Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye nélkül Csink László

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye nélkül Csink László"— Előadás másolata:

1 Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye nélkül Csink László http://ultra.obuda.kando.hu/~csink/elte1ea.ppt csink.laszlo@nik.bmf.hu

2 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 2 Bevezetés A magyar kutatók kiemelkedõ eredményeket értek el a K+F számos területén. Be kívánunk mutatni egy vázlatos képet annak érdekében, hogy a pályázati lehetõségek hatékonyabb kihasználásáról beszélhessünk.

3 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 3 NKFP NKFP (National Research and Development Programme) A Kormány 1073/2000 (VIII. 31.) rendeletével létrehozta a Nemzeti Kutatás-Fejlesztési Programot, melyet az ún. „Science and Technology Policy 2000” dokumentumban tettek közzé. A NKFP a Széchenyi Terv része volt. A végrehajtást a 201/2000 (XI. 29.) kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében az Oktatási Minisztérium írja ki az átfogó kutatási, fejlesztési és innovációs pályázatokat a következõ fõ témakörökben. Korábban OM KFHÁ – ma NKTH …

4 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 4 az életminõség javítása - improving the quality of life, információs és kommunikációs technológiák - information and communication technologies, környezetvédelmi és anyagtudományi kutatások - research on environmental and materials science, agrárgazdasági és biotechnológiai kutatások - research on agribusiness and biotechnology, a nemzeti örökség és a jelenkori szociális kihívások kutatása - research on the national heritage and contemporary social challenges. 1.-4. programokra jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek konzorciuma pályázhat. Az 5. esetben nem kötelező a konzorcium.

5 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 5 EU tagállam vagy társult státusú állam szervezetei is részt vehetnek, de nem lehetnek koordinátorok és nem kaphatnak támogatást a magyar államtól. A minimálisan igényelhetõ támogatás 100 millió HUF az 1.-4. programokra, illetve minimum 10 millió HUF az 5. programra – ehhez kell hozzátenni +saját részt is. OMKFHÁ= OM Kutatási Fejlesztési Helyettes Államtitkár (2002. elõtt Szabó Gábor) 1052 Budapest, Szervita tér 8., www.om.hu, Kutatás, Pályázatok.

6 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 6 Fontos szavak a pályázatban buzzwords életminõség javítása improvement of the quality of life pl. fogyatékosokkal kapcsolatos egészségügyi informatika Minõségi munkahelyek létesítése Establishment of quality jobs Nehéz dió: az informatika egyszerre szüntet meg és létesít munkahelyeket – nehéz belemagyarázni a pályázatba

7 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 7 A tudásalapú gazdaság és társadalom létrehozása foundation of a knowledge-based economy and society Kissé elcsépelt… Fontos szavak a pályázatban buzzwords ambient intelligence „körülvevõ intelligencia” A tervezett hardver vagy szoftver intelligencia tartalmának kimutatása

8 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 8 Pénzügyi és szellemi források koncentrálása Igazolása annak, hogy az „átütő erő”, a „critical force” jelen van a pályázatban A végrehajtás garanciája! Fontos szavak a pályázatban buzzwords Alap- és alkalmazott kutatások összehangolása a mûszaki fejlesztéssel Ne maradjon a fiókban: hasznosítás – dissemination plan

9 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 9 Amit még szeretnek a bírálók… A nemzeti kutatás-fejlesztési kapacitások hatékony kihasználásának biztosítása ensure the efficient utilisation of national research and development capacities Ha olyat akarunk csinálni, amihez valaki jól ért az országban, vagy vonjuk be, vagy mutassuk ki, hogy mi másképp csináljuk

10 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 10 Amit még szeretnek a bírálók… Nemzetközi versenyképességünk fokozása, ezen belül nemzetközi pályázatok elnyerésének elõsegítése improve our international scientific competitiveness and within that our success in winning international applications Az adott belföldi pályázat és a nemzetközi pályázatok kapcsolatainak felmutatása: előélet és partnerek, valamint nemzetközi szintű alkalmazhatóság

11 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 11 Amit még szeretnek a bírálók… A hazai K+F és a gazdaság (ipar) együttmûködése (1.-4.) collaboration between domestic research and development institutions and the economy Legyen ipari partner: „egyetem kutasson, ipar alkalmazzon” (suszter és kaptafa)

12 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 12 Bírálati szempontok Nem elég a gazdaságilag vagy társadalmilag helyes cél, ha nincs K+F tartalom Hiába van K+F tartalom, ha a f ő cél egy tudományos kapacitás létrehozása A pénzek elaprózódása ALAPVETŐEN VESZÉLYEZTETI a program végrehajtását, ezért a minimum pályázati összeg.

