközi tudományos konferencia 2006-ban

26 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Nyílt nap 2006. január 19. Kozma László dékán Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar 2006."

Hasonló előadás


Google Hirdetések