Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Tankönyvértékelés kiselőadások és a szakdolgozat-készítés, -védés elé Szlávi Péter 2005 A (tan)könyvekről.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Tankönyvértékelés kiselőadások és a szakdolgozat-készítés, -védés elé Szlávi Péter 2005 A (tan)könyvekről."— Előadás másolata:

1 A Tankönyvértékelés kiselőadások és a szakdolgozat-készítés, -védés elé Szlávi Péter szlavi@ludens.elte.hu 2005 szlavi@ludens.elte.hu A (tan)könyvekről

2  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé2/65 Tartalom Tankönyvértékelés Tankönyvértékelés Gondolatok a könyvről Gondolatok a könyvről Gondolatok a tankönyvségről Gondolatok a tankönyvségről Hivatkozott irodalmak Hivatkozott irodalmak Az előadói teljesítmény értékelése Az előadói teljesítmény értékelése Az előadás Az előadás Az előadó Az előadó Az előadás egyes kellékeiről Az előadás egyes kellékeiről Hivatkozott irodalmak Hivatkozott irodalmak

3  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé3/65 Tankönyvértékelés

4  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé4/65 Tankönyvértékelés – 1 Gondolatok a könyvről Gondolatok a könyvről Mindenek elé… Mindenek elé… A könyv szerkezete A könyv szerkezete Betűkészletek Betűkészletek Oldalszámozás Oldalszámozás Élőfej Élőfej Címfokozatok Címfokozatok Bekezdések Bekezdések Felsorolások Felsorolások Táblázatok Táblázatok Ábrák és a szöveg Ábrák és a szöveg Lábjegyzetek Lábjegyzetek Idézetek Idézetek Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Irodalomjegyzék Irodalomjegyzék Oldaltükör Oldaltükör Színek Színek Végezetül… Végezetül…

5  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé5/65 Mindenek elé… Vázlatos felvillantása a témának (vannak szakértői…, fontos a kiselőadások elé…). Vázlatos felvillantása a témának (vannak szakértői…, fontos a kiselőadások elé…). A tipikus, jó könyvet boncolgatjuk (nem a tartalmat, hanem a tartalmat közvetítő formát). A tipikus, jó könyvet boncolgatjuk (nem a tartalmat, hanem a tartalmat közvetítő formát). Ne „axiomatizáljunk”! Ne „axiomatizáljunk”! Alapelv: bármi módon is döntünk egy könyvszer- kesztési kérdésben, azt következetesen kövessük! Alapelv: bármi módon is döntünk egy könyvszer- kesztési kérdésben, azt következetesen kövessük!

6  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé6/65 A könyv szerkezete Az információ oldalpárokon találtatik. Az információ oldalpárokon találtatik. A páratlanadik oldal a jobbik. A páratlanadik oldal a jobbik. A jobboldal dominanciája ( az olvasó jobbról bal felé lapozva pörgeti a lapokat kereséskor ) A jobboldal dominanciája ( az olvasó jobbról bal felé lapozva pörgeti a lapokat kereséskor )

7  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé7/65 A könyv szerkezete Szerkezet [GyJ 20-25] : Szerkezet [GyJ 20-25] :GyJ Főszöveg Főszöveg Járulékos részek (JRk) Járulékos részek (JRk) Borító Borító A lapjaikat „technikai kellékekkel” (oldalszám, élőfej…) látják el, amelyek –esetleg– eltér- hetnek az egyes részeknél. A JRk megelőzhetik vagy követhetik a főszö- veget.

8  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé8/65 A könyv szerkezete A megelőző JRk: A megelőző JRk: Címnegyedív Címnegyedív Ajánlás Ajánlás Előszó Előszó köszönetnyilvánítás köszönetnyilvánítás A követő JRk: A követő JRk: Irodalomjegyzék Irodalomjegyzék Függelék Függelék Utószó Utószó Szakkifejezések Szakkifejezések Kolofonoldal Kolofonoldal A megelőző v. követő JR: A megelőző v. követő JR: Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A dőlten szedettek páratlan oldalon kezdődnek.

9  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé9/65 Betűkészletek Kevés számú betűkészletet! Kevés számú betűkészletet! Az olvashatóságot segítheti a betű- forma. [SzT 78-79] Az olvashatóságot segítheti a betű- forma. [SzT 78-79] A betűméret olvasóközönség függő. [SzT 107] A betűméret olvasóközönség függő. [SzT 107] Sorköz-betűméret kapcsolata [SzT 107] Sorköz-betűméret kapcsolata [SzT 107] Kiemelésekkel takarékosan és következete- sen éljünk! Kiemelésekkel takarékosan és következete- sen éljünk! Garamond Courier Times New Roman Arial

10  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé10/65 Oldalszámozás Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Attól függ, amely részhez vagy milyen műhöz (könyv/periodika) tartozik: van-e, folytonossága Attól függ, amely részhez vagy milyen műhöz (könyv/periodika) tartozik: van-e, folytonossága Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Hova (balra-középre… lapszélre=regisz- terként) Hova (balra-középre… lapszélre=regisz- terként) Milyen betűkkel szedve kerüljön (arab számok vagy latin betűk, „alfabetika”) Milyen betűkkel szedve kerüljön (arab számok vagy latin betűk, „alfabetika”)

11  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé11/65 Élőfej Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Oldalfüggőségek [GyJ 193-196] Oldalfüggőségek [GyJ 193-196] Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Kisebb pontméretű, azonos fajtájú Kisebb pontméretű, azonos fajtájú Nem javasolt az aláhúzás (?) Nem javasolt az aláhúzás (?) Verzális (=kapitális) vagy kisverzális [SzT 110] Verzális (=kapitális) vagy kisverzális [SzT 110] Az élőláb ritkán (pl. hivatalos kiadványoknál) tartalmaz egyebet is, pl. az összes oldalak számát.