13 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 13 Korábban gyakorlat volt, hogy a konfrontációk kerülése vagy áljóindulat miatt a (majdnem) „mindenki kapjon valamit” elv szerint sok pályázó kapott pénzt, de mindenki kevesebbet (esetleg feleannyit) mint amennyit kért. Így nem tudta megvalósítani a tervet, a pénzt persze elfogadta, de nem lett eredmény. A minimum korlát megoldásnál viszont fennáll a veszély, hogy bizonyos típusú kutatásokat ellehetetlenít, vagy olyan konzorciumokba kényszerít bele, amelyek nem a K+F köré szerveződtek szervesen, és céljuk a pénz oktatási vagy működési célú felhasználása „álkutatásként” álcázva, illetőleg a gyenge menedzsment miatt nem hasznosul a pénz kellőképpen. A pályázó nem lehet csődeljárás alatt, nem tartozhat az OM-nek és nem lehet 60 napon túli tartozása.

14 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 14 Felsõoktatási intézmények esetében karok és tanszékek is pályázhatnak. A pályázott összeg vissza nem térítendõ támogatás. 1.-4.alapvetõen alkalmazott kutatást és fejlesztést támogat, és nem elkülönült alapkutatást. Utóbbi aránya maximum 30 % lehet és csak állami ill. nonprofit kutatóhely végezheti. A támogatás nem haladhatja meg a teljes költségvetés  100%-át alapkutatás,  50%-át alkalmazott K+F,  35%-át demonstráció esetében.

15 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 15 tevékenységTeljes költség (ezer HUF) Maximum támogatás (ezer HUF) alapkutatás150 000 Alkalmazott K+F 250 000125 000 demonstráció100 00035 000 összesen500 000310 000 PÉLDA: Ha a project teljes költségvetése 500 millió HUF, az alapkutatás 30 %, alkalmazott kutatás 50 %, és demonstráció 20 %, akkor a költségvetés például a következõ lehet:

16 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 16 A bér és kapcsolatos költségek maximum 50 % lehetnek. A minimum pályázati támogatás az 1.-4. programokban 100 millió HUF. (Kivéve 1.B 1/B. egészségmegőrzés, rehabilitáció stb., itt 20 millió HUF A projekt idõtartama max 4 év, de támogatás max 3 évre igényelhetõ. Ez utóbbi lehetőség igen jó akkor, ha nem készül el a vállalás tárgya, és kérnek még egy év halasztást „ősszecsapni” a projektet. Erre már nincs pénz, de lehet menteni a helyzetet.

17 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 17 KMÜFA KMÜFA - Central Technological Development Programme  KMÜFA Biotechnológiai program  KMÜFA IKTA informatikai program

18 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 18 IKTA (alapítva 1996) Infocommunication Technologies and Applications Pályázati felhívások (calls for proposals): 1997,1999, 2000, 2001, 2002,… CÉlkitűzések (Objectives): (1) piacképes új eszközök, szolgáltatások és eljárások fejlesztése és kipróbálása (2) közcélú alkalmazások, információs szolgáltatások, információ- és tudásmenedzsment, információs és kommunikációs technológiák.. Prioritása van a nyílt forrású, ingyenes rendszereknek, oktatási, egészségügyi, orvosi alkalmazásoknak.

19 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 19 A pályázat tartalma: (IKTA 5 tavaszi forduló) 1.információs szolgáltatások (ebben a témakörben a kutatás-fejlesztési tevékenység arra irá­nyuljon, hogy meglévő technológiai bázison adott szolgáltatás konkrét igényeit hogyan lehet kielégíteni); 2.információ- és tudásmenedzsment (ebben a témakörben a kutatás-fejlesztési tevékenység arra irányuljon, hogy az adatok tárolásának, rendezésének, elérésének felgyorsítását és minőségi ja­vítását milyen új műszaki megoldásokkal lehet elérni); 3.információs és kommunikációs technológiák (ebben a témakörben a kutatás-fejlesztési tevé­kenység célja a technológiai innováció legyen).

20 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 20 Ki pályázhat ( Eligibility): Magáncégek (ideértve KKV Kis- és közép vállalkozások=SME) egyetemek és egyéb kutatóintézetek, külföldiek részt vehetnek, ha a saját részüket fizetik Minimum támogatás: 5 MHUF (max. 75 MHUF) Támogatás forrása: állami költségvetés+ saját forrás (participant's contribution) Benyújtott pályázatok: százas nagyságrend Elfogadási arány: átlagosan 20% Támogatott projektek: ld. www.om.hu Projektek futamideje: min. 12, max. 36 hónap Kontakt személy: Hanák Péter, OM

21 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 21 75 % v. 40 % v. 0 % (e) 50 % v. 0 % (d) 50 %50 %, 30 % (c) 50 % Saját forrás nincs50 %, 25 %, 0 % (b) 50 %, 25 %, 0 % (a) 50 %40 % visszafizetés min 5, max 75min 10, max 75 min 10 (KÉPI min 3) min 7,5max 40 A támogatás mértéke IKTA 5 2002 tavasz IKTA 4 2001 IKTA 3 2000 IKTA 2 ‘99 IKTA 1 ‘97 Pénzek millióFT-ban Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika a Felsőoktatásban, Debrecen 2002, Konferencia CD. Programjellegűnél (NI, KÉPI) nincs, tematikusnál témakörtől függő Témakörtől, pályázó intézmény típusától, célkitűzéstől függő Költségvetési szerv, valamint független mikro- és kisvállalkozás estén A tevékenység jellegétől függ: alapkutatásnál 0 % A tevékenység jellegétől függ

