Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

6. előadás Hatókör, láthatóság, élettartam. Változók leképzése a memóriára. Blokkszerkezetes nyelvek. Kivételkezelés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "6. előadás Hatókör, láthatóság, élettartam. Változók leképzése a memóriára. Blokkszerkezetes nyelvek. Kivételkezelés."— Előadás másolata:

1 6. előadás Hatókör, láthatóság, élettartam. Változók leképzése a memóriára. Blokkszerkezetes nyelvek. Kivételkezelés.

2 2 Sablon (ismétlés) - Sablon: egy minta - alapján végrehajtható egyedek hozhatók létre (példányok) - a példányosítás mindig fordítási időben zajlik - sablon definíciója: - formális paraméterek megadása - sablon specifikációja - sablon törzse - példány megádasa (formális paramétek aktuálissal való helyettesítése) - több példány is létrehozható - minden példány önálló fordítási egység (alprogram sablon - meghívható alprogram ; csomag sablon - csomag)

3 3 Sablon (ismétlés)

4 4 FEJTÖRŐ a) Helyes sablon paraméterezések-e a következők? b) Mit jelentenek? 1. type T is (<>); 2. type T is range <>; 3. type T is range (<>); 4. with function " ; 5. with function " ); 6. with package Aritmetika is new Mátrix_Aritmetika <>; 7. with package Aritmetika is new Mátrix_Aritmetika(<>);

5 5 FEJTÖRŐ 1. type T is (<>); igen, diszkrét tipus 2. type T is range <>; igen, előjeles egész tipus 3. type T is range (<>);nem 4. with function " ; igen, fgv., paraméter, alap értékadással a "<„ jelnek 5. with function " ); nem 6. with package Aritmetika is new Mátrix_Aritmetika <>; nem 7. with package Aritmetika is new Mátrix_Aritmetika(<>); igen, ez egy csomag paraméter, ami egy csomagsablon példányaként van megadva

6 6 Néhány alapfogalom n Definíció n Deklaráció n Hatókör, láthatóság n Programegység n Blokkszerkezet

7 7 Definíció n Egy programentitás megadása, egy új entitás bevezetése n Változó, típus, programegység (alprogram, csomag, osztály stb.) n Például egy programegység definíciója: specifikáció és törzs – specifikáció: hogyan használhatom – törzs: hogyan működik

8 8 Deklaráció n „Bejelentés” n Egy entitáshoz egy nevet rendel n Ezzel a névvel lehet használni az entitást n A névvel jelölt entitás tulajdonságainak megadása (hogyan lehet használni) n Nem feltétlenül definiálja az entitást – Előre vetett deklaráció

9 9 Változódeklaráció int x;X: Integer; A változóhoz az x / X nevet rendeli n Gyakran definiálja is a változót (memóriaterületet rendel hozzá) Nem mindig definiál: extern int x; – az x-et int típusú változóként lehet használni

10 10 Típusdefiníció és típusdeklaráció n A típusdefiníció új típust vezet be type Int is new Integer; – ez itt egyben egy deklaráció is n A típusdeklaráció egy nevet vezet be egy típushoz typedef int integer; // szinoníma n Név szerinti vs. szerkezeti típusekvivalencia

11 11 Alprogram definíciója void swap( int& x, int& y ) { int z = x; x = y; y = z; } procedure Swap ( X, Y: in out Integer ) is Z: Integer := X; begin X := Y; Y := Z; end Swap; specifikáció törzs deklarációk is

12 12 Alprogram deklarációja n Nem kell a teljes definíció n Csak az, hogy hogyan kell használni – specifikáció n void swap( int& x, int& y ); n procedure Swap ( X, Y: in out Integer );

13 13 Deklaráció definíció nélkül (1) n Interfészek definiálásánál (osztály, csomag, modul) package Ada.Text_IO is … procedure Put(Item : in String); … end Ada.Text_IO; Csak deklaráljuk. A definíció a csomagtörzsben.