12  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé12/65 Címfokozatok Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: A szöveg hierarchikusan rendezett gon- dolatok tükre. Ezt a hierarchiai hovatar- tozást kell kifejeznie a címnek – tartalmi- lag és formailag is. A szöveg hierarchikusan rendezett gon- dolatok tükre. Ezt a hierarchiai hovatar- tozást kell kifejeznie a címnek – tartalmi- lag és formailag is. Sorszámozás minden áron? Nem. Sorszámozás minden áron? Nem.

13  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé13/65 Címfokozatok Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Részek címe: szennycímoldalon Részek címe: szennycímoldalon Fejezetcímek páratlan oldalon balra v. középre igazítva (sorkizártan soha!); jobb behúzással (akár több sorosan is) Fejezetcímek páratlan oldalon balra v. középre igazítva (sorkizártan soha!); jobb behúzással (akár több sorosan is) Mennyi legyen a térköz előtte, utána? Mennyi legyen a térköz előtte, utána? Egyben maradás és együtt az első bekez- déssel!!! Egyben maradás és együtt az első bekez- déssel!!! Betűtípus: verzális, kisverzális (?) Betűtípus: verzális, kisverzális (?) Mottó, mint a cím „folytatása”: jobbra zárt, bal behúzással, kurziválva.

14  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé14/65 Bekezdések Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Ne legyen nagyon hosszú! („fél oldalnyi gondolati egység felfoghatatlan!”) Ne legyen nagyon hosszú! („fél oldalnyi gondolati egység felfoghatatlan!”) A gondolat súlya, célja szerint: A gondolat súlya, célja szerint: Normál Normál Megjegyzés Megjegyzés Példa Példa Algoritmus-kód… Algoritmus-kód… speciális bekezdésfajta }

15  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé15/65 Bekezdések Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Első vagy folytatólagos bekezdés megkü- lönböztetése behúzással. (Vagy „játék” a térközzel…) Első vagy folytatólagos bekezdés megkü- lönböztetése behúzással. (Vagy „játék” a térközzel…) Tömbszedés (=sorkizárás) és harmónia, tömbszedés+sorhossz és az olvashatóság összefüggése Tömbszedés (=sorkizárás) és harmónia, tömbszedés+sorhossz és az olvashatóság összefüggése A speciális bekezdések kiemelése „bal- jobb behúzással”, betűstílussal, -mérettel, keretezéssel, színekkel… A speciális bekezdések kiemelése „bal- jobb behúzással”, betűstílussal, -mérettel, keretezéssel, színekkel… Bekezdés és az oldalon maradás Bekezdés és az oldalon maradás

16  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé16/65 Felsorolások Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Hierarchia Hierarchia Fajtái (sorszámozott/nem ~) Fajtái (sorszámozott/nem ~) Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: A hierarchiát tükröző szedés A hierarchiát tükröző szedés Függő behúzás Függő behúzás Kezdőbetűk azonos logika szerint mind nagyok vagy mind kicsik Kezdőbetűk azonos logika szerint mind nagyok vagy mind kicsik

17  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé17/65 Táblázatok Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Szerkezeti egységek: fejsor, normál és összegző sorok, magyarázó és „normál” oszlopok Szerkezeti egységek: fejsor, normál és összegző sorok, magyarázó és „normál” oszlopok Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük. (Vastagított betű vagy háttérszín.) Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük. (Vastagított betű vagy háttérszín.) Az összetartozás kifejezése vonalazással Az összetartozás kifejezése vonalazással Átlógó táblázat – ismételendő fejsor Átlógó táblázat – ismételendő fejsor A szövegigazítás a cellákban A szövegigazítás a cellákban

18  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé18/65 Ábrák és a szöveg Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Ábrákhoz, képekhez –általában– tartozik kísérő szöveg, pl. annak a sorszáma Ábrákhoz, képekhez –általában– tartozik kísérő szöveg, pl. annak a sorszáma Az ábra+ábra-aláírás és a törzs-szöveg jól elkülönítendő Az ábra+ábra-aláírás és a törzs-szöveg jól elkülönítendő Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük keretezéssel vagy háttérszínnel. Az eltérő funkciójú szerkezeti egységeket megkülönböztetjük keretezéssel vagy háttérszínnel. Az ábra és kísérő szövege nem törhet ketté a lap alján Az ábra és kísérő szövege nem törhet ketté a lap alján Ábra és törzs-szöveg: Ábra és törzs-szöveg:

19  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé19/65 Lábjegyzetek Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Mellékes információk Mellékes információk Halmozott hivatkozások – végjegyzetek Halmozott hivatkozások – végjegyzetek Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Hivatkozás jele felső indexben Hivatkozás jele felső indexben Hivatkozásjelek fajtái (sorszám/szimbólum) Hivatkozásjelek fajtái (sorszám/szimbólum) Kisebb pontmérettel, azonos betűtípusú jelekkel Kisebb pontmérettel, azonos betűtípusú jelekkel Függő behúzással Függő behúzással csak óvatosan!

