Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Informatika oktatása Szlávi Péter 2005

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Informatika oktatása Szlávi Péter 2005"— Előadás másolata:

1 Informatika oktatása Szlávi Péter szlavi@ludens.elte.hu 2005
A (tan)könyvekről A Tankönyvértékelés kiselőadások és a szakdolgozat-készítés, -védés elé Szlávi Péter 2005 Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

2 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Tartalom Tankönyvértékelés Gondolatok a könyvről Gondolatok a tankönyvségről Hivatkozott irodalmak Az előadói teljesítmény értékelése Az előadás Az előadó Az előadás egyes kellékeiről Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

3 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Tankönyvértékelés Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

4 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Tankönyvértékelés – 1 Gondolatok a könyvről Mindenek elé… A könyv szerkezete Betűkészletek Oldalszámozás Élőfej Címfokozatok Bekezdések Felsorolások Táblázatok Ábrák és a szöveg Lábjegyzetek Idézetek Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Oldaltükör Színek Végezetül… Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

5 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Mindenek elé… Vázlatos felvillantása a témának (vannak szakértői…, fontos a kiselőadások elé…). A tipikus, jó könyvet boncolgatjuk (nem a tartalmat, hanem a tartalmat közvetítő formát). Ne „axiomatizáljunk”! Alapelv: bármi módon is döntünk egy könyvszer-kesztési kérdésben, azt következetesen kövessük! Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

6 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása A könyv szerkezete Az információ oldalpárokon találtatik. A páratlanadik oldal a jobbik. A jobboldal dominanciája (az olvasó jobbról bal felé lapozva pörgeti a lapokat kereséskor) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

7 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása A könyv szerkezete Szerkezet [GyJ 20-25]: Főszöveg Járulékos részek (JRk) Borító A lapjaikat „technikai kellékekkel” (oldalszám, élőfej…) látják el, amelyek –esetleg– eltér-hetnek az egyes részeknél. A JRk megelőzhetik vagy követhetik a főszö-veget. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

8 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása A könyv szerkezete A megelőző JRk: Címnegyedív Ajánlás Előszó köszönetnyilvánítás A követő JRk: Irodalomjegyzék Függelék Utószó Szakkifejezések Kolofonoldal A megelőző v. követő JR: Tartalomjegyzék A dőlten szedettek páratlan oldalon kezdődnek. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

9 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Betűkészletek Garamond Courier Times New Roman Arial Kevés számú betűkészletet! Az olvashatóságot segítheti a betű-forma. [SzT 78-79] A betűméret olvasóközönség függő. [SzT 107] Sorköz-betűméret kapcsolata [SzT 107] Kiemelésekkel takarékosan és következete-sen éljünk! ad olvashatóság: a „Garamond antikva típusból szedett sor sokkal könnyebben olvastatja magát, mint a talp és árnyalat nélküli lineáris antikva (groteszk). (…) M.A. Tinker és D.G. Paterson, amerikai egyetemi tanárok, 210 főiskolai hallgatóval végzett kísérleteik során megállapították, hogy a Bodoni-típusok olvasási gyorsasága 1,4%-kal kisebb, … az írógépbetűké 5,13%-kal kisebb a Garamondénál.” Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

10 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Oldalszámozás Lényegi szempontból: Attól függ, amely részhez vagy milyen műhöz (könyv/periodika) tartozik: van-e, folytonossága Tipográfiai szempontból: Hova (balra-középre… lapszélre=regisz-terként) Milyen betűkkel szedve kerüljön (arab számok vagy latin betűk, „alfabetika”) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

11 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Élőfej Lényegi szempontból: Oldalfüggőségek [GyJ ] Tipográfiai szempontból: Kisebb pontméretű, azonos fajtájú Nem javasolt az aláhúzás (?) Verzális (=kapitális) vagy kisverzális [SzT 110] Az élőláb ritkán (pl. hivatalos kiadványoknál) tartalmaz egyebet is, pl. az összes oldalak számát. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

12 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Címfokozatok Lényegi szempontból: A szöveg hierarchikusan rendezett gon-dolatok tükre. Ezt a hierarchiai hovatar-tozást kell kifejeznie a címnek – tartalmi-lag és formailag is. Sorszámozás minden áron? Nem. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