14 14 Hasonló a C/C++ nyelvekben #ifndef PROBA_H#include "proba.h" #define PROBA_Hint x; extern int x;int f ( int p ) { return x+p; } int f ( int p ); #endif /* PROBA_H */ #include "proba.h" int g( int t ) { x = 1; return f(t); }

15 15 Deklaráció definíció nélkül (2) n Kölcsönös rekurzió feloldása procedure B ( … ) is … end B, procedure A ( … ) is … begin … B(…); … end A; procedure B ( … ) is … begin … A(…); … end B;

16 16 Deklaráció definíció nélkül (3) n Ada: a renames utasítás. Szinoníma. – szöveg rövidítésére – nevek közötti konfliktusok feloldására – a végrehajtási idő csökkentésére n function Gcd ( A, B: Positive ) return Positive renames Lnko; n AI: Float renames A(I); … AI := AI + 1; -- elkerüljük az indexkifejezés többszörin kiértékelését

17 17 Definíció deklaráció nélkül n Ha nem adunk nevet a létrehozott entitásnak – funkcionális nyelvek: lambda-függvények – Java: névtelen osztályok n Ada: új típust definiálunk név nélkül type T is array (1..10) of Integer; V: T; -- adunk nevet X: array (1..10) of Integer; -- nem adunk nevet Y: array (1..10) of Integer;

18 18 Deklaráció hatóköre n Hatókör, hatáskör: scope n A deklaráció összekapcsol egy entitást egy névvel n Hatókör: – a programszöveg egy szakasza – amíg az összekapcsolás érvényben van n Ezen belül érhetjük el az entitást a névvel – Nem biztos, hogy elérjük, lásd láthatóság

19 19 Deklaráció láthatósága n Visibility n A hatókör része n Ahol a név az entitást azonosítja n Nem feltétlenül az egész hatókör n Elfedés (hiding) lehetséges

20 20 Elfedés { int x = 1; { int x = 2; cout << x << endl; } declare X: Integer := 1; begin declare X: Integer := 2; begin Put(X); end; n Két változó ugyanazzal a névvel

21 21 Kiterjesztett láthatóság procedure A is X: Integer := 1; begin declare X: Integer := 2; begin Put(X); Put(A.X); end; K: declare X: Integer := 1; begin B: declare X: Integer := 2; begin Put(X); Put(K.X); end B; end K; Minősített név

22 22 Hierarchikus felépítés n Egymásba ágyazunk programrészeket – programegységeket, utasításokat n Blokk – blokk utasítás – alprogram n A hatóköri, láthatósági szabályok alapja

23 23 Beágyazás n Programegységet egy blokk deklarációs részébe n Blokk utasítást egy blokk utasítássorozat-részébe procedure A is procedure B is … begin … end; begin declare procedure C is … begin … end; begin declare … begin … end; end;

24 24 Blokkszerkezetes nyelvek n Alprogramot beágyazhatunk alprogramba – Ilyen: Algol 60, Pascal, Ada, Haskell – Nem ilyen: C, C++, Java… n A nyelv megvalósítása szempontjából fontos kérdés – Később még visszatérünk rá…

25 25 Blokkok és hatókör n Egy blokk deklarációinak hatóköre a deklarációtól a blokk végéig tart n Beleértve a beágyazott blokkokat is procedure A is procedure B is … begin … end; begin declare procedure C is … begin … end; begin declare … begin … end; end;

26 26 Blokkok és láthatóság (1) procedure A is procedure B is … begin … end; … begin …-- Melyik résznél melyik B látható declare … procedure B is … begin … end; … begin … end; … end;

27 27 Blokkok és láthatóság (2) procedure A is procedure B is … begin … B; …end; … begin B; declare … procedure B is … begin … B; … end; … begin B; end; B; end;

28 28 Lokális és nonlokális deklaráció n Egy blokkban elhelyezett deklaráció lokális (local) a blokkra nézve – A blokkon kívülről nem hivatkozható n Egy külső blokkban elhelyezett deklaráció nonlokális (non-local) a befoglalt blokkok számára – Alternatív elnevezés: globális a befoglalt blokkra nézve declare X: Float; begin declare … begin … end; end;

29 29 Globális deklaráció n Eddig: lokális / nonlokális (globális) egy deklaráció egy blokkra nézve – relatív n Globális deklaráció: az egész programra vonatkozik – A hatóköre az egész program – abszolút int glo; void f ( int par ) { int loc = par; glo = loc; }

30 30 Lokális/nonlokális/globális változó n Az X egy – lokális változó, – nonlokális változó, – globális változó n Az X deklarációja olyan n Ugyanez más entitásokra is (alprogram, típus…)

31 31 Statikus és dinamikus hatókör n A programozási nyelvek többségében: statikus n Dinamikus: egy alprogramban a hivatkozásokat a hívás környezetében értelmezzük procedure A is procedure B is … begin … end B; procedure C is … begin B; end C; procedure D is procedure B is … begin … end B; begin C; end D; begin D; end A;