20  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé20/65 Idézetek Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Csak betűhelyesen és forrásmegjelöléssel szabad idézni! Csak betűhelyesen és forrásmegjelöléssel szabad idézni! Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: („Magyaros”!) Macskakörmök közé illesztve, hosszú idézetnél esetleg el - hagyható ( ha az idézés ténye nyilvánvaló ) („Magyaros”!) Macskakörmök közé illesztve, hosszú idézetnél esetleg el - hagyható ( ha az idézés ténye nyilvánvaló ) Idézetben előforduló idézetek (»…«) Idézetben előforduló idézetek (»…«) Kiemelések Kiemelések

21  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé21/65 Tartalomjegyzék Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: A logikai struktúra „madártávlatú” kifeje- zésének és a keresésnek az eszköze. A logikai struktúra „madártávlatú” kifeje- zésének és a keresésnek az eszköze. 3 hierarchia-szintnél mélyebben nem célszerű! ( Ez nem tárgyszó-gyűjtemény. ) 3 hierarchia-szintnél mélyebben nem célszerű! ( Ez nem tárgyszó-gyűjtemény. ) Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Visszaadja a struktúrát: beljebb kezdések- kel, vagy betűfokozatokkal vagy … Visszaadja a struktúrát: beljebb kezdések- kel, vagy betűfokozatokkal vagy … Normál stílusú betűkből szedendő; nem szerencsés a verzális (kapitális) szedés Normál stílusú betűkből szedendő; nem szerencsés a verzális (kapitális) szedés

22  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé22/65 Hivatkozások Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: mások eredményeit, véleményét magunkévá ten- ni, hivatkozni rá csak a fellelhetőség megjelölé- sével szabad! mások eredményeit, véleményét magunkévá ten- ni, hivatkozni rá csak a fellelhetőség megjelölé- sével szabad! Sorszámozottan (pl. [18] ), vagy névvel (pl. [Cormen] ), vagy név és évszámmal (pl. [Cormen 2001B] ); kiegészíthető pontosabb oldalszámmal (pl. [18, 18 p.], [18, 28-30 o.], [Cormen 2001B, 180-190 p.] ) Sorszámozottan (pl. [18] ), vagy névvel (pl. [Cormen] ), vagy név és évszámmal (pl. [Cormen 2001B] ); kiegészíthető pontosabb oldalszámmal (pl. [18, 18 p.], [18, 28-30 o.], [Cormen 2001B, 180-190 p.] ) Tipográfia: Tipográfia: Esetleg némileg kisebb betűfokozattal Esetleg némileg kisebb betűfokozattal

23  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé23/65 Irodalomjegyzék Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Alapelv: könnyen lehessen visszakeresni a hivatkozás pontos adatait Alapelv: könnyen lehessen visszakeresni a hivatkozás pontos adatait Minimum: szerző(k), cím, kiadásév, kiadó. ( Bonyodalmak a periodikában, az inter- neten megjelenő művek esetében… ) Minimum: szerző(k), cím, kiadásév, kiadó. ( Bonyodalmak a periodikában, az inter- neten megjelenő művek esetében… ) Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Hivatkozás megismétlése + pontos adatok, behúzással, esetleg az egyes részek eltérő kiemelésével Hivatkozás megismétlése + pontos adatok, behúzással, esetleg az egyes részek eltérő kiemelésével Lásd a példákat a „Hivatkozott irodal - mak” résznél. Lásd a példákat a „Hivatkozott irodal - mak” résznél.rész

24  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé24/65 Oldaltükör Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Nagyban befolyásolja a könyv hatékony és élvezetes olvasását: harmóniát sugároz- hat, de megakadályozhatja a kényelmes olvasást is! Nagyban befolyásolja a könyv hatékony és élvezetes olvasását: harmóniát sugároz- hat, de megakadályozhatja a kényelmes olvasást is! Tipográfiai szempontból: Tipográfiai szempontból: Oldalformátum, margók Oldalformátum, margók Oldal- és oldaltükör-arányok Oldal- és oldaltükör-arányok Kötésmargó Kötésmargó Optikai és geometriai tengely különbözése Optikai és geometriai tengely különbözése

25  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé25/65 Színek Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: Csak a szöveg színezéséről... Csak a szöveg színezéséről... Célok: Célok: kiemelés, kiemelés, elkülönítés (megjegyzés, algoritmus- illusztráció) elkülönítés (megjegyzés, algoritmus- illusztráció) Színes objektumok: a betűk és a hátterük Színes objektumok: a betűk és a hátterük Tipográfia Tipográfia Kevés számút, de következetesen Kevés számút, de következetesen A háttér „hatékonyabb” eszköz A háttér „hatékonyabb” eszköz Színharmónia [IJ] és „színlélektan” [GB] Színharmónia [IJ] és „színlélektan” [GB]

