Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1Gazdasági informatika II.2008.02.20. Gazdasági informatika II. Gyurkó György.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1Gazdasági informatika II.2008.02.20. Gazdasági informatika II. Gyurkó György."— Előadás másolata:

1 1Gazdasági informatika II.2008.02.20. Gazdasági informatika II. Gyurkó György

2 2Gazdasági informatika II.2008.02.20. Informatikai erőforrások és felhasználók

3 3Gazdasági informatika II.2008.02.20. Hardver és szoftver Hardver: műszaki berendezéseket: számítógépeket, adattárolókat, be- és kiviteli eszközöket (perifériákat), modemeket, kábeleket; hálózati elemeket és egyéb pl. műholdas adatátviteli eszközöket jelent. Szoftver: olyan program, utasítássorozat, ami az aktív hardverkomponenseket vezéreli. - Tágabb értelemben szoftvernek számítanak mindazon programok, eljárások, szabályok és kapcsolódó dokumentumok, amelyek nélkülözhetetlenek valamely számítógépes rendszer működéséhez [MSZ ISO/IEC 9126].

4 4Gazdasági informatika II.2008.02.20. Hardver

5 5Gazdasági informatika II.2008.02.20. Számítógép Adatcsatorna Központi egység Processzor + központi memória Háttér- tárak I/O perifé- riák Hálózati csatlakozás

6 6Gazdasági informatika II.2008.02.20. A hardver legfontosabb értékelési szempontjai: a CPU teljesítménye, központi memória mérete; a háttértárak jellemzői (hozzáférési mód, kapacitás, átlagos elérési idő); perifériák jellemzői; támogatott szabványok, hálózati kommunikációs képességek; kompatibilitás, a géptípuson használható operációs rendszer és a rátelepíthető szoftverek köre; a hálózat jellemzői (kapacitás, megbízhatóság); ár/teljesítmény arány, beszerzési és üzemeltetési költségek.

7 7Gazdasági informatika II.2008.02.20. Hálózatok, hálózati kommunikáció

8 8Gazdasági informatika II.2008.02.20. Hálózatok, hálózati kommunikáció Helyi (lokális) hálózatok (Local Area Network = LAN); Távoli hálózatok (Wide Area Network = WAN). A különböző technológiákon és szabványokon felépülő hálózatok is összekapcsolhatók egy internetbe. (Ennek nevezetes példája a TCP/IP protokollon alapuló világhálózat: a nagybetűsen írt Internet.) Protokollok: a hálózati kommunikáció különböző szintjeire vonatkozó, hivatalos szabványokban vagy tekintélyes gyártók házi szabványaiban rögzített szabályok.

9 9Gazdasági informatika II.2008.02.20. A hálózati kommunikáció néhány jellemzője A jelsorozat a csatorna zaja miatt sérülhet, elveszhet; ezért a küldeménynek nemcsak az érdemi adatokat, hanem az ellenőrzést, javítást segítő, járulékos adatokat is tartalmazni kell (redundancia). Minden gépet (csomópontot) egyedi azonosítóval kell ellátni, és a küldeményt a célpont azonosítójára hivatkozó címzéssel ki kell egészíteni. Egy küldemény különböző utakat járhat be az (al)hálózatban, közben a címzetten kívül más csomópontokat is érinthet. Azonos (al)hálózatban különböző forrásokból, különböző címzetteknek szóló küldemények keringenek. A címzett esetleg egy másik (al)hálózatba van kapcsolva, ami esetleg más kommunikációs szabványokat követ.

10 10Gazdasági informatika II.2008.02.20. Csomagkapcsolt hálózatok Kialakításuk motivációja: A hálózat (alhálózat) két csomópontja között továbbított nagyméretű üzenet, hosszú időre lefoglalná a hálózatot úgy, hogy azalatt a többi csomópont egyáltalán nem juthatna szóhoz. A csomagokra bontás nélkül továbbított üzenet torzulása esetén a teljes üzenet elküldését meg kellene ismételni.