32 32 FEJTÖRŐ procedure P is A, B,C: Integer procedure Q is A, C: Integer procedure R is A: Integer begin -- közvetlenül látható nevek: P-beli Q és B, Q-beli R és C, R-beli A -- csak szelekciós hivatkozással megadható nevek: P.A, P.C, Q.A -- globális nevek: P, P.A, P.B, P.C, Q, Q.A, Q.C -- lokális nevek: R, A end R; begin -- közvetlenül látható nevek: -- csak szelekciós hivatkozással megadható nevek: -- globális nevek: -- lokális nevek: end Q; begin -- közvetlenül látható nevek: -- lokális nevek: end P;

33 33 FEJTÖRŐ procedure P is A, B,C: Integer procedure Q is A, C: Integer procedure R is A: Integer begin -- közvetlenül látható nevek: P-beli Q és B, Q-beli R és C, R-beli A -- csak szelekciós hivatkozással megadható nevek: P.A, P.C, Q.A -- globális nevek: P, P.A, P.B, P.C, Q, Q.A, Q.C -- lokális nevek: R, A end R; begin -- közvetlenül látható nevek: P-beli Q és B, Q –beli R, A ás C -- csak szelekciós hivatkozással megadható nevek: P.A, P.C -- globális nevek: P, P.A, P.B, P.C -- lokális nevek: Q, A, C, R end Q; begin -- közvetlenül látható nevek: P-beli Q, A, B, C -- lokális nevek: P, A, B, C, Q end P;

34 34 Változók élettartama n A program végrehajtási idejének egy szakasza n Amíg a változó számára lefoglalt tárhely a változójé n Kapcsolódó fogalmak – Hatókör – Memóriára való leképzés

35 35 Hatókör és élettartam n Sok esetben az élettartam az az idő, amíg a változó hatókörében vagyunk – Globális változó: az egész program végrehajtása alatt létezik – Lokális változó: csak a definiáló blokk végrehajtása alatt létezik n Nem mindig így van – „Dinamikusan” lefoglalt változók – C/C++ static változók, Java zárványok (inner)

36 36 Dinamikusan lefoglalt változók n Allokátorral lefoglalt tárterület n Mutatók, referenciák (egy későbbi előadás) n Lásd még: memóriára való leképzés

37 37 Deklaráció kiértékelése n Statikus (fordítás közben) – Rugalmatlan – C, C++ int t[10]; n Dinamikus (futás közben) – pl. Ada – A blokk utasítás szerepe

38 38 A blokk utasítás egyik haszna procedure A is N: Integer; begin Put("Hány adat lesz?"); Get(N); declare T: array (1..N) of Integer; begin -- beolvasás és feldolgozás end;

39 39 Egy másik haszon n Ha egy nagy tárigényű változót csak rövid ideig akarok használni n Egy blokk utasítás lokális változója n Ada: kivételkezelés

40 40 Változók leképzése a memóriára n Statikus – A fordító a tárgykódban lefoglal neki helyet n Automatikus – Futás közben a végrehajtási vermen jön létre és szűnik meg n Dinamikus – Allokátorral foglaljuk le, és pl. deallokátorral szabadítjuk fel (vagy a szemétgyűjtés…)

41 41 Statikus változók n Az élettartamuk a teljes program végrehajtása n Fordítási időben tárterület rendelhető hozzájuk n Tipikusan a globális változók – A hatókörhöz igazodó élettartam n De ilyenek a C/C++ static változók is n Egy futtatható program: kód + adat

42 42 Egy program a memóriában n Futtatás közben a program által használt tár felépítése: – kód – (statikus) adatok – végrehajtási verem – dinamikus tárterület (heap)

43 43 Dinamikus változók n Dinamikus tárterület – Ahonnan a programozó allokátorral tud memóriát foglalni – Explicit felszabadítás vagy szemétgyűjtés n Mutatók és referenciák n Utasítás hatására jön létre (és esetleg szabadul fel) a változó – Statikus és automatikus: deklaráció hatására

44 44 Végrehajtási verem n execution stack n Az alprogramhívások tárolására n Az éppen végrehajtás alatt álló alprogramokról aktivációs rekordok n A verem teteje: melyik alprogramban van az aktuálisan végrehajtott utasítás n A verem alja: a főprogram n Egy alprogram nem érhet véget, amíg az általa hívott alprogramok véget nem értek n Dinamikus (hívási) lánc

45 45 Aktivációs rekord n Activation record, stack frame n Egy alprogram meghívásakor bekerül egy aktivációs rekord a verembe n Az alprogram befejeződésekor kikerül az aktivációs rekord a veremből n Rekurzív alprogram: több aktivációs rekord n Az aktivációs rekord tartalma: paraméterek, lokális változók, egyebek – Blokkszerkezetes statikus hatókörű nyelvek esetén: tartalmazó alprogram