26  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé26/65 Végezetül… Lényegi szempontból: Lényegi szempontból: A helyesírás nem eléggé hangsúlyozható- an fontos. A helyesírás nem eléggé hangsúlyozható- an fontos. Tipikus hibák: Tipikus hibák: Betűelírások (cserék, kihagyások, betoldá- sok…) Még ha az olvashatóság meg is marad, akkurátusan javítandók!!! Betűelírások (cserék, kihagyások, betoldá- sok…) Még ha az olvashatóság meg is marad, akkurátusan javítandók!!! L. [CsB]

27  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé 27/65 Végzetül… Végzetül…

28  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé 28/65 Végezetül… Tipikus hibák (folytatás) : Tipikus hibák (folytatás) : A központozás jelei és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) A központozás jelei és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) Zárójelek és egyéb páros v. páratlan írásjelek és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) Zárójelek és egyéb páros v. páratlan írásjelek és a szó viszonyának helytelen szedése (+automatikus tördelés) Rövidítések és központozás („, stb.”, „db.”, „ui.”, „kg.”, „pl.”, „lsd.”) Rövidítések és központozás („, stb.”, „db.”, „ui.”, „kg.”, „pl.”, „lsd.”) L. Fercsik Erzsébet: A tankönyvek nyelve ( http://www.opkm.hu/konyvesneveles/1999/2/cikk9.html) cikk zárójelek használatára vonatkozó bekezdéseit! http://www.opkm.hu/konyvesneveles/1999/2/cikk9.html

29  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé29/65 A könyvszerkesztés lépéseiről… A könyvszerkesztés lépései – „Magad uram, ha nincs szolgád!” A könyvszerkesztés lépései – „Magad uram, ha nincs szolgád!” vázlat – címfokozatok stílusa, oldalbeál- lítás … vázlat – címfokozatok stílusa, oldalbeál- lítás … részek, fejezetek begépelése (stílussal vagy anélkül?) részek, fejezetek begépelése (stílussal vagy anélkül?) helyesírás-ellenőrzés helyesírás-ellenőrzés stílusfésülés, véglegesítés, tördelések (ár- va- és özvegysorok) stílusfésülés, véglegesítés, tördelések (ár- va- és özvegysorok) táblázatok, ábrák és véglegesítésük táblázatok, ábrák és véglegesítésük élőfejek, -lábak élőfejek, -lábak mindenféle jegyzékekkel kiegészítés … mindenféle jegyzékekkel kiegészítés …

30  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé30/65 Tankönyvértékelés – 2 Gondolatok a tankönyvségről Gondolatok a tankönyvségről Mi a tankönyv? Mi a tankönyv? Szempontrendszerek, elvárások Szempontrendszerek, elvárások Egy tankönyvvizsgálatról Egy tankönyvvizsgálatról A TKbeli feladatok és kérdések osztályozása A TKbeli feladatok és kérdések osztályozása A TK nyelve A TK nyelve TKtípusok TKtípusok TK = tankönyv

31  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé31/65 Mi a tankönyv? Válasz KJ3 alapján. Érdemes! Ízelítőül: Válasz KJ3 alapján. Érdemes! Ízelítőül: 1. „… rendszerint tanítást tételez fel, de vannak magántanulásra szánt TKek is. … az isko- lában tárgyalt anyagnak begyakorlására, meg- tanulására szolgál.…” 2. „…a tantervben meghatározott oktatási és nevelési célok megvalósításának egyik eszkö- ze…” 3. „…a szerzői jogi védelem alá eső, … az e rendeletben meghatározottak szerint tankönyv- vé nyilvánított könyv…” Mottó: „Szitával merít vizet az, aki könyv nélkül akar tanulni.” (középkori közmondás)

32  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé32/65 Szempontrendszerek, elvárások !!! Vannak TK szempontrendszerek !!! ( TANOSZ=Tankönyvesek Országos Szövetsége ) !!! Vannak TK szempontrendszerek !!! ( TANOSZ=Tankönyvesek Országos Szövetsége )Tankönyvesek Országos SzövetségeTankönyvesek Országos Szövetsége Szempontok KJ szerint [KJ1 484-5] : Szempontok KJ szerint [KJ1 484-5] : Alapkövetelmény: „Kötelező nemzetközi szabályzatok, országos törvények, tankönyvren- deletek, tantervek... … nem tartalmazhatnak államellenes, humá- numot (vallásos érzelmeket, népeket, nemzeti- ségeket stb.) sértő kitételeket.” Alapkövetelmény: „Kötelező nemzetközi szabályzatok, országos törvények, tankönyvren- deletek, tantervek... … nem tartalmazhatnak államellenes, humá- numot (vallásos érzelmeket, népeket, nemzeti- ségeket stb.) sértő kitételeket.”