13 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Címfokozatok Tipográfiai szempontból: Részek címe: szennycímoldalon Fejezetcímek páratlan oldalon balra v. középre igazítva (sorkizártan soha!); jobb behúzással (akár több sorosan is) Mennyi legyen a térköz előtte, utána? Egyben maradás és együtt az első bekez-déssel!!! Betűtípus: verzális, kisverzális (?) Mottó, mint a cím „folytatása”: jobbra zárt, bal behúzással, kurziválva. ad „verzális”: számítógépes szókinccsel „kapitális” Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

14 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Bekezdések Lényegi szempontból: Ne legyen nagyon hosszú! („fél oldalnyi gondolati egység felfoghatatlan!”) A gondolat súlya, célja szerint: Normál Megjegyzés Példa Algoritmus-kód… speciális bekezdésfajta } Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

15 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Bekezdések Tipográfiai szempontból: Első vagy folytatólagos bekezdés megkü-lönböztetése behúzással. (Vagy „játék” a térközzel…) Tömbszedés (=sorkizárás) és harmónia, tömbszedés+sorhossz és az olvashatóság összefüggése A speciális bekezdések kiemelése „bal-jobb behúzással”, betűstílussal, -mérettel, keretezéssel, színekkel… Bekezdés és az oldalon maradás Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

16 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Felsorolások Lényegi szempontból: Hierarchia Fajtái (sorszámozott/nem ~) Tipográfiai szempontból: A hierarchiát tükröző szedés Függő behúzás Kezdőbetűk azonos logika szerint mind nagyok vagy mind kicsik Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

17 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Táblázatok Lényegi szempontból: Szerkezeti egységek: fejsor, normál és összegző sorok, magyarázó és „normál” oszlopok Tipográfiai szempontból: Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük. (Vastagított betű vagy háttérszín.) Az összetartozás kifejezése vonalazással Átlógó táblázat – ismételendő fejsor A szövegigazítás a cellákban Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

18 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Ábrák és a szöveg Lényegi szempontból: Ábrákhoz, képekhez –általában– tartozik kísérő szöveg, pl. annak a sorszáma Az ábra+ábra-aláírás és a törzs-szöveg jól elkülönítendő Tipográfiai szempontból: Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük keretezéssel vagy háttérszínnel. Az ábra és kísérő szövege nem törhet ketté a lap alján Ábra és törzs-szöveg: Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

19 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Lábjegyzetek Lényegi szempontból: Mellékes információk Halmozott hivatkozások – végjegyzetek Tipográfiai szempontból: Hivatkozás jele felső indexben Hivatkozásjelek fajtái (sorszám/szimbólum) Kisebb pontmérettel, azonos betűtípusú jelekkel Függő behúzással csak óvatosan! Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

20 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Idézetek Lényegi szempontból: Csak betűhelyesen és forrásmegjelöléssel szabad idézni! Tipográfiai szempontból: („Magyaros”!) Macskakörmök közé illesztve, hosszú idézetnél esetleg el-hagyható (ha az idézés ténye nyilvánvaló) Idézetben előforduló idézetek (»…«) Kiemelések Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

21 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Tartalomjegyzék Lényegi szempontból: A logikai struktúra „madártávlatú” kifeje-zésének és a keresésnek az eszköze. 3 hierarchia-szintnél mélyebben nem célszerű! (Ez nem tárgyszó-gyűjtemény.) Tipográfiai szempontból: Visszaadja a struktúrát: beljebb kezdések-kel, vagy betűfokozatokkal vagy … Normál stílusú betűkből szedendő; nem szerencsés a verzális (kapitális) szedés Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

22 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozások Lényegi szempontból: mások eredményeit, véleményét magunkévá ten-ni, hivatkozni rá csak a fellelhetőség megjelölé-sével szabad! Sorszámozottan (pl. [18]), vagy névvel (pl. [Cormen]), vagy név és évszámmal (pl. [Cormen 2001B]); kiegészíthető pontosabb oldalszámmal (pl. [18, 18 p.], [18, o.], [Cormen 2001B, p.]) Tipográfia: Esetleg némileg kisebb betűfokozattal Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