46 46 Automatikus változók n A végrehajtási veremben n A blokkok (alprogramok, blokk utasítások) lokális változói – ha nem static… n Automatikusan jönnek létre és szűnnek meg a blokk végrehajtásakor – A hatókörhöz igazodó élettartam n Rekurzió: több példány is lehet belőlük

47 47 Kivételek n A végrehajtási verem kiürítése – stack trace n Vezérlésátadás kivételes esetek kezelésénél n Kivétel: eltérés a megszokottól, az átlagostól – Programhiba (dinamikus szemantikai hiba) pl. tömb túlindexelése – Speciális eset jelzése n Kiváltódás, terjedés, lekezelés, definiálás, kiváltás

48 48 Nyelvi eszköz kivételkezelésre n A modern nyelvekben gyakori – Már a COBOL-ban és a PL/I-ben is (‘60) – Ada, C++, Java, Delphi, Visual Basic… – Sok „apró” különbség n Előtte (pl. Pascal, C) – Globális változók, speciális visszatérési értékek jelezték a kivételt – A kivétel észlelése: elágazás – Kusza kód

49 49 Szétválasztás n Az átlagos és a kivételes szétválasztandó n A kivételes események kezelését külön adjuk meg n Elkerülhető a kusza kód n Megbízható, mégis olvasható, karbantartható n Aspektuselvű programozás

50 50 Előre definiált kivételek az Adában n Constraint_Error (és Numeric_Error) n Program_Error n Storage_Error n Tasking_Error n A szabványos könyvtárak által definiált kivételek (pl. Ada.IO_Exceptions.End_Error)

51 51 Constraint_Error n Megszorítás megsértése procedure CE is I: Natural := 100; begin loop I := I-1; end loop; end CE;

52 52 Program_Error n Hibás programszerkezet procedure PE is generic procedure G; procedure P is new G; procedure G is begin null; end; begin P; end PE;

53 53 Storage_Error n Nincs elég memória procedure SE is type T( N: Positive := 256) is record H: Positive; Str: String(1..N); end record; V: T; begin … end SE;

54 54 Kivételek definiálása n A C++ esetében bármi lehet kivétel n A Java esetében egy speciális osztály és leszármazottai n Az Ada esetében spec. nyelvi konstrukció Hibás_Fájlnév: exception; Üres_A_Verem, Tele_A_Verem: exception;

55 55 Kivétel kiváltódása és terjedése n Egy utasítás végrehajtása közben váltódhat ki („fellép”) n A hívottból a hívóba terjed – A hívottban is fellép a hívás helyén n A végrehajtási verem mentén n Dobáljuk ki az aktivációs rekordokat n Ha a verem kiürül, leáll a program

56 56 Kivételek terjedése és a blokkok n Alprogramok – „Dinamikus tartalmazás” – Ha egy meghívott alprogramban fellép és nem kezeljük le, akkor fellép a hívó blokkban is a hívás helyszínén n Blokk utasítás – „Statikus tartalmazás” – Ha egy blokk utasításban fellép és nem kezeljük le, akkor fellép a tartalmazó blokkban is a tartalmazás helyszínén

57 57 Kivételek kezelése n C++ esetén: try-catch összetett utasítás n Ada: blokk kivételkezelő része – alprogram és blokk utasítás is lehet – a végén opcionális kivételkezelő rész – benne kivételkezelő ágak

58 58 Kivételkezelő rész alprogramban procedure A ( S: in out Stack; N: in out Natural ) is X: Positive; begin Push(S, N); Pop(S, X); exception when Constraint_Error => Push(S,N); N := 1; when Tele_A_Verem => null; end A;

59 59 Kivételkezelő rész blokk utasításban declare N: Positive := Lnko(64*43, 975); begin Put( N ); Get( N ); … exception when Constraint_Error => … end;

60 60 Kivételkezelő ágak n Egy ággal több, különböző kivételt is lekezelhetünk exception when Name_Error => Put_Line("Hibás fájlnevet adott meg!"); when End_Error | Hibás_Formátum => Close(Bemenet_fájl); Close(Kimenet_fájl); Put_Line("A fájl szerkezete nem jó."); end;

61 61 when others => n Az összes fellépő kivételt lekezeli n Azokat is, amelyek deklarációja nem látható n Veszélyes, de néha kell when others => null; n Az utolsó ág kell, hogy legyen exception when Constraint_Error => null; when others => Put_Line("Nem Constraint_Error."); end;

62 62 Nem deklarált kivételek és az others declare procedure A is X: exception; begin … end; begin A; exception when others => … end;