33  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé33/65 Szempontrendszerek, elvárások Szakmai: a tudomány fejlődésének köve- tése (aktualitás / a tudomány belső logikájának bemuta- tása) Szakmai: a tudomány fejlődésének köve- tése (aktualitás / a tudomány belső logikájának bemuta- tása) Pedagógiai-pszichológiai: életkori sajá- tosságok figyelembe vétele, didaktikai fel- dolgozottság Pedagógiai-pszichológiai: életkori sajá- tosságok figyelembe vétele, didaktikai fel- dolgozottság Nyelvi: nyelvi-stiláris tisztaság, érthetőség, szabatosság Nyelvi: nyelvi-stiláris tisztaság, érthetőség, szabatosság Vizuális: ábrák kifejező, célszerű volta, színvonala, motiváló erő Vizuális: ábrák kifejező, célszerű volta, színvonala, motiváló erő Könyvészeti: a kivitelezési esztétikai szín- vonala, olvashatóság (szedés), a kötés tartós- sága Könyvészeti: a kivitelezési esztétikai szín- vonala, olvashatóság (szedés), a kötés tartós- sága Egyebek: nem tartalmazhat reklámértékű kitételeket, képeket Egyebek: nem tartalmazhat reklámértékű kitételeket, képeket

34  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé34/65 Egy tankönyvvizsgálatról Egy tankönyvekre vonatkozó, 2002- ben készült tanulmány néhány fontos megállapítása: Az iskolai oktatás minősége szempontjából alapvető fontosságú a tankönyvek minő- sége. Az iskolai oktatás minősége szempontjából alapvető fontosságú a tankönyvek minő- sége. A ( 90-es évek… ) tartalmi szabályozás bizony- talanságai rögtönzésre kényszerítette a kia- dókat. A ( 90-es évek… ) tartalmi szabályozás bizony- talanságai rögtönzésre kényszerítette a kia- dókat. Leépültek az országos pedagógiai háttérin- tézmények, amelyek korábban garantálták az oktatás, ezen belül az új tankönyvek szakmai színvonalát. Leépültek az országos pedagógiai háttérin- tézmények, amelyek korábban garantálták az oktatás, ezen belül az új tankönyvek szakmai színvonalát.

35  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé35/65 Egy tankönyvvizsgálatról A vizsgálat szempontjai: Mennyire törekszik a tankönyv Mennyire törekszik a tankönyv a képességfejlesztésre, a képességfejlesztésre, a tanulói aktivitásra, a tanulói aktivitásra, a csoportmunkára. a csoportmunkára. A tankönyv használhatósága: A tankönyv használhatósága: emészthető mennyiségű ismeretanyag, emészthető mennyiségű ismeretanyag, egymásra épülő fogalom- és feladatrendszer, egymásra épülő fogalom- és feladatrendszer, az elvárható tudást figyelembe vevő szöve- gezés, az elvárható tudást figyelembe vevő szöve- gezés, szervesen beépülő és korosztályhoz illeszkedő ábraanyag. szervesen beépülő és korosztályhoz illeszkedő ábraanyag.

36  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé36/65 Egy tankönyvvizsgálatról Feltárt problémák: Nem tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket. Pl.: Nem tükrözik a megváltozott társadalmi igényeket. Pl.: a számítógépre, az internetre, a tanulók kö- zötti kooperációra egyáltalán nem építenek, a számítógépre, az internetre, a tanulók kö- zötti kooperációra egyáltalán nem építenek, nem helyeznek megfelelő hangsúlyt a min- dennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások megtanítására. nem helyeznek megfelelő hangsúlyt a min- dennapi életvitelhez szükséges ismeretek és problémamegoldások megtanítására.

37  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé37/65 Egy tankönyvvizsgálatról Elavult tanítási és tanulási stratégiákat közvetítenek, azaz Elavult tanítási és tanulási stratégiákat közvetítenek, azaz csak ismeretátadásra vállalkoznak, csak ismeretátadásra vállalkoznak, nem mozgósítják a tanulókat, nem mozgósítják a tanulókat, csak az ismeretek felidézését és nem azok továbbgondolását igénylik a tanulóktól. csak az ismeretek felidézését és nem azok továbbgondolását igénylik a tanulóktól. Inkább szakkönyv, mint tankönyv (pl. túlburjánzanak a szakszavak). Inkább szakkönyv, mint tankönyv (pl. túlburjánzanak a szakszavak). Túl sokat markolnak az ismeretekből, nem veszik figyelembe a rendelkezésre álló időt. Túl sokat markolnak az ismeretekből, nem veszik figyelembe a rendelkezésre álló időt.

38  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé38/65 Egy tankönyvvizsgálatról Nem követik a fokozatosság elvét: nagy ugrások tapasztalhatók az ismeretek mennyiségében és komplikáltságában. Nem követik a fokozatosság elvét: nagy ugrások tapasztalhatók az ismeretek mennyiségében és komplikáltságában. Fogalmi rendszerük esetleges: nem egy- séges, következetes fogalomhasználat, nem vagy rosszul (értehetetlenül) definiálja a fogalmakat. Fogalmi rendszerük esetleges: nem egy- séges, következetes fogalomhasználat, nem vagy rosszul (értehetetlenül) definiálja a fogalmakat.