11 11Gazdasági informatika II.2008.02.20. A csomagkapcsolt hálózatok további jellemzői A csomagokat sorszámozni kell. Olyan csomagokat, amiknek a megérkezését a címzett csomópont egy időhatáron túl nem igazolta vissza, ismételten el kell küldeni. A hálózatban egy küldemény különböző csomagjai különböző utakat járhatnak be, így a kisebb sorszámú csomag később érkezhet, egyes csomagoknak az eredeti és az ismételt példánya is megérkezhet. Gondoskodni kell a csomagok sorba rendezéséről, ismétlések kiszűréséről.

12 12Gazdasági informatika II.2008.02.20. A hálózati kommunikáció OSI referenciamodellje

13 13Gazdasági informatika II.2008.02.20. Csomag a szállítási és a hálózati rétegben és keret az adatkapcsolati rétegben

14 14Gazdasági informatika II.2008.02.20. Az OSI referenciamodell előnyei Javítja a hálózati alkalmazások szilárdságát. Egy problématípus megoldását, egy új igény teljesítését, egy hiba javítását általában a hálózati kommunikáció egy-egy rétegére korlátozza. Javítja a hálózati rendszerek elemezhetőségét. Megkönnyíti annak meghatározását, hogy egy új igény teljesítése mely rétegre tartozik, egy hiba oka mely rétegben lehet, azt hol kell javítani. Javítja a hálózati rendszerek karbantarthatóságát. Könnyű meghatározni, milyen változtatással teljesíthető az igény (elemezhetőség), és a változtatás csak egy rétegre korlátozódik (szilárdság). Megkönnyíti az összetett hálózatok tervezését. A különböző típusú hálózatok összekapcsolásának problémája csak a 3. réteget (a hálózati réteget) érinti.

15 15Gazdasági informatika II.2008.02.20. Szoftverek

16 16Gazdasági informatika II.2008.02.20. Működő szoftverek Operációs rendszer (a számítógép és a perifériák működésének összehangolása, a hálózati kommunikáció támogatása, kényelmes ember-gép párbeszéd támogatása, a felhasználói szoftverek hordozhatóságának biztosítása), Általánosan használt szoftverek (dokumentumszerkesztés, táblázatkezelés, képek megjelenítése és szerkesztése, multimédia használata, levelezés, web böngészés, adatbáziskezelés stb.), Speciális felhasználói alkalmazások

17 17Gazdasági informatika II.2008.02.20. Üzleti / gazdasági alkalmazások osztályozása: Feldolgozási módok különbözősége szerint: –kötegelt feldolgozás, –tranzakció-feldolgozás, –on-line elemző feldolgozás. Üzleti tevékenység támogatott szintje szerint: –végrehajtás szintje, –középvezetői szint, –felsővezetői szint. Integráltság foka szerint: –szigetrendszer integráció nélkül, –szigetrendszer folyamat szintű integrációval, –szervezeti szintű integráció, –hálózati együttműködés.

18 18Gazdasági informatika II.2008.02.20. A szervezeti szintű integrációt megelőző korszak: feldolgozási módok, tevékenységi szintek, funkcionális területek

19 19Gazdasági informatika II.2008.02.20. Üzleti alkalmazások (szoftverek) / 1 EDP - (Electronic Data Processing) egyszerű adatfeldolgozás OLTP (On-Line Transaction Processing) on-line tranzakció-feldolgozás (korábban TPS) MIS (Management Information System) vezetői információs rendszerek DSS (Decission Support System) döntéstámogató rendszerek EIS (Executive Information System) felsővezetői információs rendszer

20 20Gazdasági informatika II.2008.02.20. Végrehatást támogató alkalmazások Elektronikus adatfeldolgozás (EDP) történeti kategória – a számítógépek kezdeti üzleti alkalmazásai; tárgyát nem teljes folyamatok, hanem csupán kiragadott feladatok képezik; korlátozott kapacitások és a magas fajlagos költségek által motivált; jelentős off-line előkészítést tartalmazó, kötegelt feldolgozás.