22 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 22 384 12 % 1 190 21 % 1 672 28 % 879 35 % 1 200 43 % Támogatás összesen nyerési ráta 8 18 29 93 54 132 14 (g) 32 111 (f) 243 Támogatott projektek, szervezetek száma 6613919355258 Beadott projektek száma IKTA 5 2002 tavasz IKTA 4 2001 IKTA 3 2000 IKTA 2 ‘99 IKTA 1 ‘97 Pénzek millió FT-ra kerekítve Forrás: Hanák Péter: Tájkép csata közben - a kutatás-fejlesztési projektek szerepe a felsőoktatásban, Informatika a Felsőoktatásban, Debrecen 2002, Konferencia CD. 6 félbeszakadt 19 nyert

23 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 23 Project TitleAdvisory system for medical diagnosis using images Project Acronym:ASMD Project ID:IKTA 102/2001 Project URL:http://www.mit.bme.hu/projects/ODR Project coordinator:Budapest Univ. of Technology and Economics Dept. of Measurement and Information Systems Proposers:BUTE DMIS, Kopint-Datorg Economic Research, Marketing and Computing Company Limited Semmelweis University, 2nd Institute of Pathology Project duration:36 months 1 st of January 2002 to 31 December 2004 Project funding from Ministry of Education:, 60.000.000.- HUF/16.898.000.- HUF for BUTE DMIS Contact person:Gábor Horváth

24 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 24 „The objective of the project is the development of a decision support system for medical application, which is capable of analysing great volumes of X-ray pictures, detecting and identifying certain patterns in the X-ray pictures, and supporting the assessment of a wide range of medical screen tests. The project aims at the support of breast cancer screen tests with the emphasis on prevention.” [életminőség] Részlet az abstract-ból 1.

25 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 25 „The assessment of mammography screen tests requires considerable human resources. The in-depth mammography screen tests in Hungary require the production of approx. 4×500,000 pictures annually, out of which the tests susceptible of positive results account for approx. 30000-60000 cases; therefore it is difficult to provide the human resources for the assessment of cases of this volume. A system that can safely filter at least 50 percent of the negative results can exempt the specialists from the requirement of analysing one million pictures.” [pénzügyi és szellemi források koncentrálása] Részlet az abstract-ból 2.

26 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 26 „The objective of this application is the development of new procedures using the methods of artificial intelligence and machine learning [ambient intelligence], and with the application of these procedures the development of a hybrid diagnostic decision support system. The work in the project is based on the achievements of the Hungarian and foreign research work [külföldi együttműködés] and the medical and diagnostic experience related to the Hungarian cancer screen tests.” Részlet az abstract-ból 3.

27 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 27 „ The project is primarily based on the opportunities of the existing equipment in the medical institutes, i.e. the objective is the analysis of traditional X-ray pictures (films) [kapacitások kihasználása]. The test/development phase of the work will require the production and analysis of pictures made in special planes in addition to the traditional X-ray pictures. The standardised scanned pictures made of the X-ray pictures are computer processed. The solution, which is under development, is a software system to perform the analysis and classification of the scanned pictures.” Részlet az abstract-ból 4.

28 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 28 OTKA The Hungarian Scientific Research Fund A cél alapkutatás támogatása, és az alapkutatás végzéséhez szükséges környezet biztosítása. Az elvárás új tudományos eredmények elérése és az ehhez szükséges infrastrukturális feltételek fejlesztése. Alapítva: 1986. Önálló intézmény: 1991 óta. OTKA törvény 1993, megújítva 1997. A European Science Foundation (ESF) 1995-ben az OTKA-t felvette teljes tagú tagjai közé. Forrás az állami költségvetés. 5101 MHUF (2001-ben, 6801 MHUF 2002-ben.)

29 ELTE TTK, 2004.09.12. Csink László: Pályázati lehetőségek Magyarországon 29 Az OTKA-hoz egyéni kutatók és tudományos teamek nyújthatnak be pályázatot a társadalom- és bölcsészet- tudományok, a természet- és mérnöki tudományok valamint ez élettudományok területén. Évente kb. 5000 pályázatot támogatnak. A kutatási pályázatok elfogadási aránya 50 %, a többié lényegesen alacsonyabb. Pályázati típusok: Tematikus kutatási pályázat 35 évnél fiatalabb kutató posztdoktori vagy kutatási pályázat eszközök, elektronikus adatbázisok, folyóiratok beszerzése, ill. konferencia részvétel vagy nemzetközi együttmûködés tárgyában.


Letölteni ppt "Pályázati lehetőségek Magyarországon A nemzeti programok, alprogramok és projektek leírása – a teljesség igénye nélkül Csink László"

Hasonló előadás


Google Hirdetések