39  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé39/65 Egy tankönyvvizsgálatról Szövegezés nehezen érthető a korosztály számára: Szövegezés nehezen érthető a korosztály számára: sok a szakszó, az elvonatkoztatás; sok a szakszó, az elvonatkoztatás; a szövegek belső tartalma strukturálatlan; a szövegek belső tartalma strukturálatlan; túl sok hosszú mondatot tartalmaz. túl sok hosszú mondatot tartalmaz. Az illusztrációk nem végiggondoltak, kidolgozatlanok. Az illusztrációk nem végiggondoltak, kidolgozatlanok. Lásd még a matematikai TKekről: [SZs], matematikai TKekről: [SZs], a vizsga- és versenyfeladatok szövegezéséről: [CsB] a vizsga- és versenyfeladatok szövegezéséről: [CsB]

40  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé40/65 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo- zása PISA’2000, PISA’2003… [l. még: http://www.oecd-pisa.hu/ ] PISA’2000, PISA’2003… [l. még: http://www.oecd-pisa.hu/ ]http://www.oecd-pisa.hu/ tankönyvek kérdései, feladatai „milyen mértékben fejlesztik … a gondolkodást, kitüntetetten az induktív gondolkodást.” [SE 603-604] tankönyvek kérdései, feladatai „milyen mértékben fejlesztik … a gondolkodást, kitüntetetten az induktív gondolkodást.” [SE 603-604] [l. még a matematika TK feladatairól: SZs]

41  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé41/65 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo- zása A kérdések és feladatok típusbeso- rolása (Sinka szerint): A kérdések és feladatok típusbeso- rolása (Sinka szerint): vizuális információkra irányuló feladatok ( térkép, diagram, táblázat ) vizuális információkra irányuló feladatok ( térkép, diagram, táblázat ) tények ( hol?, ki?, mi?, mikor?, soroljuk fel!… ) tények ( hol?, ki?, mi?, mikor?, soroljuk fel!… ) sűrítés ( hogyan történt?, foglaljuk össze!… ) sűrítés ( hogyan történt?, foglaljuk össze!… ) fogalmak ( mit jelent? ) fogalmak ( mit jelent? ) ismérvek ( milyen?, elemezzük!, figyeljük meg! ) ismérvek ( milyen?, elemezzük!, figyeljük meg! ) folyamatok ( hogyan változik/változott?, mi a feltétele? ) folyamatok ( hogyan változik/változott?, mi a feltétele? )

42  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé42/65 A TKbeli feladatok és kérdések osztályo- zása logikai műveletek ( döntsük el!, hasonlítsuk össze!, vessük egybe! ) logikai műveletek ( döntsük el!, hasonlítsuk össze!, vessük egybe! ) összefüggés keresése ( milyen kapcsolatban /össze- függésben van? ) összefüggés keresése ( milyen kapcsolatban /össze- függésben van? ) következtetés ( mi az oka?, mi a célja?, következik-e?, mivel magyarázható/igazolható?, bizonyítsuk be! ) következtetés ( mi az oka?, mi a célja?, következik-e?, mivel magyarázható/igazolható?, bizonyítsuk be! ) értékelés ( mi a jelentősége?, értékeljük? ) értékelés ( mi a jelentősége?, értékeljük? ) algoritmus követésére irányul ( számítás, egyen- letfelírás ) algoritmus követésére irányul ( számítás, egyen- letfelírás )

43  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé43/65 A TK nyelve Hosszan taglalható szempont: Hosszan taglalható szempont: szókincs, stílus/-összetettség – megcélzott olvasó közönség; szókincs, stílus/-összetettség – megcélzott olvasó közönség; idegen (angol) szakkifejezések használata, írása (eredeti, fonetikus) idegen (angol) szakkifejezések használata, írása (eredeti, fonetikus) … Fercsik Erzsébet [FE] nyomán: a Fercsik Erzsébet [FE] nyomán: a tulajdonnevek pl. a szokásostól eltérő hazai, ill. külföldi családnevek, továbbá tulajdonnevek pl. a szokásostól eltérő hazai, ill. külföldi családnevek, továbbá informatikában túltengő,szakkifejezések informatikában túltengő, idegen eredetű szakkifejezések helyesírásával és fonetikájával kapcsola- tos közlések fontosságára hívom föl a fi- gyelmet.

44  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé44/65 TKtípusok Funkciódominancia (=szerepvállalás ) szerint [KJ2 80-88, KJ3] : Funkciódominancia (=szerepvállalás ) szerint [KJ2 80-88, KJ3] : közlő közlő munkáltató munkáltató programozott programozott panoráma panoráma a modern technika eszközeivel élő a modern technika eszközeivel élő

45  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé45/65 TKtípusok A felhasználókkal való viszony szerint: A felhasználókkal való viszony szerint: egyéni tanuláshoz egyéni tanuláshoz csoport munkához csoport munkához frontális és egyéni (csoportos) munkára is alkalmas frontális és egyéni (csoportos) munkára is alkalmas kollektív, iskolai munkához kollektív, iskolai munkához

46  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé46/65 TKtípusok Életkor szerint: Életkor szerint: kisiskolás kisiskolás felsőtagozatos felsőtagozatos középiskolai középiskolai szakképzési szakképzési felsőoktatási felsőoktatási felnőtt oktatási felnőtt oktatási