23 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Irodalomjegyzék Lényegi szempontból: Alapelv: könnyen lehessen visszakeresni a hivatkozás pontos adatait Minimum: szerző(k), cím, kiadásév, kiadó. (Bonyodalmak a periodikában, az inter-neten megjelenő művek esetében…) Tipográfiai szempontból: Hivatkozás megismétlése + pontos adatok, behúzással, esetleg az egyes részek eltérő kiemelésével Lásd a példákat a „Hivatkozott irodal-mak” résznél. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

24 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Oldaltükör Lényegi szempontból: Nagyban befolyásolja a könyv hatékony és élvezetes olvasását: harmóniát sugároz-hat, de megakadályozhatja a kényelmes olvasást is! Tipográfiai szempontból: Oldalformátum, margók Oldal- és oldaltükör-arányok Kötésmargó Optikai és geometriai tengely különbözése Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

25 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Színek Lényegi szempontból: Csak a szöveg színezéséről... Célok: kiemelés, elkülönítés (megjegyzés, algoritmus-illusztráció) Színes objektumok: a betűk és a hátterük Tipográfia Kevés számút, de következetesen A háttér „hatékonyabb” eszköz Színharmónia [IJ] és „színlélektan” [GB] Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

26 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Végezetül… L. [CsB] Lényegi szempontból: A helyesírás nem eléggé hangsúlyozható-an fontos. Tipikus hibák: Betűelírások (cserék, kihagyások, betoldá-sok…) Még ha az olvashatóság meg is marad, akkurátusan javítandók!!! Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

27 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Végzetül…  Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé 27/65 Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé... 27

28 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Végezetül… Tipikus hibák (folytatás): A központozás jelei és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) Zárójelek és egyéb páros v. páratlan írásjelek és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) Rövidítések és központozás („, stb.”, „db.”, „ui.”, „kg.”, „pl.”, „lsd.”) L. Fercsik Erzsébet: A tankönyvek nyelve ( cikk zárójelek használatára vonatkozó bekezdéseit! A hivatkozott 3 bekezdéses idézet: Rendkívül zavarónak tartom azokat a kerek zárójeles formákat, amelyek ejtsd: utalást vagy e. rövidítést sem tartalmaznak. Az ilyen alakok nagyon megnehezítik a szöveg értelmezését, hiszen a kerek zárójelet más információk közlésére is használják. Sokszor ugyanabban a tankönyvben is különböző a kerek zárójel funkciója. Tartalmazhat évszámot, szómagyarázatot és egyéb kiegészítést, például „1603-ban a Tudor-házzal rokon skót Stuart-ház tagja, I. Jakab (a kivégzett Stuart Mára fia, 1603–1625) lépett a trónra” vagy „Akkor történt ez, amikor a polgári átalakulásban érdekelt rétegek tovább erősödtek, és a spanyolok elleni háborúban – akkor még a korona oldalán – összeforrtak. (Lásd II. oszt lap!)” és „A presbiteriánusoknál is messzebb mentek az independensek (függetlenek)”. Gyakori, hogy egyetlen mondaton belül több funkcióban vagy többször szerepel a kerek zárójel, például egy harmadikos gimnazistáknak készült történelemkönyvben „A fölvilágosodás legnagyobb angol alakja, a »dicsőséges forradalom« korának gyermeke, Newton barátja, Locke (lak, 1632–1704) volt” és egy hatodik osztályosoknak íródott irodalomkönyvben „Daniel Defoe (deniel difó) (?1660–1731) Londonban született protestáns iparos (gyertyaöntő, majd mészárosmester) fiaként”. Amint látjuk, az utóbbi példában az egyszerű mondat tartalmát még háromféle, zárójelbe tett információ bonyolítja: elsőként a név kiejtése, másodikként a bizonytalan születési évszám és a halálozás éve, harmadikként az édesapa foglalkozásai. A szöveg érthetősége, könnyebb feldolgozhatósága miatt célszerű lett volna a zárójeleket elkülöníteni és tartalmukat kibontani. Például ilyen módon: Daniel Defoe [e.: deniel difó] (1660 körül–1731) protestáns szülők gyermekeként Londonban született. Édesapja iparos ember volt, aki kezdetben gyertyaöntőként, később mészárosként dolgozott. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé 28/65 Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé... 28