21 21Gazdasági informatika II.2008.02.20. Végrehatást támogató alkalmazások Tranzakció-feldolgozás (TPS, OLTP) Tranzakció > esemény > az eseményt leíró adatok > az adatbázisban az esemény hatását érvényesítő műveletek együttese. A tranzakciót a bekövetkezésekor azonnal feldolgozza, annak minden következményét átvezeti az alkalmazás által kezelt történeti nyilvántartáson és állapotadatokon – javul az aktualitás. Speciális eset: valós idejű feldolgozás. Előbb fájlrendszerekben tárolt adatok – alacsony megbízhatóság. Adatbázisban tárolt adatok – konkurens felhasználás és megszakadt tranzakciók kezelése. OLTP adatbázisa: karbantartásra optimalizált szerkezet > minimális redundancia.

22 22Gazdasági informatika II.2008.02.20. Középvezetői szint támogatása Vezetői információs rendszerek (MIS) Eredetileg: egy-egy funkcionális vezetői (középvezetői) feladatkört támogató önálló alkalmazás; a fejlesztők által előre definiált jelentéseket szolgáltat. Ma már főleg az ERP (vagy IEA) alkalmazásba integrált funkcióhalmaz és OLAP alapon álló rugalmas lekérdezések – az üzleti intelligencia (BI) alkalmazások is nyújtanak ilyen szolgáltatásokat.

23 23Gazdasági informatika II.2008.02.20. Felsővezetői szint támogatása Döntéstámogató rendszer (DSS) Közvetlen felhasználói a döntéselőkészítők A megoldandó problémára és a megoldás módjára vonatkozó ismeretek (adatok, szabályok) gyűjtése, elemzése, tudásfeltárás: –Statisztikai elemzések –Heurisztikus módszerek – adatbányászat – új szabályok Jól strukturált problémák esetén: célkeresés, optimalizálás Döntési változatok felállítása Döntési változatok várható következményeinek vizsgálata (sztochasztikus szimuláció) Eredmény prezentációja (vezető számára értelmezhető forma) Ma az üzleti intelligencia (BI) alkalmazások szolgáltatáshalmaza.

24 24Gazdasági informatika II.2008.02.20. Felsővezetői szint támogatása Felsővezetői információs rendszer (EIS) Eredetileg: önálló alkalmazás - az MIS-hez hasonló eszközökkel a fejlesztők által előre definiált jelentéseket készít; a vállalat egészére, továbbá a vállalat környezetére vonatkozó aggregált adatokat, mutatókat szolgáltat. Ma már a rugalmas adatszolgáltatást lehetővé tevő OLAP eszközöket használó üzleti intelligencia (BI) alkalmazások szolgáltatáshalmaza.

25 25Gazdasági informatika II.2008.02.20. Üzleti / gazdasági alkalmazások integrációja

26 26Gazdasági informatika II.2008.02.20. ERP (Enterprise Resource Planning) vállalati erőforrás-tervezés – Szervezeti szintű integráció Előzményei (folyamat szintű integrációk): MRP I. (Material Requirement Planning) anyagigény tervezési MRP II. (Manufacturing Resources Planning) a gyártási erőforrások tervezése Üzleti alkalmazások (szoftverek) / 2

27 27Gazdasági informatika II.2008.02.20. IEA (Integrated Enterprise Application) integrált vállalati alkalmazások – Hálózati szintű integráció Összetevői: ERP: a belső értékteremtő folyamat támogatása SCM (Supply Chain Management) ellátási lánc menedzsment (beszállítók) CRM (Customer Relationship Management) ügyfél- / vevőkapcsolat kezelés e-Business komponensek (B2C, B2B) Üzleti alkalmazások (szoftverek) / 3

28 28Gazdasági informatika II.2008.02.20. A végrehajtást támogató alkalmazások integrációjának összefoglalása Szigetrendszerek – integráció nélkül: EDP, kezdeti OLTP Szigetrendszerek – folyamat szintű integrációval: MRP I., MRP II. Szervezeti szinten integrált rendszer: ERP Hálózati együttműködés: IEA (= ERP + SCM + CRM + e-Business).