47  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé47/65 TKtípusok Struktúra szerint: Struktúra szerint: hagyományos tankönyvek hagyományos tankönyvek variálható tankönyvek variálható tankönyvek tankönyvcsaládok tankönyvcsaládok modulrendszerű tankönyvek modulrendszerű tankönyvek audiovizuális elemeket tartalmazó „szatellitrendszerű” tananyaghordozók audiovizuális elemeket tartalmazó „szatellitrendszerű” tananyaghordozók elektronikus tankönyvek elektronikus tankönyvek

48  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé48/65 TKtípusok Formai-technikai szempont: Formai-technikai szempont: formátum és szedéstükör (hasábszám) formátum és szedéstükör (hasábszám) színek száma (1-, 2-, 4-színyomás) színek száma (1-, 2-, 4-színyomás) kötés (kapcsos; tűzött; cérnafűzéses; tartós, keményfedeles) kötés (kapcsos; tűzött; cérnafűzéses; tartós, keményfedeles)

49  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé49/65 Hivatkozott irodalom [CsB] Csernoch Mária–Bujdosó Gyöngyi: „Vizsga- és versenyfeladatok szövegbeviteli hibái és ezek következményei”, OFI, 2009. szeptember 30. Vizsga- és versenyfeladatok szövegbeviteli hibái és ezek következményeiVizsga- és versenyfeladatok szövegbeviteli hibái és ezek következményei [DÁ] Dárdai Ágnes: „Az összehasonlító tan- könyvkutatás…”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000 [FE] Fercsik Erzsébet: „A tankönyvek nyelve”, in Könyv és nevelés 99/2, 1999 A tankönyvek nyelveKönyv és nevelés 99/2A tankönyvek nyelveKönyv és nevelés 99/2

50  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé50/65 Hivatkozott irodalom [GB] Gécs Béla: „Színek és festékek esztétiká- járól”, in „Magyar Grafika 2004/5.”, 2004 Gécs Béla: „Színek és festékek esztétiká- járól”, in „Magyar Grafika 2004/5.”, 2004Gécs Béla: „Színek és festékek esztétiká- járól”, in „Magyar Grafika 2004/5.”, 2004 [GyJ] Gyurgyák János: „Szerkesztők és szerzők könyve”, Osiris Kiadó, 2000 [IJ] Itten: „A színek művészete ”, Corvina, 1970 [KJ1] Karlovitz János: „Illetéktelen beavatko- zás…”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000

51  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé51/65 Hivatkozott irodalom [KJ2] Karlovitz János: „Tankönyvtípusok, tan- könyvmodellek”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001 Karlovitz János: „Tankönyvtípusok, tan- könyvmodellek”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001Karlovitz János: „Tankönyvtípusok, tan- könyvmodellek”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001 [KJ3] Karlovitz János dr., „Tankönyvelmélet és tankönyvi alapviszonyok”, PPKE BTK, ?? Karlovitz János dr., „Tankönyvelmélet és tankönyvi alapviszonyok”, PPKE BTK, ??Karlovitz János dr., „Tankönyvelmélet és tankönyvi alapviszonyok”, PPKE BTK, ?? [KJT] Karlovitz János Tibor: „Az iskolai tankönyvválasztásról…”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001 Karlovitz János Tibor: „Az iskolai tankönyvválasztásról…”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001Karlovitz János Tibor: „Az iskolai tankönyvválasztásról…”, in „Új Pedagógiai Szemle 2001. január”, 2001 [SE]Sinka Edit: „(El)gondolkodtató tanköny- vek”, in „Educatio 9. évf. 3. sz.”, 2000

52  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé52/65 Hivatkozott irodalom [SzT] Szántó Tibor: „Könyvtervezés”, Kossuth Nyomda, 1988 [SZs] Somfai Zsuzsa: „Hogyan, mire használ- ják a matematika tanárok a tankönyvet”, in „ A fővárosi 9. évf.-os diákok körében 2002 őszén végzett (ún. bemeneti) tudás-szintmérés eredményeinek szakmai elemzése ”, FPI, 2002 Somfai Zsuzsa: „Hogyan, mire használ- ják a matematika tanárok a tankönyvet”Somfai Zsuzsa: „Hogyan, mire használ- ják a matematika tanárok a tankönyvet”

53  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé53/65 Előadói teljesítmény értékelése

54  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé54/65 Előadói teljesítmény értékelése Az előadás Az előadás Szerkezete Szerkezete Az előadó Az előadó Verbális kommunikáció Verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Nem verbális kommunikáció Az előadás egyes kellékeiről Az előadás egyes kellékeiről Tábla Tábla Írásvetítő Írásvetítő Számítógép Számítógép

55  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé55/65 Az előadás Alapelv: az előadás már akkor kezdődik, amikor az előadó megjelenik, s addig tart, amíg el nem tűnik Alapelv: az előadás már akkor kezdődik, amikor az előadó megjelenik, s addig tart, amíg el nem tűnik Szerkezete Szerkezete Bevezetés Bevezetés Tárgyalás Tárgyalás Befejezés Befejezés

56  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé56/65 Az előadás Bevezetés a jóindulat megszerzése, kapcsolatte- remtés, tartalmi mondanivaló madár- távlatú képének megfestése Bevezetés a jóindulat megszerzése, kapcsolatte- remtés, tartalmi mondanivaló madár- távlatú képének megfestése Tárgyalás téma kifejtése, megszerzett jó kapcso- lat fenntartása Tárgyalás téma kifejtése, megszerzett jó kapcso- lat fenntartása Befejezés visszatekintés, emlékek rögzítése Befejezés visszatekintés, emlékek rögzítése