29 A könyvszerkesztés lépéseiről…
Informatika oktatása A könyvszerkesztés lépéseiről… A könyvszerkesztés lépései – „Magad uram, ha nincs szolgád!” vázlat – címfokozatok stílusa, oldalbeál-lítás … részek, fejezetek begépelése (stílussal vagy anélkül?) helyesírás-ellenőrzés stílusfésülés, véglegesítés, tördelések (ár-va- és özvegysorok) táblázatok, ábrák és véglegesítésük élőfejek, -lábak mindenféle jegyzékekkel kiegészítés … Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

30 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Tankönyvértékelés – 2 Gondolatok a tankönyvségről Mi a tankönyv? Szempontrendszerek, elvárások Egy tankönyvvizsgálatról A TKbeli feladatok és kérdések osztályozása A TK nyelve TKtípusok TK = tankönyv Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

31 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Mi a tankönyv? Mottó: „Szitával merít vizet az, aki könyv nélkül akar tanulni.” (középkori közmondás) Válasz KJ3 alapján. Érdemes!  Ízelítőül: „… rendszerint tanítást tételez fel, de vannak magántanulásra szánt TKek is. … az isko-lában tárgyalt anyagnak begyakorlására, meg-tanulására szolgál.…” „…a tantervben meghatározott oktatási és nevelési célok megvalósításának egyik eszkö-ze…” „…a szerzői jogi védelem alá eső, … az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyv-vé nyilvánított könyv…” Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

32 Szempontrendszerek, elvárások
Informatika oktatása Szempontrendszerek, elvárások !!! Vannak TK szempontrendszerek !!! (TANOSZ=Tankönyvesek Országos Szövetsége) Szempontok KJ szerint [KJ ]: Alapkövetelmény: „Kötelező nemzetközi szabályzatok, országos törvények, tankönyvren-deletek, tantervek ... … nem tartalmazhatnak államellenes, humá-numot (vallásos érzelmeket, népeket, nemzeti-ségeket stb.) sértő kitételeket.” Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

33 Szempontrendszerek, elvárások
Informatika oktatása Szempontrendszerek, elvárások Szakmai: a tudomány fejlődésének köve-tése (aktualitás / a tudomány belső logikájának bemuta-tása) Pedagógiai-pszichológiai: életkori sajá-tosságok figyelembe vétele, didaktikai fel-dolgozottság Nyelvi: nyelvi-stiláris tisztaság, érthetőség, szabatosság Vizuális: ábrák kifejező, célszerű volta, színvonala, motiváló erő Könyvészeti: a kivitelezési esztétikai szín-vonala, olvashatóság (szedés), a kötés tartós-sága Egyebek: nem tartalmazhat reklámértékű kitételeket, képeket ad „Szakmai”: Az aktualitás fontos különösen szempont a gyorsan változó informatikában. A tudomány fejlődésének tükrözése: pl. egy történelemkönyvben megjelenhet a „kettős honfoglalás” elmélete, vagy egy magyar nyelvvel foglalkozóban a finn-ugor mellett a sumér rokonság kérdése, vagy egy informatikaiban a Windows kontra Unix vita. ad „Pedagógiai-…”: sokrétű szempont – megszövegezés, példák, ábrák; didaktikai feldolgozottság = jó kapcsolódás az oktatási elképzeléshez (a felhasználás mikéntjéhez) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

34 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról Egy tankönyvekre vonatkozó, 2002-ben készült tanulmány néhány fontos megállapítása: Az iskolai oktatás minősége szempontjából alapvető fontosságú a tankönyvek minő- sége. A (90-es évek…) tartalmi szabályozás bizony- talanságai rögtönzésre kényszerítette a kia- dókat. Leépültek az országos pedagógiai háttérin- tézmények, amelyek korábban garantálták az oktatás, ezen belül az új tankönyvek szakmai színvonalát. Forrás: „A fővárosi 9. évfolyamos diákok körében 2002 őszén végzett (ún. bemeneti) tudás-szintmérés eredményeinek szakmai elemzése”, FPI, 2002 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

35 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról A vizsgálat szempontjai: Mennyire törekszik a tankönyv a képességfejlesztésre, a tanulói aktivitásra, a csoportmunkára. A tankönyv használhatósága: emészthető mennyiségű ismeretanyag, egymásra épülő fogalom- és feladatrendszer, az elvárható tudást figyelembe vevő szöve-gezés, szervesen beépülő és korosztályhoz illeszkedő ábraanyag. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

36 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról Feltárt problémák: Nem tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket. Pl.: a számítógépre, az internetre, a tanulók kö-zötti kooperációra egyáltalán nem építenek, nem helyeznek megfelelő hangsúlyt a min-dennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások megtanítására. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

37 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról Elavult tanítási és tanulási stratégiákat közvetítenek, azaz csak ismeretátadásra vállalkoznak, nem mozgósítják a tanulókat, csak az ismeretek felidézését és nem azok továbbgondolását igénylik a tanulóktól. Inkább szakkönyv, mint tankönyv (pl. túlburjánzanak a szakszavak). Túl sokat markolnak az ismeretekből, nem veszik figyelembe a rendelkezésre álló időt. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

38 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról Nem követik a fokozatosság elvét: nagy ugrások tapasztalhatók az ismeretek mennyiségében és komplikáltságában. Fogalmi rendszerük esetleges: nem egy-séges, következetes fogalomhasználat, nem vagy rosszul (értehetetlenül) definiálja a fogalmakat. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

39 Egy tankönyvvizsgálatról
Informatika oktatása Egy tankönyvvizsgálatról Szövegezés nehezen érthető a korosztály számára: sok a szakszó, az elvonatkoztatás; a szövegek belső tartalma strukturálatlan; túl sok hosszú mondatot tartalmaz. Az illusztrációk nem végiggondoltak, kidolgozatlanok. Lásd még a matematikai TKekről: [SZs], a vizsga- és versenyfeladatok szövegezéséről: [CsB] Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

40 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása
Informatika oktatása A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása PISA’2000, PISA’2003… [l. még: tankönyvek kérdései, feladatai „milyen mértékben fejlesztik … a gondolkodást, kitüntetetten az induktív gondolkodást.” [SE ] [l. még a matematika TK feladatairól: SZs] Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

41 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása
Informatika oktatása A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása A kérdések és feladatok típusbeso-rolása (Sinka szerint): vizuális információkra irányuló feladatok (térkép, diagram, táblázat) tények (hol?, ki?, mi?, mikor?, soroljuk fel!…) sűrítés (hogyan történt?, foglaljuk össze!…) fogalmak (mit jelent?) ismérvek (milyen?, elemezzük!, figyeljük meg!) folyamatok (hogyan változik/változott?, mi a feltétele?) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

42 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása
Informatika oktatása A TKbeli feladatok és kérdések osztályo-zása logikai műveletek (döntsük el!, hasonlítsuk össze!, vessük egybe!) összefüggés keresése (milyen kapcsolatban /össze-függésben van?) következtetés (mi az oka?, mi a célja?, következik-e?, mivel magyarázható/igazolható?, bizonyítsuk be!) értékelés (mi a jelentősége?, értékeljük?) algoritmus követésére irányul (számítás, egyen-letfelírás) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

43 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása A TK nyelve Hosszan taglalható szempont: szókincs, stílus/-összetettség – megcélzott olvasó közönség; idegen (angol) szakkifejezések használata, írása (eredeti, fonetikus) Fercsik Erzsébet [FE] nyomán: a tulajdonnevek pl. a szokásostól eltérő hazai, ill. külföldi családnevek, továbbá informatikában túltengő, idegen eredetű szakkifejezések helyesírásával és fonetikájával kapcsola-tos közlések fontosságára hívom föl a fi-gyelmet. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

44 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása TKtípusok Funkciódominancia (=szerepvállalás) szerint [KJ , KJ3]: közlő munkáltató programozott panoráma a modern technika eszközeivel élő [KJ2]: ad Munkáltató: „…. a készségfejlesztésre törekvő tankönyvek …, amelyekben a transzformációs szerepek (gyakorlati alkalmazás, gyakorlás) dominálnak. … Munkatankönyvek: ha a munkáltatás magában a tankönyvben (s nem kiegészítő részeiben) valósul meg… A módszer szükségszerűen megkívánja, hogy a tankönyvbe írjanak, rajzoljanak a tanulók, ez pedig lehetetlenné teszi a tankönyvek többszöri használatát, gazdaságos megjelentetését, illetve több pszichológiai-pedagógiai aggályt vet föl. ” ad Programozott: „A programozás zárt rendszerekbe, kötött utakra készteti ugyan a használókat, mégis épít aktivitásukra, tevékeny (látszólag önálló) munkájukra. … míg a hagyományos tankönyv csak lehetővé teszi a tanulónak a tanulást, addig a programozott könyv tanítja őket …” ad Panoráma: „Általában gyűjteményes munkák, amelyeknek részei akár egymással is polemizálnak. A tankönyvek (jegyzetek) „csupán” a választható, elemzendő forrásokat, elméleteket, szemelvényeket közlik, ismertetik, a tüzetesebb elemzést, választást a használókra (az előadókra, illetve a hallgatókra) bízzák.” Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

45 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása TKtípusok A felhasználókkal való viszony szerint: egyéni tanuláshoz csoport munkához frontális és egyéni (csoportos) munkára is alkalmas kollektív, iskolai munkához Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

46 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása TKtípusok Életkor szerint: kisiskolás felsőtagozatos középiskolai szakképzési felsőoktatási felnőtt oktatási Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

47 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása TKtípusok Struktúra szerint: hagyományos tankönyvek variálható tankönyvek tankönyvcsaládok modulrendszerű tankönyvek audiovizuális elemeket tartalmazó „szatellitrendszerű” tananyaghordozók elektronikus tankönyvek ad variálható tankönyvek: „kapcsos” könyvek; a gyorsan avuló, változó tananyagok (például pénzügyi, számítástechnikai ismeretek) számára ajánlatos az ilyen, lapokat, fejezeteket könnyen felváltható, cserélhető megoldású tankönyv ad tankönyvcsaládok: egy alaptankönyv tartalmazza legfontosabb ismereteket, ehhez csatlakoznak: szöveggyűjtemények, példatárak, atlaszok; munkafüzetek, feladatlapok; tanári kézikönyvek. Legalább egy féléves anyagot dolgoznak fel. ad modulrendszerű tankönyvek: csak bizonyos témaköröket dolgoznak föl választható könyvek formájában (a kiadó és a téma kapcsolja össze, a specialitás különbözteti meg őket egymástól) ad szatellitrendszerű: műhold-szerűen kísérik egyéb (pl. hang, video) anyagok Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

48 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása TKtípusok Formai-technikai szempont: formátum és szedéstükör (hasábszám) színek száma (1-, 2-, 4-színyomás) kötés (kapcsos; tűzött; cérnafűzéses; tartós, keményfedeles) Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

49 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozott irodalom [CsB] Csernoch Mária–Bujdosó Gyöngyi: „Vizsga- és versenyfeladatok szövegbeviteli hibái és ezek következményei”, OFI, szeptember 30. [DÁ] Dárdai Ágnes: „Az összehasonlító tan-könyvkutatás…”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000 [FE] Fercsik Erzsébet: „A tankönyvek nyelve”, in Könyv és nevelés 99/2, 1999 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

50 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozott irodalom [GB] Gécs Béla: „Színek és festékek esztétiká-járól”, in „Magyar Grafika 2004/5.”, 2004 [GyJ] Gyurgyák János: „Szerkesztők és szerzők könyve”, Osiris Kiadó, 2000 [IJ] Itten: „A színek művészete ”, Corvina, 1970 [KJ1] Karlovitz János: „Illetéktelen beavatko-zás…”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

51 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozott irodalom [KJ2] Karlovitz János: „Tankönyvtípusok, tan-könyvmodellek”, in „Új Pedagógiai Szemle január”, 2001 [KJ3] Karlovitz János dr., „Tankönyvelmélet és tankönyvi alapviszonyok”, PPKE BTK, ?? [KJT] Karlovitz János Tibor: „Az iskolai tankönyvválasztásról…”, in „Új Pedagógiai Szemle január”, 2001 [SE] Sinka Edit: „(El)gondolkodtató tanköny-vek”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000 SZs linkje bizonytalanul érhető el… Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