29 29Gazdasági informatika II.2008.02.20. Vezetési szintek integrált támogatása Üzlet intelligencia (BI) alkalmazások Szolgáltatásai: a különféle vezetési szintekhez kapcsolódóan a kontrolling szabályozó ciklus támogatása; a stratégai céllebontás támogatása (a stratégiai és az üzleti tervezés összekapcsolása); a beszámolókészítés támogatása; a DSS-re jellemző és az iparágra specifikus optimalizálási, szimulációs és adatbányászati feladatok ellátása; OLAP algoritmusok felhasználásával a szervezetre egyedileg fejlesztett döntéstámogató módszerek; az SCM és a CRM analitikus elemei. EIS-, DSS- és részben MIS-szolgáltatások integrációja és OLAP eszköztárra épített továbbfejlesztése.

30 30Gazdasági informatika II.2008.02.20. Az üzleti intelligencia (BI) alkalmazások integrációjának összefoglalása Megoldás-integráció – EIS, DSS, MIS közös OLAP eszköztárat használ (= eljárás-integráció vagy alkalmazás-integráció). Tartalmi integráció: független adatpiacok helyett közös adattárház, szervezeti szinten egységesen értelmezett keretséma (= teljességi elv és horizontális integráció). Lekérdezés alapú integráció: virtuális adatbázis – OLAP szolgáltatás. Az EIS szintű adatok a MIS szintre aggregált megfelelőikből származtathatók (vertikális integráció és együttműködő képesség). Ha a szervezet tevékenységei, üzletágai viszonylag függetlenek egymástól (bankok, biztosító társaságok): csak stratégiai szintű integráció alkalmazása (esetleg csak lekérdezés alapú integráció).

31 31Gazdasági informatika II.2008.02.20. Összefoglaló kép az integrált végrehajtás-támogatásról (ERP - IEA) és az integrált üzleti intelligenciáról (BI)

32 32Gazdasági informatika II.2008.02.20. Az integrációról általában Az integráltság értelmezése Integráció = egységesítés + teljesség és a részek fentiekre alapozott együttműködő-képessége Koncepcionális teljesség: Egy (egészében esetleg még csak specifikációjában létező) integrált rendszernek csupán bizonyos moduljai lettek bevezetve, de azok úgy vannak specifikálva, hogy érdemi változtatás nélkül megtarthatók a rendszernek újabb modulokkal való bővítése után is. A szigetrendszerek kommunikációja még nem integráció!!!

33 33Gazdasági informatika II.2008.02.20. Integráció EgységesítésTeljesség Együtt- műkö- dés Horizontális adatintegráció Alkal- mazás- integ- ráció Eljárás- integ- ráció Vertikális adat- integráció Folyamat- integráció Adatbázis- integráció Lekér- dezés- alapú integráció Az integrációról általában Az integráció megnyilvánulásainak összefoglalása

34 34Gazdasági informatika II.2008.02.20. Az integrációról általában Integrált vállalati IR előnyei Elkerülhető az adatok többszörös tárolása és vele az aktualizálási és egyéb feldolgozási műveletek felesleges ismétlődése. Adatminőség: szervezeti szinten egyértelmű adatok, javul az adatok időszerűsége, megbízhatósága, összehasonlíthatósága, és végeredményben javul az adatok alkalmazhatósága (a vezetők által közvetlenül használható adatok). A adatok gyorsan és teljeskörűen elérhetők. Korábban elképzelhetetlen üzleti, ügyviteli, szervezeti megoldások válnak lehetővé. Olyan rendszer bevezetője, amelybe a gazdaság sokféle ágazatában való alkalmazás több évtized alatt szerzett tapasztalatai épültek be, „automatikusan” a legjobb gyakorlat birtokába kerül.

35 35Gazdasági informatika II.2008.02.20. Az integrációról általában Integrált vállalati IR – Más megfontolások Bizonyos cégméret alatt, vagy egyszerű profil esetén egy komplex integrált rendszer bevezetése mind az ára, mind a kihasználatlansága miatt luxusnak számít. Nagy, bonyolult profilú szervezetnél sokféle, hosszú múltra visszatekintő szigetrendszer lecserélése esetén a rendszerbe beépült nagy tömegű speciális szaktudás új rendszerbe migrálása vállalhatatlan erőfeszítésekkel és költségekkel járhat. Nem érdemes lecserélni a jól bejáratott szigetrendszereket, ha a szervezet tevékenységei, üzletágai nincsenek egymással input- output kapcsolatban, nem osztoznak közös erőforrásokon, szinte csak a pénzügyi elszámolás kapcsolja össze őket. (Ez jellemző a bankokra vagy a biztosító társaságokra.) Egy integrált rendszer testreszabása hosszadalmas és költséges modellezési feladat, amely mind a támogatott szakterület, mind az alkalmazás legjobb szakértőinek együttműködését igényli.

36 36Gazdasági informatika II.2008.02.20. Egyéni teljesítmény javítása, csoportmunka és speciális szakterületek támogatása Szakértői rendszerek Irodai munkát, csoportmunkát támogató alkalmazások, folyamatmenedzsment (workflow management) rendszerek Projektmenedzsment támogatása

37 37Gazdasági informatika II.2008.02.20. Szakértői rendszerek Egy szűkebb terület tényeit, következtetési szabályait foglalja tudásbázisába. Adott helyzetre, esetre vonatkozóan következtetéseket képes levonni és bonyolult feladatokra is megoldást javasolni. Nem küszöbölhető ki az emberi közreműködés, de átlagos felkészültségű emberek is képesek lehetnek egy szűkebb területen bonyolult szakértői feladatok ellátására.

38 38Gazdasági informatika II.2008.02.20. Szakértői rendszerek / 2

39 39Gazdasági informatika II.2008.02.20. Csoportmunkát támogató rendszerek Kommunikáció támogatása: Elektronikus üzenetküldés / - fogadás. Üzenetalapú kommunikáció - a csoport tagja azonnal értesül az őt érintő eseményekről, a közös feladat aktuális állapotáról, nemcsak akkor, ha (utólag) érdeklődik, rákérdez. Együttműködés támogatása: az adatokhoz való közös hozzáférés. Eszköze az adatbázis, felhasználó feladatához illeszkedő űrlapok és a WWW. - Az adatmegosztás alapú együttműködés. Koordináció támogatása: a feladatok (felelősségek) kiosztása / elfogadása, erőforrások igénylése / hozzárendelése (megosztása) és mindezek nyilvántartása, követése az érintettek által on-line elérhető alkalmazások útján történik.

40 40Gazdasági informatika II.2008.02.20. Folyamatmenedzsment (workflow) rendszerek Folyamatok és bennük a tevékenységek megtervezése Ezekhez szervezetek, munkakörök, erőforrások hozzárendelése Az ügymenet előírása Tevékenységekre, adathozzáférésekre való jogosultságok definiálása. Működés közben a folyamatokat, ügyek nyomon követése Az ügyviteli előírások betartatása (a folyamatoknak, ügyeknek, ügyiratoknak az előírt útvonalakon, döntési pontokon kell elhaladni) A rendszer működésének értékelése - statisztikák, jelentések készítése

41 41Gazdasági informatika II.2008.02.20. Folyamatmenedzsment (workflow) rendszerek

42 42Gazdasági informatika II.2008.02.20. Projektmenedzsment támogatása Projekttervezés –Feladatlebontás, feladatkapcsolatok –Feladatok (tevékenységek) ütemezése –Erőforrások hozzárendelése a feladatokhoz –Költségvetés készítése –Kockázatmenedzsment tervezése Projekt végrehajtásának irányítása –Feladatkiosztás, teljesítés nyilvántartás –Projektkövetés, eltéréselemzés –Újratervezés –Kockázatkezelés Projekt értékelése

43 43Gazdasági informatika II.2008.02.20. Üzleti rendszerekben alkalmazott IT megoldások Adatbázis on-line eléréssel Földrajzi információs rendszerek (GIS) és helymeghatározás (GPS) Internet, World Wide Web (WWW), intranet

44 44Gazdasági informatika II.2008.02.20. Adatbázis on-line eléréssel Több konkurens felhasználója van Benne az ismeretek egymással alkotott természetes összefüggéseik szerint szervezettek Független az őt feldolgozó programoktól (sémaleírás, adatbáziskezelő rendszer)

45 45Gazdasági informatika II.2008.02.20. Adatbázis on-line eléréssel / 2

46 46Gazdasági informatika II.2008.02.20. Földrajzi információs rendszer Geographic Information System (GIS) Funkciói: Objektumok, események térképen való megjelenítése Intelligens felhasználói felület a földrajzi helytől függő adatok kezeléséhez Földrajzi elhelyezkedés szerinti nyilvántartás Földrajzi elhelyezkedés szerinti lekérdezés Földrajzi eloszlás vagy földrajzi helytől való függőség elemzése

47 47Gazdasági informatika II.2008.02.20. Helymeghatározó rendszer Global Positioning System (GPS) Funkciói: Rögzített pontok vagy mozgó objektumok helyének meghatározása (az összes többi funkció alapja) Navigáció Valós idejű követés (a helymeghatározáson túl azonosító és – rendszerint GSM – hálózatot használó – távközlési funkciót is magában foglal) Nyomvonal-regisztrálás (utólagos követés).

48 48Gazdasági informatika II.2008.02.20. Internet, WWW, intranet Internet (decentralizált összetett háló, eredet: ARPANET, TCP/IP protokoll, ráépülő szolgáltatások) World Wide Web (WWW, W3, Web) = szolgáltatás: HTML lapok elérése böngészőből; illetve az így elérhető dokumentumok összessége (kapcsolódó fogalmak: HTTP, URL) Intranet: internetes technológia a belső hálózatban - webszervert és böngészőt használó architektúra A WWW-re épül az e-Business, amelynek fejlődési állomásai: 1996-tól EDI - zárt, pont-pont kapcsolat; 1997-1999: termékismertetés, később értékesítés (eCommerce, B2C); 2000-2001: B2B, majd B2B piacterek (eMarketplace-ek); 2002-: B2B piacterek hálózatának építése.

49 49Gazdasági informatika II.2008.02.20. Emberi erőforrások, felhasználók

50 50Gazdasági informatika II.2008.02.20. Emberi erőforrások elemző, rendszertervező; programtervező, programozó; web-designer rendszergazda; adatadminisztrátor, adatbázis-adminisztrátor; operátor, üzemeltető; műszaki specialista; informatikai biztonsági specialista; informatikai auditor;...

51 51Gazdasági informatika II.2008.02.20. Emberi erőforrások - kiemelt kérdések: Az alkalmazottak rendelkezzenek a munkakörüknek megfelelő képesítéssel, szaktudással. A hardver és a szoftver megújításával összhangban gondoskodni kell az alkalmazottak folyamatos képzéséről. Az egyes munkaköri feladatokat, hatásköröket, jogosultságot, felelősséget pontos leírások szabályozzák. Az együttműködés, illetve a személyek cserélődése egyértelmű, teljes, aktualizált szakmai dokumentáció és eljárási szabványok létét feltételezi. Az alkalmazottak azonosíthatók, a tevékenységeik megfelelő naplózással nyomon követhetők legyenek.

52 52Gazdasági informatika II.2008.02.20. Felhasználók Felhasználó mint az IT fejlesztés tényezője: követelmények megfogalmazója,termékek értékelője; veszélyforrás; Felhasználó mint a tervezés tárgya: felhasználó szerepkörök, jogosultságok tervezése; képzés tervezése.


Letölteni ppt "1Gazdasági informatika II.2008.02.20. Gazdasági informatika II. Gyurkó György."

Hasonló előadás


Google Hirdetések