57  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé57/65 Az előadó A verbális kommunikáció A verbális kommunikáció Artikuláció – hangképzés Artikuláció – hangképzés Hangerő – megfelelő, dinamika Hangerő – megfelelő, dinamika Hanglejtés – hangmagasság változtatása Hanglejtés – hangmagasság változtatása Tempó – átlag: 3-4 szótag/mp, dinamika Tempó – átlag: 3-4 szótag/mp, dinamika Beszédszünet – tagolás; figyelemfelkeltés Beszédszünet – tagolás; figyelemfelkeltés Hangszín – alap+felhangok spektruma Hangszín – alap+felhangok spektruma Anyanyelvi kultúra – szókincs+nyelvtan Anyanyelvi kultúra – szókincs+nyelvtan

58  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé58/65 Az előadó A nem-verbális kommunikáció ( az információ ~90% ) A nem-verbális kommunikáció ( az információ ~90% ) Paranyelviek – érzelmi állapotot tükröző Paranyelviek – érzelmi állapotot tükröző Metanyelviek – üzenetközvetítés módjá- ra, eredményességére utalók Metanyelviek – üzenetközvetítés módjá- ra, eredményességére utalók Gesztusok – pozitív, semleges és negatív Gesztusok – pozitív, semleges és negatív Mimika – aktivitást tükröz Mimika – aktivitást tükröz Tekintet, szemkontaktus – kapcsolattartás Tekintet, szemkontaktus – kapcsolattartás Testtartás és testmozdulatok – magabiz- tosság; mozgás/járkálás Testtartás és testmozdulatok – magabiz- tosság; mozgás/járkálás

59  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé59/65 Az előadás egyes kellékeiről Célok: Célok: a lényeg kiemelése a lényeg kiemelése a részletek könnyebb megértetése a részletek könnyebb megértetése az anyag követésének, írásbafoglalásának könnyebbé tétele az anyag követésének, írásbafoglalásának könnyebbé tétele

60  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé60/65 Az előadás egyes kellékeiről Tábla Tábla Tanuljunk meg táblára írni – méret, olvashatóság… táblára írni – méret, olvashatóság… egyszerre írni és beszélni… egyszerre írni és beszélni… törölni… törölni… A levezetés-, a kód-írás művészete: ahol számít minden betű, minden betű, a részek viszonya – tükrözése a részek viszonya – tükrözése

61  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé61/65 Az előadás egyes kellékeiről Írásvetítő Írásvetítő betűméret betűméret kitakarás kitakarás lapozgatós fóliahasználat: kerülendő lapozgatós fóliahasználat: kerülendő

62  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé62/65 Az előadás egyes kellékeiről Számítógép Számítógép 1. milyen a jó bemutató? 2. hogyan kell a bemutatót vezérelni?

63  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé63/65 Az előadás egyes kellékeiről 1. Milyen a jó bemutató? jelek mérete jelek mérete jelek stílusjegyei jelek stílusjegyei kiemelések kiemelések színek színek az egyszerre olvasható egységek összeál- lítása az egyszerre olvasható egységek összeál- lítása dinamika dinamika ábra-stílus és -tartalom ábra-stílus és -tartalom

64  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé64/65 Az előadás egyes kellékeiről 1. Milyen a jó bemutató? (folytatás) hardver-szoftver körülmények hardver-szoftver körülmények „in live” kérdések: programfuttatás, interneten matatás; online vs. hardcopy „in live” kérdések: programfuttatás, interneten matatás; online vs. hardcopy

65  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé65/65 Az előadás egyes kellékeiről 2. Hogyan kell a bemutatót vezérelni? verbális és vizuális anyag szinkronja verbális és vizuális anyag szinkronja kinek beszéljünk és minek ne? kinek beszéljünk és minek ne? takarások szándékkal és véletlenül takarások szándékkal és véletlenül

66  2014. 07. 21.2014. 07. 21.2014. 07. 21. Szlávi: Tankönyvértékelés kiselőadás elé66/65 Hivatkozott irodalom [HS] Hernádi Sándor: „Elmondani nem is nehéz”, Gondolat, 1984 [RJ]Róka Jolán (szerk.): „Szónoklatok nagy- könyve – Iskolaigazgatóknak”, Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft., 2003 [??]??: „Kommunikáció”, Budapesti Műszaki Főiskola Mérnökpedagógiai Intézet, ???? [??]??: „Kommunikáció”, Budapesti Műszaki Főiskola Mérnökpedagógiai Intézet, ??????: „Kommunikáció”, Budapesti Műszaki Főiskola Mérnökpedagógiai Intézet, ??????: „Kommunikáció”, Budapesti Műszaki Főiskola Mérnökpedagógiai Intézet, ????


Letölteni ppt "A Tankönyvértékelés kiselőadások és a szakdolgozat-készítés, -védés elé Szlávi Péter 2005 A (tan)könyvekről."

Hasonló előadás


Google Hirdetések