52 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozott irodalom [SzT] Szántó Tibor: „Könyvtervezés”, Kossuth Nyomda, 1988 [SZs] Somfai Zsuzsa: „Hogyan, mire használ-ják a matematika tanárok a tankönyvet”, in „A fővárosi 9. évf.-os diákok körében 2002 őszén végzett (ún. bemeneti) tudás-szintmérés eredményeinek szakmai elemzése”, FPI, 2002 SZs linkje bizonytalanul érhető el… Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

53 Előadói teljesítmény értékelése
Informatika oktatása Előadói teljesítmény értékelése Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

54 Előadói teljesítmény értékelése
Informatika oktatása Előadói teljesítmény értékelése Az előadás Szerkezete Az előadó Verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Az előadás egyes kellékeiről Tábla Írásvetítő Számítógép Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

55 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Az előadás Alapelv: az előadás már akkor kezdődik, amikor az előadó megjelenik, s addig tart, amíg el nem tűnik Szerkezete Bevezetés Tárgyalás Befejezés Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

56 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Az előadás Bevezetés a jóindulat megszerzése, kapcsolatte-remtés, tartalmi mondanivaló madár-távlatú képének megfestése Tárgyalás téma kifejtése, megszerzett jó kapcso-lat fenntartása Befejezés visszatekintés, emlékek rögzítése Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

57 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Az előadó A verbális kommunikáció Artikuláció – hangképzés Hangerő – megfelelő, dinamika Hanglejtés – hangmagasság változtatása Tempó – átlag: 3-4 szótag/mp, dinamika Beszédszünet – tagolás; figyelemfelkeltés Hangszín – alap+felhangok spektruma Anyanyelvi kultúra – szókincs+nyelvtan Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

58 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Az előadó A nem-verbális kommunikáció (az információ ~90%) Paranyelviek – érzelmi állapotot tükröző Metanyelviek – üzenetközvetítés módjá-ra, eredményességére utalók Gesztusok – pozitív, semleges és negatív Mimika – aktivitást tükröz Tekintet, szemkontaktus – kapcsolattartás Testtartás és testmozdulatok – magabiz-tosság; mozgás/járkálás Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

59 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről Célok: a lényeg kiemelése a részletek könnyebb megértetése az anyag követésének, írásbafoglalásának könnyebbé tétele Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

60 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről Tábla Tanuljunk meg táblára írni – méret, olvashatóság… egyszerre írni és beszélni… törölni… A levezetés-, a kód-írás művészete: ahol számít minden betű, a részek viszonya – tükrözése Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

61 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről Írásvetítő betűméret kitakarás lapozgatós fóliahasználat: kerülendő Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

62 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről Számítógép milyen a jó bemutató? hogyan kell a bemutatót vezérelni? Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

63 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről 1. Milyen a jó bemutató? jelek mérete jelek stílusjegyei kiemelések színek az egyszerre olvasható egységek összeál-lítása dinamika ábra-stílus és -tartalom Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

64 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről 1. Milyen a jó bemutató? (folytatás) hardver-szoftver körülmények „in live” kérdések: programfuttatás, interneten matatás; online vs. hardcopy Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

65 Az előadás egyes kellékeiről
Informatika oktatása Az előadás egyes kellékeiről 2. Hogyan kell a bemutatót vezérelni? verbális és vizuális anyag szinkronja kinek beszéljünk és minek ne?  takarások szándékkal és véletlenül Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...

66 Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé
Informatika oktatása Hivatkozott irodalom [HS] Hernádi Sándor: „Elmondani nem is nehéz”, Gondolat, 1984 [RJ] Róka Jolán (szerk.): „Szónoklatok nagy-könyve – Iskolaigazgatóknak”, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., 2003 [??] ??: „Kommunikáció”, Budapesti Műszaki Főiskola Mérnökpedagógiai Intézet, ???? Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé Szlávi: A tankönyvértékelés kiselőadások elé...


Letölteni ppt "Informatika oktatása Szlávi Péter 2005"

Hasonló előadás


Google Hirdetések