63 63 Kivételkezelő rész keresése n A kivétel terjedése mentén n Alprogram: hívó blokkban, Blokk utasítás: tartalmazó blokkban n A lekezelt kivétel nem terjed tovább – Hacsak újra ki nem váltjuk… n Ha nem találunk megfelelő kivételkezelőt – A végrehajtási vermet kiürítjük – A program hibaüzenettel végetér

64 64 Ha egy blokkban kivétel keletkezik n Az utasítások végrehajtása közben: – A blokkban lekezelhetjük egy kivételkezelő részben (a blokkban „lép fel”) n A deklarációk kiértékelése, vagy a kivételkezelő rész végrehajtása közben: – Csak a hívóban/tartalmazóban kezelhető le (ott „lép fel”)

65 65 Kivétel deklarációk kiértékelésekor declare V: T:= F(10); … begin … exception … end; a tartalmazó blokkban!

66 66 Kivételek kiváltása n C++, Java: throw utasítás n Ada: raise utasítás n Előre definiált és programozó által definiált kivétel is kiváltható n Kivételes szituáció kialakulásának jelzése

67 67 Ha nem tudok elvégezni egy műveletet (1) generic type Element is private; package Stacks is … Stack_Empty, Stack_Full: exception; … function Top ( S: Stack ) return Element; -- Top can raise Stack_Empty … end Stacks; előfeltétel

68 68 Ha nem tudok elvégezni egy műveletet (2) generic type Element is private; package Stacks is … Stack_Empty, Stack_Full: exception; … function Top ( S: Stack ) return Element; -- Top can raise Stack_Empty … end Stacks; előfeltétel csak megjegyzés

69 69 Ha nem tudok elvégezni egy műveletet (3) package body Stacks is … function Top ( S: Stack ) return Element is begin if Is_Empty(S) then raise Stack_Empty; else … end if; end Top; … end Stacks; az előfeltétel ellenőrzése

70 70 Mire használom a kivételeket? n Kivételes eset jelzésére – Előfeltétel nem teljesült – Valami elromlott menet közben (pl. hálózati kapcsolat megszakadt) n Kivételes eset lekezelésére – Tovább futhasson az alkalmazás – Kilépés előtt valamit csináljak még (log-olás, erőforrások elengedése)

71 71 Kivétel újrakiváltása n Biztonságos menekülés declare … begin... -- adatok kiírása az F fájlba exception when Constraint_Error => Close(F); raise; end;

72 72 Kivétel lecserélése package body Stacks is … function Top ( S: Stack ) return Element is begin return S.Data( S.Stack_Pointer ); exception when Constraint_Error => raise Stack_Empty; end Top; … end Stacks; ha üres Szétválasztás

73 73 Kivétel, mint vezérlési szerkezet type Napok is (Hetfő, Kedd, Szerda, … Vasárnap); function Holnap ( Ma: Napok ) return Napok is begin return Napok’Succ(Ma); exception when Constraint_Error => return Napok’First; end;

74 74 Többletinformáció a kivételes esetről n C++ és Java esetében a kivétel plussz információkat tárolhat, hordozhat n Ada 95: kivételpéldányok – korlátozott lehetőség – csak szöveges adat (hibaüzenet) – az Ada.Exceptions csomag

75 75 Az Ada.Exceptions csomag with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions;... exception when E: Stack_Full => Close(F); Put_Line( Standard_Error, Exception_Message(E) ); Raise_Exception( Exception_Identity(E), -- egy kivétel példány melyik kivételnek a példánya Exception_Message(E) & "(logged)" ); -- rövid ismertetőt ad a kivétel példányról...

76 76 Kivétel sablon paramétereként (1) with Ada.Exceptions; use Ada.Exceptions; generic type Elem is limited private; type Index is (<>); type Tömb is array (Index range <>) of Elem; with function " ; Üres_Tömb: Exception_Id := Constraint_Error ' Identity; function Max ( T: Tömb ) return Elem;

77 77 Kivétel sablon paramétereként (2) function Max ( T: Tömb ) return Elem is begin if T ' Length = 0 then Raise_Exception( Üres_Tömb, "Üres a tömb" ); else declare Mh: Index := T ' First; begin... end; end if; end Max; opcionális, itt most nem szerencsés

78 78 Kivétel sablon paramétereként (3) with Max; procedure Max_Demo is type T is array (Integer range <>) of Float; Baki: exception; function Float_Max is new Max(Float,Integer,T); function Float_Min is new Max( Float, Integer, T, ">", Baki ' Identity ); X: T(1..0); -- üres tömb begin...


Letölteni ppt "6. előadás Hatókör, láthatóság, élettartam. Változók leképzése a memóriára. Blokkszerkezetes nyelvek. Kivételkezelés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések